Konferencja końcowa projektu CesR

Posted .

W dniu 7 października podczas Dni Otwartych 2014 w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu CesR.

Podczas konferencji partnerzy projektu CesR przedstawili główne rezultaty projektu: dobre praktyki w zakresie tworzenia miejsc pracy (modele biznesowe, specjalne organizacje dzielenia się pracą…), mające na celu poprawę włączenia społecznego na obszarach wiejskich poprzez tworzenie nowych możliwości zatrudnienia w sektorach turystyki oraz w usługach opiekuńczych.

Przebieg konferencji był następujący:

Przewodniczący: Pan René SOUCHON, Przewodniczący Regionalnej Rady Owernii, Francja

Moderator: Pan Thomas DUCLOUTRIER, koordynator projektu CesR, Regionalny Zarząd Rozwoju Turystyki w Owernii, Francja

Prelegenci:

  • Pan Akos SZABO, Urzędnik do spraw Projektów, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC: „Obecny stan i perspektywy Programu INTERREG IVC”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

  • Profesor Marek Więckowski, Kierownik Zakładu, Polska Akademia Nauk, Polska: „Projekt CesR: główne ustalenia i wnioski”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

  • Pan Kyriakos Evdoras GEORGIOU, badacz, Troodos Development Company, Cypr: „Przykład obiektu zakwaterowania turystyznego Casale Panayiotis: wspólny organ zarządzający jako narzędzie rewitalizacji obszarów wiejskich”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

  • Pan Fergal GOUGH, Rozwój Wspólnoty i Przedsiębiorczości, Rada Hrabstwa Cork, Irlandia: „Przykłady innowacyjnych irlandzkich modeli biznesowych, które maksymalizują tworzenie usług i miejsc pracy w obiektach oferujących zakwaterowanie bez wyżywienia”

Prezentacja jest dostępna tutaj.

Około 80 uczestników z całej Europy uczestniczyło w tym ostatnim wydarzeniu zorganizowanym w ramach projektu. Wszyscy otrzymali Techniczny Podręcznik opracowany przez partnerów projektu CesR. Dokument ten prezentuje wiele ciekawych przykładów i inicjatyw związanych z następującymi kwestiami:

  • Modele biznesowe maksymalizujące tworzenie usług i miejsc pracy w obiektach oferujących zakwaterowanie bez wyżywienia
  • Wartość dodana bazująca na dywersyfikacji usług i spersonalizowaniu działań
  • Modele współpracy dla tworzenia miejsc pracy i usług
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze wiejskim

Podręcznik jest dostępny w języku angielskim tutaj, a wkrótce będzie go można również pobrać w sekcji „Downloads” (Pliki do pobrania) we wszystkich językach projektu. Zachęcamy do pobierania dokumentu i rozpowszechnienia!

 

Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego René Souchon

Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego René Souchon

Moderator Pan Thomas Ducloutrier i prelegent Pan Kyriakos Georgiou

Moderator Pan Thomas Ducloutrier i prelegent Pan Kyriakos Georgiou

Uczestnicy konferencji CesR

Uczestnicy konferencji CesR