Program INTERREG IVC

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pomaga europejskim regionom współpracować w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku. Regionalni decydenci mają do wykorzystania nie tylko sumę 302 mln euro na sfinansowanie projektu, ale również zasób wiedzy i potencjalnych rozwiązań.

Logo INTERREG IVC