Zaključna konferenca projekta CesR

Posted .

V sklopu Dnevov mest in regij 2014 v Bruslju, je 7. oktobra 2014 potekala zaključna konferenca projekta CesR.

Na konferenci so projektni partnerji projekta CesR predstavili glavne rezultate projekta: primere identificiranih dobrih praks na področju storitvenega sektorja in posledično ustvarjanje pogojev za razvoj novih delovnih mest na podeželju.

Povzetek vsebine konference:

Predsedujoči: G. René SOUCHON, predsednik Regijskega sveta Auvergne, Francija

Moderator: G. Thomas DUCLOUTRIER, vodja projekta CesR, Regionalni odbor za razvoj turizma Auvergne, Francija

Govorci:

  • G. Akos SZABO, projektni uradnik, Interreg IVC Skupni tehnični sekretariat: “INTERREG IVC aktualno stanje in pogled v prihodnost – Interreg Europa”

Predstavitev dostopna tukaj.

  • Prof. Marek WIECKOWSKI, vodja oddelka, Poljska akademija znanosti, Poljska: “Projekt CesR – glavni rezultati in zaključki”

Predstavitev dostopna tukaj.

  • G. Kyriakos Evdoras GEORGIOU, raziskovalec, Razvojna družba Troodos, Ciper: “Casale Panayiotis – primer skupnega upravljanja nastanitvenih kapacitet kot instrument za razvoj podeželskih območij”

Predstavitev dostopna tukaj.

  • g. Fergal GOUGH, vodja oddelka za za razvoj skupnosti in podjetništva, Okrajni svet Cork, Irska: “Primeri inovativnih irskih poslovnih modelov za spodbujanje ustvarjanja storitev in delovnih mest v apartmajski ponudbi”

Predstavitev dostopna tukaj.

Zaključne konference projekta se je udeležilo 80 udeležencev iz vse Evrope. Vsi so prejeli tudi t.i. Knjigo priporočil, ki je bila pripravljena v sklopu projekta, in v kateri so zbrani primeri dobrih praks s področij, ki so bila obravnavana v okviru projekta:

  • poslovni modeli za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in storitev v turistični ponudbi;
  • dodana vrednost na osnovi diverzifikacije storitev in individualnih aktivnosti;
  • modeli sodelovanja za ustvarjanje delovnih mest in storitev;
  • upravljanje s človeškimi viri na podeželju.

Priročnik v angleškem jeziku je dostopen tukaj, kmalu pa bo pod zavihkom »Podatki za prenos« na voljo v vseh nacionalnih jezikih partnerjev projekta. Veseli bomo, če boste priročnik prelistali in ga delili z drugimi.

Opening address by President René Souchon

Pozdravne besede predsednika Renéja Souchona

Moderator Mr.Thomas Ducloutrier & Speaker Mr. Kyriakos Georgiou

Moderator Thomas Ducloutrier in govorec Kyriakos Georgiou

Participants of the CesR conference

Udeleženci zaključne konference