Podręcznik dobrych praktyk CesR jest dostępny do pobrania w ośmiu językach!

Posted .

Rekomendacje autorstwa partnerów CesR, których pierwsze wydanie sporządzono w języku angielskim, były dystrybuowane podczas konferencji końcowej projektu. Obecnie materiały te są już dostępne w ośmiu językach projektu: angielskim, francuskim, czeskim, polskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim i słoweńskim.

Tutaj można je pobrać w formacie PDF.

Celem projektu CesR jest identyfikacja sposobów zwiększania zakresu usług świadczonych przez podmioty oferujące turystom zakwaterowanie z własnym wyżywieniem. Działania te przyczyniają się z jednej strony do uatrakcyjnienia oferty dla turystów, a z drugiej, do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich.

W Podręczniku zebrano dobre praktyki zidentyfikowane w ramach projektu CesR, które usystematyzowano w pięciu tematycznych częściach:

  • Wstęp
  • Modele biznesowe służące zwiększeniu oferty usług i liczby miejsc pracy w zakwaterowaniu z własnym wyżywieniem
  • Wartość dodana oparta na różnorodności usług i indywidualnych zachowań
  • Modele współpracy przy tworzeniu miejsc pracy i usług
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi na obszarach wiejskich

W Podręczniku możecie Państwo znaleźć nowe pomysły i rozwiązania korzystne dla Waszego regionu. Życzymy ciekawej lektury!

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

Pięć części Podręcznika dobrych praktyk CesR i folder (wizualizacja wersji w języku francuskim)