Dogodki v sklopu projekta CesR v Slovenji

Posted .

Drugi teden v mesecu aprilu 2014 so projektni partnerji obiskali Slovenijo, kjer je bil v organizaciji Regionalne razvojne agencije Mura izveden običajni program projektnih dogodkov, ki je obsegal konferenco, študijski obisk, sestanek nadzornega odbora projekta ter tehnični sestanek projektnih partnerjev.

Mednarodna konferenca

Prvi dan obiska (8. april 2014) je bil posvečen mednarodni konferenci, ki je bila izvedena v Moravskih Toplicah pod naslovom »Zaposlovanje v storitvenem sektorju – Priložnost za razvoj podeželja« in katere namen je bil predstaviti potenciale za oblikovanje delovnih mest, ki jih ponuja razvoj storitvenega sektorja na podeželju. Na konferenci je sodelovalo 97 udeležencev iz celotne Slovenije, predvsem s področij ruralnega razvoja, turizma in socialnega podjetništva, kakor tudi predstavnikov partnerskih regij projekta CesR, ki so vsi skupaj prispevali, da je bil dogodek konstruktiven in uspešen.

Po uvodnem pozdravu g. Gönca iz Regionalne razvojne agencije Mura in g. Glavača, župana Občine Moravske Toplice, je g. Thomas Ducloutrier iz Sveta za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije, v vlogi vodilnega partnerja, predstavil projekt CesR.

V nadaljevanju je mag. Maja Pak, vodja oddelka za raziskave in razvoj pri Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, predstavila razvoj in trženje turizma v Sloveniji in podala informacije o načrtovanih aktivnostih krovne organizacije za razvoj turizma v Sloveniji. V sklopu tematike razvoja turizma je v imenu Regionalne destinacijske organizacije Pomurje (RDO Pomurje), Franc Gönc, vodja RDO Pomurje, predstavil organiziranost in model delovanja te krovne regijske organizacije, ki deluje na področju razvoja turizma, integralnih turističnih produktov, povezovanju subjektov iz turistične panoge in izvajanja promocijskih aktivnosti za dvig prepoznavnosti Pomurja kot turistične destinacije.

V sklopu predstavitev o možnostih zaposlovanja in povezovanja na ruralnih območjih je g. Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva, predstavil potenciale socialnega podjetništva v Sloveniji, g. Uroš Buda iz Zavoda za gostoljubnost slovenskih domov, primer dobre prakse iz Slovenije, ki se ukvarja s povezovanjem manjših turističnih ponudnikov v lokalne turistične kooperative, ga. Blanka Kovačič, direktorica Kooperative Konjice, pa dobro prakso s področja dviga samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Kot posebnost, ki je zanimiva za zdraviliške destinacije, je prim. Tomislav Majič, spec. internist kardiolog iz Save Turizma, predstavil perspektive za razvoj zdravstvenega turizma v Sloveniji.

Glavnina konference je bila posvečena predstavitvi dobrih praks, kjer je vsak izmed projektnih partnerjev predstavil po en primer dobrih praks, ki so bile identificirane v okviru izvajanja projekta:

–              g. Thomas Ducloutrier, predstavnik Sveta za razvoj turizma regije Auvergne iz Francije je predstavil neprofitno združenje delodajalcev na področju športnih in prostočasnih aktivnosti GE2A;

–              g. Ondrej Večeř iz lokalne samouprave regije Olomouc iz Češke je predstavil zelo uspešen sistem znamčenja lokalnih produktov v regiji Olomouc;

–              dr. Magdalena Górczyńska s Poljske akademije znanosti, Inštituta za geografijo in prostorsko načrtovanje, je predstavila podjetje Biebrza Eco Travel, turistično agencijo, ki je generator zaposlovanja in turističnega razvoja na območju mokrišč Biebrza;

–              g. Michalakis Theodotou iz regije Troodos iz Cipra je predstavil primer podjetja Casale Panayiotis in njihov inovativen sistem skupnega upravljanja raznovrstnih nastanitvenih kapacitet;

–              g. Jose Oliver Berta z Okrajnega sveta Granada iz Španije je predstavil dobro prakso Cuevas del tio Tobas – primer integriranega kulturnega turističnega produkta t.i. jamskih hiš;

–              dr. Zane Zeibote iz Centra za evropske in tranzicijske študije Univerze v Latviji je predstavila Turistični grozd narodnega parka Gauja, ki skozi razvoj inovacij spodbuja turistično aktivnost v regiji;

–              ga. Rose Carroll z Okrajnega sveta Cork iz Irske pa je predstavila primer Ballymaloe Country house in njihov trajnostno naravnan pristop k dejavnostim kmetovanja, turistične ponudbe hrane in apartmajskih nastanitev.

CesR Conference in Moravske Toplice

Konferenca v Moravskih Toplicah, 8. april 2014

Vse predstavitve s konference lahko najdete na domači spletni strani Regionalne razvojne agencije Mura s pomočjo sledeče povezave:

http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Študijski obisk v Sloveniji

V nadaljevanju so projektni partnerji izvedli še študijski obisk v sklopu katerega so se seznanili z nekaj konkretnimi dobrimi praksami s področja ruralnega razvoja s poudarkom na razvoju storitev v turizmu in socialnem podjetništvu.

Prvi dan so se projektni partnerji mudili v Pomurju, kjer so si neposredno po konferenci ogledali zdravstvene in wellness storitve, ki jih svojim gostom ponujajo v Termah 3000. Sledil je obisk podjetja Ocean Orchids v Dobrovniku, ki predstavlja primer kako so v podjetju ob primarni dejavnosti,  proizvodnji orhidej, zelo uspešno izvedli diverzifikacijo dejavnosti v turizem in ponudbo podjetja obogatili s tropskim vrtom, ki ga letno obišče več kot 30.000 obiskovalcev. Dobra praksa Zadruga Pomelaj iz Male Polane predstavlja podeželsko razvojno jedro katerega poslanstvo je razvoj socialno-podjetniških oblik (kulture) med podeželskim prebivalstvom, še posebej med ranljivimi ciljnimi skupinami v dejavnostih, ki so tradicionalno vezane na podeželje (domače obrti, kulinarika in kmetijstvo). Zadruga, ki trenutno zaposluje 15 oseb iz ranljivih skupin in sodeluje s 30 kooperanti, je v času delovanja med drugim v svoje animacijsko-motivacijske aktivnosti vključila 2.800 oseb, razvila 41 novih programov in več kot 100 novih izdelkov oz. produktov, v programe usposabljanj pa vključila 1.150 oseb. Ob koncu prvega dne so projektni partnerji obiskali še podjetje Kodila blizu Murske Sobote, kjer se že tri generacije družine ukvarjajo s tradicionalno predelavo mesa in mesnih izdelkov, prav tako pa jim je bila predstavljena blagovna znamke Diši po Prekmurju, pod okriljem katere se združujejo proizvajalci vrste prekmurskih dobrot in ki je bila razvita prav z namenom, da bi povezali potenciale regije na področju kakovostnih prehrambenih izdelkov in tradicionalne gastronomije.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Projektni partnerji ob ogledu Zadruge Pomelaj in Šunkarne Kodila, 8. april 2014

Naslednji dan je bila na programu nova destincaija, in sicer Posavje, kjer je bil prvi obisk izveden na Bizeljskem, in sicer z namenom predstaviti turizem v repnicah. Repnice so jame, skopane v kremenčevem pesku, ki ga je na območju Bizeljskega pred milijoni let naplavilo Panonsko morje. Ime so dobile po repi, ki so jo ljudje poleg drugih poljskih pridelkov shranjevali v njih, danes pa te peščene luknje spadajo med najpomembnejšo avtohtono naravno, zgodovinsko, etnološko in kulturno dediščino območja. Sledila je predstavitev Združenja ponudnikov Turizma v zidanicah Posavje, katere poslovna organizacija je zadruga. Turizem v zidanicah predstavlja dokaj nov, unikaten, privlačen in atraktiven turistični proizvod namenjen bivanju turistov, ki iščejo avtentičnost, pristno ponudbo, mir in sprostitev na podeželju. Obisk v regiji so projektni partnerji zaokrožili z dvema dodatnima ogledoma – prvim pri podjetju Istenič s predstavitvijo zgodovine, filozofije, proizvodnje penečih in mirnih vin ter balzamičnega kisa, predvsem pa razvoja dejavnosti vinskega turizma z oblikovanjem ponudbe nastanitvenih kapacitet in turističnih storitev, in drugim Skansna Pleterje, ki je muzej na prostem in predstavlja lokalno dediščino ruralnega območja in je pomemben spomenik tradicionalnemu stavbarstvu in načinu življenja v 19. stoletju.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Med predstavitvijo turizma v repnicah in turizma v zidanicah, 9. april 2014

Tretji dan študijskega obiska se je začel s predstavitvijo Turizma Bled – Zavoda za pospeševanje turizma, kjer so se partnerji seznanili z aktivnostmi destinacije v luči razvoja trajnostnega turizma in s tem povezanim potencialom za oblikovanje delovnih mest v storitvenem sektorju. Sledila je predstavitev kompetenčnega centra Semenj.si, ki daje poudarek turističnim produktom s t.i. dediščinsko dimenzijo. Ta iniciativa povezuje kulturo in turizem v kulturni turizem, ki daje vedeti, da gre za turistične storitve z velikim poudarkom na kulturnih vsebinah in da gre sočasno za kulturo, ki razširja zavest o svojem obstoju s pomočjo turizma in njegove ponudbe.

Zadnja destinacija na programu je bila Notranjsko-Kraška regija, kjer je bil najprej izveden obisk Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine – Jezerski hram s predstavitvijo zgodovine, predvsem pa izobraževalnih in turistično-promocijskih aktivnosti ter aktivnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Zavod ponuja še muzej z unikatnim modelom – živo maketo Cerkniškega jezera, multimedijsko predstavitev in bogat etnološki park Cerkniškega polja. Sledila je predstavitev iniciativ Notranjskega ekološkega centra Cerknica, katerih cilj je izobraževanje in zaposlovanje. Namreč ta nevladni in neprofitni zavod deluje kot kompetenčni center za podjetništvo, izobraževanje, trajnostni razvoj in razvoj podeželja ter izvaja številne aktivnosti in projekte, med drugim tudi v vlogi nosilca Slovenske mreže eko-svetovalcev. Ob zaključku je bil projektnim partnerjem predstavljen še koncept interpretacije naravne in kulturne dediščine (t.i. dediščinske skupnosti) s predstavitvijo zgodovine in razvoja mikro destinacije Cerkniškega polja, kakor tudi strategija razvoja turizma na tem zaščitenem območju, oblike združevanja in koncept standardizacije ponudnikov ter aktualna situacija na področju zaposlovanja v storitvenem sektorju. Ob srečanjih z lokalnimi predstavniki so udeleženci posvetili veliko pozornost pomenu dediščinskih skupnosti kot orodju za trajnostni razvoj in njihovem pomenu za ohranjanje kulturne dediščine kakor tudi za oblikovanje delovnih mest.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Predstavitev Turizma Bled in Zavoda Jezerski hram, 10. april 2014