Srečanje partnerjev projekta CesR v regiji Malopolska (Poljska)

Posted .

Partnerji projekta CesR so se v organizaciji Inštituta za geografijo in prostorsko načrtovanje na poljski Akademiji znanosti, udeležili tri-dnevnega študijskega obiska v času od 3. do 5. junija 2014. Cilj študijskega obiska na Poljskem, ki se ga je udeležilo 21 udeležencev iz 9 držav, je bila predstavitev in razprava o identificiranih dobrih praksah ruralnega območja v regiji Malopolska.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

Udeleženci ob zaključku študijskega obiska

Na začetku študijskega obiska so udeleženci spoznali go. Katarzyna Łagosz, predstavnico Združenja slivova pot (www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu), lokalne akcijske skupine. Združenje ima 137 članov (večinoma malih in srednjih podjetij ter ponudnikov turističnih storitev) iz sedmih geografsko povezanih občin. Slivo, simbol lokalne tradicije in kulture, uporabljajo vse občine pri promociji regije in aktivnostih članov združenja. Združenje je vzpostavilo tudi “Slivovo pot”, ki združuje raznovrstne oblike turizma in ostale storitve v regiji. Združenje poleg izvedbe marketinških akcij sodeluje tudi z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri pripravi lokalne razvojne strategije. Prav tako s podporo, koordinacijo in nasveti nudi pomoč svojim članom pri njihovih idejah in jim pomaga pri zbiranju sredstev v skladu s strategijo združenja. Najpomembnejši cilj združenja je razvoj lokalnega okolja z izboljšanjem kvalitete življenja prebivalcev z ohranitvijo in ustvarjanjem trajnostnih delovnih mest. V okviru študijskega obiska so se partnerji projekta CesR srečali z nekaterimi člani Združenja slivova pot, med njimi tudi z go. Urszulo Kamińsko, lastnico vinograda “Nowizny” (www.winnicanowizny.pl), g. Stanisławom Nowakom, lastnikom hortikulturnega centra (www.stawy-zmiaca.pl), go. Bogusławo Pajor, vodjo delavnic v združenju in lastnikom turistične kmetije “Bacówka Biały Jeleń” (http://bacowka.com.pl). Člani združenja so predstavili dobre prakse in koristi ter ugodnosti članstva.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

Obisk vinograda “Nowizny” in dobrote članov “Združenja slivova pot”

Drugi del študijskega obiska je bil osredotočen na dobre prakse dveh socialnih zadrug v občini Raciechowice (cca. 6000 prebivalcev), kjer se lokalne skupnosti, nevladne organizacije in ostali zainteresirani deležniki trudijo ohraniti stopnjo zaposlenosti oziroma ustvariti nova delovna mesta za ljudi, ki težje najdejo službo. V slabih treh letih je bilo ustvarjenih 29 delovnih mest in še več je načrtovanih. Trije sestanki so bili organizirani na dveh različnih lokacijah, kjer so bile predstavljene dobre prakse in delo socialnih zadrug ter omogočena razprava s partnerji projekta CesR. Prva predstavitev in razprava je bila v prostorih socialne zadruge “Forge of taste” (http://sskuzniasmaku.pl/), ki je bila ustanovljena leta 2013, s ciljem proizvodnje tradicionalnih prehrambnih izdelkov iz lokalno pridelanega sadja in zelenjave, neposredno pri lokalnih kmetih. Socialni vidik iniciative se izkazuje z nudenjem zaposlitve nezaposlenim v lokalnem okolju s posebnimi znanji, ki se razlikujejo od tistih, ki jih prvenstveno zahteva lokalni trg dela (npr. lokalnim umetnikom, obrtnikom in ljudem s tradicionalnimi znanji).

Social Cooperative “The forge of taste”

Predstavitev socialne zadruge “The forge of taste”

Naslednjo predstavitev in razpravo je vodil g. Marek Gabzdyl, župan občine Raciechowice (http://www.raciechowice.pl/), ki je predstavil modele posebnih javno-privatnih iniciativ, ki so jih aplicirale socialne zadruge in lokalna skupnost. Tretji sestanek je gostila ga. Barbara Miąsko, predstavnica socialne zadruge “Haven” (http://shespa.nazwa.pl/przystan/). Ta zadruga nudi vrsto storitev priprave in dostave hrane lokalnim šolam in storitve vzdrževanja in čiščenja v štirih šolah v občini. Ostale storitve vključujejo storitve kateringa lokalnemu prebivalstvu in zaposlenim v lokalnih podjetjih ter v okviru različnih sestankov, konferenc in dogodkov. Člani (zaposleni) zadruge vodijo tudi počitniško hišo (20 postelj) s kuhinjo in konferenčno sobo. Prav tako aktivno sodelujejo v kulturnem življenju regije, še posebej z obujanjem lokalne in regionalne tradicije. Zadruga predstavlja odličen primer sodelovanja med lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in lokalno samoupravno skupnostjo.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Sestanek z županom občine Raciechowice

Zadnji predstavljeni primer dobre prakse je bilo zimsko smučarsko letovišče, ki se je uspelo oblikovati dodatno turistično ponudbo skozi celo leto in se na ta način izogniti sezonskemu turizmu. Zaposleni v letovišču so usposobljeni za različna opravila, ki jih opravljajo po potrebi, in sicer tako v zimski kot letni sezoni. Zimsko letovišče (“Czorsztyn-ski Resort”http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) je locirano v gorovju blizu poljsko-slovaške meje in je obdano z več nacionalnimi parki. Po predstavitvi ciljev in politike poslovanja s strani lastnika, je bil izveden še voden ogled letovišča.

Dobre prakse so bile povzete na sestanku nadzornega odbora projekta ter tehničnem sestanku projektnih partnerjev, s ciljem evaluacije predstavljenih dobrih praks in možnosti njihovega prenosa v druge evropske regije.

CesR Technical Meeting

Razprava na tehničnem sestanku

Za dodatne informacije o študijskem obisku se lahko obrnete na poljske organizatorje:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl