Podręcznik dobrych praktyk CesR jest dostępny do pobrania w ośmiu językach!

Posted .

Rekomendacje autorstwa partnerów CesR, których pierwsze wydanie sporządzono w języku angielskim, były dystrybuowane podczas konferencji końcowej projektu. Obecnie materiały te są już dostępne w ośmiu językach projektu: angielskim, francuskim, czeskim, polskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim i słoweńskim.

Tutaj można je pobrać w formacie PDF.

Celem projektu CesR jest identyfikacja sposobów zwiększania zakresu usług świadczonych przez podmioty oferujące turystom zakwaterowanie z własnym wyżywieniem. Działania te przyczyniają się z jednej strony do uatrakcyjnienia oferty dla turystów, a z drugiej, do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich.

W Podręczniku zebrano dobre praktyki zidentyfikowane w ramach projektu CesR, które usystematyzowano w pięciu tematycznych częściach:

 • Wstęp
 • Modele biznesowe służące zwiększeniu oferty usług i liczby miejsc pracy w zakwaterowaniu z własnym wyżywieniem
 • Wartość dodana oparta na różnorodności usług i indywidualnych zachowań
 • Modele współpracy przy tworzeniu miejsc pracy i usług
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na obszarach wiejskich

W Podręczniku możecie Państwo znaleźć nowe pomysły i rozwiązania korzystne dla Waszego regionu. Życzymy ciekawej lektury!

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

Pięć części Podręcznika dobrych praktyk CesR i folder (wizualizacja wersji w języku francuskim)

Spółdzielnia Socjalna „Przystań” w Raciechowicach (Polska): sprawna współpraca między podmiotami publicznymi

Posted .

Spółdzielnia Socjalna „Przystań” została przedstawiona w projekcie CesR jako jeden z przykładów dobrego zarządzania zasobami ludzkimi na obszarach wiejskich. Spółdzielnia ta oferuje szereg usług w powiecie Myślenickim (673,3 km², ok. 123 tys. mieszkańców), który jest obszarem wiejskim w województwie małopolskim, w południowej Polsce. Główne zadania Spółdzielni obejmują usługi cateringowe, codziennie utrzymanie i sprzątania w trzech szkołach w gminie Raciechowice (61 km², ok. 6 tys. mieszkańców). Inne działania Spółdzielni obejmują usługi cateringowe oferowane mieszkańcom gminy i pracownikom lokalnych firm, a także obsługę cateringową spotkań, konferencji i różnych imprez. Członkowie (pracownicy) Spółdzielni prowadzą również pensjonat (20 łóżek), z aneksem kuchennym oraz salą konferencyjną. Ponadto, pracownicy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, szczególnie poprzez kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych.

Guesthouse in Kwapinka village

Pensjonat w miejscowości Kwapinka

W 2011 roku gmina miała pewne problemy ze sfinansowaniem kolejnego roku działalności kilku szkolnych stołówek, co wiązało się ze utratą pracy przez 18 osób w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wśród osób zagrożonych zwolnieniem znalazły się głównie kucharki, wykwalifikowane tylko w swoim zawodzie, ponieważ pracowały na tych stanowiskach od wielu lat. W niektórych przypadkach osoby te były jedynymi żywicielami swoich rodzin. Dla gminy zamieszkanej przez około 6 tys. mieszkańców, oznaczało to duży problem: dodatkowe osoby bezrobotne to dodatkowe koszty dla gminy i mniejsza liczba lokalnych podatników.

Zgodnie z obowiązującymi prawa, gminy nie mogą wykonywać jakiejkolwiek działalności komercyjnej. W związku z tym, zamiast zlecić wykonywanie usług gastronomicznych po rozstrzygnięciu przetargu publicznego (co byłoby prostszym rozwiązaniem), władze gminy postanowiły założyć spółdzielnię socjalną. Ochotnicza Straż Pożarna z wsi Kwapinka wsparła ten pomysł i obydwa podmioty założyły wspólnie spółdzielnię socjalną, co pozwoliło im nie tylko zachować miejsca pracy, lecz również stworzyć nowe, w wyniku adaptacji zamkniętej wcześniej szkoły na potrzeby pensjonatu świadczącego usługi turystyczne.

Dzięki tej publiczno-prywatnej inicjatywie, od stycznia 2012 roku dzieci z trzech lokalnych szkół otrzymują tradycyjne posiłki, przygotowywane i dostarczane przez pracowników „Przystani”. Codziennie przygotowuje się ponad 400 posiłków. Są one również dostarczane pracownikom lokalnych firm i zwykłym mieszkańcom gminy, głównie osobom starszym (ok. 40 dodatkowych posiłków dziennie). Spółdzielnia korzysta z pojazdu specjalnie przystosowanego do przewożenia żywności. Co więcej, wiele firm lub osób prywatnych organizujących spotkania, konferencje i imprezy w okolicy, może również zamówić catering ze Spółdzielni „Przystań”. Ceny usług gastronomicznych i żywności są bardzo rozsądne (np. zupa kosztuje ok. 2,50 zł, a danie główne 7,50 zł). Catering jest także często zamawiany na prywatne uroczystości lub dla pracowników sezonowych, zatrudnionych w okolicznych sadach. Oprócz tego, pracownicy Spółdzielni świadczą usługi cateringowe i sprzątające dla trzech lokalnych szkół, w tym: gotowanie (rano) i sprzątanie/prace porządkowe (w godzinach popołudniowych). Dzień pracy zaczyna się o 6 rano, a kończy o 14.00. W przypadku nadgodzin (catering podczas różnych imprez, prace przy zakwaterowaniu turystów) pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Produkty spożywcze przygotowane przez członków Spółdzielni Socjalnej „Przystań”

Spółdzielnia Socjalna „Przystań” zatrudnia obecnie 18 pracowników etatowych oraz dodatkowo sześć osób na umowę zlecenie. Wszyscy pracownicy otrzymali szansę powrotu na rynek pracy, możliwość aktywizacji zawodowej i społecznej przyczyniające się do ustabilizowania sytuacji materialnej. Działania kulturalne podejmowane przez Spółdzielnię są ważne zarówno dla życia kulturalnego gminy, jak i dla budowania dobrych relacji i zaufania pomiędzy pracownikami i lokalną społecznością. Wpływ społeczny jest bardzo ważny, ponieważ członkowie Spółdzielni nie czują się pozostawieni sami sobie przez władze publiczne, ani odrzuceni przez lokalnych mieszkańców: wspólnie odkrywają znaczenie pracy zespołowej, współpracy i budują poczucie wspólnej odpowiedzialności. Członkowie ochotniczej straży pożarnej pomagają członkom Spółdzielni Socjalnej w sprzątaniu, koszeniu, zbieraniu śmieci i innych wymagających pracach fizycznych, a Spółdzielnia Socjalna pomaga strażakom w przygotowywaniu ich imprez i uroczystości.

Od kwietnia 2012 roku Spółdzielnia Socjalna prowadzi również pensjonat w miejscowości Kwapinka, zlokalizowany w budynku dawnej szkoły. Pensjonat położony jest w cichej i spokojnej okolicy, oferuje pięć pokoi z łazienkami, wyposażoną kuchnię oraz salę konferencyjną ze sprzętem multimedialnym. Goście mogą skorzystać z wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw, pergoli, urządzeń do grillowania i z zadaszonej sceny. Turyści mają do wyboru wyżywienie własne, nocleg ze śniadaniem, obiadokolację, pełne wyżywienie lub mogą zamówić pokój z „pełną lodówką” w momencie zameldowania. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej pomagają turystom zorganizować ich czas w okolicy (spacery, jazda na rowerze), proponując wycieczki z przewodnikiem po okolicznych wzgórzach (niektórzy członkowie Spółdzielni są licencjonowanymi przewodnikami górskimi). Organizują również spotkania i różne imprezy (np. konferencje, kursy, urodziny, wesela). W niektórych miesiącach przychody Spółdzielni z usług turystycznych stanowi 30% ogólnego przychodu Spółdzielni.

Usługi noclegowe świadczone przez Spółdzielnię wspierają rozwój turystyki w gminie. Pomimo ogólnego wzrostu liczby turystów, nadal w pewnych okresach bardzo niewielu z nich korzysta z usług Spółdzielni. Docelowymi klientami Spółdzielni są grupy turystów, gdyż obsługa ich pobytu jest bardziej opłacalna a organizacja sprzątania i innych usług (np. wyżywienie) prostsza. Około połowa gości to uczestnicy spotkań i imprez, podczas gdy druga połowa to rodziny z małymi dziećmi i inni turyści. Reklama usług turystycznych odbywa się głównie w Internecie i za pomocą ulotek, jednak najlepszym sposobem promocji jest polecanie świadczonych usług przez gości. Jeśli w pensjonacie brakuje wolnych miejsc, turystom oferowane jest inne zakwaterowanie w gminie, co sprzyja współpracy i dobrym stosunkom między Spółdzielnią Socjalną a innymi podmiotami świadczącymi usługi turystyczne.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Produkty spożywcze przygotowane przez członków Spółdzielni Socjalnej „Przystań”

Początkowo, środki z Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości (projekt INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce) pomogły założycielom Spółdzielni Socjalnej „Przystań” w zdobyciu wiedzy o zasadach działania Spółdzielni. Agencja wspierała również założycieli cennymi radami w trakcie tworzenia i rejestracji organizacji. Środki uzyskane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostały wykorzystane do umeblowania pensjonatu i dwóch kuchni. Projekt „Wyposażenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej” umożliwił Spółdzielni pozyskanie funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach (siedziba powiatu). Środki te zostały przeznaczone na zakup maszyny czyszczącej i stworzenie kolejnego miejsca pracy (jedna osoba została zatrudniona). Kolejna osoba została zatrudniona dzięki wykorzystaniu środków z projektu RESTART (Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – ESIF), powołanego w celu aktywacji osób w wieku 45+.

Room in the guesthouse

Pokój w pensjonacie

Ocena ostatnich trzech lat funkcjonowania Spółdzielni wypada pozytywnie a jej działalność należy uznać za sukces. Liczba zamawianych posiłków jest stabilna, a nawet wykazuje tendencję wzrostową, co świadczy o zadowoleniu konsumentów i rozsądnej polityce cenowej. Od chwili założenia Spółdzielni stworzono kilka nowych miejsc pracy. Liczba przyjeżdżających turystów wzrasta, co wiąże się ze zwiększonym popytem na różne usługi świadczone przez członków Spółdzielni. Ponadto, wzrosła również liczba wizyt studyjnych organizowanych w Spółdzielni Socjalnej „Przystań”, ponieważ istnieje duże zainteresowanie przekazywaniem wiedzy w zakresie jej funkcjonowania (know-how). Tym samym, uczestnicy wizyt stają się gośćmi Spółdzielni i bezpośrednimi użytkownikami świadczonych przez nią usług.

W przyszłości, „Przystań” planuje rozszerzyć swoją działalność, pozyskać nowe rynki, stworzyć dodatkowe miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, zacieśnić współpracę z innymi Spółdzielniami i zakupić nowy sprzęt (głównie wyposażenie kuchni, umożliwiające sprawniejsze przygotowywanie posiłków).

Spółdzielnia Socjalna „Przystań” jest dobrym przykładem współpracy społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i samorządu gminy. Przedstawiona dobra praktyka pokazuje, że utworzenie spółdzielni socjalnej może:

 • zapewnić bezpośrednie korzyści dla wielu różnych członków lokalnej społeczności,
 • przyczynić się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
 • przyczynić się do reintegracji osób bezrobotnych i ukształtowania dobrych relacji w lokalnej społeczności,
 • pomóc przetrwać lokalnym tradycjom (działalność kulturalna spółdzielni),
 • zwiększyć aktywność gospodarczą w okolicy,
 • wspierać rozwój turystyki w okolicy,
 • stać się nowym źródłem dochodów dla organizacji pozarządowych.
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

Spotkanie partnerów projektu CesR z burmistrzem gminy Raciechowice w sali konferencyjnej pensjonatu, czerwiec 2014

Wśród uwarunkowań transferu tej dobrej praktyki należy wymienić:

 • przepisy krajowe i lokalne powinny ułatwiać zakładanie spółdzielni socjalnych;
 • wsparcie władz lokalnych;
 • kapitał ludzki: zaangażowani ludzie, traktujących spółdzielnię jak własną firmę;
 • zaufanie pomiędzy partnerami;
 • zrozumienie społeczności lokalnej (społeczność lokalna powinna również postrzegać spółdzielnię jako korzystne rozwiązanie, aby uniknąć konkurencyjności, wspierać współpracę oraz korzystać z oferowanych przez nią usług);
 • środki pomocowe z różnych instytucji są bardzo istotne, zwłaszcza w okresie początkowym oraz przy wsparciu infrastruktury (budynki/remonty/wyposażenie);
 • elastyczność pracowników – świadczone usługi są bardzo zróżnicowane i muszą być wykonywane przez te same osoby (gotowanie, sprzątanie, obsługa turystyki).

Jeżeli usługi cateringowe dla lokalnych szkół są już zorganizowane, nadal istnieje wiele innych obszarów do prowadzania tego rodzaju działalności. Tworzenie sieci z innymi spółdzielniami jest ważne (dzielenie się doświadczeniem, elementami zarządzania, a nawet pracownikami), a także współpraca z konkurencją (np. informowanie turystów o innych dostępnych kwaterach/usługach i vice versa).

Konferencja końcowa projektu CesR

Posted .

W dniu 7 października podczas Dni Otwartych 2014 w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu CesR.

Podczas konferencji partnerzy projektu CesR przedstawili główne rezultaty projektu: dobre praktyki w zakresie tworzenia miejsc pracy (modele biznesowe, specjalne organizacje dzielenia się pracą…), mające na celu poprawę włączenia społecznego na obszarach wiejskich poprzez tworzenie nowych możliwości zatrudnienia w sektorach turystyki oraz w usługach opiekuńczych.

Przebieg konferencji był następujący:

Przewodniczący: Pan René SOUCHON, Przewodniczący Regionalnej Rady Owernii, Francja

Moderator: Pan Thomas DUCLOUTRIER, koordynator projektu CesR, Regionalny Zarząd Rozwoju Turystyki w Owernii, Francja

Prelegenci:

 • Pan Akos SZABO, Urzędnik do spraw Projektów, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC: „Obecny stan i perspektywy Programu INTERREG IVC”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

 • Profesor Marek Więckowski, Kierownik Zakładu, Polska Akademia Nauk, Polska: „Projekt CesR: główne ustalenia i wnioski”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

 • Pan Kyriakos Evdoras GEORGIOU, badacz, Troodos Development Company, Cypr: „Przykład obiektu zakwaterowania turystyznego Casale Panayiotis: wspólny organ zarządzający jako narzędzie rewitalizacji obszarów wiejskich”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

 • Pan Fergal GOUGH, Rozwój Wspólnoty i Przedsiębiorczości, Rada Hrabstwa Cork, Irlandia: „Przykłady innowacyjnych irlandzkich modeli biznesowych, które maksymalizują tworzenie usług i miejsc pracy w obiektach oferujących zakwaterowanie bez wyżywienia”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

Około 80 uczestników z całej Europy uczestniczyło w tym ostatnim wydarzeniu zorganizowanym w ramach projektu. Wszyscy otrzymali Techniczny Podręcznik opracowany przez partnerów projektu CesR. Dokument ten prezentuje wiele ciekawych przykładów i inicjatyw związanych z następującymi kwestiami:

 • Modele biznesowe maksymalizujące tworzenie usług i miejsc pracy w obiektach oferujących zakwaterowanie bez wyżywienia
 • Wartość dodana bazująca na dywersyfikacji usług i spersonalizowaniu działań
 • Modele współpracy dla tworzenia miejsc pracy i usług
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze wiejskim

Podręcznik jest dostępny w języku angielskim tutaj, a wkrótce będzie go można również pobrać w sekcji „Downloads” (Pliki do pobrania) we wszystkich językach projektu. Zachęcamy do pobierania dokumentu i rozpowszechnienia!

 

Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego René Souchon

Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego René Souchon

Moderator Pan Thomas Ducloutrier i prelegent Pan Kyriakos Georgiou

Moderator Pan Thomas Ducloutrier i prelegent Pan Kyriakos Georgiou

Uczestnicy konferencji CesR

Uczestnicy konferencji CesR

Final conference of the CesR project: Registration Open

Posted .

Dear Reader,

All partners of the CesR project are pleased to invite you to the final conference of the project which will take place on:

Tuesday the 7th of October 2014 from 8h45 to 10h45

Conference venue: Auvergne Centre Limousin Interregional Office in Brussels, 67 rue de la Loi, 1040 Brussels, Belgium

During this English language conference, CesR project partners will deliver the main results of the project: good practices as regards job-pooling solutions (business models, specific job-sharing organizations…) aimed at improving social inclusion in rural areas by creating new jobs opportunities in the economic sectors of tourism and the care services.

Content:

Chair: Mr René SOUCHON, President of the Regional Council of Auvergne, France

Moderator: Mr Thomas DUCLOUTRIER, CesR project coordinator, Regional Tourism Development Board of Auvergne, France

Speakers:

 • Mr .Akos SZABO, Project Officer, Interreg IVC Joint Technical Secretariat: “INTERREG IVC state of play and perspectives”
 • Prof. Marek WIECKOWSKI, Head of Department, Polish Academy of Sciences, Poland: “The CesR project: main findings and conclusions”
 • Mr. Kyriakos Evdoras GEORGIOU, Researcher, Troodos Development Company, Cyprus: “The Casale Panayiotis tourist accommodation case: a joint management body as a tool for rural regeneration”
 • Mr. Fergal GOUGH, Community & Enterprise Development Officer, Cork County Council, Ireland: “Examples of innovative Irish business models which maximize the creation of services and jobs in self-catering accommodation”

Registration:

As this event takes place within the framework of the Open Days 2014 (12th European Week of Regions and Cities), participants have to go through a specific registration procedure by following this link: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/register.cfm.

To secure your registration, please also send an email to Mr Thomas Ducloutrier, Coordinator of the project: Thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr.

CesR project partners are looking forward to meeting you on the occasion of this final event!

Wizyta studyjna partnerów projektu CesR w Małopolsce

Posted .

W dniach 2-6 czerwca 2014 partnerzy projektu CesR wzięli udział w czterodniowej wizycie studyjnej w Małopolsce, zorganizowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Celem wizyty było przedstawienie i omówienie zidentyfikowanych dobrych praktyk współpracy na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, spełniających różne kryteria projektu. W wizycie wzięło udział 21 uczestników z 9 krajów.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

Uczestnicy wizyty studyjnej CESR w Małopolsce

W pierwszej części wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z panią Katarzyną Łagosz, przedstawicielką Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” (www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu). Stowarzyszenie to gromadzi 137 członków (w większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa i dostawcy usług turystycznych) z 7 różnych, lecz powiązanych geograficznie gmin. Śliwka będąca symbolem lokalnej tradycji i kultury została wykorzystana jako element przewodni, łączący wszystkich członków zrzeszonych w Grupie Działania. Stowarzyszenie stworzyło Śliwkowy Szlak, który łączy w sobie różne rodzaje turystyki i inne usługi oferowane w regionie. Realizowane działania wykraczają poza akcje promocyjne, ponieważ Stowarzyszenie współpracuje także z samorządami lokalnymi i regionalnymi, pracując na rzecz lokalnej strategii rozwoju. Ponadto, Stowarzyszenie wspiera, koordynuje i doradza swoim członkom oraz pomaga im zebrać fundusze na projekty wpisujące się w strategię Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku określiło szereg działań i celów, ale najważniejszym z nich jest rozwój lokalnej społeczności, skoncentrowany na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez zachowanie i tworzenie dla nich trwałych miejsc pracy. Podczas wizyty studyjnej, partnerzy projektu CesR mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kilkoma członkami stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku np. z panią Urszulą Kamińską, właścicielką winnicy Nowizny (www.winnicanowizny.pl), panem Stanisławem Nowakiem, właścicielem gospodarstwa ogrodniczego (www.stawy-zmiaca.pl), panią Bogusławą Pajor, prezentującą ofertę edukacyjną Stowarzyszenia (warsztaty) i właścicielami gospodarstwa agroturystycznego Bacówka Biały Jeleń (http://bacowka.com.pl). Członkowie Stowarzyszenia potwierdzili dobre strony współpracy w ramach Stowarzyszenia oraz przedstawili korzyści, które wynikają z członkostwa w nim.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

Wizyta w winnicy Nowizny” i kulinaria oferowane przez członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Druga część wizyty studyjnej skoncentrowała się na dobrych praktykach realizowanych w dwóch spółdzielniach socjalnych w gminie Raciechowice (ok. 6000 mieszkańców), w której władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz zainteresowane osoby starają się utrzymać poziom zatrudnienia, a nawet tworzyć nowe miejsca pracy dla osób, mających trudności z jej znalezieniem. W niecałe trzy lata, działania spółdzielni zaowocowały stworzeniem 29 nowych miejsc pracy i planowane jest tworzenie kolejnych. W tej części wizyty zorganizowano trzy spotkania w dwóch różnych lokalizacjach, aby przedstawić dobre praktyki, a także zapewnić gościom możliwość zaprezentowania swojej pracy oraz dyskusji z uczestnikami projektu CesR. Pierwsza prezentacja i dyskusja odbyły się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Kuźnia Smaku (http://sskuzniasmaku.pl/), która powstała w 2013 roku w celu wytwarzania tradycyjnych produktów spożywczych z miejscowych owoców i warzyw kupowanych bezpośrednio od lokalnych rolników. Aspekt społeczny tej inicjatywy realizowany jest poprzez oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, których profil zawodowy nie odpowiada obecnie poszukiwanemu na lokalnym rynku pracy (np. lokalni artyści, rzemieślnicy, osoby wykształcone w zawodach, które nie są już wykonywane itp.).

 

Social Cooperative “The forge of taste”

Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Kuźnia smaku

Kolejną prezentację i dyskusję poprowadził pan Marek Gabzdyl, Wójt Gminy Raciechowice (http://www.raciechowice.pl/), który przedstawił modele konkretnych inicjatyw publiczno-prywatnych, wdrażanych przez spółdzielnie socjalne i samorządy lokalne. Trzecie spotkanie poprowadziła pani Barbara Miąsko, przedstawicielka spółdzielni socjalnej Przystań (http://shespa.nazwa.pl/przystan/). Spółdzielnia ta oferuje szeroki zakres usług, koncentrując się na przygotowaniu żywności i usługach cateringowych dla lokalnych szkół oraz na sprzątaniu/utrzymaniu w czystości czterech gminnych placówek oświatowych. Inne działania Spółdzielni obejmują usługi cateringowe oferowane mieszkańcom gminy i pracownikom lokalnych firm, a także obsługa cateringowa spotkań, konferencji i różnych imprez okolicznościowych. Członkowie (pracownicy) Spółdzielni prowadzą również pensjonat (20 łóżek), z aneksem kuchennym oraz salą konferencyjną. Ponadto aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, szczególnie poprzez kultywowanie lokalnych i regionalnych tradycji. Spółdzielnia Socjalna Przystań jest dobrym przykładem współpracy społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i samorządu gminnego.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Spotkanie z Wójtem Gminy Raciechowice

Ostatnim przykładem dobrych praktyk, wybranym przez polski zespół do zaprezentowania gościom, był ośrodek narciarski Czorsztyn Ski, któremu udało się uniknąć problemów związanych z sezonowością zapotrzebowania na usługi, dzięki stworzeniu dodatkowej oferty, odpowiadającej na potrzeby turystów przez cały rok. Pracownicy ośrodka są specjalistami w różnych dziedzinach, dzięki czemu mogą z łatwością wykonywać różne zadania, w zależności od bieżącej potrzeby. Ośrodek narciarski (Czorsztyński Resort”http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) znajduje się w Pieninach w pobliżu granicy polsko-słowackiej, w otoczeniu kilku parków narodowych. Zasady działalności i cele ośrodka zostały przedstawione przez jego właścicieli, a po prezentacji uczestnicy projektu CesR wzięli udział w zwiedzaniu całego ośrodka i skorzystali z niektórych oferowanych przez niego usług.

Wizyta została podsumowana podczas posiedzenia Komitetu Sterującego i Posiedzenia Technicznego, podczas którego dokonano oceny przedstawionych dobrych praktyk i omówiono możliwości ich transferu z Małopolski do innych regionów europejskich.

CesR Technical Meeting

Dyskusja podczas Spotkania Technicznego Projektu

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opisanej wizyty studyjnej, zachęcamy do kontaktu z polskimi organizatorami:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl

Partnerzy projektu CesR w Słowenii

Posted .

W drugim tygodniu kwietnia 2014, partnerzy projektu CesR odwiedzili Słowenię. W standardowym programie wizyty odbyły się: konferencja, wizyta studyjna oraz posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu i Posiedzenie Techniczne.

Konferencja Międzynarodowa

Pierwszy dzień wizyty (8 kwietnia) został poświęcony międzynarodowej konferencji w Moravskich Toplicach, którą zorganizowano pod hasłem “Zatrudnienie w sektorze usług – szansą rozwoju obszarów wiejskich”. Jej celem było przedstawienie potencjału tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój sektora usług na obszarach wiejskich. Do sukcesu imprezy przyczyniło się ponad 97 uczestników z całego kraju, głównie z obszarów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, sektora turystyki i przedsiębiorczości społecznej oraz delegatów z regionów partnerskich.

Po słowie wstępnym, wygłoszonym przez pana Gönca z Agencji Rozwoju Regionalnego Mura i pana Glavača, burmistrza Gminy Moravske Toplice, pan Thomas Ducloutrier z Komitetu Regionalnego Rozwoju Turystyki Owernii (partner wiodący projektu), przedstawił zebranym założenia projektu CesR. Pan Ducloutrier, będący kierownikiem projektu CesR zaprezentował również 2 interesujące przykłady rozwiązań udostępniania miejsc pracy w Owernii we Francji – a mianowicie GE2A Group of Employer (Grupa Pracodawców GE2A), która jest organizacją non-profit rekrutującą pracowników, w celu udostępniania ich usług swoim członkom, oraz Exceltio Job Share Company (Exceltio – Spółka Pośrednictwa Pracy), która oferuje nabór wykwalifikowanego personelu dla przedsiębiorstw, które same nie mogą przeprowadzać procesu rekrutacyjnego, ze względu na swoją wielkość lub posiadane środki.

Pani Pak ze Słoweńskiej Publicznej Agencji Promocji Przedsiębiorczości, Innowacyjności, Rozwoju, Inwestycji i Turystyki przedstawiła szczegółowy wgląd w działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki w Słowenii, podczas gdy w pan Gönc przedstawił sytuację regionu Pomurje.

Następna seria prezentacji była poświęcona przedsiębiorczości społecznej. W trakcie jej trwania, pan Slapnik za Słoweńskiego Forum Przedsiębiorczości Społecznej przedstawił ramy prawne i potencjał przedsiębiorczości społecznej w Słowenii, a pan Buda z Instytutu Słoweńskich Domów Gościnnych zaprezentował inicjatywę integracji małych dostawców usług turystycznych w lokalne spółdzielnie turystyczne, natomiast pani Kovačič ze Spółdzielni Konjice podała przykłady dobrych praktyk samowystarczalności w lokalnej produkcji żywności.

Prim Majič – kardiolog internista, zatrudniony przez “Sava Tourism” w celu rozwoju sektora turystyki medycznej, poinformował zebranych o perspektywach rozwoju turystyki zdrowotnej w Słowenii.

Trzon konferencji poświęcony był ustaleniom projektu, w którym następujący eksperci (przedstawiciele partnerów projektu) przedstawiali przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach projektu w ich regionach partnerskich:

– pan Večeř z Urzędu Regionalnego w Ołomuńcu przedstawił bardzo skuteczny system nadawania lokalnej marki produktom z regionu Ołomuńca,

– Pani dr Górczyńska z Polskiej Akademii Nauk przedstawiła firmę Biebrza Eco Travel, która jest biurem podróży, stwarzającym miejsca pracy i przyczyniającym się do rozwoju turystyki w obszarze Bagien Biebrzańskich,

– pan Theodotou z firmy Troodos Development na Cyprze przedstawił rozwiązanie o nazwie Casale Panayiotis – innowacyjne podejście do wspólnego zarządzania różnych obiektami noclegowymi,

– pan Oliver Berta z Rady Powiatu Granada w Hiszpanii przedstawił dobre praktyki z kompleksu turystycznego jaskiń Tio Tobas, które są przykładem zintegrowania turystyki kulturowej, wypoczynku i ekoturystyki,

– Pani dr Zeibote z Uniwersytetu Łotewskiego przedstawił Klaster Turystyczny Parku Narodowego Gauja, który pomaga rozwijać potencjał innowacyjności, przez co przyczynia się do rozwoju działalności gospodarczej w regionie,

– pani Carroll z hrabstwa Cork w Irlandii przedstawiła Ballymaloe Country House – przykład zrównoważonego podejścia do rolnictwa, turystyki kulinarnej i zakwaterowania z własnym wyżywieniem.

CesR Conference in Moravske Toplice

Konferencja w Moravskich Toplicach, 8 kwietnia 2014

Wszystkie prezentacje z konferencji można odnaleźć pod następującym linkiem: http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Poczuj Słowenię: wizyta studyjna

Po konferencji odbyła się ósma wizyta studyjna CESR zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego Mura – partnera projektu, będącego gospodarzem wizyty. Podczas wizyty studyjnej partnerzy projektu mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk, związanych z rozwojem obszarów wiejskich (szczególnie rozwój usług w turystyce i przedsiębiorczości społecznej).

Podczas pierwszego dnia skoncentrowano się na regionie Pomurje, gdzie zorganizowano konferencję prezentującą usługi zdrowotne i odnowy biologicznej w uzdrowisku Terme 3000. Następnie odbyło się zwiedzanie firmy Ocean Orchids w Dobrovniku, której tropikalny ogród jest przykładem dywersyfikacji podstawowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału w obszaru turystyce. Spółdzielnia Pomelaj w miejscowości Mala Polana jest przykładem Podstawowego Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozwija formy działań społeczno-korporacyjnych (kulturalnych) w społecznościach wiejskich, zwłaszcza wśród najbardziej narażonych grup docelowych, skupiając się na działaniach, które tradycyjnie związane są z wsią (lokalne rzemiosło, tradycja kulinarna itp.). Pod koniec dnia partnerzy projektu odwiedzili firmę Kodila w pobliżu miejscowości Murska Sobota, w której odbywa się produkcja szynki Prekmurje z użyciem tradycyjnych metod, oraz zaprezentowano im markę Smak Prekmurje – łączącą szereg produktów spożywczych o wysokiej jakości, wytwarzanych przez różnych producentów i mającą na celu integrację regionalnego potencjału w dziedzinie produkcji artykułów spożywczych i tradycyjnej gastronomii.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Partnerzy projektu zwiedzają Spółdzielnię Pomelaj i tradycyjną wytwórnię szynki Kodila, 8 kwietnia 2014

Następnego dnia celem był region Posavje, a pierwsza wizyta odbyła się w miejscowości Bizeljsko w celu prezentacji Turystyki w Repnicach (turystyka w jaskiniach “rzepy”). Lokalną atrakcją są jaskinie w skałach krzemianowych powstałe w wyniku podmywania skał przez Morze Panońskie, których tradycyjna nazwa “jaskinie rzepy” (Repa), stworzona została przez lokalną ludność, która przechowywała w nich rzepę i inne produkty spożywcze. Obecnie, jaskinie te, będące częścią historycznego, etnograficznego i kulturowego dziedzictwa regionu, są jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych tego obszaru. Kolejna prezentacja przedstawiała Stowarzyszenie Dostawców Usług turystycznych w Zidanicach (domki turystyczne w winnicy). Ta organizacja przedsiębiorców ma charakter spółdzielni, a domki w winnicach stanowią unikalną cechę regionu Posavje, który specjalizuje się w uprawie winorośli i który stawia na autentyczne oraz oryginalne rozwiązania turystyczne. Po zakończeniu wizyty w regionie, odbyły się kolejne dwie wizyty – pierwsza w firmie winiarsko-turystycznej Istenič, gdzie zwiedzający zapoznali się z historią, filozofią i produkcją win musujących, wina oraz octu balsamicznego, a także z rozwojem turystyki winiarskiej z zakwaterowaniem i własnym wyżywieniem; celem drugiej wizyty był Skansen Pleterje, który jest muzeum na wolnym powietrzu, przedstawiającym lokalne dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich, będące ważnym filarem tradycyjnego słoweńskiego budownictwa z architekturą typową dla słoweńskiego budownictwa i stylu życia z XIX wieku.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Prezentacja oferty turystycznej w miejscowości Repnice i domków w lokalnej winnicy, 9 kwietnia 2014

Trzeci dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od prezentacji Rady Turystycznej Bled, podczas której partnerzy zostali poinformowani o planach dotyczących destynacji turystycznych i perspektywach w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki, a także o związanym z tymi zagadnieniami potencjale tworzenia miejsc pracy w sektorze usług. Następnie zaprezentowano Centrum Kompetencji Semenj.si, które zajmuje się ofertą turystyczną ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego. Ta inicjatywa łączy pojęcia “kultura” i “turystyka” w celu stworzenia nowej koncepcji turystyki kulturowej, która zakłada świadczenie usług turystycznych opartych głownie na elementach kulturowych.

Ostatnim miejscem wizyty był region Notranjsko-Kraška, w którym najpierw odwiedzono Instytut Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jezerski Hram (“Jeziorna Świątynia”) gdzie zaprezentowana została działalność instytutu w zakresie historii, filozofii i edukacji a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w ramach której działa także muzeum z unikalnym modelem jeziora Cerknica i park etnograficzny. Następnie zaprezentowano inicjatywy na rzecz edukacji i zatrudnienia w Centrum Ekologicznym Notranjska. Jest to organizacja pozarządowa, która działa jako centrum kompetencji w zakresie zarządzania projektami, przedsiębiorczości, edukacji, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z celem realizowania wielu działań i projektów (również w roli lidera słoweńskiej sieci eko-konsultantów). Na koniec, przedstawiono koncepcję interpretacji bogactw naturalnych i dziedzictwa kulturowego (społeczności kulturowe) prezentując historię i rozwój mikro-miejscowości turystycznej Cerknica, strategię jej rozwoju turystyki w obszarze chronionym, formy stowarzyszania dostawców usług, koncepcję standaryzacji tych dostawców oraz sytuację na rynku pracy w sektorze usług. Podczas spotkania z lokalnymi przedstawicielami omówiono również znaczenie społeczności pielęgnujących dziedzictwo kulturowe, jako element zrównoważonego rozwoju i ich znaczenie w ochronie dziedzictwa kulturowego i tworzeniu miejsc pracy.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Prezentacja Rady Turystycznej Bled  i Instytutu „Jezerski hram”, 10 kwietnia 2014

 

GROTY MIESZKALNE TÍO TOBAS

Posted .

Tio Tobas

Groty mieszkalne Tío Tobas znajdują się w regionie Guadix, na północy Granady, w otoczeniu natury, zaledwie 1 km od Alcudia de Guadix, z doskonałym dojazdem dzięki drodze ekspresowej A-92. Jest to wyjątkowa enklawa różnorodności przyrodniczej i kulturowej z panoramicznym widokiem na góry Sierra Nevada, usytuowana na wysokości 1100 m n.p.m. Groty stanowią unikalny produkt turystyczny, ponieważ nie ma drugiego takiego miejsca w Europie.

Odwiedzający Groty mają okazję przekonać się, jak prastary system zasiedlenia środowiska naturalnego, jaskiń, utrwalił się przez tysiąclecia nie tracąc swojej istoty. Oryginalna architektura, stała temperatura, przytulność, kameralność i rustykalność, sprawiły, że Groty stały się bardzo popularnym i cenionym rodzajem zakwaterowania.

Groty mieszkalne Tío Tobas to wiejskie kwatery turystyczne o uznanej jakości, położone pomiędzy trzema Parkami Krajobrazowymi i spełniające zasady Europejskiej Karty Zrównoważonej Turystyki. Ten wiejski ośrodek turystyczny posiada także akredytację Punktu Informacyjnego Parku Narodowego Sierra Nevada.

Baza turystyczna składa się z 19 różnych niezależnych domów o tradycyjnym wnętrzu i luksusowych detalach. Wszystkie domy posiadają sypialnie, pokój dzienny z kominkiem, ogrzewanie (choć temperatura wewnątrz jest stała przez cały rok i wynosi 18º C), w pełni wyposażoną kuchnię i łazienkę. Posiadają również taras i/ lub ogród. Dostępne są także Groty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Oferta grot mieszkalnych Tío Tobas skierowana jest do różnych grup turystów: osób niepełnosprawnych, młodzieży, rodzin, przyjaciół i na potrzeby spotkań biznesowych. Poza 19 grotami mieszkalnymi na terenie obiektu znajduje się basen, restauracja, kawiarnia,  strefa zajęć towarzyskich, rzemiosła i kuchni regionu Guadix oraz sklep z ekspozycją produktów z Andaluzyjskiego Parku Krajobrazowego oraz funkcjonuje Wi-Fi. Dostępne jest również muzeum i centrum interpretacyjne – zakład (Trópolis) regeneracji jaskiń i okolicznego Dziedzictwa Etnograficznego oraz poszerzania i rozpowszechniania wiedzy o nich. Klienci mogą również zamówić jedzenie na wynos i skorzystać z usług pralniczych.

Organizowane są różnego rodzaju zajęcia dla turystów:

 • Przejażdżki bryczką do Guadix
 • Przejażdżki szlakami konnymi
 • Przejście szlakiem z Guadix do Grot Mieszkalnych Tío Tobas
 • Nauka jazdy konnej

Cztery trasy pokonywane w pojazdach terenowych 4×4 pozwolą poznać otoczenie i cieszyć się naturą i oryginalnymi krajobrazami. Ponadto, turyści mogą skorzystać z oferty:

 • Tras rowerowych i kolejowo-rowerowych
 • Tras trekkingowych
 • Ścieżek górskich
 • Tras Fardes-Sierra de Baza
 • Tras Marquesado
 • Tras doliną rzeki Alhama

Oferta Grot Mieszkalnych Tío Tobas oraz innych członków biznesowych Europejskiej Karty Zrównoważonej Turystyki w Sierra Nevada, została umieszczona w katalogu pakietów turystycznych w celu rozpropagowania obszaru według jednakowych kryteriów zgodnie z Europejską Kartą Turystyki Zrównoważonej:

 • Obserwowanie ptaków w Sierra Nevada
 • Kultura wodna w Sierra Nevada
 • Mykologia w Sierra Nevada
 • Ślady ludzkie w Sierra Nevada
 • Fotografia w Sierra Nevada
 • Jazda konna w Sierra Nevada

Ta wielowymiarowa przestrzeń kulturowa powstała w ośrodku Grot Mieszkalnych Tio Tobas jako centrum regeneracji, cenione i znane z etnograficznego dziedzictwa regionu Guadix, na które składa się 5 podstawowych produktów: chleb, ser, wino, rzemiosło i jaskinie.

Groty Mieszkalne Tío Tobas można odwiedzić o każdej porze roku i cieszyć się przyjazną i rustykalną atmosferą jaskiń i naturalnego otoczenia, w którym się znajdują.

Dane kontaktowe:

Groty Mieszkalne Tío Tobas

Carretera de Almería, km 1, (18511) Alcudia de Guadix – Granada

Telefon: +34 958 698 350 / +34 607 622 226

Faks: +34 956 474 024 / +34 958 698 537

www.tiotobas.com

Wizyta partnerów CesR w Grenadzie

Posted .

W dniach 4-8 listopada 2013 roku, Rada Prowincji Grenada przyjęła partnerów projektu CesR podczas międzynarodowego spotkania.

W spotkaniu uwzględniono szereg wizyt studyjnych w miejscach, w których podejmowane są rozmaite inicjatywy turystyczne. Przedstawiciele partnerów uczestniczących w projekcie, mieli okazję zapoznać się z wieloma wzorcowymi projektami wpływającymi na rozwój turystyki wiejskiej w regionie Grenady.

Ponadto, zorganizowano praktyczne sesje poświęcone zarządzaniu projektami, a w nadmorskiej miejscowości Motril – konferencję, w której wzięło udział ponad 80 osób, także spoza branży.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników projektu CesR przez Luisę Garcíę Chamorro, panią burmistrza miasta Motril oraz pierwszą wiceprezes Rady Prowincji Grenada. María Merinda Sádaba, wiceminister rozwoju regionalnego i zatrudnienia, przedstawiła ekspertów, a następnie oddała im głos, aby przekazali swoją wiedzę uczestnikom.

Tematyka konferencji była poświęcona nowym produktom turystycznym miasta Motril, które poza wypoczynkiem na plaży, można byłoby zaoferować turystom. Jednym z pomysłów było wykorzystanie synergii pomiędzy tradycyjnym rolnictwem a trasami/szlakami turystycznymi, opierając się na trzech koncepcjach: subtropikalnym rolnictwie, uprawie owoców i warzyw oraz trzciny cukrowej. Na konferencji podjęto także kwestię ram prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw współzarządzanych przez pracowników (ang. worker-owned companies), podkreślając że taka formuła  mogłaby zwiększyć zatrudnienie w turystyce na obszarach wiejskich. Co więcej, zwrócono uwagę na promocję turystyki wśród osób starszych jako jeden ze sposobów na rozwój obszarów wiejskich (projekt TOURAGE, obecnie zarządzany przez Radę Prowincji Grenada). Ponadto, zaprezentowano aplikacje na smartfony związane z turystyką na obszarach wiejskich w prowincji Grenada, oraz przedstawiono zebranym projekt CesR.

Spośród wszystkich wizyt studyjnych, jedna zasługuje na szczególną uwagę. Pierwszego dnia odbył się wyjazd do regionu Guadix w północnej części prowincji Grenada, gdzie odwiedzono międzynarodową szkołę turystyki wiejskiej i przyrody ENTURNA oraz kompleks turystyczny „Cuevas del tío Tobas” z charakterystycznymi dla regionu casas-cueva, czyli domami w jaskiniach.

Inna wizyta przybliżyła ciekawy model współpracy firm należących do Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej w Dolinie Lecrín na rzecz promocji oraz dostosowania oferty do potrzeb turystycznych w okolicy.

W ramach ostatniej wizyty uczestnicy zapoznali się z projektem w gminie El Píñar stanowiącym dobry przykład współpracy sektora publicznego i prywatnego przy stworzeniu sieci usług agroturystycznych skupionych wokół pomnika przyrody La Cueva de las Ventanas (Jaskinia Okien). Atrakcyjność tego miejsca pod względem archeologicznym oraz turystycznym pobudziła rozwój usług: zatrudniono przewodników po jaskini, stworzono ośrodek edukacji ekologicznej (szkołę rolniczą), otwarto restaurację oferującą specjalności regionu, zorganizowano zakwaterowanie, transport do jaskini oraz rozmaite warsztaty dla odwiedzających. W ten sposób powstały nowe miejsca pracy w gminie.

Podsumowaniem międzynarodowego spotkania była wizyta w Radzie Alhambry – instytucji zarządzającej tą największą atrakcją turystyczną w prowincji oraz prowadzącej badania nad kulturą Nasrydów.

CesR partners in Granada province

Przedstawiciele regionów partnerskich na ogólnokrajowej konferencji VENKOV

Posted .

Od 1 do 3 października 2013 r. partnerzy projektu CesR uczestniczyli w konferencji VENKOV (obszary wiejskie). Po raz pierwszy w swojej historii kraj ołomuniecki był gospodarzem największego dorocznego spotkania podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w Republice Czeskiej. Ogólnokrajowa konferencja VENKOV odbyła się w Hranicach na Morawach i wzięło w niej udział ponad 400 uczestników, w tym między innymi przedstawiciele: społeczności lokalnych, organizacji non-profit, przedsiębiorców, rolników, regionów i ministerstw, które promują rozwój obszarów wiejskich. Po raz pierwszy ogólnokrajowa konferencja VENKOV miała również znaczący wymiar międzynarodowy, ponieważ uczestniczyło w niej ponad 50 przedstawicieli zagranicznych partnerstw lokalnych, regionów, a nawet Komisji Europejskiej.

Celem konferencji było omówienie najważniejszych problemów obszarów wiejskich z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów. Konferencja VENKOV składała się z pięciu bloków tematycznych: rolnictwo i wieś, dalszy rozwój samorządu lokalnego, poznaj wieś!, usługi jako droga do zatrudnienia i zastosowanie “rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność” (podejście LEADER) w praktyce.

Głównym problemem na obszarach wiejskich jest bezrobocie, co stanowiło główny element wszystkich wymienionych bloków tematycznych konferencji. Dodatkowo zostało to poruszone w dyskusji na temat wsparcia ze strony państwa dla lokalnych prac społecznych wobec długotrwale bezrobotnych. Ponadto, istotnym elementem dyskusji był temat wspierania lokalnej produkcji i usług turystycznych, a także rozwiązań w celu racjonalizacji świadczenia usług pocztowych i społecznych oraz procedur biznesowych na obszarach wiejskich.

Venkov conference

Więcej informacji pod adresem: http://www.venkov2013.cz/

Regionalna wizyta studyjna partnerów CesR na Łotwie

Posted .

Regionalna wizyta studyjna partnerów projektu CesR na Łotwie odbyła się w dniach 9 – 13 września 2013 r. Wizyta ta została zorganizowana przez partnera projektu z Łotwy – Centrum Studiów Europejskich i Badań nad Transformacją (CETS) Uniwersytetu Łotewskiego.

Podczas wizyty partnerzy projektu CesR mieli okazję zapoznać się z przykładami turystyki wiejskiej oraz usług turystycznych oferowanych w różnych regionach Łotwy – Mālpils, Allaži, Sigulda, Bīriņi i Saulkrasti. Omówiono znaczenie klastrów turystycznych w rozwoju regionalnym z przedstawicielami Klastra Turystycznego Parku Narodowego Gauja oraz zapoznano się z inicjatywą klastrową „Saviļņojošā Vidzeme”. Partnerzy projektu CesR wzięli  udział w stanowiącej część projektu konferencji „Wyzwania i szanse zwiększenia rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez promowanie usług turystycznych”.

Głównym celem konferencji zorganizowanej w ramach projektu CesR było omówienie  aktualnych zagadnień i wymiana doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, a także z tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie potencjału i możliwości oferowanych przez sektor turystyki. Szczególny nacisk położono na ocenę różnych form współpracy, na przykład ocenę wpływu inicjatyw klastrowych na rozwój usług turystycznych, a także skuteczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promowaniu rozwoju turystyki.

 

Conference Malpils Manor

Konferencja „Wyzwania i szanse zwiększenia rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez promowanie usług turystycznych”

Oprócz spotkań i konferencji koordynowanych w ramach projektu CesR, odbyły się następujące spotkania:

Dyrektor hotelu „Mālpils Manor” Ilze Steķe przedstawił partnerom projektu historię i ofertę usług świadczonych w tym hotelu. „Mālpils Manor” obok zakwaterowania dla podróżnych oferuje także pomieszczenia i usługi cateringowe umożliwiające organizację wesel i konferencji. Zakres usług oferowanych przez hotel obejmuje zarówno usługi spa, kursy gotowania jak i wycieczki ścieżkami edukacyjnymi zarówno dla turystów pieszych, jak i rowerzystów.

CesR partners visit the „Mālpils Manor”

Partnerzy projektu CesR zwiedzają „Mālpils Manor”

Podczas wizyty studyjnej partnerzy projektu zapoznali się z infrastrukturą turystyczną Parku Narodowego Gauja. Zarówno park, obchodzący w tym roku 40-lecie istnienia, jak i  historycznie i kulturowo cenne dziedzictwo tego regionu, odgrywają znaczącą rolę w rozwoju infrastruktury i usług turystycznych. W mieście Sigulda i otaczającym je regionie odnotowuje się największą liczbę udzielonych noclegów  w porównaniu z innymi obszarmi  wiejskimi na Łotwie. Sigulda to najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce zaraz po wizycie w Rydze. Turystyka i branże z nią związane stanowią główne źródło dochodów w regionie Sigulda. Od odzyskania niepodległości przez Litwę w 1991 r. główny nacisk w Siguldzie kładzie się na konserwację zabytków i parków publicznych, a także na rozwój turystyki miejskiej. Znaczącym osiągnięciem jest uznanie Turaida i doliny rzeki Gauja za najpiękniejszy cel jesiennego wyjazdu przez czytelników „The Guardian”.  Obszar ten wyprzedził w rankingu zarówno imponujący lodowiec Merino w Argentynie, jak i miejsca zbioru winogron we Włoszech.

Zwiedzając muzeum i rezerwat Turaida partnerzy projektu CesR mieli okazję obejrzeć najczęściej odwiedzany obiekt turystyczny na Łotwie, skorzystać z oferowanych tam usług i zobaczyć, jak przebiega współpraca z innymi dostawcami usług turystycznych w tym regionie. Pośrednio, przy pomocy mediów, muzeum i rezerwat Turaida przyciąga nowe firmy i osoby zza granicy.

Muzeum i rezerwat Turaida stanowią chroniony pomnik kultury. Całkowita liczba zwiedzających w roku 2012 wyniosła 220,7 tys. osób. Na 42 ha terenu znaleźć można wiele zabytków archeologicznych, architektonicznych, historycznych i artystycznych, z których każdy stanowi świadectwo wydarzeń począwszy od XI wieku. Imprezy organizowane w muzeum i rezerwacie Turaida są bardzo zróżnicowane: oprócz organizacji wystaw, działania ukierunkowane są na ochronę środowiska kulturowego, konserwację i kształtowanie krajobrazu, a także obejmują różnorodne przedsięwzięcia przeznaczone dla  odwiedzających.

Museum Reserve „Turaida”

Muzeum i rezerwat „Turaida”

Podczas zwiedzania centrum rekreacji „Brūveri” właściciel centrum, Uldis Dvinskis, przedstawił oferowany wachlarz usług turystycznych i koncepcję prowadzonego pensjonatu. W centrum rekreacji oferowany jest wynajem sali konferencyjnej i zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie, jak również możliwość korzystania z tradycyjnej łotewskiej sauny, otaczającej przyrody i dziedzictwa kulturowego we współpracy z okolicznymi dostawcami usług turystycznych. Obecnie „Brūveri” jest największym centrum rekreacji w regionie Sigulda.

Recreation center „Brūveri”

Centrum rekreacji „Brūveri”

Māra Zemdega, właścicielka innego pensjonatu znajdującego się w regionie Sigulda, „Mauriņi”, przedstawiła swoje podejście do świadczenia usług turystycznych.  Pensjonat specjalizuje się głównie w organizacji dużych imprez i dostarczaniu usług z nimi związanych. Właścicielka pensjonatu „Mauriņi” zatrudnia lokalną siłę roboczą stosownie do charakteru realizowanej imprezy (np. śluby).

Guest house „Mauriņi”

Pensjonat „Mauriņi”

Podczas spotkania uczestników wizyty studyjnej z przedstawicielami Klastra Turystycznego Parku Narodowego Gauja omówiono znaczenie jednolitego systemu zarządzania i koordynacji działań ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnych celów turystycznych, a także przydatność przyciągania inwestycji, wprowadzania innowacji i zapewnienia przepływu informacji i wiedzy. Idea Potrójnej spirali – współpraca między przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i uniwersytetem w Vidzeme zostały wymienione jako kluczowe elementy działań ukierunkowanych na zapewnienie efektywnego funkcjonowania klastra przy realizacji jego celów. Inicjatywa klastrowa dotycząca turystyki w Parku Narodowym Gauja (Gauja National Park – GNP) zapoczątkowana została pod koniec 2011 roku, łącząc ponad 50 podmiotów, głównie dostawców usług turystycznych, sześć gmin, Uniwersytet w Vidzeme i inne organizacje. We wrześniu 2012 roku przedstawiciele „Stowarzyszenia Turystyki Regionu Sigulda” podpisali umowę z łotewską Agencją ds. Rozwoju i Inwestycji w zakresie finansowania i realizacji projektu „Klastra turystycznego Parku Narodowego Gauja”.

Podczas spotkania z udziałem władz lokalnych Saulkrasti przedstawiciele inicjatywy klastrowej „Saviļņojošā Vidzeme”, gmina Saulkrasti i reprezentanci branży turystycznej poinformowali o współpracy między gminami zlokalizowanymi wzdłuż brzegu morza w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej na tym obszarze.

Ponadto partnerzy projektu CesR odwiedzili „Zamek Bīriņi” i mieli okazję zobaczyć jak organizowane są w tym miejscu śluby i imprezy biznesowe. W „Zamku Bīriņi” zatrudnionych jest na stałe około 60 osób.

Podczas wizyty studyjnej CesR na Łotwie główny nacisk położono na nowe formy współpracy między przedstawicielami branży turystycznej, w tym w ramach klastrów i inicjatyw klastrowych. Istotne były również przykłady zarządzania turystyką skoncentrowane na idei  tworzenia, przywracania i poprawy infrastruktury, a także umiejętnym korzystaniu z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, co owocuje tworzeniem podstaw do przyciągania inwestycji i ludzi do regionu oraz oferowaniem wysokiej jakości usług dla społeczeństwa.

 

Osoba kontaktowa na Uniwersytecie na Łotwie: Pan Kārlis Muižnieks, tel.: +371 29475144, e-mail: karlis.muiznieks@gmail.com.

Baza turystyczna i usługi dodatkowe na obszarze Bagien Biebrzańskich w Polsce – studium przypadku Biebrza Eco-Travel

Posted .

Biebrza Eco-Travel – przyrodnicza agencja turystyczna działająca w Dolinie Biebrzy (północno-wschodnia Polska, województwo podlaskie) – pokazuje jak zintegrować lokalnych przedsiębiorców i społeczność wokół usług turystycznych. To także ciekawy przykład odwrotnej tendencji w rozwoju usług na obszarach wiejskich, tj. sytuacji, gdy usługi dodatkowe spowodowały rozwój bazy noclegowej (podczas gdy w innych przypadkach dobrych praktyk, zidentyfikowanych w ramach projektu CesR, to usługi zakwaterowania stanowiły przede wszystkim podstawę do rozwoju innych usług). Stąd wypływa wniosek, że tam, gdzie oferowane są dodatkowe usługi, zaczyna rozwijać się baza noclegowa.

Założycielką i właścicielką firmy Biebrza Eco-Travel jest pani Katarzyna Ramontowska, która już w wieku 20 lat, jako studentka biologii, rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W Dolinie Biebrzy na początku lat 90. ubiegłego wieku brakowało zarówno obiektów noclegowych, jak i usług transportowych przeznaczonych dla turystów. Pani Katarzyna była jedynym wykwalifikowanym i dostępnym przewodnikiem po tym obszarze i zaczęła od podstaw organizować cały sektor turystyczny.

Biebrza Eco-Travel od 20 lat działa poprzez połączenie różnych usług w jednym miejscu i oferowanie ich w formie pakietu dla turystów. Działalność firmy polega na ścisłej współpracy z 15 przewodnikami (wybranymi spośród 180 osób przeszkolonych przez Katarzynę Ramontowską), 28 właścicielami kwater dla turystów (wybranymi z 300 istniejących obecnie w tym regionie), kilkoma przewoźnikami, około 20 producentami pamiątek, 15 wypożyczalniami sprzętu turystycznego i ponad 20 dostawcami usług gastronomicznych (restauracjami, barami, itp.). Informacje dotyczące wszystkich oferowanych usług dostępne są na jednym wspólnym portalu turystycznym Bagien Biebrzańskich:

 • wypożyczalnie sprzętu (tratwy, kajaki, rowery, canoe, lornetki, lunety itp.);
 • działalność artystów ludowych i producentów pamiątek;
 • wynajem autobusów, busów, samochodów terenowych;
 • działalność trenerów, przewodników i ekspertów w tematyce dotyczącej rzeki Biebrzy;
 • usługi gastronomiczne (tawerny, restauracje, bary, kawiarnie);
 • zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Kayaking on the Biebrza River

Fot 1. Spływ kajakowy po Biebrzy

Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest dostosowana do indywidualnych oczekiwań oferta dla miłośników przyrody w formie doskonale zorganizowanych pakietów, które obejmują wycieczki przyrodnicze, zakwaterowanie i usługi dodatkowe. Głównym powodem przyjazdu turystów na obszar Bagien Biebrzańskich jest piękno przyrody. Firma Biebrza Eco-Travel wykorzystała ten walor i zaczęła oferować wycieczki po mniej dostępnych częściach regionu. Firma oferuje najszerszy wybór regionalnych atrakcji, takich jak: obserwacje ptaków, eskapady nocne, rafting, loty balonem, wędrówki przez bagna, tropienie wilków, wycieczki śladami łosi, bobrów itp. Niektóre z tych atrakcji oferowane są jako pojedyncze krótkie wycieczki organizowane podczas pobytu turystów w regionie Biebrzy. Firma oferuje również pełne programy pobytów, na które składają się kilkudniowe wycieczki z profesjonalnym przewodnikiem połączone z badaniem przyrody, obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie i transfery.

Przykłady pakietów i produktów oferowanych przez Biebrza Eco-Travel:

Biebrza in a nutshell - wolf tracking

Fot. 2. Pakiet „Biebrza w pigułce” – Produkt: „szczęśliwe krowy” z Brzostowa (w lecie krowy przechodzą przez rzekę codziennie o godz. 17)

Fot. 3. Pakiet: „Tropienie w rewirze wilków” – 130 km samochodem, 12 km pieszo + 1 km przez bagna

 Package: wolf tracking

Fot. 4. Pakiet: „Tropienie w rewirze wilków” – Produkt: przeprawa  przez bagna

Fot. 5. Pakiet: „Tropienie w rewirze wilków” – Produkt: podglądanie łosi

Biebrza Eco-Travel poleca i współpracuje wyłącznie z wiodącymi dostawcami usług zakwaterowania i przewodnikami na podstawie umów o współpracy, w których określone zostały zasady i obowiązki, w sposób zapewniający najlepszą jakość produktów i usług przeznaczonych dla klientów odwiedzających region. Firma prowadzi własny ranking właścicieli kwater dla turystów i dostawców usług, opierając się na ściśle określonych kryteriach oceny. Oferowane kwatery są regularnie, kilka razy w roku, monitorowane przez firmę Biebrza Eco-Travel w celu ciągłego podnoszenia standardów oferowanych usług turystycznych.

Examples of accommodation available in the Biebrza region

Fot. 6-7. Przykłady kwater turystycznych w regionie rzeki Biebrzy

Taki system gwarantuje rzetelną obsługę klientów i etyczne podejście do przyrody podczas zwiedzania regionu Biebrzy z wykwalifikowanym przewodnikiem. Co więcej, jest to naturalny bodziec dla innych dostawców w regionie do podnoszenia standardu oferowanych przez nich usług i ich kwalifikacji zawodowych, tak aby stali się bardziej konkurencyjni.

Firma inwestuje znaczne środki finansowe w swoją stronę internetową, jej wygląd i pozycjonowanie. Nowa strona internetowa w języku polskim (http://new.biebrza.com) została stworzona w 2011 roku, a wersję w języku angielskim można nadal znaleźć na stronie internetowej w poprzedniej wersji (http://www.biebrza.com). W rezultacie witryna internetowa firmy Biebrza Eco-Travel pojawia się na pierwszej stronie wyników we wszystkich wyszukiwarkach, gdy potencjalni klienci poszukują słowa „Biebrza”. Umiejętności kierownicze i silna motywacja Katarzyny Ramontowskiej to kluczowe czynniki, które przyczyniły się do sukcesu tego projektu. Ponadto warto tu wspomnieć o dalszym rozwoju firmy (zakresu jej działalności i usług), jako że właścicielka firmy dba także o promocję i poprawę świadomości ekologicznej wśród ludzi. Katarzyna Ramontowska brała już udział w ponad 100 programach telewizyjnych i radiowych oraz obsługiwała wiele wizyt studyjnych dziennikarzy w regionie. Jest ona również laureatką konkursu na „Najlepszego przewodnika 2011 roku”, organizowanego przez „Rynek Podróży” (jedno z czołowych polskich czasopism turystycznych). Takie profesjonalne podejście może zachęcić innych lokalnych przedsiębiorców do udziału w projekcie prowadzonym przez firmę i do wzmocnienia w ten sposób swojej pozycji na lokalnym rynku dostawców usług. Tym samym może ono przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie lub co najmniej do utrzymania tych już istniejących w systemie całorocznym.

 

Adres firmy:

Katarzyna Ramontowska

Biebrza Eco-Travel

ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz

e-mail: eco-travel@biebrza.com

http://www.biebrza.com/en/

http://new.biebrza.com/

Wizyta studyjna w regionie ołomunieckim (Republika Czeska)

Posted .

Na początku czerwca 2013 r. przedstawiciele krajów uczestniczących w projekcie CesR uczestniczyli w  wizycie studyjnej w regionie ołomunieckim. Wizyta studyjna była okazją do  dyskusji i pogłębienia wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcia turystyki w regionie ołomunieckim.

W  wizycie studyjnej uczestniczyło 13 gości zagranicznych z 7 krajów.

W pierwszym dniu wizyty odbyła się konferencja z udziałem podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich oraz inicjatorów wsparcia turystyki w regionie ołomunieckim. Thomas Ducloutrier, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Rozwoju Turystyki Owernii, zaprezentował  główne cele projektu CesR oraz wybrane dobre praktyki z dotychczas odwiedzonych regionów. Następnie Marta Novotna z Regionalnego Urzędu Regionu Ołomunieckiego (RURO) przedstawiła działalność RURO i kwestie dotyczące finansowania przedsięwzięć wspierających rozwój obszarów wiejskich.

Conference in Olomouc

Konferencja 11 czerwca 2013 r. – oficjalne otwarcie konferencji przez Wiceprezesa Regionu Ołomunieckiego, Michala Symerský’ego

W kolejnej części konferencji przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej, zreferowali podstawy planowanego wsparcia turystyki, współpracy międzynarodowej i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku.

Ostatnią część konferencji poświęcono przykładom innowacyjnych projektów realizowanych w regionie ołomunieckim. Pierwszą inicjatywę, dotyczącą nowego systemu promocji regionu poprzez wprowadzenie marek regionalnych, przedstawiła Katerina Cadilova. Dzięki współpracy i wsparciu finansowemu regionu ołomunieckiego, projekt osiągnął doskonałe wyniki. Prezentacja  Ivo Škrabala dotyczyła działalności oraz celów pierwszej Spółdzielczości na rzecz biznesu i zatrudnienia (Business and Employment Co-operative – BEC) w regionie ołomunieckim, którą stworzono na kanwie dobrych praktyk z Hiszpanii i Francji.

Przejazd do miejscowości Bouzov stanowił kolejny punkt programu podczas wizyty studyjnej w Czechach. Burmistrz tej atrakcyjnej miejscowości turystycznej, Zdeňek Foltýn, przedstawił aktualnie realizowane projekty mające na celu rozwój turystyki. Następnie w towarzystwie Zuzany Sulcovej, kustoszki na zamku Bouzov, mieliśmy okazję zwiedzić zamek, stanowiący główną atrakcję turystyczną tego regionu. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się również z głównymi działaniami/produktami firmowanymi przez markę regionalną Hana.

 Bouzov Castle

Wizyta studyjna w miejscowości Bouzov

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęły obrady  Komitetu Sterującego projektem, po których uczestnicy zostali przewiezieni do miasta Horní Lipová, gdzie odbyły się dwa spotkania:

–          Z właścicielem pensjonatu, panem Josefem Sekułą, który opowiedział o pomyśle wyremontowania starego domu na wynajem dla turystów oraz o dodatkowych usługach i udogodnieniach, które oferuje gościom (stok narciarski, miejsce zakwaterowania dla turystów, noclegi ze śniadaniem);

–          Z Panem Zdenkiem Korčianem – właścicielem pensjonatu „U Ospaleho Heligonu” i jednocześnie artystą teatralnym, który przedstawił swój obiekt oraz atrakcje, które mają na celu przyciągnięcie turystów do miejscowości Horní Lipová. Jedną z takich atrakcji w tym oddalonym od innych mieście jest jego powiązanie z filmem „Alois Nebel”, jak również turystyczna aplikacja internetowa związana z tym filmem oraz całym regionem.

Meeting with pensions owners

Spotkanie uczestników wizyty studyjnej z właścicielami pensjonatów w miejscowości Horní Lipová (pan Sekula i pan Korčian)

Następnie w centrum turystycznym Ramzová przedstawiono przykłady dobrych praktyk:

–          Pan Miroslav Jon, właściciel pensjonatu „St. Roch”, oprócz zakwaterowania oferuje swoim gościom również usługi wellness;

–          Pani Hana Olejnikova, koordynator ds. regionalnej marki Jeseniki, przedstawiła działalność i wyniki dotyczące regionalnej marki dla certyfikowanych producentów i usługodawców.

Na koniec tego pełnego wrażeń dnia, uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili niedawno otwarty browar Kolštejn. Browar jest kolejnym elementem rozbudowanej oferty produktów i usług świadczonych przez centrum Kolštejn.

Ostatni dzień wizyty studyjnej uczestnicy spędzili w dolinie rzeki Desna. Przedstawiono partnerom zagranicznym usługi związane z programem aktywnego spędzania czasu wolnego w tym obszarze regionu ołomunieckiego. Szczególny nacisk położono na:

–          Wielofunkcyjność rejonu Kouty, scharakteryzowaną przez dyrektora Petra Marka,

–          Miasto Loucna nad Desnou i tereny przeznaczone do spędzania wolnego czasu – Kocián, zaprezentowane przez burmistrza Pavla Martinka,

–          Zakład ręcznej produkcji papieru Velke Losiny.

Burmistrz miasta Loucna nad Desnou, Pavel Martinek, przedstawił bardzo ciekawy przykład współpracy sektora publicznego z inwestorami prywatnymi. Władze lokalne inwestując w zagospodarowanie turystyczne (związane m.in.: z infrastrukturą czasu wolnego Kocian) oraz w centrum miasta przyczyniają się do poprawy wizerunku miasta. Działania te  zachęciły prywatnego właściciela zamku – nieużytkowanego przez dłuższy czas – do przeprowadzenia remontu obiektu.

Projekt CesR – zapewnienie dostępu do największego w Irlandii spotkania biznesowego – CorkMEET 2013 – z grupą firm ze Słowenii

Posted .

CorkMEET 2013, największe w Irlandii forum networkingowe (promujące tworzenie sieci współpracy), odbyło się w Cork w dniach 10–12 kwietnia 2013 roku. CorkMEET zorganizowano po raz pierwszy w roku 2009. Jest to Międzynarodowe Forum Networkingu Biznesowego, w którym mogą uczestniczyć reprezentujące wszystkie sektory małe i średnie przedsiębiorstwa z Irlandii i innych krajów, poszukujące nowych rynków zbytu lub nowych partnerów biznesowych. Ta trzydniowa impreza obejmuje szeroki zakres działań biznesowych, w tym umówione wcześniej spotkania, konferencje biznesowe, imprezę Gourmet Food, podczas której można degustować wszystkie lokalne produkty żywnościowe i napoje oraz kolację. Każde z tych wydarzeń gwarantuje uczestnikom możliwość nawiązania istotnych kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele Rady Hrabstwa Cork, uczestniczący w projekcie CesR Interreg IVC, przedstawili pozostałym partnerom projektu opisywaną powyżej inicjatywę forum networkingowego.

Przedstawiciele Słowenii, jednego z ośmiu europejskich partnerów uczestniczących w projekcie CesR, wyrazili zainteresowanie udziałem w imprezie i tym samym irlandzki partner projektu CesR umożliwił im kontakt z organizatorami CorkMEET. Partner projektu CesR ze Słowenii zorganizował grupę 11 krajowych delegatów, którzy wybrali się do Cork na to spotkanie biznesowe. Reprezentowali oni 8 różnych firm słoweńskich.

Przedstawicielom wszystkich firm biorących udział w CorkMEET zaoferowano do 16 wcześniej zaplanowanych, indywidualnych spotkań w formie networkingowej z wybranymi przez nich firmami. Spotkania, w których chcieli uczestniczyć delegaci, zostały przez nich wstępnie wybrane za pomocą strony internetowej CORKMEET 2013. Zarejestrowało się ponad 400 uczestników, którzy skorzystali z ponad 7500 indywidualnych spotkań, inicjując w ten sposób tysiące kontaktów biznesowych pomiędzy MŚP w Irlandii i za granicą.

Choć większość, bo aż 85% delegatów, reprezentowało przedsiębiorstwa irlandzkie, w forum udział wzięli także partnerzy zagraniczni:

 • United Kingdom Trade & Invest – firma z siedzibą w Bristolu, reprezentująca także Walię;
 • InterTrade Ireland – agencja rządowa zajmująca się handlem w całej Irlandii;
 • Ambasada RP, Wydział Handlu;
 • Słowenia – SPIRIT & Regional Development Agency MURA Ltd.;
 • Słowacja;
 • Polska;
 • Belgia.

Podczas CorkMEET, na powierzchni wystawienniczej obejmującej ponad 31 interaktywnych stanowisk, gościły agencje wsparcia rządowego, organizacje promocji eksportu i ambasady, których celem było ułatwienie uzyskiwania informacji i promowanie rozwoju biznesu oraz potencjału eksportowego.

CorkMEET 2013 stanowi partnerstwo typu non-profit między Radą Hrabstwa Cork i Radą Miasta Cork, Hrabstwem Cork oraz Radami Przedsiębiorczości Miasta i Izbą Handlową w Cork.

Corkmeet Slovenia

Anne O’Donnell

Specjalista ds. rozwoju turystyki

Rada Hrabstwa Cork

email          anne.odonnell@corkcoco.ie

Tel.               021 4285650  (wew. 5650)

Tel. kom.         087  2808660

 

Wizyta studyjna w Owernii (Francja) w ramach projektu CesR

Posted .

W dniach 16-18 kwietnia 2013 roku partnerzy projektu CesR spotkali się w Owernii w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Regionalny Zarząd Rozwoju Turystyki w Owernii (CRDTA).

Celem tej wizyty było pogłębienie wiedzy na temat usług noclegowych dla turystów w regionie Owernii na podstawie przykładów wybranych przez CRDTA, a także na temat dzielenia etatów pracowników na obszarach wiejskich. W wizycie uczestniczyło 19 przedstawicieli instytucji partnerskich projektu CesR.

W agendzie wizyty studyjnej, oprócz spotkań związanych z koordynacją prac projektowych, znalazło się kilka spotkań technicznych:

 • Erwan Le Capitaine, regionalny koordynator Accueil Paysan, przedstawił organizację ze szczególnym uwzględnieniem usług oferowanych przez niektórych właścicieli miejsc noclegowych (większość z tych usług jest świadczona przez innych członków Accueil Paysan).
 • Samuel Houdemon, właściciel dwóch pięknych domów wakacyjnych (Fortuniès 1864) położonych w uroczej górskiej okolicy w Cantal zaprezentował usługi oferowane klientom na miejscu oraz sposoby współpracy z firmami świadczącymi usługi dodatkowe.

 

Partnerzy projektu CesR z Samuelem Houdemonem podczas wizyty w domach wakacyjnych Fortuniès 1864.

Partnerzy projektu CesR z Samuelem Houdemonem podczas wizyty w domach wakacyjnych Fortuniès 1864.

 • Stéphane Crégut przedstawił swoje przedsiębiorstwa: agencje nieruchomości AIP Sancy i Arvernha Resorts. Crégut dostarcza rozwiązania dla inwestorów, pozyskując nieruchomości w Sancy na potrzeby wynajmu wakacyjnego, a następnie zarządzając tymi domami: rezerwacją, powitaniem gości, sprzątaniem orazświadczeniem usług dodatkowych.
 • François Bigot, właściciel hotelu Le Charlet w uzdrowisku La Bourboule, zaprezentował sposób organizacji i zarządzania zakwaterowaniem z wyżywieniem we własnym zakresie, które zlokalizowane jest w pobliżu hotelu. Ta lokalizacja  ułatwia świadczenie usług dodatkowych dla klientów tego typu zakwaterowania.

 

François Bigot prezentuje swoją firmę zespołowi CesR

François Bigot prezentuje swoją firmę zespołowi CesR

Odbyły się również trzy spotkania poświęcone rozwiązaniom stosowanym na rynku pracy w Owernii. Rozwiązania te dotyczą podziału czasu pracy pracownika pomiędzy różnych przedsiębiorców:

 • Michel Yperzeele szczegółowo zaprezentował działalność swojej firmy Exceltio, która zajmuje się zatrudnianiem pracowników i dzieleniem ich czasu pracy pomiędzy różne przedsiębiorstwa. Exceltio pozyskuje personel o kwalifikacjach dostosowanych do potrzeb swoich klientów, bez konieczności ponoszenia przez nich ryzyka i przeprowadzania procedur związanych z zatrudnieniem pracownika. Firma Exceltio zatrudnia pracowników w oparciu o umowy na czas nieokreślony, a rozwiązanie dotyczące podziału etatów przyczynia się do stałości zatrudnienia osób na obszarach wiejskich.
 • Aurélie Laniray i Clotilde Maire, kierujące działem rozwoju firmy GE2A, wyjaśniły, na czym polega działalność firmy zrzeszającej pracodawców działających głównie w dziedzinie sportu i rekreacji w Owernii. Organizacja ta zapewnia swoim członkom, głównie stowarzyszeniom i organom władzy lokalnej, rozwiązania w zakresie dzielenia czasu pracy pracowników pomiędzy różnych pracodawców.
 • Na koniec Antoine Faure z Appuy Créateurs zaprezentował działalność spółdzielni pracy firm produkcyjnych (SCOP), a także spółdzielni działalności i zatrudnienia (Cooperative of Activities and Employment – CAE). Następnie szczegółowo przedstawił firmę Appuy Créateurs i jej spółkę zależną zajmującą się świadczeniem usług, Appuy DOM.

Te przykłady wzbogaciły wiedzę partnerów projektu CesR w zakresie różnych sposobów rekrutacji i zatrudniania pracowników, świadczących usługi w domach wakacyjnych i innych miejscach zakwaterowania w sytuacji gdy tradycyjne formy bezpośredniego zatrudnienia są nieadekwatne do wymogów lokalnego rynku pracy.

 

Dalszych informacji udziela Thomas Ducloutrier, Regionalny Zarząd Rozwoju Turystyki Owernii, +33 (0) 4 73 29 49 40 lub thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr.

 

Chata Magoda w Bieszczadach (Polska) – przykład domu wakacyjnego i pensjonatu z usługami świadczonymi dla turystów na miejscu

Posted .

Partnerzy projektu CesR zamierzają stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju zaniedbanego rynku usług turystycznych w sektorze zakwaterowania z własnym wyżywieniem. Przykłady z wielu krajów europejskich wskazują na coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Chata Magoda jest jednym z dobrych przykładów zakwaterowania z własnym wyżywieniem oraz ofertą usług dodatkowych, działając jako pensjonat i dom wakacyjny na wsi w Bieszczadach.

Jagoda Miłoszewicz i Maciek Pawlik – właściciele pensjonatu Magoda – przenieśli się ze Szczecina do wsi Lutowiska w Bieszczadach w 2004 roku z myślą o tym, aby zmienić swój styl życia z typowego dla dużego miasta na życie na wsi. Budowa pensjonatu trwała 1,5 roku, a pierwszy sezon turystyczny rozpoczął się po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji. Pensjonat nazwany został Chata Magoda (nazwa pochodzi od imion właścicieli, Maćka i Jagody) i oferuje 12 miejsc noclegowych w 2, 3 i 4-osobowych pokojach.

Właściciele Chaty Magoda oferują również wynajem domu wakacyjnego o nazwie Chata Bojkowska. Ta 100-letnia chata została całkowicie odremontowana w 2010 roku i wyposażona w ogrzewanie podłogowe, kuchnię elektryczną i nowoczesne łazienki. W chacie dostępnych jest 8 miejsc noclegowych w trzech stylowych sypialniach. Chata Bojkowska okazała się być bardzo udaną inwestycją już od pierwszego sezonu turystycznego w 2011 roku. Ponadto została ona w pełni zarezerwowana na sezon letni i zimowy w 2012 roku, a rezerwacje na rok 2013 były wykonywane  z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Dodatkowe usługi oferowane w Chacie Magoda (pensjonacie) i Chacie Bojkowskiej (zakwaterowanie bez wyżywienia) można podzielić na dwa rodzaje: te oferowane bezpośrednio przez właścicieli i te dostarczane przez innych lokalnych przedsiębiorców, którzy współpracują z właścicielami. W celu zapewnienia usług dodatkowych na miejscu, właściciele pensjonatów, oprócz osobiście wykonywanej pracy, zatrudniają 1-2 pracowników sezonowych. Turystom zatrzymującym się w Chacie Magoda oferowane jest zakwaterowanie i dwa posiłki (śniadanie i kolacja). Chata Bojkowska wynajmowana jest jako dom wakacyjny z możliwością zamawiania produktów regionalnych na śniadanie i kolację (chleb, ser, miód, dżemy, wędliny itp.) oraz domowych obiadów (zupa, drugie danie, ciasto i kompot). Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z lokalnym przedsiębiorcą dostarczającym posiłki dla turystów przebywających w tym domu.

Powyżej: Chata Bojkowska

Powyżej: Chata Bojkowska

Turystom zakwaterowanym w pensjonacie i w domu wakacyjnym oferowane są również inne usługi dostępne na miejscu:

 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • Kulig z ogniskiem
 • Kanapki jako prowiant na wycieczki
 • Wypożyczalnia nart biegowych
 • Wypożyczalnia sanek
 • Transport dla 6 osób
 • Sklep z pamiątkami oferuje produkty pochodzące od lokalnych przedsiębiorców: miód, lokalne napoje alkoholowe (nalewki), dżemy, ręcznie robione pocztówki, książki, przewodniki, mapy, produkty sztuki lokalnej – łapacze snów, szydełkowe serwetki, wełniane skarpetki, biżuterię, produkty z filcu
 • krywulki – szerokie naszyjniki wykonywane z drobnych koralików szklanych www.pracownia-miodosytnia.pl

Dodatkowe usługi oferowane przez lokalnych przedsiębiorców należy rezerwować z wyprzedzeniem, a są to: jazda konna, nordic walking, warsztaty wyplatania z wikliny, ceramiki i wytwarzania produktów z filcu oraz masaże.

 

Powyżej: Chata Bojkowska

Powyżej: Chata Bojkowska

Kilka faktów dotyczących Chaty Bojkowskiej i jej lokalizacji

Chata Bojkowska jest częścią szlaku Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach. Ekomuzeum (muzeum bez ścian) jest muzeum tematycznym, którego eksponaty rozmieszczone są w różnych miejscach. Eksponaty tworzą żywą kolekcję prezentującą przyrodę i kulturę regionu. Nazwa „Trzy Kultury” związana jest z historią regionu, w którym przed wojną mieszkali przedstawiciele trzech narodowości:- Żydzi, Ukraińcy i Polacy.

Chata Bojkowska jest również częścią szlaku Chyże Bojkowskie – specjalny typ starych chat przeznaczonych zarówno do mieszkania, jak i do pracy, zbudowanych przez cieśli z tego, co oferowała natura: drewna, kamienia, słomy i gliny.

Lutowiska to gmina w województwie podkarpackim (476 km2), którą zamieszkują prawie 2200 osób (gęstość zaludnienia – 5 osób na km2), a 82% powierzchni gminy zajmują lasy. Na terenie gminy działa 57 przedsiębiorstw, znajdują się tam szlaki turystyki pieszej (107 km), szlaki do jazdy konnej (142 km) i ścieżki rowerowe (106 km).

Adres:

Chata Magoda

Gospodarstwo agroturystyczne

Jadwiga Miłoszewicz

38-713 Lutowiska 27

e-mail: chatamagoda@gmail.com

www.chatamagoda.pl

 

Spotkanie regionalnej grupy roboczej w Cork w Irlandii

Posted .

Pierwsze spotkanie regionalnej grupy roboczej CesR odbyło się 28lutego 2013 roku w siedzibie głównej Rady Hrabstwa Cork w Irlandii.

W spotkaniu wzięło udział 17 osób, reprezentujących następujące organizacje:

 • Radę Hrabstwa Cork
 • Fáilte Ireland (Krajową Agencję ds. Turystyki – National Tourism Authority)
 • Irish Self Catering Federation (federację właścicieli kwater dla turystów z wyżywieniem we własnym zakresie w Irlandii)
 • Irish Hotels Federation (Federację Hoteli w Irlandii)
 • Właścicieli zakwaterowania dla turystów z wyżywieniem we własnym zakresie
 • University College w Cork
 • Cork Institute of Technology
 • Konsultant ds. turystyki (który przygotował analizę regionalną)

Przedstawiono założenia i cele projektu CesR, a następnie koncepcję działania regionalnej grupy roboczej. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że celem grupy roboczej jest zapoznanie się z dobrymi praktykami z regionów partnerskich projektu oraz sprawdzenie możliwości ich wdrożenia w irlandzkim sektorze zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie. Przedstawiono również plany opracowania podręcznika (policy handbook), który ma powstać w 2014 roku. Stanowić będzie on podsumowanie zaleceń w zakresie regionalnych i lokalnych polityk. Zalecenia te zostaną opracowane na podstawie analizy dobrych praktyk zidentyfikowanych w regionach partnerskich projektu. Podręcznik będzie zawierał również  wnioski ze spotkań grup roboczych organizowanych w każdym z 8 krajów.

Regionalna grupa robocza w Cork została również poinformowana, że podręcznik będzie podstawą do opracowania planu wdrożeniowego. Celem planu jest praktyczne zastosowanie wyników projektu w poszczególnych regionach partnerskich.

Konsultant ds. turystyki z CHL Consulting Ltd przedstawił analizę regionalną przygotowaną dla Cork oraz trzy najlepsze praktyki przygotowane przez  Cork, które stały się podstawą do szerszej dyskusji.  Jednym z kluczowych tematów, które zostały omówione, była kwestia klasyfikacji zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie. Członkowie grupy roboczej poinformowali, że mimo iż system klasyfikacji istnieje i jest stosowany, to jednak brak jest odpowiednich uregulowań prawnych skłaniających właścicieli tego typu zakwaterowania do przystąpienia do tego systemu. Ponadto członkowie ocenili kryteria związane z systemem certyfikacji jako przestarzałe i wymagające ponownego przemyślenia i aktualizacji. Na spotkaniu uzgodniono, iż konieczne jest zapoznanie się z systemami kategoryzacji przyjętymi w pozostałych regionach partnerskich projektu.

Następnie przedstawione zostały dobre praktyki zidentyfikowane podczas wizyt studyjnych na Gozo (Malta) oraz w regionie Troodos na Cyprze.

Na kolejnym spotkaniu regionalnej grupy roboczej, które odbędzie się w grudniu 2013 roku, zaprezentowane zostaną obserwacje i dobre praktyki z kolejnych wizyt studyjnych: w Clermont-Ferrand we Francji, w regionie Olomouc w Czechach, na Łotwie oraz w Granadzie w Hiszpanii.

Uczestnicy regionalnego spotkania grupy roboczej w Cork

Uczestnicy regionalnego spotkania grupy roboczej w Cork

Uczestnicy regionalnego spotkania grupy roboczej w Cork

Projekt CesR zaprezentowany członkom Komitetu Regionów w Dublinie

Posted .

W dniach 28 lutego i 1 marca 2013 r. w Dublinie odbyła się konferencja Komitetu Regionów dotycząca nowych umiejętności i nowych miejsc pracy („Konferencja Europa 2020 Conference – Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”). Temat ten jest jednym z 7 priorytetowych obszarów tematycznych strategii Europa 2020 przyjętej przez Unię Europejską.

Na wniosek Komitetu Regionów, projekt CesR był przedmiotem prezentacji w sali wystawowej, obok innych europejskich projektów poświęconych tematyce zatrudnienia i zasobów ludzkich.

W tym przypadku partnerzy projektu reprezentowani byli przez Thomasa Ducloutrier z Regionalnego Zarządu Rozwoju Turystyki w Owernii oraz Fergala Gough z Rady Miejskiej Cork.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do poinformowania obecnych na miejscu 200 europejskich decydentów sektora publicznego o istnieniu projektu CesR, jego celach oraz oczekiwanych rezultatach.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć tutaj: http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-agenda-for-new-skills-and-jobs.aspx

 

Panel prezentacji projektu CesR

Panel prezentacji projektu CesR

 

Konferencja „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, Dublin

Konferencja „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, Dublin

Wizyta studyjna CesR w Troodos na Cyprze

Posted .

W poniedziałek, 10 grudnia 2012 roku, w Troodos na Cyprze odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu CesR. Spotkaniu na Cyprze przyświecały dwa cele:

 • dokonanie przeglądu kwestii organizacyjnych w odniesieniu do projektu i przeanalizowanie dalszych planów oraz
 • wizytacja obszaru badań i  poznanie najlepszych praktyk w odniesieniu do założeń projektu, czyli promowania zrównoważonego rozwoju w turystyce wiejskiej, usług opiekuńczych i innych usług, a także spółdzielczych form zatrudnienia na obszarach wiejskich, takich jak praca w niepełnym wymiarze godzin, elastyczny czas czy podział pracy.
CesR Steering Committee meeting in Troodos

Posiedzenie Komitetu Sterującego CesR w Troodos

Wszyscy partnerzy byli zakwaterowani w Troodos Hotel (www.troodoshotel.com), mieszczącym się w strategicznym miejscu w samym sercu Parku Narodowego Troodos, nieopodal najwyższego szczytu na wyspie, skąd wyruszali do różnych miejscowości w regionie oddalonych o godzinę jazdy samochodem.

We wtorkowe popołudnie, po zakończeniu posiedzenia Komitetu Sterującego, grupa odwiedziła teren Pitsilia w południowo-wschodniej części regionu Troodos. Uczestnicy złożyli wizytę we wsi Agros (www.agros.org.cy) oraz w przedsiębiorstwach rodzinnych Nikis Workshop i Rose House, wykorzystujących tradycyjne produkty rolne i zwierzęce.  Uzyskali również informacje o miejscowym hotelu Rodon (www.rodonhotel.com), który funkcjonuje jako spółka publiczna notowana na giełdzie oraz jest własnością mieszkańców wsi i  osób pochodzących z tego regionu.

Później, tego samego popołudnia, uczestnicy udali się do winiarni Tsiakkas (http://199.236.92.105/tsiakkas/) we wsi Pelendri (www.pelendri.org), a następnie spotkali się z właścicielem Symposio (http://www.pelendri.org/english/symposio.shtm), typowej górskiej wiejskiej tawerny. Co ciekawe, właściciele tawerny okazali się jednocześnie właścicielami domów znajdujących się w pobliżu, które są udostępniane  dla turystów przez cały rok.  Ponadto turyści  mogą zamawiać posiłki lub sprzątanie, co stanowi część oferowanych usług dodatkowych.

CesR partners in Troodos

Partnerzy CesR w Troodos

W środę rano partnerzy odwiedzili Park Narodowy Troodos oraz Centrum ds. Środowiska na Troodos Square (http://cypruslife.akrifiles.net/Page22_4.html), a następnie wieś Platres (www.platres.org). W miejscowym centrum kultury udzielono im informacji na temat działalności trzech organizacji siostrzanych:

– Agencja Rozwoju Troodos

– Regionalny Zarząd Rozwoju Turystyki  w Troodos, oraz

– Network Troodos, która jest firmą realizującą projekty i zadania.

Wspólne działania podejmowane przez te organizacje stanowią bardzo dobry przykład najlepszych lokalnych praktyk w kwestii wykorzystania synergii i wspólnego promowania rozwoju  gospodarczego regionu Troodos  przez  krajowych i miejscowych decydentów.

Casale Panayiotis

Casale Panayiotis

W godzinach popołudniowych grupa odwiedziła teren Marathasa i wieś Kalapanayiotis (www.kalopanayiotis.com/), gdzie partnerzy złożyli wizytę w jednym z najnowocześniejszych obiektów agroturystycznych na Cyprze, oferującym zakwaterowanie i wyżywienie  – Casale Panayiotis (www.casalepanayiotis.com).  Na miejscu zostali powitani przez właściciela, który jest prezesem lokalnej Rady Gminy i Agencji Rozwoju Troodos. Uczestnikom przedstawiono projekty realizowane  we wsi, których celem jest rozszerzenie i poprawa jakości usług dotyczących lokalnych produktów turystycznych. Casale Panayiotis przedstawia bardzo ciekawy przykład wspólnego zarządzania kwaterami należącymi do różnych właścicieli. Stworzono organ zarządzający, który oferuje różnorodne usługi dla klientów.

W czwartek rano partnerzy udali się na tereny winnic, usytuowane dalej na południe regionu i spotkali się z właścicielem winnicy Lambouri w Platres Kato (www.lambouri.com/). Następnie uczestniczyli we wspólnej konferencji otwartej we wsi Omodos poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich i agroturystyki, na którą przybyło grono miejscowych radnych z wielu wsi oraz urzędnicy państwowi.

Oficjalna wizyta zakończyła się czterogodzinnym spotkaniem technicznym trwającym do późnych godzin wieczornych. Partnerzy przedstawili swoje prace dotyczące opracowania analizy SWOT dla poszczególnych regionów oraz plany  odnośnie podjęcia dalszych  działań, między innymi, kolejnych spotkań w roku 2013.

Wizyta studyjna CesR i konferencja w hrabstwie Cork

Posted .

Rada Hrabstwa Cork była gospodarzem trzeciego spotkania partnerów projektu CesR jak i wizyty studyjnej w dniach od 10 do 14 września 2012.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich ośmiu regionów projektu CesR i wszyscy zgodnie stwierdzili, że irlandzkie spotkanie partnerów i towarzysząca mu konferencja na temat turystyki okazały się dużym sukcesem.

Szczególnie cenna była wymiana informacji i określenie nowych metod zdobywania wiedzy i najlepszych praktyk, które mogą być zastosowane przez inne regiony partnerskie.

Wstępne spotkanie partnerów projektu CesR odbyło się 11 września w dawnym kamiennym spichlerzu przekształconym w nowoczesne centrum konferencyjne. Mieści się ono  na terenie wiejskiej posiadłości Ballymaloe House, 32 km na wschód od miasta Cork. Oferuje ono również zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) .

Po przekazaniu aktualnych informacji finansowych i technicznych przez każdego z partnerów nastąpiła prezentacja pani Hazel B. Allen, właścicielki Ballymaloe, po której uczestnicy wybrali się na pieszą wycieczkę po terenie posiadłości obejmującej 100 hektarowe gospodarstwo ekologiczne, Szkołę Kucharską Ballymaloe oraz zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (www.ballymaloe.ie).

Z głównym budynkiem posiadłości Ballymaloe sąsiaduje siedem wiejskich domów (każdy z jedną lub dwoma sypialniami), które zostały przekształcone z budynków rolniczych. Kolejne osiem drewnianych domków spełnia funkcje kwater dla personelu i gości, a pozostałe dziewięć domków – typu zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie – mieści się tuż przy szkole kucharskiej.

 

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East Cork.

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East CorkIrlandzkie spotkanie partnerów projektu CesR w The Grainstore (Spichlerz), Ballymaloe, Shanagarry, wschodnia część hrabstwa Cork

Irlandzkie spotkanie partnerów projektu CesR w The Grainstore (Spichlerz), Ballymaloe, Shanagarry, wschodnia część hrabstwa Cork

W niniejszym przykładzie, wyraźnie było podkreślane zrównoważone podejście do rozwoju  rolnictwa, turystyki kulinarnej i  zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie. Szczególne wrażenie na uczestnikach wywarł etos rodzinny przedsiębiorstwa Ballymaloe oraz zaangażowanie i współpraca z lokalną społecznością przy tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju wsi.

Konferencja turystyczna pt. „Driving Cork’s Tourism Industry: A Best Practice Approach” (Motory branży turystycznej w Cork: stosowanie najlepszych wzorców) odbyła się w dniu 12 września 2012 roku w siedzibie Rady Hrabstwa Cork (County Hall) (www.corkcoco.ie).

Ms. Anne O’Donnell, Tourism Development Officer, addressing CesR Tourism Conference, County Hall , Cork, Ireland on 12 September 2012

Pani Anne O’Donnell, specjalista ds. rozwoju turystyki na konferencji turystycznej CesR w County Hall, Cork, Irlandia, 12 września 2012 roku

W konferencji wzięło udział ponad 90 delegatów z branży turystycznej i instytucji publicznych w hrabstwie Cork.

Prelegentami byli przedstawiciele Failte Ireland (Narodowa Rada ds. Rozwoju Turystyki) South-West, Rady Hrabstwa Cork, portu w Cork, firm LEADER, Food Tourism, jak i również przedstawiciele branży turystycznej w hrabstwie Cork. Uczestnicy konferencji omawiali mocne strony hrabstwa Cork i możliwości, jakie hrabstwo posiada jako cel turystyki międzynarodowej. Zwrócono szczególną uwagę na kwestię tworzenia miejsc pracy i wyzwania, jakie stoją przed sektorem zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie.

Partnerzy projektu CesR dowiedzieli się o wiodącej roli lokalnego organu Rady Hrabstwa Cork w promowaniu turystyki w regionie i partnerskiego podejścia, które prezentuje Narodową Agencję ds. Rozwoju Turystyki – Failte Ireland. Przedyskutowano sztandarowe projekty, takie jak rozwój Mizen Bridge Experience i wyspy Spike. Omówiono trudności, jakim muszą sprostać peryferyjne obszary wiejskie, by przyciągnąć turystów, oraz przedstawiono możliwe rozwiązania tych problemów. Ponadto, podkreślono unikatowe cechy produktów żywnościowych i oferty turystycznej hrabstwa Cork.   Partnerzy projektu CesR uzyskali informacje o wyzwaniach dla Lokalnych Grup Działalności na rzecz Wsi dotyczących pozyskania funduszy europejskich i przekazania ich na cele lokalnych projektów turystycznych.

W konferencji uczestniczyły także miejscowe media z Cork, które pomogły wypromować projekt CesR INTERREG IVC i hrabstwo Cork jako międzynarodowy kierunek turystyczny.

CesR Partners at County Hall Buildings, Cork.

Partnerzy projektu CesR w budynkach County Hall w Cork

Najważniejszym punktem ostatniego dnia wizyty studyjnej był  port Cork z hotelem Bella Vista, z zakwaterowaniem z wyżywieniem we własnym zakresie oraz Centrum Wędkarskie . Zauważono, iż zintegrowane podejście korzystnie wpływa na rozwój turystyczny przemysłu wędkarskiego, kwaterodawców w Cobh i całą  dzielnicę portową.

Bella Vista (www.bellavistahotel.ie) to dwu-gwiazdkowy hotel usytuowany na wzniesieniu w miejscowości Cobh w hrabstwie Cork. Stąd rozciągają się wspaniałe widoki na miasto i port w Cork, jeden z największych naturalnych portów na świecie. Oprócz 18 pokoi z łazienkami i części złożonej z 10 kwater typu self-catering , hotel Bella Vista dysponuje także flotą 10 dobrze wyposażonych łodzi rybackich, co sprawia, że cieszy się ogromną popularnością wśród niemieckich i holenderskich wędkarzy. Pod auspicjami Failte Ireland (Narodowej Rady ds. Rozwoju Turystyki), agencje turystyczne zajmujące się łodziami czarterowymi i wędkarstwem w dzielnicy portowej razem z właścicielami kwater, pubów i restauracji wspólnie promują port w Cork jako doskonały kierunek turystyczny . The Angling Hub of Excellence (Doskonałe Centrum Wędkarskie) dobrze funkcjonuje w dużej mierze dzięki społeczności lokalnej i miejscowym właścicielom kwater. Dalsze informacje na http://corkharbouranglinghub.blogspot.ie i (www.failteireland.ie).

Ta część wizyty studyjnej obejmowała również wycieczkę na wyspę Spike w porcie Cork. Wyspa jest położona w kluczowym miejscu w dolnej części portu Cork, który jest drugim co do wielkości naturalnym portem na świecie.  Wyspa Spike niedawno stała się własnością Rady Hrabstwa Cork i jest obecnie przekształcana w główną atrakcję turystyczną, która jest elementem dziedzictwa narodowego. Na tej wyspie zajmującej powierzchnię 104 akrów znajdowały się : klasztor, twierdza i więzienie. Wszystkie te instytucje pozostawiły na niej swój ślad. Rada stara się, by wyspa stała się miejscem odtworzenia 1400-letniej historii irlandzkiej diaspory. Należy mieć nadzieję, że rozwój wyspy Spike jako atrakcji dla zwiedzających pomoże wykorzystać istniejącą infrastrukturę turystyczną i dziedzictwo portu Cork (www.spikeislandcork.ie).

Techniczne spotkanie grupy CesR odbyło się w dniu 13 września 2012 roku. Uczestnicy omówili wnioski zarówno z wizyty studyjnej  w Irlandii jak  również z analiz prowadzonych w każdym regionie partnerskim do dnia obecnego. .

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, partnerzy projektu CesR byli bardzo zadowoleni z pobytu w hrabstwie Cork. Nocowali w Vienna Woods Hotel (www.viennawoodshotel.com) i mieli możliwość odwiedzenia zakwaterowania typu self-catering  mieszczącego się na terenie hotelu. W dniu wyjazdu Michael Magner, gospodarz hotelu, wręczył każdemu uczestnikowi koszyk z irlandzkimi specjałami do skosztowania po powrocie do domu. Wszyscy partnerzy zgodzili się, że cały ich pobyt w Cork minął w zupełnie wyjątkowej atmosferze irlandzkiej gościnności.

 

Wizyta studyjna na Gozo, Malta

Posted .

CesR minibus

Wizyta studyjna na Gozo

Od dnia 26. do 29. czerwca, partnerzy projektu CesR spotkali się  na Gozo, drugiej co do wielkości wyspie archipelagu Wysp Maltańskich, w celu zdobycia bardzo przydatnej wiedzy na temat zarządzania i rozwoju usług turystycznych.

Pomysł na projekt CesR zrodził się właśnie na Gozo, gdzie partner wiodący miał okazję poznać ofertę  firmy Baron Group Malta. Założeniem wizyty studyjnej  CesR na Gozo było zaprezentowanie jej wszystkim partnerom oraz przeprowadzenie szczegółowej analizy.

CesR partners and Baron Group Malta

Partnerzy projektu CesR i Baron Group Malta

Najważniejszymi uczestnikami przeprowadzonych spotkań byli:

–         Pan Brian Meilak, Dyrektor ds. Operacyjnych, Baron Group Ltd (http://www.barongroupmalta.com/)

–          Pan Paul Scicluna, Dyrektor Zarządzający Gozo Farmhouses Ltd (http://www.gozofarmhouses.com/)

–          Pan Manuel Tabone, Dyrektor, Rozwój Turystyki i Gospodarki, Ministerstwo w Gozo (www.visitgozo.com)

–          Pan Anthony Zammit, Dyrektor, Eco-Gozo i Rozwoju Regionalnego , Ministerstwo w Gozo (www.ecogozo.com)

–          Pan Joe Muscat, Dyrektor Zarządzający Związku Turystyki w Gozo (www.islandofgozo.org)

Spotkania te pozwoliły partnerom lepiej zrozumieć model biznesowy zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie oferujący różnorodne usługi dodatkowe.

Stworzenie takiego modelu biznesowego w regionach zaangażowanych w projekt CesR daje duże możliwości powstania nowych miejsc pracy. Jednym z kolejnych zadań w ramach partnerstwa CesR jest analiza możliwości przenoszenia takiego modelu do krajów o odmiennych uregulowaniach prawnych i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.

Niniejsza wizyta badawcza stała się także okazją do zorganizowania spotkania Komitetu Sterującego projektem.

Steering Committee meeting

Posiedzenie Komitetu Sterującego

Spotkanie inaugurujące w Clermont-Ferrand

Posted .

Spotkaniu inaugurującemu towarzyszyła konferencja, która odbyła się w Clermont-Ferrand (Francja) w dniu7. marca.

Pan René Souchon, przewodniczący Regionalnej Rady Owernii powitał uczestników i otworzył konferencję.

Mr René Souchon

Pan René Souchon, przewodniczący Regionalnej Rady Owernii

Następnie pani Marie-José Bernard, z krajowego punktu kontaktowego programu Interreg IVC, przedstawiła program  oraz zaprezentowała informacje związane z procedurą wyłaniania projektów w ramach pierwszych naborów programu Interreg IVC.

Pani Charlotte Legrand, kierownik projektu w Regionalnej Radzie Owernii, poinformowała zebranych o innych działaniach w regionie Owernii związanych z europejską współpracą, ze szczególnym naciskiem na projekty RTF i IMMODI.

Druga część konferencji była poświęcona projektowi CesR. Pan Thomas Ducloutrier, kierownik projektu w Regionalnej Komisji ds. Rozwoju Turystyki w Owernii, partner wiodący projektu, przedstawił zarówno założenia CesR jak i planowane działania oraz oczekiwane rezultaty.

Następnie wszyscy partnerzy zaprezentowali  swoje regiony i organizacje. Prelegenci wyjaśnili również znaczenie projektu CesR dla ich regionów, w kontekście lokalnych problemów.

 • Pan Karel Hošek, Kraj ołomuniecki (Czechy)
 • Pan Marek Więckowski, IGiPZ Polska Akademia Nauk (Polska)
 • Pani Filio Kyriacou, Agencja Rozwoju Troodos  (Cypr)
 • Pani Trinidad Manrique de Lara Vilchez, Rada Prowincji Grenada (Hiszpania)
 • Pan Janis Aprans, Uniwersytet Łotewski, Centrum Studiów Europejskich i Badań nad Transformacją (Łotwa)
 • Pan Daniel Ulčar, Agencja Rozwoju Regionalnego Mura (Słowenia)
 • Pan Louis Duffy, Rada Hrabstwa Cork (Irlandia)

Pan André Chapaveire, wiceprezes Regionalnej Komisji ds. Rozwoju Turystyki w Owernii, podsumowując spotkanie, poprosił o aktywny udział wszystkich uczestników aż do końca projektu i ostatniej konferencji, która także odbędzie się Clermont-Ferrand w ostatnich miesiącach roku 2014.

Cesr Partners - group Picture

Partnerzy CesR