CesR priročnik lahko prenesete v 8. jezikih!

Posted .

Knjiga priporočil, ki kot rečeno vsebuje identificirane dobre prakse, je bila izdana za zaključno konferenco projektu, in sicer v angleškem jeziku, do zaključka projekta pa bo na voljo za prenos v vseh osmih nacionalnih jezikih projektnih partnerjev: angleškem, francoskem, češkem, poljskem, grškem, španskem, latvijskem in slovenskem jeziku.

Tukaj je/bo možen prenos dokumenta v PDF-formatu.

Za osvežitev spomina naj omenimo, da je glavni namen projekta prikazati kako lahko razširimo paleto storitev, ki so na voljo gostom, da bi s tem povečali kakovost njihovega bivanja, poleg tega pa ustvarili nova delovna mesta v storitvenem sektorju na podeželju.

V priročniku so zbrani primeri dobrih praks projekta CesR, ki so predstavljeni v petih tematskih brošurah:

  • Uvod;
  • Poslovni modeli za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in storitev ob ponudbi nastanitev;
  • Dodana vrednost na osnovi diverzifikacije storitev in individualnih aktivnosti;
  • Modeli sodelovanja za ustvarjanje delovnih mest in storitev;
  • Upravljanje s človeškimi viri na podeželju.

V priročniku boste morda našli nove ideje in rešitve za svojo regijo, zato vabljeni k prebiranju.

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

5 brošur priročnika s priporočili z zloženko (francoski primer)