Regionalna razvojna agencija Mura

Osnovni podatki o regiji

Država: Slovenija

Središče regije: Murska Sobota (11.679 prebivalcev)

Število prebivalcev v regiji: 120.000

Velikost: 1.336 km2

Značilnosti regije: Pomurje, ki se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in ki meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, je pokrajina prostranih polj, zdravilne vode, energijskih točk, slikovitih vinorodnih gričev ter edinstvenih običajev in narečij.

Podeželje

Pomurje je podeželska regija z gostoto poseljenosti 89 prebivalcev/km2, kar je pod slovenskim povprečjem. Regija je razdeljena na 27 občin, od katerih jih ima le 8 več kot 5.000 prebivalcev. V zadnjih dveh desetletjih se Pomurje sooča z upadom in staranjem prebivalstva, opuščanjem poljedelstva in propadanjem kulturne krajine. Poljedelstvo, živilskopredelovalna industrija in turizem so tradicionalne gospodarske dejavnosti, ki temeljijo na tamkajšnjih naravnih danostih.

Razvoj turizma

Pomurski turizem sloni na vrelcih termalne vode, katerih raba je spodbudila razvoj toplic. V regiji je pet dobro razvitih topliških kompleksov, ki ponujajo odlične produkte na podlagi izkoriščanja termalnih vrelcev in mineralne vode zdravilnih lastnosti. V Pomurju se ustvari 10 % vseh turističnih nočitev v Sloveniji, večina turistov pa prihaja iz Avstrije, Nemčije in Italije.

slovenia Nova turistična ponudba regije obsega kolesarske in pohodniške poti, kmečki turizem, apartmajske nastanitve in druge vrste produktov podeželskega turizma. Ti razvijajoči se turistični produkti ponujajo odlične priložnosti za ponudnike storitev. S sodelovanjem med ponudniki na področju turizma in ponudniki drugih storitev, se v Pomurju, ki beleži najvišjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, lahko odprejo nova, dragocena delovna mesta.

Razvoj podeželja

Slovenija nima ustanovljenih pokrajin, zato vse podporne ukrepe izvaja državna vlada. Najpomembnejši ukrepi so na voljo v okviru Programa za razvoj podeželja, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Ti med drugim vključujejo tudi spodbude za razvoj storitvenega sektorja na podeželju.

Partnerjevi cilji in naloge

Regionalna razvojna agencija Mura je vodilna razvojna institucija v regiji, ki izvaja naloge in projekte na področju regionalnega razvoja. Dejavnosti agencije so usmerjene v nenehno spodbujanje in napredek pri razvoju na regionalni ravni ter spodbujanje javno-zasebnih partnerstev. S ponujanjem strokovne, tehnične in administrativne podpore regionalnemu gospodarstvu omogoča hitrejše doseganje ekonomskih ciljev. S sodelovanjem pri različnih evropskih projektih pa spodbuja tudi mednarodno sodelovanje in s tem pripomore k uresničevanju vizije Pomurja o vpetosti v širšo Evropsko regijo.

Cilj Regionalne razvoje agencije Mura kor partnerja pri projektu CesR sta promocija in razvoj storitvenega sektorja na podeželju, ki se navezuje tudi na razvoj turistične panoge v regiji. Projekt CesR je zelo pomemben tudi v smislu razvoja socialnega podjetništva v regiji, zato je eden od glavnih ciljev agencije prenos dobrih praks iz partnerskih regij v regijo.