CesR priročnik lahko prenesete v 8. jezikih!

Posted .

Knjiga priporočil, ki kot rečeno vsebuje identificirane dobre prakse, je bila izdana za zaključno konferenco projektu, in sicer v angleškem jeziku, do zaključka projekta pa bo na voljo za prenos v vseh osmih nacionalnih jezikih projektnih partnerjev: angleškem, francoskem, češkem, poljskem, grškem, španskem, latvijskem in slovenskem jeziku.

Tukaj je/bo možen prenos dokumenta v PDF-formatu.

Za osvežitev spomina naj omenimo, da je glavni namen projekta prikazati kako lahko razširimo paleto storitev, ki so na voljo gostom, da bi s tem povečali kakovost njihovega bivanja, poleg tega pa ustvarili nova delovna mesta v storitvenem sektorju na podeželju.

V priročniku so zbrani primeri dobrih praks projekta CesR, ki so predstavljeni v petih tematskih brošurah:

 • Uvod;
 • Poslovni modeli za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in storitev ob ponudbi nastanitev;
 • Dodana vrednost na osnovi diverzifikacije storitev in individualnih aktivnosti;
 • Modeli sodelovanja za ustvarjanje delovnih mest in storitev;
 • Upravljanje s človeškimi viri na podeželju.

V priročniku boste morda našli nove ideje in rešitve za svojo regijo, zato vabljeni k prebiranju.

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

5 brošur priročnika s priporočili z zloženko (francoski primer)

Socialna zadruga »Haven« v kraju Raciechowice (Poljska): učinkovita kooperacija javnih ustanov

Posted .

Socialna zadruga »Haven« je v sklopu projekta CesR predstavljena kot primer dobre prakse za upravljanje s človeškimi viri na podeželju. Zadruga nudi vrsto storitev v okraju Myślenice (s 673 km² in približno 123.000 prebivalci), ki se nahaja na podeželskem območju regije Malopolska na jugu Poljske. Glavne naloge zadruge so vsakodnevna oskrbo s hrano ter vzdrževanje in čiščenje za tri lokalne šole v občini Raciechowice (61 km² in okrog 6.000 prebivalcev). Druge aktivnosti vključujejo dostavo hrane za lokalne prebivalce in zaposlene v lokalnih podjetjih, kakor tudi omenjene storitve za konference, sestanke in razne prireditve. Člani (zaposleni) zadruge prav tako upravljajo z apartmajsko hišo za goste, ki ima 20 postelj, bogato opremljeno kuhinjo in konferenčne prostore. Člani z aktivnim ohranjanjem lokalnih in regionalnih običajev in tradicij prispevajo tudi h kulturnemu življenju v regiji.

Guesthouse in Kwapinka village

Hiša za goste v vasi Kwapinka

V letu 2011 se je občina soočala s finančnimi težavami pri upravljanju več kuhinj na lokalnih šolah, tako da je v zelo kratkem času osemnajstim osebam grozila izguba delovnega mesta. Te osebe (večinoma kuharji) so bili usposobljeni zgolj za svoje področje dela in so že več let delali na istem delovnem mestu. V mnogih primerih je dohodek, ki je iz tega izviral, predstavljal tudi edini dohodek v družini, tako da je za majhno občino to predstavljalo novo težavo, saj bi dodatna brezposelnost pomenila dodatne stroške za občino in zmanjšanje davčnih prihodkov.

Ker v skladu z nacionalno zakonodajo občine ne smejo izvajati nobenih komercialnih aktivnosti, so se odločili vzpostaviti socialno zadrugo, namesto da bi iskali zunanjega ponudnika za oskrbo s hrano preko javnih razpisov, kar bi bila za njih lažja rešitev. Prostovoljni gasilci vasi Kwapinka so se ideji pridružili in skupaj so ustanovili socialno zadrugo, ki jim ni omogočala zgolj ohranitev delovnih mest, temveč so v njenem sklopu ustvarili celo nova delovna mesta za potrebe upravljanja hiše za goste, ki so jo v turistične namene uredili v stari šoli.

Ta javno-zasebna pobuda otrokom v treh lokalnih šolah nudi možnost, da uživajo tradicionalno hrano, ki jo od januarja 2012 pripravljajo in dostavljajo zaposleni zadruge »Haven«. Vsak dan pripravijo več kot 400 obrokov, ki jih poleg šol dostavljajo še zaposlenim v lokalnih podjetjih in drugim prebivalcem, predvsem starejšim (okrog 40 dodatnih obrokov dnevno). Zadruga za dostavo hrane uporablja posebej prilagojena vozila. Poleg tega lahko podjetja ali drugi organizatorji sestankov, konferenc in drugih prireditev pri zadrugi naročijo ugodne catering storitve (za primerjavo: juha po ceni € 0,60 ter glavni obrok za € 1,80). Catering velikokrat naročijo tudi posamezniki za razna praznovanja ali za sezonske delavce. Zaposleni zadruge prav tako opravljajo vzdrževalna in čistilna dela v treh lokalnih šolah, vključno z drugimi gospodinjskimi storitvami (popoldan). Njihov delavnik se prične ob 6. uri zjutraj in konča ob 14. uri popoldan. V primeru nadur (za catering na prireditvah, delo v nočitvenih kapacitetah) zaposleni prejmejo dodatno plačilo.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Catering socialne zadruge »Haven«

Socialna zadruga »Haven« trenutno zaposluje 18 oseb za polni delovni čas in dodatnih 6 oseb za posebna opravila. Vsi zaposleni so s tem dobili priložnost vrnitve na trg dela in so tako deležni poklicne in socialne aktivacije ter stabilizacije. Kulturne aktivnosti zadruge so pomembne tako za kulturno življenje v občini, kot tudi za vzpostavljanje odnosov in krepitev samozavesti med zaposlenimi in lokalnim prebivalstvom. Socialni učinek takšnega pristopa je zelo pomemben, saj imajo člani zadruge občutek vključenosti tako s strani lokalnega prebivalstva kot javnih ustanov: skupaj odkrivajo pomen sodelovanja in prevzemajo odgovornosti. Prav tako člani Združenja prostovoljnih gasilcev članom socialne zadruge priskočijo na pomoč s čiščenjem, košnjo trave, zbiranjem odpadkov in podobno, medtem ko člani Socialne zadruge prostovoljnim gasilcem pomagajo pri organizaciji prireditev.

Od aprila 2012 socialna zadruga upravlja tudi s hišo za goste, ki se nahaja v obnovljeni nekdanji šoli v mirnem predelu vasi Kwapinka. Hiša ima pet sob z lastnimi kopalnicami, opremljeno kuhinjo in konferenčno sobo z multimedijsko opremo. Pred stavbo se nahajajo večnamensko igrišče, namenski prostori za piknike in pokrit oder. Gostje se lahko odločijo za različne opcije, od nočitve brez hrane pa vse do polnega penziona, ali pa denimo naročijo poln hladilnik ob prihodu. Zaposleni socialne zadruge gostom nudijo pomoč pri organizaciji aktivnosti v regiji (pohodi, kolesarjenje) in vodene sprehode po okoliških hribih, saj so nekateri člani zadruge licencirani gorski vodniki. Poleg tega organizirajo srečanja in druge prireditve (npr. konference, tečaje, rojstnodnevna praznovanja, poroke). V določenih mesecih prihodek iz turizma znaša celo do 30% prihodkov zadruge.

Zadruga s svojimi nočitvenimi storitvami podpira razvoj turizma v občini, tako da se je število turistov povečalo, vendar še vedno ostajajo obdobja z zelo majhnim številom obiskovalcev. Ciljne skupine so večje skupine turistov, saj je tako organizacija bivanja, čiščenje in nudenje drugih storitev (npr. catering) lažja. Približno polovica gostov je udeležencev raznih srečanj in prireditev, ostalo pa so družine z majhnimi otroci in drugi turisti. Marketing za turistično ponudbo se izvaja predvsem preko spletnih aktivnostih in letakov, vendar pa najboljšo promocijo predstavljajo priporočila nekdanjih obiskovalcev/gostov. V primeru, da je hiša za goste polno zasedena, turistom ponudijo druge nočitvene kapacitete v občini, kar spodbuja sodelovanje in dobre odnose med zadrugo in drugimi ponudniki turističnih storitev.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Catering socialne zadruge »Haven«

Na začetku svojega delovanja so se ustanovitelji Socialne zadruge »Haven« s pomočjo sredstev Agencije za razvoj in promocijo zadrug (projekt INES – Infrastruktura in socialna ekonomija v regiji Małopolska) izobraževali na področju dela socialnih podjetij. Agencija je tudi med samim procesom vzpostavitve in registracije zadruge nudila dragocene nasvete. Sredstva iz Centra za socialno politiko v Krakovu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) so uporabili za opremo hiše za goste in dveh kuhinj. S projektom »Opremljanje delovnih mest za brezposelne” je zadruga dobila sredstva iz regionalnega zavoda za zaposlovanje v kraju Myślenice (sedež okraja). S temi sredstvi so nabavili čistilni stroj in ustvarili novo delovno mesto (dodatna zaposlitev). Še eno osebo so zaposlili s sredstvi projekta RESTART (Evropski socialni sklad, eden od petih Evropskih strukturnih in investicijskih skladov – ESIS), ki se osredotoča na aktivacijo oseb nad 45. letom starosti.

Room in the guesthouse

Soba v hiši za goste

V zadnji treh letih je delovanje zadruge zelo uspešno, saj število dnevno pripravljenih obrokov ostaja stabilno oziroma celo raste, kar je dokaz zadovoljstva med uporabniki tako s kakovostjo obrokov, kot tudi s ceno. Po ustanovitvi zadruge je nastalo kar nekaj novih delovnih mest, število turistov narašča, s tem pa tudi uporaba storitev, ki jih ponujajo člani zadruge. Vedno več je tudi ekskurzij, katerih namen je prenesti znanje iz socialne zadruge drugam, pri tem pa udeleženci teh ekskurzij istočasno postanejo tudi uporabniki storitev zadruge.

Zadruga v prihodnje načrtuje dodatno razširitev svoje ponudbe, širitev na nove trge, ustvarjanje novih delovnih mest za poln delovni čas, tesnejše sodelovanje z drugimi zadrugami in nakup nove opreme (predvsem za hitrejšo pripravo hrane v kuhinji).

Socialna zadruga »Haven« tako predstavlja odličen primer sodelovanja med lokalno skupnostjo, nevladno organizacijo in občino. Ta primer dobre prakse ponazarja, da socialna zadruga lahko ponudi:

 • priložnosti za razne člane lokalne skupnosti;
 • ustvarjanje dodatnih delovnih mest na podeželju;
 • ponovno vključevanje brezposelnih oseb v družbo in vzpostavitev zdravih odnosov;
 • spodbujanje lokalne tradicije (s kulturnimi aktivnostmi zadruge);
 • povečanje gospodarskih aktivnosti na lokalnem območju;
 • podporo za razvoj turizma na lokalnem območju;
 • vzpostavitev novega vira prihodkov za nevladne organizacije.
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

Srečanje partnerjev projekta CesR z županom občine Raciechowice in predstavniki Socialne zadruge »Haven« v konferenčni sobi hiše za goste, junij 2014

Za uspešen prenos tega primera dobre prakse so potrebni določeni pogoji:

 • nacionalna in lokalna zakonodaja mora biti prilagojena za spodbujanje ustanovitve socialnih zadrug;
 • podpora lokalne vlade;
 • človeški kapital: ljudje zadrugo obravnavajo kot lastno podjetje;
 • medsebojno zaupanje pri partnerjih;
 • razumevanje lokalnega prebivalstva (prebivalci morajo zadrugo razumeti kot nekaj koristnega, da se s tem izognemo konkurenčnemu boju, zagotovimo sodelovanje in koriščenje storitev, ki jih nudi zadruga);
 • sredstva iz različnih agencij predstavljajo veliko podporo, predvsem v začetni fazi delovanja zadruge in pri vzpostavitvi infrastrukture (stavbe / obnove / oprema);
 • prilagodljivost zaposlenih, saj so ponujene storitve, ki jih izvaja ena oseba, zelo raznolike (kuhanje, gospodinjska opravila, turistične storitve).

Če je oskrba lokalnih šol s prehrano že vzpostavljena je možno uvajanje storitev preko tega področja. Pomembno je sodelovanje z drugimi zadrugami (izmenjava izkušenj, skupno upravljanje ali celo skupno zaposlovanje), kakor tudi konkurenti (npr. informiranje turistov o drugih ponudnikih nočitev/storitev).

 

Zaključna konferenca projekta CesR

Posted .

V sklopu Dnevov mest in regij 2014 v Bruslju, je 7. oktobra 2014 potekala zaključna konferenca projekta CesR.

Na konferenci so projektni partnerji projekta CesR predstavili glavne rezultate projekta: primere identificiranih dobrih praks na področju storitvenega sektorja in posledično ustvarjanje pogojev za razvoj novih delovnih mest na podeželju.

Povzetek vsebine konference:

Predsedujoči: G. René SOUCHON, predsednik Regijskega sveta Auvergne, Francija

Moderator: G. Thomas DUCLOUTRIER, vodja projekta CesR, Regionalni odbor za razvoj turizma Auvergne, Francija

Govorci:

 • G. Akos SZABO, projektni uradnik, Interreg IVC Skupni tehnični sekretariat: “INTERREG IVC aktualno stanje in pogled v prihodnost – Interreg Europa”

Predstavitev dostopna tukaj.

 • Prof. Marek WIECKOWSKI, vodja oddelka, Poljska akademija znanosti, Poljska: “Projekt CesR – glavni rezultati in zaključki”

Predstavitev dostopna tukaj.

 • G. Kyriakos Evdoras GEORGIOU, raziskovalec, Razvojna družba Troodos, Ciper: “Casale Panayiotis – primer skupnega upravljanja nastanitvenih kapacitet kot instrument za razvoj podeželskih območij”

Predstavitev dostopna tukaj.

 • g. Fergal GOUGH, vodja oddelka za za razvoj skupnosti in podjetništva, Okrajni svet Cork, Irska: “Primeri inovativnih irskih poslovnih modelov za spodbujanje ustvarjanja storitev in delovnih mest v apartmajski ponudbi”

Predstavitev dostopna tukaj.

Zaključne konference projekta se je udeležilo 80 udeležencev iz vse Evrope. Vsi so prejeli tudi t.i. Knjigo priporočil, ki je bila pripravljena v sklopu projekta, in v kateri so zbrani primeri dobrih praks s področij, ki so bila obravnavana v okviru projekta:

 • poslovni modeli za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in storitev v turistični ponudbi;
 • dodana vrednost na osnovi diverzifikacije storitev in individualnih aktivnosti;
 • modeli sodelovanja za ustvarjanje delovnih mest in storitev;
 • upravljanje s človeškimi viri na podeželju.

Priročnik v angleškem jeziku je dostopen tukaj, kmalu pa bo pod zavihkom »Podatki za prenos« na voljo v vseh nacionalnih jezikih partnerjev projekta. Veseli bomo, če boste priročnik prelistali in ga delili z drugimi.

Opening address by President René Souchon

Pozdravne besede predsednika Renéja Souchona

Moderator Mr.Thomas Ducloutrier & Speaker Mr. Kyriakos Georgiou

Moderator Thomas Ducloutrier in govorec Kyriakos Georgiou

Participants of the CesR conference

Udeleženci zaključne konference

Final conference of the CesR project: Registration Open

Posted .

Dear Reader,

All partners of the CesR project are pleased to invite you to the final conference of the project which will take place on:

Tuesday the 7th of October 2014 from 8h45 to 10h45

Conference venue: Auvergne Centre Limousin Interregional Office in Brussels, 67 rue de la Loi, 1040 Brussels, Belgium

During this English language conference, CesR project partners will deliver the main results of the project: good practices as regards job-pooling solutions (business models, specific job-sharing organizations…) aimed at improving social inclusion in rural areas by creating new jobs opportunities in the economic sectors of tourism and the care services.

Content:

Chair: Mr René SOUCHON, President of the Regional Council of Auvergne, France

Moderator: Mr Thomas DUCLOUTRIER, CesR project coordinator, Regional Tourism Development Board of Auvergne, France

Speakers:

 • Mr .Akos SZABO, Project Officer, Interreg IVC Joint Technical Secretariat: “INTERREG IVC state of play and perspectives”
 • Prof. Marek WIECKOWSKI, Head of Department, Polish Academy of Sciences, Poland: “The CesR project: main findings and conclusions”
 • Mr. Kyriakos Evdoras GEORGIOU, Researcher, Troodos Development Company, Cyprus: “The Casale Panayiotis tourist accommodation case: a joint management body as a tool for rural regeneration”
 • Mr. Fergal GOUGH, Community & Enterprise Development Officer, Cork County Council, Ireland: “Examples of innovative Irish business models which maximize the creation of services and jobs in self-catering accommodation”

Registration:

As this event takes place within the framework of the Open Days 2014 (12th European Week of Regions and Cities), participants have to go through a specific registration procedure by following this link: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/register.cfm.

To secure your registration, please also send an email to Mr Thomas Ducloutrier, Coordinator of the project: Thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr.

CesR project partners are looking forward to meeting you on the occasion of this final event!

Srečanje partnerjev projekta CesR v regiji Malopolska (Poljska)

Posted .

Partnerji projekta CesR so se v organizaciji Inštituta za geografijo in prostorsko načrtovanje na poljski Akademiji znanosti, udeležili tri-dnevnega študijskega obiska v času od 3. do 5. junija 2014. Cilj študijskega obiska na Poljskem, ki se ga je udeležilo 21 udeležencev iz 9 držav, je bila predstavitev in razprava o identificiranih dobrih praksah ruralnega območja v regiji Malopolska.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

Udeleženci ob zaključku študijskega obiska

Na začetku študijskega obiska so udeleženci spoznali go. Katarzyna Łagosz, predstavnico Združenja slivova pot (www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu), lokalne akcijske skupine. Združenje ima 137 članov (večinoma malih in srednjih podjetij ter ponudnikov turističnih storitev) iz sedmih geografsko povezanih občin. Slivo, simbol lokalne tradicije in kulture, uporabljajo vse občine pri promociji regije in aktivnostih članov združenja. Združenje je vzpostavilo tudi “Slivovo pot”, ki združuje raznovrstne oblike turizma in ostale storitve v regiji. Združenje poleg izvedbe marketinških akcij sodeluje tudi z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri pripravi lokalne razvojne strategije. Prav tako s podporo, koordinacijo in nasveti nudi pomoč svojim članom pri njihovih idejah in jim pomaga pri zbiranju sredstev v skladu s strategijo združenja. Najpomembnejši cilj združenja je razvoj lokalnega okolja z izboljšanjem kvalitete življenja prebivalcev z ohranitvijo in ustvarjanjem trajnostnih delovnih mest. V okviru študijskega obiska so se partnerji projekta CesR srečali z nekaterimi člani Združenja slivova pot, med njimi tudi z go. Urszulo Kamińsko, lastnico vinograda “Nowizny” (www.winnicanowizny.pl), g. Stanisławom Nowakom, lastnikom hortikulturnega centra (www.stawy-zmiaca.pl), go. Bogusławo Pajor, vodjo delavnic v združenju in lastnikom turistične kmetije “Bacówka Biały Jeleń” (http://bacowka.com.pl). Člani združenja so predstavili dobre prakse in koristi ter ugodnosti članstva.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

Obisk vinograda “Nowizny” in dobrote članov “Združenja slivova pot”

Drugi del študijskega obiska je bil osredotočen na dobre prakse dveh socialnih zadrug v občini Raciechowice (cca. 6000 prebivalcev), kjer se lokalne skupnosti, nevladne organizacije in ostali zainteresirani deležniki trudijo ohraniti stopnjo zaposlenosti oziroma ustvariti nova delovna mesta za ljudi, ki težje najdejo službo. V slabih treh letih je bilo ustvarjenih 29 delovnih mest in še več je načrtovanih. Trije sestanki so bili organizirani na dveh različnih lokacijah, kjer so bile predstavljene dobre prakse in delo socialnih zadrug ter omogočena razprava s partnerji projekta CesR. Prva predstavitev in razprava je bila v prostorih socialne zadruge “Forge of taste” (http://sskuzniasmaku.pl/), ki je bila ustanovljena leta 2013, s ciljem proizvodnje tradicionalnih prehrambnih izdelkov iz lokalno pridelanega sadja in zelenjave, neposredno pri lokalnih kmetih. Socialni vidik iniciative se izkazuje z nudenjem zaposlitve nezaposlenim v lokalnem okolju s posebnimi znanji, ki se razlikujejo od tistih, ki jih prvenstveno zahteva lokalni trg dela (npr. lokalnim umetnikom, obrtnikom in ljudem s tradicionalnimi znanji).

Social Cooperative “The forge of taste”

Predstavitev socialne zadruge “The forge of taste”

Naslednjo predstavitev in razpravo je vodil g. Marek Gabzdyl, župan občine Raciechowice (http://www.raciechowice.pl/), ki je predstavil modele posebnih javno-privatnih iniciativ, ki so jih aplicirale socialne zadruge in lokalna skupnost. Tretji sestanek je gostila ga. Barbara Miąsko, predstavnica socialne zadruge “Haven” (http://shespa.nazwa.pl/przystan/). Ta zadruga nudi vrsto storitev priprave in dostave hrane lokalnim šolam in storitve vzdrževanja in čiščenja v štirih šolah v občini. Ostale storitve vključujejo storitve kateringa lokalnemu prebivalstvu in zaposlenim v lokalnih podjetjih ter v okviru različnih sestankov, konferenc in dogodkov. Člani (zaposleni) zadruge vodijo tudi počitniško hišo (20 postelj) s kuhinjo in konferenčno sobo. Prav tako aktivno sodelujejo v kulturnem življenju regije, še posebej z obujanjem lokalne in regionalne tradicije. Zadruga predstavlja odličen primer sodelovanja med lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in lokalno samoupravno skupnostjo.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Sestanek z županom občine Raciechowice

Zadnji predstavljeni primer dobre prakse je bilo zimsko smučarsko letovišče, ki se je uspelo oblikovati dodatno turistično ponudbo skozi celo leto in se na ta način izogniti sezonskemu turizmu. Zaposleni v letovišču so usposobljeni za različna opravila, ki jih opravljajo po potrebi, in sicer tako v zimski kot letni sezoni. Zimsko letovišče (“Czorsztyn-ski Resort”http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) je locirano v gorovju blizu poljsko-slovaške meje in je obdano z več nacionalnimi parki. Po predstavitvi ciljev in politike poslovanja s strani lastnika, je bil izveden še voden ogled letovišča.

Dobre prakse so bile povzete na sestanku nadzornega odbora projekta ter tehničnem sestanku projektnih partnerjev, s ciljem evaluacije predstavljenih dobrih praks in možnosti njihovega prenosa v druge evropske regije.

CesR Technical Meeting

Razprava na tehničnem sestanku

Za dodatne informacije o študijskem obisku se lahko obrnete na poljske organizatorje:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl

Dogodki v sklopu projekta CesR v Slovenji

Posted .

Drugi teden v mesecu aprilu 2014 so projektni partnerji obiskali Slovenijo, kjer je bil v organizaciji Regionalne razvojne agencije Mura izveden običajni program projektnih dogodkov, ki je obsegal konferenco, študijski obisk, sestanek nadzornega odbora projekta ter tehnični sestanek projektnih partnerjev.

Mednarodna konferenca

Prvi dan obiska (8. april 2014) je bil posvečen mednarodni konferenci, ki je bila izvedena v Moravskih Toplicah pod naslovom »Zaposlovanje v storitvenem sektorju – Priložnost za razvoj podeželja« in katere namen je bil predstaviti potenciale za oblikovanje delovnih mest, ki jih ponuja razvoj storitvenega sektorja na podeželju. Na konferenci je sodelovalo 97 udeležencev iz celotne Slovenije, predvsem s področij ruralnega razvoja, turizma in socialnega podjetništva, kakor tudi predstavnikov partnerskih regij projekta CesR, ki so vsi skupaj prispevali, da je bil dogodek konstruktiven in uspešen.

Po uvodnem pozdravu g. Gönca iz Regionalne razvojne agencije Mura in g. Glavača, župana Občine Moravske Toplice, je g. Thomas Ducloutrier iz Sveta za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije, v vlogi vodilnega partnerja, predstavil projekt CesR.

V nadaljevanju je mag. Maja Pak, vodja oddelka za raziskave in razvoj pri Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, predstavila razvoj in trženje turizma v Sloveniji in podala informacije o načrtovanih aktivnostih krovne organizacije za razvoj turizma v Sloveniji. V sklopu tematike razvoja turizma je v imenu Regionalne destinacijske organizacije Pomurje (RDO Pomurje), Franc Gönc, vodja RDO Pomurje, predstavil organiziranost in model delovanja te krovne regijske organizacije, ki deluje na področju razvoja turizma, integralnih turističnih produktov, povezovanju subjektov iz turistične panoge in izvajanja promocijskih aktivnosti za dvig prepoznavnosti Pomurja kot turistične destinacije.

V sklopu predstavitev o možnostih zaposlovanja in povezovanja na ruralnih območjih je g. Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva, predstavil potenciale socialnega podjetništva v Sloveniji, g. Uroš Buda iz Zavoda za gostoljubnost slovenskih domov, primer dobre prakse iz Slovenije, ki se ukvarja s povezovanjem manjših turističnih ponudnikov v lokalne turistične kooperative, ga. Blanka Kovačič, direktorica Kooperative Konjice, pa dobro prakso s področja dviga samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Kot posebnost, ki je zanimiva za zdraviliške destinacije, je prim. Tomislav Majič, spec. internist kardiolog iz Save Turizma, predstavil perspektive za razvoj zdravstvenega turizma v Sloveniji.

Glavnina konference je bila posvečena predstavitvi dobrih praks, kjer je vsak izmed projektnih partnerjev predstavil po en primer dobrih praks, ki so bile identificirane v okviru izvajanja projekta:

–              g. Thomas Ducloutrier, predstavnik Sveta za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije je predstavil neprofitno združenje delodajalcev na področju športnih in prostočasnih aktivnosti GE2A;

–              g. Ondrej Večeř iz lokalne samouprave regije Olomouc iz Češke je predstavil zelo uspešen sistem znamčenja lokalnih produktov v regiji Olomouc;

–              dr. Magdalena Górczyńska s Poljske akademije znanosti, Inštituta za geografijo in prostorsko načrtovanje, je predstavila podjetje Biebrza Eco Travel, turistično agencijo, ki je generator zaposlovanja in turističnega razvoja na območju mokrišč Biebrza;

–              g. Michalakis Theodotou iz regije Troodos iz Cipra je predstavil primer podjetja Casale Panayiotis in njihov inovativen sistem skupnega upravljanja raznovrstnih nastanitvenih kapacitet;

–              g. Jose Oliver Berta z Okrajnega sveta Granada iz Španije je predstavil dobro prakso Cuevas del tio Tobas – primer integriranega kulturnega turističnega produkta t.i. jamskih hiš;

–              dr. Zane Zeibote iz Centra za evropske in tranzicijske študije Univerze v Latviji je predstavila Turistični grozd narodnega parka Gauja, ki skozi razvoj inovacij spodbuja turistično aktivnost v regiji;

–              ga. Rose Carroll z Okrajnega sveta Cork iz Irske pa je predstavila primer Ballymaloe Country house in njihov trajnostno naravnan pristop k dejavnostim kmetovanja, turistične ponudbe hrane in apartmajskih nastanitev.

CesR Conference in Moravske Toplice

Konferenca v Moravskih Toplicah, 8. april 2014

Vse predstavitve s konference lahko najdete na domači spletni strani Regionalne razvojne agencije Mura s pomočjo sledeče povezave:

http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Študijski obisk v Sloveniji

V nadaljevanju so projektni partnerji izvedli še študijski obisk v sklopu katerega so se seznanili z nekaj konkretnimi dobrimi praksami s področja ruralnega razvoja s poudarkom na razvoju storitev v turizmu in socialnem podjetništvu.

Prvi dan so se projektni partnerji mudili v Pomurju, kjer so si neposredno po konferenci ogledali zdravstvene in wellness storitve, ki jih svojim gostom ponujajo v Termah 3000. Sledil je obisk podjetja Ocean Orchids v Dobrovniku, ki predstavlja primer kako so v podjetju ob primarni dejavnosti,  proizvodnji orhidej, zelo uspešno izvedli diverzifikacijo dejavnosti v turizem in ponudbo podjetja obogatili s tropskim vrtom, ki ga letno obišče več kot 30.000 obiskovalcev. Dobra praksa Zadruga Pomelaj iz Male Polane predstavlja podeželsko razvojno jedro katerega poslanstvo je razvoj socialno-podjetniških oblik (kulture) med podeželskim prebivalstvom, še posebej med ranljivimi ciljnimi skupinami v dejavnostih, ki so tradicionalno vezane na podeželje (domače obrti, kulinarika in kmetijstvo). Zadruga, ki trenutno zaposluje 15 oseb iz ranljivih skupin in sodeluje s 30 kooperanti, je v času delovanja med drugim v svoje animacijsko-motivacijske aktivnosti vključila 2.800 oseb, razvila 41 novih programov in več kot 100 novih izdelkov oz. produktov, v programe usposabljanj pa vključila 1.150 oseb. Ob koncu prvega dne so projektni partnerji obiskali še podjetje Kodila blizu Murske Sobote, kjer se že tri generacije družine ukvarjajo s tradicionalno predelavo mesa in mesnih izdelkov, prav tako pa jim je bila predstavljena blagovna znamke Diši po Prekmurju, pod okriljem katere se združujejo proizvajalci vrste prekmurskih dobrot in ki je bila razvita prav z namenom, da bi povezali potenciale regije na področju kakovostnih prehrambenih izdelkov in tradicionalne gastronomije.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Projektni partnerji ob ogledu Zadruge Pomelaj in Šunkarne Kodila, 8. april 2014

Naslednji dan je bila na programu nova destincaija, in sicer Posavje, kjer je bil prvi obisk izveden na Bizeljskem, in sicer z namenom predstaviti turizem v repnicah. Repnice so jame, skopane v kremenčevem pesku, ki ga je na območju Bizeljskega pred milijoni let naplavilo Panonsko morje. Ime so dobile po repi, ki so jo ljudje poleg drugih poljskih pridelkov shranjevali v njih, danes pa te peščene luknje spadajo med najpomembnejšo avtohtono naravno, zgodovinsko, etnološko in kulturno dediščino območja. Sledila je predstavitev Združenja ponudnikov Turizma v zidanicah Posavje, katere poslovna organizacija je zadruga. Turizem v zidanicah predstavlja dokaj nov, unikaten, privlačen in atraktiven turistični proizvod namenjen bivanju turistov, ki iščejo avtentičnost, pristno ponudbo, mir in sprostitev na podeželju. Obisk v regiji so projektni partnerji zaokrožili z dvema dodatnima ogledoma – prvim pri podjetju Istenič s predstavitvijo zgodovine, filozofije, proizvodnje penečih in mirnih vin ter balzamičnega kisa, predvsem pa razvoja dejavnosti vinskega turizma z oblikovanjem ponudbe nastanitvenih kapacitet in turističnih storitev, in drugim Skansna Pleterje, ki je muzej na prostem in predstavlja lokalno dediščino ruralnega območja in je pomemben spomenik tradicionalnemu stavbarstvu in načinu življenja v 19. stoletju.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Med predstavitvijo turizma v repnicah in turizma v zidanicah, 9. april 2014

Tretji dan študijskega obiska se je začel s predstavitvijo Turizma Bled – Zavoda za pospeševanje turizma, kjer so se partnerji seznanili z aktivnostmi destinacije v luči razvoja trajnostnega turizma in s tem povezanim potencialom za oblikovanje delovnih mest v storitvenem sektorju. Sledila je predstavitev kompetenčnega centra Semenj.si, ki daje poudarek turističnim produktom s t.i. dediščinsko dimenzijo. Ta iniciativa povezuje kulturo in turizem v kulturni turizem, ki daje vedeti, da gre za turistične storitve z velikim poudarkom na kulturnih vsebinah in da gre sočasno za kulturo, ki razširja zavest o svojem obstoju s pomočjo turizma in njegove ponudbe.

Zadnja destinacija na programu je bila Notranjsko-Kraška regija, kjer je bil najprej izveden obisk Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine – Jezerski hram s predstavitvijo zgodovine, predvsem pa izobraževalnih in turistično-promocijskih aktivnosti ter aktivnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Zavod ponuja še muzej z unikatnim modelom – živo maketo Cerkniškega jezera, multimedijsko predstavitev in bogat etnološki park Cerkniškega polja. Sledila je predstavitev iniciativ Notranjskega ekološkega centra Cerknica, katerih cilj je izobraževanje in zaposlovanje. Namreč ta nevladni in neprofitni zavod deluje kot kompetenčni center za podjetništvo, izobraževanje, trajnostni razvoj in razvoj podeželja ter izvaja številne aktivnosti in projekte, med drugim tudi v vlogi nosilca Slovenske mreže eko-svetovalcev. Ob zaključku je bil projektnim partnerjem predstavljen še koncept interpretacije naravne in kulturne dediščine (t.i. dediščinske skupnosti) s predstavitvijo zgodovine in razvoja mikro destinacije Cerkniškega polja, kakor tudi strategija razvoja turizma na tem zaščitenem območju, oblike združevanja in koncept standardizacije ponudnikov ter aktualna situacija na področju zaposlovanja v storitvenem sektorju. Ob srečanjih z lokalnimi predstavniki so udeleženci posvetili veliko pozornost pomenu dediščinskih skupnosti kot orodju za trajnostni razvoj in njihovem pomenu za ohranjanje kulturne dediščine kakor tudi za oblikovanje delovnih mest.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Predstavitev Turizma Bled in Zavoda Jezerski hram, 10. april 2014

 

TURISTIČNI KOMPLEKS T.I. JAMSKIH HIŠ “CUEVAS DEL TIO TOBAS” INTEGRIRANI KULTURNI TURIZEM IN EKO-TURIZEM V DRUGAČNIH IN TRAJNOSTNIH PODEŽELSKIH NAMESTITVAH, T.I. JAMSKIH HIŠAH

Posted .

Tio Tobas

“Jamske hiše” Tío Tobas se nahajajo v regiji Guadix, v naravnem okolju na severu Granade, kilometer oddaljene od kraja Alcudia of Guadix, in z odličnim dostopom do avtoceste A-92. Nahajajo se v raznolikem in edinstvenem naravnem in kulturnem okolju s panoramskim pogledom na gorovje Sierre Nevade, na nadmorski višini 1.100 metrov in predstavljajo edinstven turistični produkt v Evropi.

Obiskovalci imajo možnost videti, kako je ta starodavni sistem poselitve naravnega okolja, t.i. habitat troglodit, prestal tisočletja ne da bi izgubil svoje bistvo. Zaradi arhitekturne izvirnosti, konstantne temperature, udobja, intime in rustikalnega okolja so jamske hiše zelo priljubljena in visoko cenjena turistična namestitev.

Jamske hiše Tío Tobas predstavljajo kakovostno turistično namestitev na podeželju, locirano med tremi naravnimi parki, ki upošteva načela Evropske listine trajnostnega turizma in ima akreditacijo Informacijske točke Nacionalnega parka Sierra Nevada.

Turistični kompleks jamskih hiš sestavlja 19 različnih hiš s tradicionalno opremo in razkošnimi detalji. Vse hiše imajo spalnice, dnevni prostor s kaminom, gretje, čeprav je v hišah celoletna stalna temperatura (18 stopinj C), opremljeno kuhinjo in kopalnico. Prav tako imajo teraso in/ali vrt. Obiskovalcem so na razpolago tudi hiše prilagojene osebam s posebnimi potrebami. Ponudba jamskih hiš je namenjena vsem tipom turistov (osebam s posebnimi potrebami, mladim, družinam, prijateljskim in poslovnim srečanjem). Turistični kompleks jamskih hiš ponuja še bazen, restavracijo in bar, območje brezžičnega omrežja, prostor za timske aktivnosti, izdelke domače obrti, kulinariko regije Guadix ter izložbeni prostor z izdelki iz naravnega parka Andaluzije. Poleg tega imajo še muzej in center interpretacije za obnovo in spodbujanje trogloditske in etnološke dediščine območja (Trópolis). V sklopu turističnega kompleksa nudijo tudi catering in storitve čiščenja.

Za svoje goste organizirajo različne aktivnosti na prostem:

 • vožnjo s kočijo s konjsko vprego do mesta Guadix;
 • jahanje po poti od mesta Guadix do “jamskih hiš”;
 • učenje jahanja.

Štiri poti z off-road avtomobili, ki omogočajo turistom spoznavati okolico in uživati v naravnih virih in posebnostih krajine.

Gostom so na voljo še:

 • kolesarske poti in kolesarjenje po železnici,
 • pohodniške poti,
 • pohodniške poti v gorah,
 • pot ob reki Fardes-Sierra de Baza,
 • pot Marquesado,
 • Pot po dolini reke Alhama.

Jamske hiše Tío Tobas so v sodelovanju z ostalimi člani Evropske listine trajnostnega turizma Sierra Nevada izdale katalog turističnih paketov z namenom promocije teritorija v skladu z enotnimi merili Evropske listine trajnostnega turizma, ki vsebujejo produkte kot so:

 • opazovanje ptic v Sierra Nevadi,
 • kultura vode v Sierra Nevadi,
 • mikologija v Sierra Nevadi,
 • človeški odtis v Sierra Nevadi,
 • fotografiranje v Sierra Nevadi,
 • jahanje v Sierra Nevadi.

Večpredstavni kulturni prostor je bil v turističnem kompleksu jamskih hiš ustvarjen kot center etnografske dediščine regije Guadix, kjer so v etnografsko dediščino regije vključeni: kruh, vino, obrt in trogloditska dediščina.

Turistični kompleks jamskih hiš lahko obiščete celo leto in uživate v prijazni in rustikalni jamski atmosferi v naravnem okolju.

Kontaktni podatki:

Tío TobasCave-Homes

Carretera de Almería, km 1, (18511) Alcudia de Guadix – Granada

Telefon: +34 958 698 350 / +34 607 622 226

Fax: +34 956 474 024 / +34 958 698 537

Spletna stran: www.tiotobas.com

Obisk partnerjev projekta CesR v provinci Granada

Posted .

Svet province Granada je v času med 4. in 8. novembrom 2013 gostil partnerje projekta CesR. V sklopu obiska so bili izvedeni študijski obiski, ki so bili razporejeni domala po celotni provinci in v okviru katerih so se projektni partnerji podrobneje seznanili z dobrimi praksami, ki predstavljajo gonilo ruralnega turizma na območjih kjer so bile implementirane.

V sklopu obiska so bili izvedeni tudi tehnični sestanki glede vsebinskih vprašanj in vodenja projekta, kakor tudi mednarodna konferenca v mestu Motril z udeležbo več kot 80 deležnikov.

Na konferenci je uvodoma podpredsednica sveta province in županja mesta Motril, ga. Luisa García Chamorro, pozdravila projektne partnerje in ostale udeležence dogodka ter podala osnovno predstavitev province, namestnica ministra za razvoj in zaposlovanje, ga. María Merinda Sádaba, pa predstavila strokovnjake, ki so na dogodku sodelovali in podali predstavitve.

Predstavljeni so bili nekateri izvirni turistični produkti s katerimi želijo v mestu Motril izvesti diverzifikacijo turizma in izkoristiti sinergijske učinke med tradicionalnimi kmetijskimi dejavnostmi in turističnimi potmi, ki temeljijo na sledečih osrednjih tematskih konceptih: subtropsko kmetovanje, pridelava sadja, zelenjave ter sladkornega trsa. V nadaljevanju je bil predstavljen nacionalni zakonodajni okvir na področju participacije delavcev v lastniški strukturi podjetij kot ena izmed formul za oblikovanje socialnega podjetništva povezanega z razvojem ruralnega turizma. Beseda je tekla tudi o priložnostih, ki jih ima ruralni razvoj skozi promocijo turizma za starejše populacije (projekt TOURAGE voden s strani gostiteljev) ter aplikacijah za pametne telefone povezanih z ruralnim turizmom v provinci Granada. Ob zaključku je bil udeležencem seveda podrobneje predstavljen tudi projekt CesR z nekaterimi že identificiranimi dobrimi praksami.

V sklopu izvedenih študijskih obiskov je bila posebna pozornost namenjena mednarodni šoli za ruralni turizem in naravo – Enturna, ki se nahaja v regiji Guadix na severu province Granada ter lokalni posebnosti – podzemnim namestitvenim kapacitetam (casas-cueva, t.i. jamske hiše) s predstavitvijo turističnega kompleksa “Cuevas del tío Tobas”.

Predstavljen je bil tudi zanimiv model sodelovanja članov Turističnega združenja doline Lecrín, znotraj katerega razvijajo turistično ponudbo in odgovarjajo na turistično povpraševanje v regiji.

Ob koncu je bil izveden še obisk primera javno-privatnega sodelovanja, ki je zaživel v obliki mreže ponudnikov turističnih storitev na še posebej nerazvitem ruralnem območju Píñar, ki se sooča z izredno visoko nezaposlenostjo, in ki bazira okrog naravne znamenitosti (»La Cueva de las Ventanas«, t.i. jama oken). Tukaj je konkretna vendar osamljena turistična znamenitost privedla do oblikovanja dodatnih turističnih storitev in produktov kot so turistično vodenje, interpretacija narave, okoljsko-izobraževalni center na farmi, restavracije s tradicionalno lokalno hrano, turistični prevozi, delavnice za obiskovalce, vse to pa je ob podpori lokalne skupnosti privedlo do generacije pomembnih novih delovnih mest.

Ob zaključku projektnih dogodkov v Granadi je bil izveden še obisk Sveta Alhambre, organa ki vodi in upravlja glavno turistično atrakcijo v provinci kakor tudi center za raziskave in razvoj nasridskih kultur.

CesR partners in Granada province

Predstavniki projektnih partnerjev so se udeležili konference VENKOV

Posted .

Med 1. in 3. oktobrom 2013 se je nekaj predstavnikov projektnih partnerjev udeležilo konference VENKOV, katero je prvič v zgodovini gostila regija Olomouc, ki je partner na projektu CesR. Gre za največje vsakoletno srečanje vseh deležnikov s področja razvoja podeželja na Češkem. Nacionalna konferenca VENKOV (»Podeželje«) je potekala v Hranicah, in sicer ob udeležbi več kot 400 predstavnikov lokalnih skupnosti, neprofitnih organizacij, podjetij, kmetovalcev, regij, ministrstev in drugih deležnikov, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. Prvič se je zgodilo, da je imela nacionalna konferenca VENKOV tako močno mednarodno dimenzijo, saj je bilo prisotnih več kot 50 predstavnikov različnih lokalnih partnerstev, regij in celo Evropske komisije.

Cilj konference je bil, da vsi udeleženi akterji preučijo in obravnavajo najpomembnejše probleme s katerimi se danes sooča podeželje. Konferenca je obsegala pet tematskih sklopov: podeželje in kmetijstvo, nadaljnji razvoj lokalne samouprave, »doživite podeželje!«, storitve kot pot do zaposlitev in predstavitev »CLLD« (Leader pristop).

Glavni problem podeželja je brezposelnost – ta tema se je zato raztezala skozi vse zgoraj omenjene tematske sklope in se odražala v razpravah o podpori države skupnosti za boj proti dolgotrajni brezposelnosti, podpori lokalne proizvodnje in turističnih storitev ter iskanju rešitev za racionalizacijo poštnih, poslovnih in socialnih storitev na podeželju.

Venkov conference

Več informacij na: http://www.venkov2013.cz/

Študijski obisk projektnih partnerjev v Latviji

Posted .

V času med 9. in 13. septembrom 2013 je projektno partnerstvo izvedlo študijski obisk v Latviji, katerega je organiziral Center za evropske študije Univerze v Latviji.

Med obiskom so imeli projektni partnerji priložnost, da se seznanijo s specifičnimi primeri razvoja ruralnega turizma in turističnih storitev v različnih regijah v Latviji – Mālpils, Allaži, Sigulda, Bīriņi in Saulkrasti – ter da skupaj s predstavniki Turističnega grozda narodnega parka Gauja in iniciativo »Saviļņojošā Vidzeme« preučijo pomen turističnih grozdov za regionalni razvoj ter da sodelujejo na konferenci »Izzivi in priložnosti za spodbujanje socialnega in gospodarskega razvoja v ruralnih območjih skozi promocijo turističnih storitev«.

Glavni namen konference je bil seznanitev s projektnimi temami in izmenjava izkušenj s področja ustvarjanja novih delovnih mest na ruralnih območjih, z izkoriščanjem potencialov, ki jih ponuja turistični sektor. Posebna pozornost je bila posvečena preučitvi različnim oblikam sodelovanja, denimo vplivom iniciativ grozdenja v turizmu na razvoj turističnih storitev, kakor tudi učinkoviti rabi kulturne dediščine za razvoj turizma.

Conference Malpils Manor

Konferenca v Malpilsu

Po izvedenih sestankih projektnih partnerjev namenjenih spremljanju in koordinaciji projekta ter že omenjeni konferenci so sledile sledeče predstavitve:

Direktorica hotela »Mālpils Manor«, ga. Ilze Steķe je projektne partnerje seznanila z zgodovino in aktivnostmi, ki jih ponuja »Mālpils Manor«, ki deluje kot »design hotel«, ki ponuja tako nastanitev kot tudi prostore za dogodke kot so denimo poroke in konference. Hotel ponuja velnes storitve, kuharske tečaje, prav tako pa so na voljo številne kolesarske in pohodniške poti v čudovitem naravnem okolju.

CesR partners visit the „Mālpils Manor”

Projektni partnerji na obisku gradu „Mālpils”

Projektni partnerji so se seznanili s turistično ponudbo Narodnega parka Gauja, ki letos praznuje 40 letnico delovanja. Narodni park Gauja ter obstoječa zgodovinska in kulturna dediščina regije imajo pomembno vlogo pri razvoju turistične infrastrukture in storitev. Mesto in regija Sigulda imata statistično najvišjo število prenočitev med ruralnimi območji v Latviji in predstavljata prvo izbiro za turiste, ki obiščejo glavno mesto Riga. Tako ni presenetljivo, da predstavlja turizem in z njim povezane panoge glavni vir prihodkov v regiji. Ti rezultati so posledica načrtnega dela, saj so po razglasitvi samostojnosti Latvije v regiji Sigulda pristopili k ohranitvi javnih spomenikov in parkov ter ves čas izboljševali turistični sektor. Ob tem velja omeniti aktualno novico, da so bralci revije »The Guardian«, dolino reke Gauja in Turaido izbrali za najbolj atraktivno jesensko destinacijo, ki je tako premagala priznane destinacije kot so ledenik Perito Moreno v Argentini, Soave v italiji, Kamikochi na Japonskem ali Sutton v Quebecu.

Projektni partnerji so imeli priložnost obiskati najbolj obiskano turistično znamenitost v Latviji, rezervat Muzeja Turaida, kjer so se seznanili s storitvami, ki jih ponujajo in načinom sodelovanja z ostalimi turističnimi ponudniki v regiji. Posredno, s pomočjo medijev, je  rezervatu Muzeja Turaida uspelo v regijo privabiti tako nove turistične ponudnike kot tudi obiskovalce iz številnih evropskih držav. Skupno število obiskovalcev te znamenitosti, ki predstavlja neprecenljiv spomenik kulturne dediščine, je v letu 2012 znašalo 221.000. Turaida se razprostira na površini 42 hektarjev in obsega številne arheološke, arhitekturne in umetniške spomenike, ki izvirajo od 11. stoletja naprej, ob tem pa ponujajo še številne razstave in druge dogodke ter izvajajo aktivnosti usmerjene v ohranjanje kulturne krajine.

Museum Reserve „Turaida”

Rezervat muzeja „Turaida”

Med obiskom centra »Brūveri« je lastnik, g. Uldis Dvinskis, predstavil njegov koncept turističnih nastanitev in ostale ponudbe. Ponuja namreč konferenčne prostore, nastanitvene kapacitete, tradicionalno savno in številne priložnosti, da gostje uživajo v naravni in kulturni dediščini ob sodelovanju s številnimi ponudniki turističnih storitev v okolici. Danes je »Brūveri« največji rekreacijski center v regiji Sigulda.

Recreation center „Brūveri”

Rekreacijski center „Brūveri”

Lastnica počitniške hiše »Maurini«, ga. Māra Zemdega, pa je predstavila njen pristop pri ponudbi turističnih storitev, ki bazirajo na organizaciji večjih dogodkov. Lokalna delovna sila se vključuje po potrebi in glede na specifiko povpraševanja po storitvah ob robu posameznih dogodkov.

Guest house „Mauriņi”

Počitniška hiša »Mauriņi«

V sklopu sestanka s predstavniki Turističnega grozda Narodnega parka Gauja so se udeleženci študijskega obiska seznanili s pomenom enotnega vodenja in koordinacije za uresničevanje skupnih ciljev v turizmu ter nujnostjo privabljanja investicij, priprave inovacij in zagotavljanja toka informacij in znanja. T.i. »trojna spirala« – sodelovanje med turističnim gospodarstvom, lokalno skupnostjo in univerzo – je bila omenjena kot ključ za zagotavljanje učinkovitega delovanja grozda in doseganje zastavljenih ciljev. Iniciativa za vzpostavitev grozda datira v leto 2011, ko se je združilo okrog 50 akterjev, povečini turističnih podjetij, šest občin, univerza in nekaj drugih subjektov. Nato je leto pozneje Turistično združenje regije Sigulda podpisalo pogodbo z Latvijsko agencijo za investicije in razvoj z namenom sofinanciranja ustanovitve in delovanja omenjenega turističnega grozda.

Projektni partnerji so izvedli še sestanek na Regijskem svetu Saulkrasti, kjer so jih predstavniki grozda “Saviļņojošā Vidzeme”, občine in turističnega gospodarstva informirali o sodelovanju na območju občin ob obali Baltskega morja z namenom razvoja turistične infrastrukture na njihovem območju.

Mimogrede je bil partnerjem predstavljen še »Grad Bīriņi« katerega ponudba bazira na porokah in poslovnih dogodkih. Na gradu je stalno zaposlenih 60 ljudi.

Glavni namen študijskega obiska v Latviji je bil prikazati nove oblike sodelovanja med predstavniki turističnega gospodarstva, vključno s turističnimi grozdi in drugimi podobnimi iniciativami ter različne oblike primerov vodenja v turizmu. Prav tako so bili udeleženci opozorjeni na pomen oblikovanja, obnove in izboljšanja turistične infrastrukture ter nujnost spretnega izkoriščanja naravne in kulturne dediščine ter obenem oblikovanja temeljev za privabljanje investicij in človeškega kapitala v regijo.

 

Kontakt na Univerzi v Latviji: g. Kārlis Muižnieks, tel.: +371 29475144, e-mail: karlis.muiznieks@gmail.com.

Turistične nastanitve in dodatne storitve na območju mokrišč Biebrza na Poljskem – dobra praksa podjetja Biebrza Eco-Travel

Posted .

Biebrza Eco-Travel  je turistična agencija, ki deluje na območju mokrišč Biebrza v regiji Podlaskie na severovzhodu Poljske. Njihov primer prikazuje kako je možno lokalna podjetja in skupnost vključiti v turistične storitve. Prav tako predstavlja tudi zanimiv primer obrnjenega trenda v razvoju storitvenega sektorja na ruralnih območjih, saj so prav dodatne turistične storitve sprožile razvoj nastanitvenega sektorja, medtem ko je pri večini ostalih dobrih praks identificiranih v sklopu projekta bilo ravno obratno, namreč da so bile prav nastanitvene kapacitete predpogoj za razvoj ostalih turističnih produktov. Tako dotična praksa nazorno dokazuje kako lahko v primeru razvoja kakovostnih turističnih storitev in produktov sledi razvoj nastanitvenega sektorja.

Lastnica podjetja Biebrza Eco-Travel je Katarzyna Ramontowska, ki je podjetje ustanovila že kot študentka biologije pri dvajsetih letih. Na območju mokrišč takrat, v zgodnjih 90-ih, ni bilo prav nobene turistične infrastrukture niti turističnih produktov. Katarzyna je kot edina razpoložljiva in kvalificirana turistična vodička začela organizirati celotno turistično ponudbo.

Agencija Biebrza Eco-Travel je skozi 20 let obstoja delovala na način, da je na območju mokrišč ponujala različne storitve in jih turistom ponujala v obliki turističnih paketov. V tem času se je oblikovala skupina 15-ih vodičev (te je Katarzyna Ramontowska izbrala izmed 180 oseb, ki jih je sama izobraževala), 28-ih ponudnikov nastanitvenih kapacitet (te je izbrala izmed 300, kolikor jih je v vmesnem času vzniknilo na območju), več ponudnikov prevoznih storitev, okrog 20 proizvajalcev spominkov, 15 ponudnikov izposoje opreme in čez 20 ponudnikov gostinskih storitev. Vsi ti ponudniki so s svojimi storitvami predstavljeni na skupnem turističnem portalu mokrišč Biebrza:

 • izposoja opreme (rafti, kajaki, kolesa, kanuji, daljnogledi, druga oprema za opazovanje živali, itd.),
 • tradicionalni obrtniki in izdelovalci spominkov,
 • izposoja avtobusov, kombijev, off road vozil,
 • interpretatorji narave, vodiči, strokovnjaki na reki  Biebrza,
 • taverne, restavracije, bari,…
Kayaking on the Biebrza River

Slika 1: Kajaking na reki Biebrza

Najpomembnejši predpogoj uspeha podjetja Biebrza Eco-Travel je po meri oblikovana ponudba za doživetje divjine v obliki dobro pripravljenih turističnih paketov, ki vključujejo izlete v naravo, nastanitev in dodatne storitve. Glavna motivacija za prihod v  mokrišča Biebrza je neokrnjena narava, kar je turistični ponudnik upošteval in začel s ponudbo izletov v ta odmaknjen del regije. Ponujajo namreč pisano paleto regijskih znamenitosti in posebnosti kot so: izleti na območju mokrišč, opazovanje ptic, volkov, jelenov, bobrov in drugih divjih živali, rafting, izleti z balonom, nočni izleti, itd. Podjetje ponuja tako produkte v obliki posameznih kratkih izletov v primeru obiska regije, kakor tudi celovite programe, ki obsegajo profesionalno vodene več dnevne raziskovalne ture z vključeno nastanitvijo in prevozi.

Primeri ponujenih paketov in produktov:

Biebrza in a nutshell - wolf tracking

Slika 2: Paket: Biebrza na kratko; Produkt: “srečne krave” iz Brzostowa (krave prečkajo reko vsak dan ob 5. uri)

Slika 3: Paket: iskanje volkov; 130 km z avtomobilom, 12 km peš in 1 km skozi močvirja

 Package: wolf tracking

Slika 4: Paket: iskanje volkov; Produkt: prečkanje močvirja

Slika 5: Paket: iskanje volkov; Produkt: opazovanje losov

Biebrza Eco Travel priporoča in sodeluje izključno z vodilnimi ponudniki nastanitev in vodiči s katerim ima sklenjene sporazume o sodelovanju, ki natančno določajo pravila in odgovornosti partnerjev, z namenom zagotoviti najboljšo možno raven kakovosti ponudbe in storitev za turiste, ki obiščejo regijo. Podjetje vodi tudi svojo razvrstitev nastanitvenih kapacitet in ponudnikov storitev z uporabo posebnih kriterijev za ocenjevanje. Nastanitve namreč preverjajo večkrat na leto z namenom, da slednji stalno izboljšujejo raven turistične ponudbe.

Examples of accommodation available in the Biebrza region

Sliki 6-7: Primeri razpoložljivih nastanitev v regiji Biebrza

Tako vzpostavljen sistem zagotavlja na eni strani zanesljive storitve za stranke in na drugi etičen odnos do narave v primeru obiska regije v spremstvu kvalificiranih vodičev. Prav tako pa predstavlja tudi spodbudo in motivacijo za ostale turistične ponudnike v regiji, da nadgrajujejo standard svojih storitev in poslovnih kvalifikacij z namenom, da postanejo konkurenčni.

Podjetje stalno vlaga velik delež finančnih sredstev v njihovo spletno stran. Nova splena stran v poljskem jeziku (http://new.biebrza.com) je bila vzpostavljena leta 2011, medtem ko je angleško različico še vedno možno najti v starejši različici (http://www.biebrza.com).

Uspešno vodenje in odločnost Katarzyne Ramontowske sta ključna razloga, ki sta pripeljala do izjemnega uspeha podjetja. Ob tem je potrebno pudariti nadaljnji razvoj podjetja v smislu njihoviih aktivnosti in ponujenih storitev, saj lastnica na prvo mesto daje ekološko osveščenost turistov in prebivalcev na sploh. Katarzyna je tako sodelovala v več kot 100 televizijskih in radijskih oddajah in pripravila veliko študijskih izletov za medije, je pa tudi prejemnica nagrade „Najboljši vodič leta 2011”, katero podeljuje Rynek Podróży (ena vodilnih poljskih turističnih revij). Takšen profesionalni pristop pomeni stalno spodbudo za ostale lokalne podjetnike, da se podjetju pridružijo in na ta način okrepijo svoj položaj na trgu turističnih ponudnikov, prav tako pa rezultira v oblikovanju novih zaposlitev in ohranjanju obstoječih v regiji.

 

Kontakt:

Katarzyna Ramontowska

Biebrza Eco-Travel

ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz

e-mail: eco-travel@biebrza.com

http://www.biebrza.com/en/

http://new.biebrza.com/

Študijski obisk v regiji Olomouc (Češka)

Posted .

V mesecu juniju 2013 je bil izveden študijski obisk v regiji Olomouc, v sklopu katerega so se projektni partnerji seznanili s stanjem na področju ruralnega razvoja, predvsem v smislu obstoja podpornih mehanizmov za razvoj turizma in kreiranja delovnih mest.

Študijskega obiska se je udeležilo 13 udeležencev iz 7 evropskih držav.

Prvi dan je bila izvedena konferenca, kjer so regijski akterji s področja ruralnega razvoja in razvoja turizma predstavili razmere in iniciative v regiji ter se obenem seznanili s projektom CesR. Slednjega je predstavil vodja projekta, g. Thomas Ducloutrier, predstavnik Sveta za razvoj turizma regije Auvergne. G. Ducloutrier je prav tako predstavil do tedaj identificirane dobre prakse znotraj projekta. V nadaljevanju je ga. Marta Novotna, predstavnica regije Olomuc, predstavila aktivnosti in orodja za podporo ruralnega razvoja.

Conference in Olomouc

Konferenca 11. junija 2013 – uvodni nagovor podpredsednika regije Olomouc, g. Symerskega

Sledila je predstavitev predstavnikov Ministrstva za regionalni razvoj in Ministrstva za kmetijstvo Republike Češke, ki sta podala predstavitvi z relevantnimi informacijami o podpornih mehanizmih za razvoj turizma, smernicah na področju razvoja ruralnih območij po letu 2013 in mednarodnega sodelovanja.

Zadnji del konference pa je bil posvečen predstavitvi primerov inovativnih projektov iz regije. Prvi projekt je predstavila ga. Katerina Cadilova, ki je udeležence seznanila s sistemom in rezultati uvedbe regijskih blagovnih znamk, ki se je izkazal za zelo uspešen projekt – tudi po zaslugi sodelovanja in finančne podpre regije Olomouc. Naslednja je bila predstavitev g. Iva Škrabala, ki je predstavil aktivnosti in cilje prve Poslovno-zaposlitvene zadruge (BEC), ki je prva tovrstna v regiji in je bila oblikovana na podlagi dobrih primerov iz Španije in Francije.

Študijski obisk so projektni partnerji začeli v vasi Bouzov, kjer je župan Zdeňek Foltýn predstavil projekte s poudarkom na razvoju turizma v tej privlačni vasi. Nato so nadaljevali z obiskom turistično najbolj zanimive točke, gradu Bouzov s predstavitvijo direktorice ge. Zuzane Sulcove.

Ob zaključku študijskega obiska so bile predstavljene glavne znamenitosti povezane z regijsko znamko »Hana«.

 Bouzov Castle

Kratek ogled pravljičnega gradu Bouzov

Drugi dan je bil posvečen sestanku t.i. nadzornega odbora projekta ter v nadaljevanju ekskurziji v mesto Horní Lipová kjer so se projektni partnerji sestali z:

–          lastnikom penziona, g. Josefom Sekulo, ki je razen prenovljenih nastanitvenih kapacitet predstavil tudi storitve, ki jih ponuja svojim gostom;

–          g. Zdenkom Korčianom, lastnikom penziona “U Ospaleho Heligonu” in obenem umetnikom, ki je poleg redne ponudbe predstavil še socialne dogodke, ki privabljajo turiste na njihovo območje, denimo povezavo s filmom »Alois Nebel« kakor tudi spletno aplikacijo namenjeno turistom povezano s tem filmom in regijo.

 

Meeting with pensions owners

Partnerji na srečanju z lastnikoma penzionov v Horní Lipovi (g. Sekulo in g. Korčianom)

V nadaljevanju so bile predstavljene dobre prakse povezane s Turističnim centrom Ramzová, kjer sta:

–          g. Miroslav Jon, lastnik penziona »St. Roch«, kjer gostom v sklopu nastanitvenih kapacitet ponujajo še storitve povezane z velnesom;

–          ga. Hana Olejnikova, koordinatorka regionalne znamke Jeseniky, ki je predstavila aktivnosti in rezultate vzpostavljene regionalne znamke namenjene certificiranim produktom in ponudnikom storitev.

Ob zaključku pestrega dne je bila izvedena še predstavitev novo odprte pivovarne Kolštejn, ki predstavlja le enega od delov ponudbe v bogatem mozaiku produktov Sprostitvenega centra Kolštejn.

Zadnji dan študijskega obiska je bil izveden v dolini reke Desna, kjer so organizatorji projektnim partnerjem predstavili storitve povezane z aktivnim oddihom in preživljanjem prostega časa na podeželju, in sicer:

–          večnamenski podeželski center v Kouty s strani direktorja g. Petra Mareka;

–          mesto Loučna nad Desnou in sprostitveni park Kocián s strani župana g. Pavla Martineka in

–          tradicionalno ročno izdelovanje papirja v vasi Velke Losiny.

Zanimiv primer sodelovanja med javnim sektorjem in privatnimi investitorji je osebno predstavil župan mesta Loučna nad Desnou, Pavel Martinek, kjer mesto dolgoročno investira v sprostitveni park Kocian in center mesta. Na ta način je namreč z revitalizacijo mesta spodbudilo tudi privatnega investitorja, da je v turistične namene obnovil zapuščen grad v neposredni bližini.

CesR je skupini podjetij iz Slovenije omogočil dostop do največjega poslovnega srečanje na Irskem – CorkMEET-a 2013

Posted .

CorkMEET 2013, največje poslovno srečanje na Irskem, je potekalo v Corku med 10. in 12. aprilom 2013. CorkMEET, ki je bil prvič izveden leta 2009, predstavlja mednarodni poslovni forum namenjen majhnim in srednjim podjetjem iz različnih sektorjev, ki si želijo širitve na nove trge ali najti novih poslovnih partnerjev. Tridnevni dogodek je tudi tokrat podjetjem ponudil širok spekter poslovnih aktivnosti kot so vnaprej dogovorjeni sestanki, poslovna konferenca, dogodek s predstavitvijo lokalno pridelane hrane in pijače, poslovna večerja, vse z namenom omogočanja vzpostavitve kontaktov in sodelovanja med podjetji.

Povezava do dogodka je bila vzpostavljena ob robu izvedbe projekta CesR (program Interreg IVC), ko je irski projektni partner, Okrajni svet Cork, na dogodek opozoril projektne partnerje. Odzvala se je Regionalna razvojna agencija Mura, ki je izrazila interes za sodelovanje na dogodku, povabila slovenska podjetja k sodelovanju in končno na dogodek pripeljala 11 predstavnikov 8 podjetij iz celotne Slovenije.

Za vsako od udeleženih podjetij je bilo vnaprej pripravljenih 16 bilateralnih sestankov s podjetji, ki so si jih sama izbrala, tako da je več kot 400 registriranih udeležencev izvedlo čez 7.500 individualnih sestankov ter vzpostavilo na tisoče novih poslovnih partnerstev.

Tri četrtine udeležencev je bilo irskih, preostali pa so prišli iz sledečih držav: Velike Britanije, Poljske, Belgije, Slovenije, Slovaške in drugih.

V času dogodkov so se na 31-ih interaktivnih stojnicah predstavljale tudi podporne institucije iz držav udeležencev z namenom spodbujanja poslovnega sodelovanja med posameznimi državami.

Corkmeet Slovenia

Anne O’Donnell

Tourism Development Officer

Cork County Council

email: anne.odonnell@corkcoco.ie

Tel: 021 4285650  (Internal Ext 5650)

Mobile: 087  2808660

CesR na obisku v regiji Auvergne (Francija)

Posted .

Partnerji projekta CesR so v času od 16. do 18. aprila 2013 obiskali regijo Auvergne v sklopu študijskega obiska, katerega je organiziral Svet za razvoj turizma regije Auvergne.

Namen obiska je bil, da se udeleženci podrobneje seznanijo z dobrimi praksami predvsem s področij nudenja storitev s strani ponudnikov namestitvenih kapacitet in »job sharing-a«, ki jih je v sklopu projekta identificiral Svet za razvoj turizma regije Auvergne.

V sklopu obiska je bilo poleg obveznih sestankov, ki se tičejo vodenja projekta, izvedenih več tehničnih sestankov z deležniki, ki so predstavili omenjene dobre prakse:

–          G. Erwan Le Capitaine, regijski koordinator »Accueil Paysan«, je predstavil združenje, ki je nastalo kot odgovor na težave v kmetijstvu, in ki v regiji Auvergne združuje 50 članov. Predstavljena so bila načela združenja in postopek vključitve, poudarek pa je bil na storitvah, ki jih lastniki nastanitvenih obratov v mreži medsebojno nudijo svojim gostom.

G. Samuel Houdemon je odprl vrata »Fortuniès 1864«, dveh počitniških hiš na ruralnem goratem območju v departmaju Cantal in predstavil številne storitve, ki jih nudi svojim gostom, kakor tudi vključevanje nosilcev storitev iz okolice.

Projektni partnerji z g. Samuelom Houdemonom med ogledom počitniških hiš Fortuniès 1864

Projektni partnerji z g. Samuelom Houdemonom med ogledom počitniških hiš Fortuniès 1864

 • G. Stéphane Crégut je predstavil dve svoji podjetji, in sicer nepremičninsko »AIP Sancy« in turistično »Arvernha Resorts«, katerih dejavnosti se odlično dopolnjujejo. Ponuja namreč rešitve investitorjem pri iskanju posestev za svoje počitniške hiše, nato jim pomaga pri izvedbi projekta ter v kolikor investitorji/lastniki to želijo, z njimi sklene pogodbo o najemu nastanitvenih obratov v turistične namene za čas, ko jih slednji ne potrebujejo, tako da s temi nastanitvami upravlja. Koncept se je izkazal za zelo učinkovitega, saj je leta 2010 začel s štirimi počitniškimi hišami, letos pa jih ima v ponudbi že kar štirideset.
 • G. François Bigot, lastnik hotela Le Charlet v La Bourbouleu, je predstavil svoj hotel in pet apartmajev ter predvsem njegove metode upravljanja z namestitvenimi kapacitetami, ki jih ima v bližini hotela. Prav ta bližina omogoča, da tudi apartmajskim gostom ponuja enako paleto storitev kot hotelskim.

 

François Bigot predstavlja svoje podjetje

François Bigot predstavlja svoje podjetje

Ob zaključku sta bila izvedena še dva sestanka, ki sta bila posvečena rešitvam na področju »job sharing-a«:

–          G. Michel Yperzeele je podrobno predstavil njegovo podjetje, »Exceltio«, katerega struktura omogoča zagotavljanje delavcev na način, ki je prilagojen potrebam strank, prav tako pa imajo tudi delavci zelo visoko stopnjo varnosti. Exceltio namreč podpiše pogodbe za nedoločen čas z delavci, ki nimajo nobenih tveganj, saj imajo urejeno zaposlitev, plačane prispevke socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter redno mesečno plačo. Enako velja za stranke, ki nimajo težav z iskanjem kakovostnih delavcev, ne rabijo voditi računovodstva za delavce oz. nimajo drugih administrativnih težav, prav tako pa so popolnoma svobodne, da kadarkoli prekinejo sodelovanje z Exceltiom. Trenutno imajo v podjetju 20 zaposlenih in so edini v regiji, ki delujejo na ta način, da se je koncept izkazal za zelo uspešnega pa poleg zadovoljnih delavcev in strank dokazuje tudi višina prometa podjetja, ki je v 2010 znašala 40.000 EUR, lani pa že desetkratnik zneska izpred dveh let.

–          Ge. Aurélie Laniray in Clotilde Maire sta predstavili delovanje »GE2A«, skupine delodajalcev, ki so dejavni predvsem na področju športnih in prostočasnih aktivnosti Auvergnu. Neprofitno združenje svojim članom nudi rešitve s področja človeških virov. Kar se tiče tipa zaposlitev se trudijo za multi-sektorske (šport, kultura, delo z ostarelimi), da se doseže izmenjava med več sektorji. Gre za prostovoljno združenje, ki deluje na teritorialnem konceptu in združuje 130 članov.

S temi primeri dobrih praks so bile partnerjem predstavljene rešitve, ki lahko vsaj deloma odgovorijo na izzive, ki se porajajo na področju storitev v sklopu nudenja nastanitvenih kapacitet, še posebej, ko se neposredno zaposlovanje delavcev izkaže za prezahtevno.

Za več informacij:

Thomas Ducloutrier, Svet za razvoj turizma regije Auvergne

+33 (0) 4 73 29 49 40

thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr

 

Chata Magoda v pogorju Bieszczady na Poljskem – primer nastanitev s številnimi storitvami, ki jih nudijo svojim gostom

Posted .

Partnerji projekta CesR imajo namen spodbujati ustvarjanje pogojev za razvoj zapostavljenih storitev v turizmu, še posebej v sklopu apartmajske ponudbe. Pri tej vrsti turističnih nastanitev so dejavnosti kot so priprava obrokov, dnevno čiščenje, možnost varovanja otrok ipd. namreč še vedno zelo slabo razvite, številni primeri v Evropi pa kažejo na to, da potrebe na tem področju vsekakor obstajajo.

Chata Magoda predstavlja dober primer turističnega ponudnika nastanitev, ki je na omenjenem področju uspešen. To majhno podjetje, ki obsega turistično kmetijo in počitniško hišo se nahaja na ruralnem območju pogorja Bieszczady na skrajnem jugovzhodu Poljske.

Lastnika Jagoda Miłoszewicz in Maciek Pawlik sta se leta 2004 preselila iz velikega mesta Szczecin ob Baltskem morju v majhen kraj Lutowiska z željo, da popolnoma spremenita svoj način življenja. V novem ruralnem okolju sta v treh letih zgradila in odprla turistično kmetijo Chata Magoda (poimenovanje iz njunih imen Maciek and Jagoda), ki nudi 12 postelj v sobah za 2, 3 in 4 osebe.

V nadaljevanju pa sta najela še počitniško hišo (Chata Bojkowska), ki je stara 100 let in je bila leta 2010 popolnoma obnovljena. V njej je gostom na voljo 8 postelj v lično urejenih spalnicah. Chata Bojkowska se je izkazala za zelo uspešno investicijo, saj je zadnji dve leti polno zasedena, in sicer tako v zimski kot poletni sezoni.

Dodatne storitve, ki so gostom na voljo v obeh nastanitvenih obratih bi lahko razdelili na dva tipa: tiste, ki jih nudita lastnika neposredno, in tiste, ki jih ponujajo lokalni podjetniki, ki z njima sodelujejo. Da lahko gostom nudita dodatne storitve, lastnika zaposlujeta še 2 sezonska delavca. Gostom Chata Magode so poleg nastanitve na voljo dva obroka, medtem ko imajo gostje Chata Bojkowske kot najete počitniške hiše na voljo, da naročijo lokalne produkte za pripravo zajtrka in kosila ter sveže pripravljene večerje. To je mogoče ob tesnem sodelovanju z lokalnim ponudnikom gostinskih storitev.

Chata Bojkowska

Chata Bojkowska

Gostom so v času bivanja v obeh nastanitvah na voljo še druge storitve kot so denimo:

 • Izleti in pikniki v naravi
 • Vožnja s sanmi in kres
 • Pogrinjki za izlete v naravo
 • Izposoja opreme za tek na smučeh
 • Izposoja sani
 • Prevoz gostov
 • Trgovina s spominki, ki ponuja izdelke lokalnih obrtnikov (med in izdelki iz medu, lokalne alkoholne pijače (sadni likerji), marmelade, ročno izdelane razglednice, knjige,…), vodiči, zemljevidi, razni izdelki lokalnih umetnikov)
 • krywulki – lokalni izdelki iz tkanine in stekla www.pracownia-miodosytnia.pl

Dodatne storitve, ki jih ponujajo lokalni podjetniki je potrebno rezervirati vnaprej: ure jahanja, nordijska hoja, delavnice pletenja, izdelovanja volnenih in keramičnih izdelkov, masaže,…

Chata Bojkowska

Chata Bojkowska

Nekaj podatkov o Chata Bojkowski in njeni lokaciji

Chata Bojkowska predstavlja del ekomuzeja »Tri kulture« v Lutowiski. Ekomuzej (muzej brez zidov) je tematski muzej z eksponati na različnih lokacijah, ki oblikujejo živo zbirko naravne in kulturne dediščine regije. Naziv »Tri kulture« je povezan z zgodovino regije, kjer so pred drugo vojno skupaj živele tri nacije – Židi, Ukrajinci in Poljaki.

Chata Bojkowska je prav tako del poti »Chyże Bojkowskie«, ki združuje poseben tip namestitev s tradicijo, pri gradnji katerih so tesarji in drugi obrtniki uporabili gradnike, ki so bili na voljo v naravi – les, slama, glina, kamen,…

 

Naslov:

Chata Magoda

Gospodarstwo agroturystyczne

Jadwiga Miłoszewicz

38-713 Lutowiska 27

e-mail: chatamagoda@gmail.com

www.chatamagoda.pl

 

Sestanek delovne skupine v Corku, Irska

Posted .

Uvodni sestanek regionalne delovne skupine projekta CesR je bil izveden 28. februarja 2013 v Corku.

Sestanka se je udeležilo 17 deležnikov, ki so predstavljali sledeče organizacije:

 • Okrajni svet Cork
 • Nacionalna turistična organizacija
 • Irska “Self Catering” federacija
 • Irska federacija hotelov
 • Univerza Cork
 • Institut za tehnologijo Cork
 • Turistični svetovalec

Uvodoma je bil udeležencem predstavljen projekt CesR ter cilji delovne skupine, ki so v seznanitvi z dobrimi praksami, katere bodo identificirane v partnerskih regijah ter preučitvi možnosti kako rešitve slednjih uspešno prenesti. Delovni skupini je bil predstavljen koncept po katerem bo v letu 2014 v sklopu projekta pripravljena t.i. Knjiga priporočil, ki bo vsebovala identificirane dobre prakse s področja relevantnih regionalnih in lokalnih politik, v nadaljevanju pa še t.i. Načrt implementacije za vsako regijo posebej, ki bo vseboval informacije o najbolj relevantnih dobrih praksah za posamezno regijo in način na katerega se jih bo poskušalo aplicirati.

Svetovalec za turizem podjetja CHL Consulting, ki je pripravljal regionalno analizo, je slednjo predstavil, skupaj s tremi identificiranimi dobrimi praksami iz irske.

Sledil je del z vprašanji in odgovori, kjer je bilo posebej izpostavljeno vprašanje klasifikacijskih sistemov za t.i. »self cattering« nastanitvene kapacitete. Člani delovne skupine so namreč dejali, da kljub dejstvu da je klasifikacijski sistem v veljavi na irskem ni predpisov, ki bi lastnike nastanitvenih kapacitet prisilili, da sodelujejo v klasifikacijski shemi.

Prav tako so udeleženci potarnali, da so kriteriji klasifikacijskega sistema zastareli in jih je potrebno posodobiti. Dogovorili so se, da je koristno preučiti rešitve, ki se uporabljajo v regijah projektnih partnerjev.

V nadaljevanju so bile predstavljene ugotovitve in dobre prakse identificirane v sklopu izvedenih prejšnjih študijskih obiskih na otoku Gozu na Malti in v regiji Troodos na Cipru.

Naslednji sestanek delovne skupine je predviden v mesecu decembru, ko bodo predstavljene dobre prakse iz regije Auvergne v Franciji, regije Olomouc na Češkem, Latvije in Granade v Španiji.

Les participants de la réunion du groupe de travail régional irlandais à Cork

Udeleženci sestanka

Udeleženci sestanka

CesR predstavljen članom Odbora regij v Dublinu

Posted .

Dne 28. februarja in 1. marca 2013 je bila v Dublinu izvedena konferenca za predstavnike Odbora regij na temo novih znanj in novih delovnih mest (“Konferenca Evropa 2020 – “Agenda za nova znanja in delovna mesta”). Dotična tema je ena izmed sedmih prioritet strategije Evropa 2020, ki jo je sprejela Evropska Unija.

Na prošnjo Odbora regij je bil projekt CesR predstavljen na razstavnem prostoru, skupaj z ostalimi projekti, ki so povezani z zaposlovanjem in človeškimi viri.

Projektne partnerje sta zastopala vodja projekta, g. Thomas Ducloutrier iz Regionalnega sveta za razvoj turizma Auvergne in g. Fergal Gough iz Okrajnega sveta Cork.

Dogodek je bil priložnost za predstavitev projekta okrog 200 odločevalcem iz javnega sektorja.

Več informacij o dogodku na: http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-agenda-for-new-skills-and-jobs.aspx

 

Predstavitveni pano projekta CesR

Predstavitveni pano projekta CesR

 

Konferenca "Agenda za nova znanja in delovna mesta", Dublin

Konferenca “Agenda za nova znanja in delovna mesta”, Dublin

Študijski obisk ciprske regije Troodos

Posted .

Četrto srečanje partnerjev v projektu CesR je v tednu od 10. decembra 2012 potekalo v regiji Troodos na Cipru. Srečanje je bilo organizirano s ciljem, da bi:

– uredili organizacijska vprašanja, ki se tičejo izvedbe projekta in začrtali nadaljnje aktivnosti in

– obiskali študijsko območje in na kraju samem proučili primere dobrih praks, ki se nanašajo na cilje projekta pri spodbujanju trajnostnega razvoja turizma na podeželju, oskrbe na domu in drugih storitev ter raznih oblik sodelovanja pri zaposlovanju na podeželju, kot so na primer zaposlitev za polovični delovni čas, prilagodljiv urnik ali delitev delovnih mest.

CesR Steering Committee meeting in Troodos

Nadzorni odbor CesR v regiji Troodos

Predstavniki partnerjev so bili nastanjeni v Hotelu Troodos (www.troodoshotel.com), ki ima dobro strateško lego v samem osrčju Narodnega gozdnega parka Troodos, najvišje ležečega parka na otoku, od koder so lahko v pičli uri vožnje z avtomobilom obiskali različne vasi v regiji.

V torek popoldne je skupina po zasedanju nadzornega odbora obiskala predel Pitsilia na jugovzhodu regije Troodos. Obiskala je vas Agros (www.agros.org.cy) ter družinski podjetji Nikis Workshop in Rose House, ki se preživljata s tradicionalnim poljedelstvom in rejo živali, in spoznala tamkajšnji hotel Rodon (www.rodonhotel.com), ki ga kot javno podjetje vodijo njegovi lastniki − vaščani in ljudje, ki izvirajo iz teh krajev, in čigar delnice kotirajo na borzi.

Pozno popoldne je skupina obiskala vinarstvo Tsiakkas (http://199.236.92.105/tsiakkas/) v vasi Pelendri (www.pelendri.org), kasneje pa so se njeni člani sestali še z lastnikom tradicionalne vaške taverne Symposio, (http://www.pelendri.org/english/symposio.shtm). Posebnost taverne je ta, da imajo njeni lastniki v lasti tudi nekaj sosednjih hiš, ki so turistom na voljo skozi vse leto, kot del svoje ponudbe pa ponujajo tudi gostinske storitve in storitve čiščenja.

CesR partners in Troodos

Partnerji CesR v regiji Troodos

V sredo zjutraj so predstavniki partnerjev obiskali Narodni park Troodos in Okoljski center, ki ima svoj sedež na trgu Troodos (http://cypruslife.akrifiles.net/Page22_4.html), kasneje pa še v vasico Platres (www.platres.org). V centru lokalne skupnosti so bili seznanjeni z aktivnostmi treh sestrskih organizacij. To so:

– Razvojna agencija Troodos,

– Regionalni svet za razvoj turizma Troodos in

– Mreža Troodos – podjetje, ki izvaja projekte in aktivnosti.

Njihova skupna prizadevanja veljajo za dober zgled lokalne prakse o tem, kako zgraditi sinergije in združiti javne ter lokalne akterje pri spodbujanju gospodarskega razvoja v regiji Troodos.

Casale Panayiotis

Nastanitveni kompleks Casale Panayiotis

Popoldne je skupina obiskala območje Marathasa in vas Kalapanayiotis www.kalopanayiotis.com/. V vasi Kalopanayiotis so si ogledali enega najbolj inovativnih projektov s področja kmečkega turizma na Cipru, s katerim ponujajo nastanitve in gostinske storitve na podeželju, in sicer nastanitveni kompleks Casale Panayiotis (www.casalepanayiotis.com). Člane skupine je sprejel lastnik, ki je tudi predsednik Regionalnega sveta za razvoj turizma in Razvojne agencije Troodos. Predstavil je tekoče projekte, ki jih v vasi izvajajo z namenom, da bi razširili in izboljšali lokalne turistične produkte. Casale Panayiotis je oblikovala zanimiv sistem skupnega upravljanja nastanitvenih objektov, ki pripadajo različnim lastnikom. V ta namen so ustanovili upravni odbor, turistom pa ponujajo tudi razne druge storitve.

V četrtek zjutraj so si predstavniki partnerjev ogledali območje vinorodnih vasi v spodnjem južnem delu regije, pri čemer so se sestali z lastnikom vinarstva Lambouri v vasi Kato Platres (www.lambouri.com/). Kasneje so sodelovali na skupni odprti konferenci na temo razvoja podeželja in podeželskega turizma, ki je potekala v vasi Omodos in kjer so bili prisotni tudi člani svetov lokalnih skupnosti in javni funkcionarji iz številnih vasi.

Uradni obisk skupine se je končal s štiriurnim tehničnim zasedanjem, med katerim so partnerji predstavili svoje delo pri razvoju analize SWOT za posamezne regije in opredelili prihodnje naloge, vključno s srečanji v letu 2013.

Študijski obisk in javna konferenca v okrožju Cork

Posted .

Okrožje Cork je od 10. do 14. septembra 2012 gostilo tretje srečanje projektnih partnerjev in študijski obisk v okviru  projekta CesR, katerega so se udeležili predstavniki vseh osmih partnerskih regij.

Na dogodku so si predstavniki partnerjev izmenjali dragocene informacije in identificirali prakse, ki jih je mogoče prenesti na vse partnerske regije.

Uvodni sestanek predstavnikov partnerjev je potekal 11. septembra v stari zgradbi posestva Ballymaloe, ki so jo preuredili v sodobne konferenčne prostore in apartmaje in ki se nahaja na irskem podeželju 32 km vzhodno od mesta Cork.

Po pregledu finančnih in tehničnih novosti vsakega partnerja je sledila predstavitev gospe Hazel B. Allen, lastnice posestva Ballymaloe, nato pa ogled dobrih 40 hektarjev velike ekološke kmetije, kuharske šole Ballmaloe in apartmajev (www.ballymaloe.ie).

Sedem eno in dvosobnih hišk, ki stojijo zraven podeželske hiše Ballymaloe Country House in ki so jih prej uporabljali v kmetijske namene, so preuredili v prenočišča. Temu so dodali še osem lesenih hišic za prenočišča gostov in osebja, poleg poslopja kuharske šole pa najdemo še devet apartmajskih koč.

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East Cork.

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East CorkSestanek partnerjev v poslopju Grainstore na posestvu Ballymaloe, vas Shanagarry v vzhodnem Corku

Primer dobre prakse jasno odraža trajnostno naravnan pristop k dejavnostim kmetovanja, turistične ponudbe hrane in apartmajskih nastanitev. Člani delovne skupine so bili navdušeni predvsem nad družinskim duhom, ki je prisoten pri vodenju podjetja Ballymaloe ter nad njihovo zagnanostjo in partnerskim sodelovanjem z lokalno skupnostjo pri ustvarjanju delovnih mest in razvoju podeželja.

Konferenca s področja turizma z naslovom Spodbujanje turizma v okraju Cork je bila organizirana na sedežu Okrajnega sveta Cork v upravni zgradbi, dne 12. septembra 2012 (www.corkcoco.ie).

Ms. Anne O’Donnell, Tourism Development Officer, addressing CesR Tourism Conference, County Hall , Cork, Ireland on 12 September 2012

Anne O’Donnell z oddelka za razvoj turizma ob uvodnem nagovoru na konferenci

Konference se je udeležilo več kot 90 predstavnikov turistične dejavnosti in javnih ustanov okraja Cork.

Panelisti so bili predstavniki združenja Failte Ireland South-West, Okrajnega sveta Cork, pristanišča Cork, vodilnih podjetij ter turističnih ponudnikov na področju prehrane in splošne dejavnosti turizma v okraju Cork. Udeleženci konference so razpravljali o prednostih in priložnostih okraja Cork kot turistični destinaciji s posebnim poudarkom na ustvarjanju delovnih mest in s tem dvigovanju stopnje zaposlenosti in izzivih, ki se nanašajo na področje apartmajskih nastanitev.

Projektni partnerji so se seznanili z vlogo, ki jo ima lokalna upravna ustanova okraja Cork pri promociji turizma v regiji, in njen partnerski pristop, ki ga je vzpostavila z državno agencijo za razvoj turizma Failte Ireland. Beseda je tekla tudi o najvidnejših projektih kot je bila gradnja mostu Mizen Bridge in odprtje zgodovinskega objekta na otoku Spike ter izzivih, s katerimi se pri privabljanju turistov soočajo obrobne podeželske regije, pri čemer je bilo podanih kar nekaj predlogov za reševanje tovrstnih vprašanj. Izpostavljeni sta bili tudi edinstvena prodajna strategija na področju hrane v okraju Cork in turistična ponudba križarjenj. Poleg tega so se partnerji projekta CesR seznanili tudi o izzivih, s katerimi se pri pridobivanju evropskih sredstev in razporejanju sredstev med lokalne projekte v turizmu soočajo delovne skupine na podeželju.

Konference na temo turizma so se udeležili tudi predstavniki lokalnih medijev, ki so o dogodku poročali pozitivno ter s tem pripomogli k prepoznavnosti projekta CesR ter okraja Cork kot mednarodne turistične destinacije.

CesR Partners at County Hall Buildings, Cork.

Predstavniki partnerjev CesR pred upravno zgradbo okraja Cork

Študijski obisk pristanišča Cork je potekal zadnji dan obiska skupine, pri čemer so se partnerji podali tudi na ogled Hotela Bella Vista in apartmajskih nastanitev ter športno-ribolovnega območja v pristanišču Cork in izvedeli, kako integriran pristop pripomore k dejavnosti športnega ribolova in ponudbi nastanitev v kraju Cobh ter širšem območju pristanišča.

Bella Vista (www.bellavistahotel.ie) je hotel z dvema zvezdicama, ki se nahaja na vzpetini v mestu Cobh v okraju Cork. Iz stavbe se ponuja prelep razgled nad mestom in pristaniščem Cork, ki je eno od največjih naravnih pristanišč na svetu. Poleg 18 sob, opremljenih s kopalnico in toaletnimi prostori, je na voljo še 10 apartmajev. Hotel Bella Vista pa ponuja v najem tudi 10 dobro opremljenih ribiških čolnov, zaradi česar je še posebej priljubljen pri nemških in nizozemskih navdušencih nad športnim ribolovom. Pod okriljem državne agencije za razvoj turizma Failte Ireland so se v namen promocije okraja Cork kot destinacije odlične turistične ponudbe združili lokalni ponudniki čarterskih plovb in storitev športnega ribolova, ki delujejo na območju pristanišča, ter ponudniki nastanitvenih storitev, lastniki lokalov in restavracij. Za odlično vzdrževano športno-ribolovno območje gre zahvala lokalni skupnosti in tamkajšnjim ponudnikom prenočišč. Več informacij na (http://corkharbouranglinghub.blogspot.ie) in (www.failteireland.ie).

Ta del študijskega obiska je vključeval tudi ogled otoka Spike blizu pristanišča Cork. Otok Spike se nahaja na pomembni lokaciji v spodnjem delu pristanišča Cork, drugega največjega naravnega pristanišča na svetu. Otok je pred kratkim postal last Okrajnega sveta Cork, trenutno pa poteka faza razvoja turističnega produkta z bogato obstoječo kulturno dediščino.  Na tem multikulturnem otoku so bili v preteklosti na le 42 hektarjih zemljišča samostan, obzidje in zapor, ki so pustili močan pečat. Nov lastnik otoka si prizadeva za razvoj objektov na otoku, s katerimi bi znova obudili 1.400-letno zgodovino dežele in njenih izseljencev. Upajo, da bo razvoj otoka Spike kot turistične znamenitosti pomagal tudi pri zagonu obnove obstoječih turističnih objektov in dediščine pristanišča (www.spikeislandcork.ie).

13. septembra 2012 je potekalo tudi tehnično srečanje partnerjev, na katerem so razpravljali o ugotovitvah študijskega obiska in skupnih točkah, ki so jih do takrat opazili na podlagi regionalnih analiz posameznih partnerskih regij.

 

Študijski obisk na otoku Gozo, Malta

Posted .

CesR minibus

Študijski obisk na otoku Gozo

Med 26. in 29. junijem so predstavniki partnerjev obiskali drugi največji malteški otok, Gozo, z namenom ogleda dobrih praks.

Gozo je pravzaprav kraj, kjer se je porodila zamisel za projekt CesR, in sicer ko je predstavnik vodilnega partnerja naletel na dobro prakso podjetja Baron Group. Namen študijskega izleta je bil, da bi partnerji spoznali dotično dobro prakso, da bi lahko pridobili globlji vpogled v njeno ozadje in se seznanili tudi z drugimi dobrimi praksami.

CesR partners and Baron Group Malta

Predstavniki partnerjev in skupine Baron Group

V okviru obiska so bila organizirana različna srečanja z naslednjimi predstavniki ključnih interesnih skupin:

–          Brian Meilak, vodja projektov, Baron Group Ltd (http://www.barongroupmalta.com/)

–          Paul Scicluna, Direktor podjetja Gozo Farmhouses Ltd (http://www.gozofarmhouses.com/)

–         Manuel Tabone, vodja oddelka za turizem in gospodarski razvoj Ministrstva za Gozo (www.visitgozo.com)

–          Anthony Zammit, vodja oddelka za ekologijo in regionalni razvoj   Ministrstva za Gozo (www.visitgozo.com)

–          Joe Muscat, direktor Turistične zveze otoka Gozo (www.islandofgozo.org)

Srečanja so predstavnikom partnerjev omogočila boljše razumevanje poslovnega modela apartmajskih prenočišč, ki vključujejo tudi ponudbo jedi po naročilu v samem objektu kakor tudi zelo dolg seznam storitev, ki jih svojim gostom ponujajo v podjetju Baron Group.

Razvoj takega poslovnega modela v regijah, ki so del projekta CesR, prinaša veliko možnosti za odpiranje novih delovnih mest. Ena od naslednjih nalog partnerjev v projektu CesR je analiza možnosti prenosa tega modela na različne regije, ki delujejo v skladu z različnimi zakonodajami.

Študijski izlet je bil tudi priložnost za sklic nadzornega odbora projekta.

Steering Committee meeting

Srečanje nadzornega odbora

Uvodna konferenca v Clermont-Ferrandu

Posted .

Uvodni sestanek projektnih partnerjev in uvodna javna konferenca sta potekala 7. marca v Clermont-Ferrandu v Franciji.

René Souchon, predsednik Regionalnega sveta regije Auvergne, je sprejel udeležence in odprl konferenco.

Mr René Souchon

René Souchon, predsednik Regionalnega sveta regije Auvergne

Nato je Marie-José Bernard, z nacionalne točke programa Interreg IVC, predstavila sam program in podala podrobnosti in pojasnila o rezultatih projektov izvedenih v sklopu prejšnjih razpisov v sklopu programa Interreg IVC.

Charlotte Legrand, projektna vodja pri Regionalnem svetu regije Auvergne, je prisotne obvestila o drugih projektih v regiji Auvergne, ki zadevajo sodelovanje na evropski ravni, s posebnim poudarkom na projektih RTF in IMMODI, ki se prav tako izvajata v sklopu programa Interreg IVC.

Drugi del konference je bil posvečen projektu CesR. Vodja projekta g. Thomas Ducloutrier je predstavil cilje projekta CesR ter načrtovane naloge in pričakovane rezultate.

Nato so sledeči predstavniki partnerjev predstavili vsak svojo regijo in organizacijo in pri tem pojasnili, s kakšnimi težavami se soočajo na področju razvoja ter kako se te navezujejo na projekt CesR:

 • Karel Hošek, Regija Olomouc (Češka)
 • Marek Wieckowski, Poljska akademija znanosti (Poljska)
 • Filio Kyriacou, Razvojna agencija Troodos (Ciper)
 • Trinidad Manrique de Lara Vílchez, Okraj Granada (Španija)
 • Janis Aprans, Univerza v Latviji, Center za evropske in tranzicijske študije (Latvija)
 • Daniel Ulčar, Regionalna razvojna agencija Mura (Slovenija)
 • Louis Duffy, Okrajni svet Cork (Irska)

André Chapaveire, podpredsednik Regionalnega sveta za razvoj turizma Auvergne, je strnil dogodek tako, da je udeležence projekta pozval k aktivnemu sodelovanju vse do zaključka projekta in do zaključne konference, ki bo prav tako v Clermont-Ferrand potekala konec leta 2014.

Cesr Partners - group Picture

Predstavniki partnerjev projekta CesR