Socialna zadruga »Haven« v kraju Raciechowice (Poljska): učinkovita kooperacija javnih ustanov

Posted .

Socialna zadruga »Haven« je v sklopu projekta CesR predstavljena kot primer dobre prakse za upravljanje s človeškimi viri na podeželju. Zadruga nudi vrsto storitev v okraju Myślenice (s 673 km² in približno 123.000 prebivalci), ki se nahaja na podeželskem območju regije Malopolska na jugu Poljske. Glavne naloge zadruge so vsakodnevna oskrbo s hrano ter vzdrževanje in čiščenje za tri lokalne šole v občini Raciechowice (61 km² in okrog 6.000 prebivalcev). Druge aktivnosti vključujejo dostavo hrane za lokalne prebivalce in zaposlene v lokalnih podjetjih, kakor tudi omenjene storitve za konference, sestanke in razne prireditve. Člani (zaposleni) zadruge prav tako upravljajo z apartmajsko hišo za goste, ki ima 20 postelj, bogato opremljeno kuhinjo in konferenčne prostore. Člani z aktivnim ohranjanjem lokalnih in regionalnih običajev in tradicij prispevajo tudi h kulturnemu življenju v regiji.

Guesthouse in Kwapinka village

Hiša za goste v vasi Kwapinka

V letu 2011 se je občina soočala s finančnimi težavami pri upravljanju več kuhinj na lokalnih šolah, tako da je v zelo kratkem času osemnajstim osebam grozila izguba delovnega mesta. Te osebe (večinoma kuharji) so bili usposobljeni zgolj za svoje področje dela in so že več let delali na istem delovnem mestu. V mnogih primerih je dohodek, ki je iz tega izviral, predstavljal tudi edini dohodek v družini, tako da je za majhno občino to predstavljalo novo težavo, saj bi dodatna brezposelnost pomenila dodatne stroške za občino in zmanjšanje davčnih prihodkov.

Ker v skladu z nacionalno zakonodajo občine ne smejo izvajati nobenih komercialnih aktivnosti, so se odločili vzpostaviti socialno zadrugo, namesto da bi iskali zunanjega ponudnika za oskrbo s hrano preko javnih razpisov, kar bi bila za njih lažja rešitev. Prostovoljni gasilci vasi Kwapinka so se ideji pridružili in skupaj so ustanovili socialno zadrugo, ki jim ni omogočala zgolj ohranitev delovnih mest, temveč so v njenem sklopu ustvarili celo nova delovna mesta za potrebe upravljanja hiše za goste, ki so jo v turistične namene uredili v stari šoli.

Ta javno-zasebna pobuda otrokom v treh lokalnih šolah nudi možnost, da uživajo tradicionalno hrano, ki jo od januarja 2012 pripravljajo in dostavljajo zaposleni zadruge »Haven«. Vsak dan pripravijo več kot 400 obrokov, ki jih poleg šol dostavljajo še zaposlenim v lokalnih podjetjih in drugim prebivalcem, predvsem starejšim (okrog 40 dodatnih obrokov dnevno). Zadruga za dostavo hrane uporablja posebej prilagojena vozila. Poleg tega lahko podjetja ali drugi organizatorji sestankov, konferenc in drugih prireditev pri zadrugi naročijo ugodne catering storitve (za primerjavo: juha po ceni € 0,60 ter glavni obrok za € 1,80). Catering velikokrat naročijo tudi posamezniki za razna praznovanja ali za sezonske delavce. Zaposleni zadruge prav tako opravljajo vzdrževalna in čistilna dela v treh lokalnih šolah, vključno z drugimi gospodinjskimi storitvami (popoldan). Njihov delavnik se prične ob 6. uri zjutraj in konča ob 14. uri popoldan. V primeru nadur (za catering na prireditvah, delo v nočitvenih kapacitetah) zaposleni prejmejo dodatno plačilo.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Catering socialne zadruge »Haven«

Socialna zadruga »Haven« trenutno zaposluje 18 oseb za polni delovni čas in dodatnih 6 oseb za posebna opravila. Vsi zaposleni so s tem dobili priložnost vrnitve na trg dela in so tako deležni poklicne in socialne aktivacije ter stabilizacije. Kulturne aktivnosti zadruge so pomembne tako za kulturno življenje v občini, kot tudi za vzpostavljanje odnosov in krepitev samozavesti med zaposlenimi in lokalnim prebivalstvom. Socialni učinek takšnega pristopa je zelo pomemben, saj imajo člani zadruge občutek vključenosti tako s strani lokalnega prebivalstva kot javnih ustanov: skupaj odkrivajo pomen sodelovanja in prevzemajo odgovornosti. Prav tako člani Združenja prostovoljnih gasilcev članom socialne zadruge priskočijo na pomoč s čiščenjem, košnjo trave, zbiranjem odpadkov in podobno, medtem ko člani Socialne zadruge prostovoljnim gasilcem pomagajo pri organizaciji prireditev.

Od aprila 2012 socialna zadruga upravlja tudi s hišo za goste, ki se nahaja v obnovljeni nekdanji šoli v mirnem predelu vasi Kwapinka. Hiša ima pet sob z lastnimi kopalnicami, opremljeno kuhinjo in konferenčno sobo z multimedijsko opremo. Pred stavbo se nahajajo večnamensko igrišče, namenski prostori za piknike in pokrit oder. Gostje se lahko odločijo za različne opcije, od nočitve brez hrane pa vse do polnega penziona, ali pa denimo naročijo poln hladilnik ob prihodu. Zaposleni socialne zadruge gostom nudijo pomoč pri organizaciji aktivnosti v regiji (pohodi, kolesarjenje) in vodene sprehode po okoliških hribih, saj so nekateri člani zadruge licencirani gorski vodniki. Poleg tega organizirajo srečanja in druge prireditve (npr. konference, tečaje, rojstnodnevna praznovanja, poroke). V določenih mesecih prihodek iz turizma znaša celo do 30% prihodkov zadruge.

Zadruga s svojimi nočitvenimi storitvami podpira razvoj turizma v občini, tako da se je število turistov povečalo, vendar še vedno ostajajo obdobja z zelo majhnim številom obiskovalcev. Ciljne skupine so večje skupine turistov, saj je tako organizacija bivanja, čiščenje in nudenje drugih storitev (npr. catering) lažja. Približno polovica gostov je udeležencev raznih srečanj in prireditev, ostalo pa so družine z majhnimi otroci in drugi turisti. Marketing za turistično ponudbo se izvaja predvsem preko spletnih aktivnostih in letakov, vendar pa najboljšo promocijo predstavljajo priporočila nekdanjih obiskovalcev/gostov. V primeru, da je hiša za goste polno zasedena, turistom ponudijo druge nočitvene kapacitete v občini, kar spodbuja sodelovanje in dobre odnose med zadrugo in drugimi ponudniki turističnih storitev.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Catering socialne zadruge »Haven«

Na začetku svojega delovanja so se ustanovitelji Socialne zadruge »Haven« s pomočjo sredstev Agencije za razvoj in promocijo zadrug (projekt INES – Infrastruktura in socialna ekonomija v regiji Małopolska) izobraževali na področju dela socialnih podjetij. Agencija je tudi med samim procesom vzpostavitve in registracije zadruge nudila dragocene nasvete. Sredstva iz Centra za socialno politiko v Krakovu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) so uporabili za opremo hiše za goste in dveh kuhinj. S projektom »Opremljanje delovnih mest za brezposelne” je zadruga dobila sredstva iz regionalnega zavoda za zaposlovanje v kraju Myślenice (sedež okraja). S temi sredstvi so nabavili čistilni stroj in ustvarili novo delovno mesto (dodatna zaposlitev). Še eno osebo so zaposlili s sredstvi projekta RESTART (Evropski socialni sklad, eden od petih Evropskih strukturnih in investicijskih skladov – ESIS), ki se osredotoča na aktivacijo oseb nad 45. letom starosti.

Room in the guesthouse

Soba v hiši za goste

V zadnji treh letih je delovanje zadruge zelo uspešno, saj število dnevno pripravljenih obrokov ostaja stabilno oziroma celo raste, kar je dokaz zadovoljstva med uporabniki tako s kakovostjo obrokov, kot tudi s ceno. Po ustanovitvi zadruge je nastalo kar nekaj novih delovnih mest, število turistov narašča, s tem pa tudi uporaba storitev, ki jih ponujajo člani zadruge. Vedno več je tudi ekskurzij, katerih namen je prenesti znanje iz socialne zadruge drugam, pri tem pa udeleženci teh ekskurzij istočasno postanejo tudi uporabniki storitev zadruge.

Zadruga v prihodnje načrtuje dodatno razširitev svoje ponudbe, širitev na nove trge, ustvarjanje novih delovnih mest za poln delovni čas, tesnejše sodelovanje z drugimi zadrugami in nakup nove opreme (predvsem za hitrejšo pripravo hrane v kuhinji).

Socialna zadruga »Haven« tako predstavlja odličen primer sodelovanja med lokalno skupnostjo, nevladno organizacijo in občino. Ta primer dobre prakse ponazarja, da socialna zadruga lahko ponudi:

 • priložnosti za razne člane lokalne skupnosti;
 • ustvarjanje dodatnih delovnih mest na podeželju;
 • ponovno vključevanje brezposelnih oseb v družbo in vzpostavitev zdravih odnosov;
 • spodbujanje lokalne tradicije (s kulturnimi aktivnostmi zadruge);
 • povečanje gospodarskih aktivnosti na lokalnem območju;
 • podporo za razvoj turizma na lokalnem območju;
 • vzpostavitev novega vira prihodkov za nevladne organizacije.
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

Srečanje partnerjev projekta CesR z županom občine Raciechowice in predstavniki Socialne zadruge »Haven« v konferenčni sobi hiše za goste, junij 2014

Za uspešen prenos tega primera dobre prakse so potrebni določeni pogoji:

 • nacionalna in lokalna zakonodaja mora biti prilagojena za spodbujanje ustanovitve socialnih zadrug;
 • podpora lokalne vlade;
 • človeški kapital: ljudje zadrugo obravnavajo kot lastno podjetje;
 • medsebojno zaupanje pri partnerjih;
 • razumevanje lokalnega prebivalstva (prebivalci morajo zadrugo razumeti kot nekaj koristnega, da se s tem izognemo konkurenčnemu boju, zagotovimo sodelovanje in koriščenje storitev, ki jih nudi zadruga);
 • sredstva iz različnih agencij predstavljajo veliko podporo, predvsem v začetni fazi delovanja zadruge in pri vzpostavitvi infrastrukture (stavbe / obnove / oprema);
 • prilagodljivost zaposlenih, saj so ponujene storitve, ki jih izvaja ena oseba, zelo raznolike (kuhanje, gospodinjska opravila, turistične storitve).

Če je oskrba lokalnih šol s prehrano že vzpostavljena je možno uvajanje storitev preko tega področja. Pomembno je sodelovanje z drugimi zadrugami (izmenjava izkušenj, skupno upravljanje ali celo skupno zaposlovanje), kakor tudi konkurenti (npr. informiranje turistov o drugih ponudnikih nočitev/storitev).