• Podręcznik dobrych praktyk CesR jest dostępny do pobrania w ośmiu językach!

  Podręcznik dobrych praktyk CesR jest dostępny do pobrania w ośmiu językach!

  Więcej
 • Spółdzielnia Socjalna „Przystań” w Raciechowicach

  Spółdzielnia Socjalna „Przystań” w Raciechowicach

  Więcej
 • Konferencja końcowa projektu CesR

  Konferencja końcowa projektu CesR

  Więcej
 • Wizyta studyjna partnerów projektu CesR w Małopolsce

  Wizyta studyjna partnerów projektu CesR w Małopolsce

  Więcej
 • Partnerzy projektu CesR w Słowenii

  Partnerzy projektu CesR w Słowenii

  Więcej

CesR w skrócie

Projekt CesR, finansowany przez Europejski Program Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC, realizowany jest przez osiem instytucji, w tym organizacje publiczne, uniwersytety i agencje ds. rozwoju, które wspólnie podejmują wyzwania w sektorze usług na obszarach wiejskich. Ich celem jest stworzenie instrumentów programowych służących zapewnieniu trwałego zatrudnienia, dzięki czemu osoby z obszarów słabo zaludnionych będą mogły utrzymać się i pozostać w miejscu stałego zamieszkania. Projekt CesR umożliwia jego uczestnikom wymianę doświadczeń, co w rezultacie owocuje przeniesieniem i zastosowaniem dobrych wzorców – w sektorze usług turystycznych oraz „około turystycznych”.

Partnerzy CesR zamierzają stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju zaniedbanego rynku usług turystycznych w sektorze zakwaterowania z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation). Usługi hotelarskie, przygotowanie posiłków, codzienne sprzątanie, opieka nad dzieckiem itp. są słabo rozwinięte w tym konkretnym rodzaju zakwaterowania turystycznego. Jednakże różnorodne przykłady w Europie pokazują, iż istnieje zapotrzebowanie na wyżej wymienione usługi. Jednocześnie obszary wiejskie zamieszkują osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, które zajmują stanowiska poniżej swoich umiejętności. W sektorze usług opieki domowej przeważa zatrudnienie bez stałych dochodów lub w niepełnym wymiarze godzin.

Zadaniem partnerów CesR jest znalezienie oraz promowanie prostych rozwiązań, które mają wspomóc właścicieli kwater w wyszukiwaniu i zatrudnianiu odpowiednich pracowników, na przykład poprzez dzielenie ich czasu pracy z innymi agencjami turystycznymi i firmami oferującymi usługi opieki domowej..

Po przeanalizowaniu istniejących programów w regionach biorących udział w projekcie, partnerzy wskażą najlepsze rozwiązania i dobre praktyki , a także  ocenią możliwość ich zastosowania we własnych krajach.

Zapisz się na newsletter

* This field is required

Aktualności