INTERREG IVC

Program medregijskega sodelovanja INTERREG IVC, ki ga financira Sklad za regionalni razvoj Evropske Unije, regijam v Evropi pomaga pri medsebojnem sodelovanju in izmenjavi izkušenj ter dobrih praks na področju inovacij, ekonomije znanja, varovanja okolja in preprečevanja tveganj. V ta namen je na voljo 302 milijona sredstev za financiranje projekta in, kar je najpomembnejše, obširno znanje ter potencialne rešitve, ki jih prav tako lahko koristijo snovalci regionalnih politik.

Logo INTERREG IVC