Na kratko o projektu CesR

Projekt CesR, ob podpori programa Evropske unije Interreg IVC, vključuje osem javnih ustanov, univerz in razvojnih agencij, ki se v svojih regijah soočajo s podobnimi izzivi v storitvenem sektorju na podeželju. Njihov cilj je razvoj mehanizmov, s katerimi bi ob ustrezni politiki zagotovili ali okrepili trajnostni razvoj, tako da bi ljudje na redko poseljenih območjih lahko živeli od svojega dela in še naprej bivali v svojem domačem kraju. Projekt CesR partnerjem omogoča izmenjavo izkušenj in navsezadnje tudi medsebojni prenos dobrih praks na področju storitev oskrbe, turizma in delitve delovnih mest.

Partnerji v projektu CesR nameravajo ustvariti dobre pogoje za razvoj zapostavljenih storitev v turizmu, še posebej v sklopu apartmajske ponudbe. Pri tej vrsti turističnih nastanitev so dejavnosti kot so priprava obrokov, dnevno čiščenje, možnost varovanja otrok ipd. namreč še vedno zelo slabo razvite, številni primeri v Evropi pa kažejo na to, da potrebe na tem področju vsekakor obstajajo.

Po drugi strani pa je na teh območjih na voljo usposobljen, a premalo izkoriščen kader za te storitve, prav tako pa v dejavnosti oskrbe na domu prevladujejo predvsem zaposlitve za polovičen delovni čas ali priložnostna dela po pogodbi.

Naloga partnerjev v projektu CesR je, da opredelijo in spodbujajo uporabo rešitev, s katerimi bi lastniki prenočišč lahko zaposlili ustrezne ljudi, na primer z razporejanjem delovnega časa med več turističnimi podjetji oziroma podjetji za oskrbo na domu hkrati.

Po opravljeni analizi obstoječih politik v sodelujočih regijah, bodo partnerji opredelili dobre prakse ter ocenili, kakšne so možnosti njihovega prenosa v druge regije.

Prijava na novičnik

* This field is required

Novice