Partnerzy projektu CesR w Słowenii

Posted .

W drugim tygodniu kwietnia 2014, partnerzy projektu CesR odwiedzili Słowenię. W standardowym programie wizyty odbyły się: konferencja, wizyta studyjna oraz posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu i Posiedzenie Techniczne.

Konferencja Międzynarodowa

Pierwszy dzień wizyty (8 kwietnia) został poświęcony międzynarodowej konferencji w Moravskich Toplicach, którą zorganizowano pod hasłem “Zatrudnienie w sektorze usług – szansą rozwoju obszarów wiejskich”. Jej celem było przedstawienie potencjału tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój sektora usług na obszarach wiejskich. Do sukcesu imprezy przyczyniło się ponad 97 uczestników z całego kraju, głównie z obszarów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, sektora turystyki i przedsiębiorczości społecznej oraz delegatów z regionów partnerskich.

Po słowie wstępnym, wygłoszonym przez pana Gönca z Agencji Rozwoju Regionalnego Mura i pana Glavača, burmistrza Gminy Moravske Toplice, pan Thomas Ducloutrier z Komitetu Regionalnego Rozwoju Turystyki Owernii (partner wiodący projektu), przedstawił zebranym założenia projektu CesR. Pan Ducloutrier, będący kierownikiem projektu CesR zaprezentował również 2 interesujące przykłady rozwiązań udostępniania miejsc pracy w Owernii we Francji – a mianowicie GE2A Group of Employer (Grupa Pracodawców GE2A), która jest organizacją non-profit rekrutującą pracowników, w celu udostępniania ich usług swoim członkom, oraz Exceltio Job Share Company (Exceltio – Spółka Pośrednictwa Pracy), która oferuje nabór wykwalifikowanego personelu dla przedsiębiorstw, które same nie mogą przeprowadzać procesu rekrutacyjnego, ze względu na swoją wielkość lub posiadane środki.

Pani Pak ze Słoweńskiej Publicznej Agencji Promocji Przedsiębiorczości, Innowacyjności, Rozwoju, Inwestycji i Turystyki przedstawiła szczegółowy wgląd w działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki w Słowenii, podczas gdy w pan Gönc przedstawił sytuację regionu Pomurje.

Następna seria prezentacji była poświęcona przedsiębiorczości społecznej. W trakcie jej trwania, pan Slapnik za Słoweńskiego Forum Przedsiębiorczości Społecznej przedstawił ramy prawne i potencjał przedsiębiorczości społecznej w Słowenii, a pan Buda z Instytutu Słoweńskich Domów Gościnnych zaprezentował inicjatywę integracji małych dostawców usług turystycznych w lokalne spółdzielnie turystyczne, natomiast pani Kovačič ze Spółdzielni Konjice podała przykłady dobrych praktyk samowystarczalności w lokalnej produkcji żywności.

Prim Majič – kardiolog internista, zatrudniony przez “Sava Tourism” w celu rozwoju sektora turystyki medycznej, poinformował zebranych o perspektywach rozwoju turystyki zdrowotnej w Słowenii.

Trzon konferencji poświęcony był ustaleniom projektu, w którym następujący eksperci (przedstawiciele partnerów projektu) przedstawiali przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach projektu w ich regionach partnerskich:

– pan Večeř z Urzędu Regionalnego w Ołomuńcu przedstawił bardzo skuteczny system nadawania lokalnej marki produktom z regionu Ołomuńca,

– Pani dr Górczyńska z Polskiej Akademii Nauk przedstawiła firmę Biebrza Eco Travel, która jest biurem podróży, stwarzającym miejsca pracy i przyczyniającym się do rozwoju turystyki w obszarze Bagien Biebrzańskich,

– pan Theodotou z firmy Troodos Development na Cyprze przedstawił rozwiązanie o nazwie Casale Panayiotis – innowacyjne podejście do wspólnego zarządzania różnych obiektami noclegowymi,

– pan Oliver Berta z Rady Powiatu Granada w Hiszpanii przedstawił dobre praktyki z kompleksu turystycznego jaskiń Tio Tobas, które są przykładem zintegrowania turystyki kulturowej, wypoczynku i ekoturystyki,

– Pani dr Zeibote z Uniwersytetu Łotewskiego przedstawił Klaster Turystyczny Parku Narodowego Gauja, który pomaga rozwijać potencjał innowacyjności, przez co przyczynia się do rozwoju działalności gospodarczej w regionie,

– pani Carroll z hrabstwa Cork w Irlandii przedstawiła Ballymaloe Country House – przykład zrównoważonego podejścia do rolnictwa, turystyki kulinarnej i zakwaterowania z własnym wyżywieniem.

CesR Conference in Moravske Toplice

Konferencja w Moravskich Toplicach, 8 kwietnia 2014

Wszystkie prezentacje z konferencji można odnaleźć pod następującym linkiem: http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Poczuj Słowenię: wizyta studyjna

Po konferencji odbyła się ósma wizyta studyjna CESR zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego Mura – partnera projektu, będącego gospodarzem wizyty. Podczas wizyty studyjnej partnerzy projektu mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk, związanych z rozwojem obszarów wiejskich (szczególnie rozwój usług w turystyce i przedsiębiorczości społecznej).

Podczas pierwszego dnia skoncentrowano się na regionie Pomurje, gdzie zorganizowano konferencję prezentującą usługi zdrowotne i odnowy biologicznej w uzdrowisku Terme 3000. Następnie odbyło się zwiedzanie firmy Ocean Orchids w Dobrovniku, której tropikalny ogród jest przykładem dywersyfikacji podstawowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału w obszaru turystyce. Spółdzielnia Pomelaj w miejscowości Mala Polana jest przykładem Podstawowego Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozwija formy działań społeczno-korporacyjnych (kulturalnych) w społecznościach wiejskich, zwłaszcza wśród najbardziej narażonych grup docelowych, skupiając się na działaniach, które tradycyjnie związane są z wsią (lokalne rzemiosło, tradycja kulinarna itp.). Pod koniec dnia partnerzy projektu odwiedzili firmę Kodila w pobliżu miejscowości Murska Sobota, w której odbywa się produkcja szynki Prekmurje z użyciem tradycyjnych metod, oraz zaprezentowano im markę Smak Prekmurje – łączącą szereg produktów spożywczych o wysokiej jakości, wytwarzanych przez różnych producentów i mającą na celu integrację regionalnego potencjału w dziedzinie produkcji artykułów spożywczych i tradycyjnej gastronomii.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Partnerzy projektu zwiedzają Spółdzielnię Pomelaj i tradycyjną wytwórnię szynki Kodila, 8 kwietnia 2014

Następnego dnia celem był region Posavje, a pierwsza wizyta odbyła się w miejscowości Bizeljsko w celu prezentacji Turystyki w Repnicach (turystyka w jaskiniach “rzepy”). Lokalną atrakcją są jaskinie w skałach krzemianowych powstałe w wyniku podmywania skał przez Morze Panońskie, których tradycyjna nazwa “jaskinie rzepy” (Repa), stworzona została przez lokalną ludność, która przechowywała w nich rzepę i inne produkty spożywcze. Obecnie, jaskinie te, będące częścią historycznego, etnograficznego i kulturowego dziedzictwa regionu, są jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych tego obszaru. Kolejna prezentacja przedstawiała Stowarzyszenie Dostawców Usług turystycznych w Zidanicach (domki turystyczne w winnicy). Ta organizacja przedsiębiorców ma charakter spółdzielni, a domki w winnicach stanowią unikalną cechę regionu Posavje, który specjalizuje się w uprawie winorośli i który stawia na autentyczne oraz oryginalne rozwiązania turystyczne. Po zakończeniu wizyty w regionie, odbyły się kolejne dwie wizyty – pierwsza w firmie winiarsko-turystycznej Istenič, gdzie zwiedzający zapoznali się z historią, filozofią i produkcją win musujących, wina oraz octu balsamicznego, a także z rozwojem turystyki winiarskiej z zakwaterowaniem i własnym wyżywieniem; celem drugiej wizyty był Skansen Pleterje, który jest muzeum na wolnym powietrzu, przedstawiającym lokalne dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich, będące ważnym filarem tradycyjnego słoweńskiego budownictwa z architekturą typową dla słoweńskiego budownictwa i stylu życia z XIX wieku.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Prezentacja oferty turystycznej w miejscowości Repnice i domków w lokalnej winnicy, 9 kwietnia 2014

Trzeci dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od prezentacji Rady Turystycznej Bled, podczas której partnerzy zostali poinformowani o planach dotyczących destynacji turystycznych i perspektywach w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki, a także o związanym z tymi zagadnieniami potencjale tworzenia miejsc pracy w sektorze usług. Następnie zaprezentowano Centrum Kompetencji Semenj.si, które zajmuje się ofertą turystyczną ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego. Ta inicjatywa łączy pojęcia “kultura” i “turystyka” w celu stworzenia nowej koncepcji turystyki kulturowej, która zakłada świadczenie usług turystycznych opartych głownie na elementach kulturowych.

Ostatnim miejscem wizyty był region Notranjsko-Kraška, w którym najpierw odwiedzono Instytut Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jezerski Hram (“Jeziorna Świątynia”) gdzie zaprezentowana została działalność instytutu w zakresie historii, filozofii i edukacji a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w ramach której działa także muzeum z unikalnym modelem jeziora Cerknica i park etnograficzny. Następnie zaprezentowano inicjatywy na rzecz edukacji i zatrudnienia w Centrum Ekologicznym Notranjska. Jest to organizacja pozarządowa, która działa jako centrum kompetencji w zakresie zarządzania projektami, przedsiębiorczości, edukacji, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z celem realizowania wielu działań i projektów (również w roli lidera słoweńskiej sieci eko-konsultantów). Na koniec, przedstawiono koncepcję interpretacji bogactw naturalnych i dziedzictwa kulturowego (społeczności kulturowe) prezentując historię i rozwój mikro-miejscowości turystycznej Cerknica, strategię jej rozwoju turystyki w obszarze chronionym, formy stowarzyszania dostawców usług, koncepcję standaryzacji tych dostawców oraz sytuację na rynku pracy w sektorze usług. Podczas spotkania z lokalnymi przedstawicielami omówiono również znaczenie społeczności pielęgnujących dziedzictwo kulturowe, jako element zrównoważonego rozwoju i ich znaczenie w ochronie dziedzictwa kulturowego i tworzeniu miejsc pracy.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Prezentacja Rady Turystycznej Bled  i Instytutu „Jezerski hram”, 10 kwietnia 2014