CesR Rokasgrāmata pieejama lejupielādei 8 valodās

Posted .

Sākotnēji publicēta angļu valodā un izplatīta CesR projekta gala konferencē, projekta Rokasgrāmatu tapusi, pateicoties visu CesR partneru ieguldījumam, un tagad tā pieejama 8 projekta dalībnieku valodās: angļu, franču, čehu, poļu, grieķu, spāņu, latviešu un slovēņu.

Šeit jūs to varat lejupielādēt PDF formātā.

CesR projekta mērķis ir piedāvāt jaunus veidus pakalpojumu klāsta palielināšanai un dažādošanai pašapkalpošanās tipa naktsmītnēs lai uzlabotu klientu atpūtas kvalitāti, kā arī radītu jaunas darba vietas lauku rajonos pakalpojumu sektorā.

Šis dokuments apkopo daudzus labās prakses piemērus, kuri identificēti CesR projekta izpildes gaitā. Rokasgrāmata sakārtota piecos tematiskos bukletos:

 • Ievads
 • Uzņēmējdarbības modeļi, kas maksimizē pakalpojumu un darba vietu izveidi pašapkalpošanās tipa naktsmītnēs;
 • Pievienotā vērtība, kas balstīta uz pakalpojumu un personalizētu piedāvājumu dažādošanu;
 • Sadarbības modeļi jaunu darba vietu un pakalpojumu izveidei;
 • Cilvēkresursu pārvaldība lauku reģionos;

Šajā rokasgrāmatā jūs varēsiet atrast jaunas idejas un risinājumus, kurus pielietot savos reģionos. Apskatiet un novērtējiet!

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

CesR Rokasgrāmatas 5 bukleti (Franču versija)

Sociālais kooperatīvs “Patvērums” Raciečovicē, Polijā: efektīva valsts iestāžu sadarbība

Posted .

Sociālais kooperatīvs “Patvērums” (“Haven”) ir iekļauts CesR projektā kā viens no veiksmīgiem piemēriem labai cilvēkresursu pārvaldībai lauku reģionos. Kooperatīvs piedāvā dažādus pakalpojumus Misļeņices apgabalā (673,3 km², iedzīvotāju skaits ca. 123 000), kas atrodas Malopoļskas vojevodistē Polijas dienvidos. Galvenie kooperatīva uzdevumi ietver ēdināšanas, tehniskās apkopes un uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu trīs vietējām skolām Raciečovices pašvaldības teritorijā (61 km², apm. 6 000 iedzīvotāju). Pārējie pakalpojumi saistīti ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem un vietējo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī šo pakalpojumu nodrošināšanu dažādām sanāksmēm, konferencēm un pasākumiem. Kooperatīva dalībnieki (darbinieki) apsaimnieko arī viesu māju (20 gultasvietas), kurai ir sava virtuves iekārta un konferenču zāle. Viņi arī aktīvi piedalās reģiona kultūras dzīvē, jo īpaši, veicinot vietējās un reģiona tradīcijas.

Guesthouse in Kwapinka village

Viesu māja Kvapnikas (Kwapnika) ciematā

2011. gadā pašvaldībai bija radušās problēmas finansējuma nodrošināšanai vairākām vietējo skolu virtuvēm. Šajā situācijā pastāvēja iespēja, ka 18 cilvēki pāris mēnešu laikā paliktu bez darba. Tā kā šie darbinieki (galvenokārt pavāri) šajā profesijā strādāja jau daudzus gadus, viņi bija kvalificēti tikai šajā jomā. Atsevišķos gadījumos šie darbinieki bija vienīgās nodarbinātās personas ģimenē. Priekš 6000 iedzīvotāju lielas pašvaldības šī bija liela problēma: papildus bezdarbnieki nozīmēja papildus izmaksas un samazinātu skaitu nodokļu maksātāju.

Saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu, pašvaldības nedrīkst veikt komercdarbību. Tā vietā, lai ēdināšanas pakalpojumus iepirktu kā ārpakalpojumu, kas būtu vieglākais risinājums, pašvaldība nodibināja sociālo kooperatīvu. Kvapnikas ciemata Brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigāde pievienojās šīs idejas īstenošanai un tika radīts vienots sociālais kooperatīvs, kurā, pielāgojot slēgtu skolu viesu nama vajadzībām ar dažādām iekārtām tūrisma vajadzībām, ne tikai saglabāja, bet arī radīja jaunas darba vietas.

Šī valsts un privātā iniciatīva nodrošina, ka bērni no trīs vietējām skolām kopš 2012. gada janvāra bauda tradicionālus vietējos ēdienus, kurus pagatavo un piegādā „Patvēruma” darbinieki. Katru dienu kooperatīvs pagatavo vairāk nekā 400 maltītes. Maltītes tiek piegādātas arī vietējo uzņēmumu darbiniekiem un diviem vienkāršiem iedzīvotājiem – visi pārsvarā ir vecāki cilvēki (ap 40 maltītēm dienā). Turklāt daudzi uzņēmumi vai privātpersonas, kuri šajā pašvaldībā organizē sanāksmes, konferences un pasākumus, var pasūtīt ēdināšanas pakalpojumus no „Patvēruma”. Cenas ir ļoti zemas (Piemēram zupa maksā € 0.60, otrais ēdiens € 1.80). Ēdināšanas pakalpojumus bieži pasūta arī privātpersonas savām privātajām svinībām, vai arī augļu ražas novākšanas sezonā – sezonas darbinieki. Papildus, kooperatīva darbinieki nodrošina tehniskās apkopes un uzkopšanas darbus vietējās trīs skolās, ieskaitot ēst gatavošanu (no rīta) un telpu uzkošanu (pēcpusdienā). Darba diena sākas sešos no rīta un beidzas divos pēcpusdienā. Papildus darba stundu gadījumā (ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana dažādu citu pasākumu laikā, darbs tūrisma naktsmītņu uzturēšanā) darbinieki saņem papildus samaksu.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Kooperatīva „Patvērums” piedāvātie ēdināšanas produkti

Sociālais kooperatīvs „Patvērums” pašlaik nodarbina 18 pilna laika darbiniekus un papildus vēl 6 cilvēkus, kas nolīgti īpašu uzdevumu veikšanai. Visiem šiem darbiniekiem radusies iespēja atgriezties darba tirgū, kā arī īstenot aktīvu sabiedrisko un profesionālo darbību. Kooperatīva organizētās kultūras aktivitātes ir nozīmīgas pašvaldības kultūras dzīves un vietējo iedzīvotāju attiecību un uzticības uzturēšanai. Sociālā ietekme un atbalsts ir ļoti svarīgi, jo kooperatīva dalībnieki jūtas valsts iestāžu un vietējo iedzīvotāji pieņemti – kopīgiem spēkiem viņi atklājuši komandas darba un uzticēšanās nozīmību. Ugunsdzēsēju brigādes biedri palīdz kooperatīva dalībniekiem tīrīšanas, pļaušanas, atkritumu savākšanas un citos augstas slodzes darbos. Tajā pašā laikā kooperatīvs palīdz ugunsdzēsējiem sagatavoties viņu pasākumiem un svinībām.

Kopš 2012. gada aprīļa sociālais kooperatīvs uztur arī viesu māju Kvapnikas ciematā. Viesu māja ierīkota atjaunotā skolas mājā. Tā atrodas klusā un mierīgā vietā ar 5 viesu istabām ar privātām vannas istabām, labi aprīkotu virtuvi un konferences telpu ar multimediju aprīkojumu. Viesu mājas ārpusē iespējams izbaudīt daudzfunkcionālu atpūtu teritorijā ar mākslīgo zālāju, rotaļu laukumu, lapeni, grila iekārtu un skatuvi ar jumtu. Tūristi var izvēlēties starp pašapkalpošanās vai Bed & Breakfast iespēju, daļēji vai pilnīgi nodrošinātu ēdināšanu, vai arī var pasūtīt pilnu ledusskapi ar ēdienu reģistrēšanās brīdī. Kooperatīva darbinieki piedāvā savus pakalpojumus tūristiem, lai, piemēram, noorganizētu tūristu pasākumus vietējā apkaimē (pastaigas, riteņbraukšanu), piedāvātu pastaigas gida pavadībā (daži no darbiniekiem ir licencēti kalnu pastaigu gidi). Kooperatīvs organizē tikšanās un dažādus pasākumus (piemēram, konferences, kursus, dzimšanas dienas, kāzas). Dažos mēnešos kooperatīva ieņēmumi no tūrisma pakalpojumu nodrošināšanas sasniedz pat 30 %.

Kooperatīva nodrošinātie izmitināšanas pakalpojumi atbalsta vietējās pašvaldības tūrisma attīstību. Kopumā, tūristu skaits pieaug, bet joprojām ir periodi ar ļoti maz apmeklētājiem. Mērķa klienti ir tūristu grupas, jo tām ir gan vienkāršāk, gan izdevīgāk nodrošināt kooperatīva pakalpojumus. Apmēram puse no viesiem ir sanāksmju un pasākumu dalībnieki. Otra puse sastāv no ģimenēm ar bērniem un citiem tūristiem. Kooperatīva tūrisma pakalpojumu reklamēšana un tirdzniecība notiek galvenokārt internetā un ar bukletu palīdzību. Taču vislabākais atpazīstamības veicināšanas un pārdošanas veids ir bijušo viesu ieteikumi. Brīžos, kad viesu māja ir pilna, tūristiem tiek piedāvātas citas naktsmītnes vietējā pašvaldībā, kas veicina sadarbību un labas attiecības starp kooperatīvu un citām organizācijām, kas nodrošina tūrisma pakalpojumus.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Kooperatīva „Patvērums” piedāvātie ēdināšanas produkti

Pašā sākumā, Kooperatīvās kustības attīstības un veicināšanas aģentūras (INES projekts – Infrastruktūra un sociālā ekonomika Malopoļskas apgabalā) līdzekļi deva iespēju kooperatīva „Patvērums” dibinātājiem izglītoties par sociālā kooperatīva uzņēmējdarbības noteikumiem. Aģentūra sniedza arī vērtīgus padomus kooperatīva reģistrēšanas un uzsākšanas periodā. Līdzekļi, kas iegūti no Sociālās politikas reģionālā centra (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) tika izmantoti viesu nama un divu virtuvju mēbeļu nodrošināšanai. Projekts „Nenodarbinātas personas darba vietas aprīkošana” deva iespēja kooperatīvam iegūt līdzekļus no Misļeņices (Myślenice) apgabala nodarbinātības aģentūras. Šie līdzekļi tika izmantoti, lai iegādātos tīrīšanas mašīnu un izveidotu vēl vienu darba vietu. Vēl viena persona tika nodarbināta, izmantojot RESTART projekta līdzekļus, kas veicina cilvēku, kas vecāki par 45 gadiem, nodarbinātību (Eiropas Sociālais fonds – viens no pieciem Eiropas Struktūr un Investīciju fondiem – ESIF).

Room in the guesthouse

Istaba viesu mājā

Kooperatīva panākumi ir redzami jau pēdējos 3 gadus. Pasūtīto maltīšu daudzums ir stabils un tam pat ir tendence pieaugt, kas liecina, ka patērētāji ir apmierināti un cenu politika ir saprātīga. Papildus, pēc kooperatīva nodibināšanas ir izveidotas arī jaunas darbavietas. Tūristu skaits, kā arī dažādu kooperatīva nodrošināto pakalpojumu izmantošana pieaug. Arī izpētes vizīšu skaits uz kooperatīvu pieaug: ir liela interese nodot un izmantot kooperatīva uzkrātās zināšanas, tajā pašā laikā, viesiem kļūstot par kooperatīva pakalpojumu tiešajiem lietotājiem.

Nākotnē „Patvērums” plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu, atrast jaunus tirgus, radīt papildus pilna laika darbavietas, nodibināt tuvāku sadarbību ar citiem kooperatīviem un iegādāties jaunu aprīkojumu (pārsvarā priekš virtuves, lai ātrāk pagatavotu ēdienu).

Sociālais kooperatīvs „Patvērums” ir lielisks vietējās kopienas, nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības piemērs. Šis labais piemērs parāda, ka nodibinot sociālo kooperatīvu iespējams:

 • Nodrošināt tiešu labumu daudziem dažādiem vietējās kopienas locekļiem;
 • Radīt jaunas darba vietas lauku reģionos;
 • Re-integrēt bezdarbniekus sabiedrībā un radīt veselīgas attiecības;
 • Saglabāt vietējās tradīcijas;
 • Uzlabot ekonomisko aktivitāti reģionā;
 • Atbalstīt tūrisma attīstību reģionā;
 • Radīt jaunu ienākumu avotu nevalstiskajām organizācijām.
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

CesR partneru tikšanās ar Raciečovices mēru viesu mājas konferenču telpā 2014. gada jūnijā

Ir vairāki nosacījumi šī piemēra veiksmīgai pielāgošanai un pārnesei:

 • Nacionālajai un reģionālajai likumdošanai vajadzētu būt piemērotai sociālo kooperatīvu izveidei;
 • Vietējās pašvaldības atbalsts;
 • Entuziastiski cilvēki, kas attiecas pret kooperatīvu kā pret kaut ko savu;
 • Partneru uzticība savā starpā;
 • Vietējo iedzīvotāju izpratne (vietējiem iedzīvotājiem vajadzētu uztvert kooperatīvu kā kaut ko izdevīgu arī pašiem, lai izvairītos no konkurences, atbalstītu sadarbību un kooperatīva pakalpojumu izmantošanu;
 • Līdzekļi no dažādām aģentūrām ir ļoti noderīgi, it īpaši izveides periodā un infrastruktūras nodrošināšanai (būves/remonts/aprīkojums);
 • Darbinieku daudzpusība – pakalpojumi ir dažāda rakstura, un tos jāveic vienai personai (ēst gatavošana, uzkopšana, tūrisma pakalpojumi).

Ja ēdināšanas pakalpojumi vietējai skolā jau pastāv, ir daudzas citas jomas, lai ieviestu šādu tipa darbību. Sadarbība ar citiem kooperatīviem ir svarīga (dalīties ar pieredzi, vadību vai varbūt pat darbiniekiem), kā arī sadarbība ar konkurentiem (informēt tūristus par citām naktsmītnēm/ pakalpojumiem un otrādāk).

CesR projekta noslēguma konference un rezultāti

Posted .

7.oktobrī Briselē Eiropas Komisijas organizētā foruma Open Days 2014 ietvaros norisinājās CesR projekta noslēdzošā konference.

Konferences laikā CesR partneri prezentēja projekta galvenos rezultātus: darba vietu kopīgošanas piemērus (biznesa modeļi, specifiskas darba vietu nodrošinošas organizācijas u.c.), kuri izveidoti, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un jaunu darba vietu rašanos tūrisma un aprūpes nozarēs reģionos.

Pasākuma programma:

Priekšsēdētājs: Renē Sušons (Mr René Souchon), Overņas reģionālās padomes prezidents, Francija;

Moderators: Tomā Duklutjē (Mr Thomas Ducloutrier), CesR projekta koordinators, Overņas reģionālās tūrisma attīstības padome, Francija;

Runātāji:

Akos Zabo (Mr Akos Szabo), projekta vadītājs, INTERREG IVC vienotais tehniskais sekretariāts: „INTERREG IVC state of play and perspectives

Prezentācija pieejama šeit.

Prof. Mareks Vieckovskis (Prof. Marek Wieckowski), Departamenta vadītājs, Polijas Zinātņu akadēmija, Polija: “The CesR project: main findings and conclusions

Prezentācija pieejama šeit.

Kiriakos Edvoras Džordžiu (Mr Kyriakos Evdoras Georgiou), pētnieks, Troodas attīstības aģentūra, Kipra: „The Casale Panayiotis tourist accommodation case: a joint management body as a tool for rural regeneration”

Prezentācija pieejama šeit.

Fergals Gohs (Mr Fergal Gough), Kopienas un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Korkas apgabala padome, Īrija: “Examples of innovative Irish business models which maximize the creation of services and jobs in self-catering accommodation”

Prezentācija pieejama šeit.

Apmēram 80 dalībnieki no visas Eiropas piedalījās šajā projekta noslēdzošajā pasākumā. Visi apmeklētāji saņēma CesR projekta partneru veidoto Rokasgrāmatu. Šis dokuments apkopo daudzus interesantus piemērus un iniciatīvas risinot sekojošas tēmas:

 • Biznesa modeļi, kas veicina pakalpojumu un darba vietu rašanos pašapkalpošanās naktsmītnēs;
 • Pievienotā vērtība, kas balstīta uz pakalpojumu diversifikāciju;
 • Sadarbības modeļi darba vietu un pakalpojumu radīšanai;
 • Darbaspēka vadība reģionos.

Pašlaik Rokasgrāmata ir pieejama angļu valodā šeit, un drīz būs pieejama arī visās projektā iesaistīto dalībvalstu valodās, tai skaitā arī latviešu valodā pie mājas lapas sadaļas Lejupielādes. Aicinām Rokasgrāmatu lejupielādēt pašiem, kā arī izplatīt to tālāk.

Renē Sušons, atklājot konferenci

Renē Sušons, atklājot konferenci

Moderators Tomā Duklutjē un runātājs Kiriakos Džordžiu

Moderators Tomā Duklutjē un runātājs Kiriakos Džordžiu

CesR konferences dalībnieki

CesR konferences dalībnieki

CesR projekta noslēguma konference: Reģistrācija ir atvērta

Posted .

Cien./ god. lasītāji,

CesR projekta partneri laipni aicina jūs piedalīties projekta noslēguma konferencē, kas norisināsies:

Otrdien, 2014. gada 7. oktobrī no plkst. 8.45 līdz 10.45

Konferences norises vieta: Auvergne Centre, Limousin Interregional Office in Brussels, 67 rue de la Loi, 1040 Brussels, Belgium

Konferences laikā, CesR projekta partneri prezentēs galvenos projekta rezultātus: partneru labāko prakšu piemērus sociālās iekļaušanas nodrošināšanai lauku reģionos, radot iespējas izveidot jaunas darba vietas tūrisma un aprūpes nozarēs. Konference norisināsies angļu valodā.

Programma

Konferences priekšsēdētājs: Renē Sušons (Mr René SOUCHON), Overņas Reģionālās tūrisma attīstības padomes prezidents, Francija

Moderators: Tomass Duklutjē (Mr Thomas DUCLOUTRIER), CesR projekta koordinators, Overņas Reģionālā tūrisma attīstības padome, Francija

Runātāji:

 • Akos Zabo (Mr Akos SZABO), Projektu vadītājs, Interreg IVC Apvienotais tehniskais sekretariāts: “INTERREG IVC pašreizējās aktualitātes un perspektīvas”
 • Prof. Mareks Vieckovskis (Prof. Marek WIECKOWSKI), departamenta vadītājs, Polijas zinātņu akadēmija, Polija: “CesR projekts: atziņas un secinājumi”
 • Kirijakos Georgiu (Mr Kyriakos Evdoras GEORGIOU), pētnieks, Trodosas attīstības aģentūra, Kipra, “Casale Panayiotis” piemērs: kopīgas vadības iestādes izveide, kā instruments lauku reģionu atjaunošanai”
 • Fergals Gohs (Mr Fergal GOUGH), Sabiedrības un uzņēmumu attīstības nodaļa, Korkas apgabala padome, Īrija, “Inovatīvi Īrijas uzņēmējdarbības modeļu piemēri pakalpojumu un darbavietu radīšanas veicināšanai lauku tūrismā”

Reģistrācija:

Tā kā šis pasākums notiek “Open Days 2014” ietvaros, lūgums dalībniekiem pieteikties konferencei, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/register.cfm.

Lūdzam nodrošināt savu reģistrāciju, papildus sūtot e-pastu CesR projekta koordinatoram Tomasam Duklutjē (Mr Thomas Ducloutrier): Thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr.

CesR projekta partneri priecāsies tikties ar Jums šajā pasākumā!

CesR partneru labo prakšu izpētes vizīte Polijā, Malopoļskas reģionā

Posted .

No šā gada 2.jūnija līdz 6.jūnijam CesR projekta partneri piedalījās četru dienu ilgā izpētes vizītē Polijas Malopoļskas reģionā. Izpētes vizīti organizēja Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas un telpiskās plānošanas institūts. Šī pasākuma mērķis bija, atbilstoši projekta kritērijiem, izpētīt Malopoļskas apgabalā identificētos labo prakšu piemērus. Vizītē piedalījās 21 dalībnieks pavisam no 9 valstīm.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

CesR izpētes brauciena dalībnieki Krakovā, Polijā

Izpētes brauciena sākumā, dalībnieki iepazinās ar „Plūmju takas asociācijas” („The Plum Trail Association” www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu) pārstāvi Kataržinu Lagošu (Mrs Katarzyna Łagosz). Šī asociācija apvieno pavisam 137 dalībniekus (galvenokārt mazos un vidējos uzņēmējus, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzējus) no 7 ģeogrāfiski tuvu esošām pašvaldībām. Plūme ir vietējo tradīciju un kultūras simbols. Visi asociācijā iesaistītie biedri izmanto šo simbolu, lai veicinātu reģiona atpazīstamību. Asociācija ir izveidojusi „Plūmju taku”, kas ietver dažādus tūrisma un cita veida pakalpojumus. Asociācija nodarbojas ne tikai ar mārketinga aktivitātēm, bet arī veicina sadarbību starp vietējo pašvaldību un reģionu pārvaldības iestādēm, kā arī strādā pie vietējās attīstības stratēģijas. Asociācija atbalsta, koordinē un konsultē savus biedrus saistībā ar asociācijas stratēģijā izvirzīto ideju īstenošanu un finansējuma piesaistīšanu. „Plūmju takas asociācijai” ir vairāki mērķi, bet viens no visnozīmīgākajiem ir vietējās vides attīstīšana, liekot uzsvaru uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un radot ilgtspējīgas darba vietas. Izpētes vizītes laikā CesR partneriem bija iespēja tikties un runāt ar vairākiem „Plūmju takas asociācijas” biedriem, piemēram, ar “Novižni”(Nowizny) vīna dārza (www.winnicanowizny.pl) īpašnieci Ursulu Kaminsku (Mrs Urszula Kamińska), dārzkopības saimniecības īpašnieku Staņislavu Novaku (Mr. Stanisław Nowak) (www.stawy-zmiaca.pl), agrotūrisma saimniecības “Bacówka Biały Jeleń” (http://bacowka.com.pl) īpašnieci Boguslavu Pajori (Mrs Bogusława Pajor). Biedrības biedri apliecināja, ka dalība asociācijā dod tās biedriem papildus ieguvumus.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

„Novižni” vīna dārza apmeklējums un “Plūmju takas asociācijas” piedāvātie gardumi

Otrajā izpētes brauciena daļā projekta partneri iepazinās ar divām sociālo kooperatīvu labajām praksēm Raciečovices pašvaldībā (Raciechowice, ap 6000 iedzīvotāji), kur vietējās pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un citas ieinteresētās puses cenšas saglabāt nodarbinātības līmeni vai pat radīt jaunas darba vietas cilvēkiem, kuriem ir grūtības atrast darbu. Šīs darbības rezultātā mazāk nekā trīs gadu laikā radītas 29 darba vietas un tiek kalti tālāki plāni. Lai prezentētu labos piemērus un rosinātu diskusijas ar CesR partneriem, notika trīs sanāksmes divās dažādās vietās. Pirmā prezentācija un diskusija norisinājās sociālā kooperatīva „Garšas kalve” („Forge of taste”, http://sskuzniasmaku.pl/) mītnē, kas tika izveidota 2013.gadā ar mērķi ražot tradicionālus pārtikas produktus no augļiem un dārzeņiem, kas iepirkti tieši no vietējiem zemniekiem. Sociālā atbildības princips šajā gadījumā tiek īstenots, piedāvājot darba vietas bezdarbniekiem ar prasmēm, kuras nav pieprasītas vietējā darba tirgū (t.i., vietējiem māksliniekiem, amatniekiem, cilvēkiem bez aktuālām profesionālām iemaņām, utt.).

Social Cooperative “The forge of taste”

Sociālā kooperatīva „Garšas kalve” labās prakses prezentācija

Nākamo prezentāciju un diskusiju vadīja Raciečovices pašvaldības mērs Mareks Gabzdils (Mr Marek Gabzdyl, http://www.raciechowice.pl/), kurš skaidroja, kādā veidā sociālie kooperatīvi un pašvaldības var ieviest kopīgas valsts un privātā sektora sadarbības iniciatīvas. Trešo sanāksmi vadīja sociālā kooperatīva „Patvērums” (“Haven”, http://shespa.nazwa.pl/przystan/) pārstāve Barbara Miasko (Mrs Barbara Miąsko). Šis sociālais kooperatīvs piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas vērsts uz ēdināšanas un tehniskās apkopes / uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu četrās vietējās pašvaldības skolās. Citi pakalpojumi saistīti ar pārtikas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem un vietējo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī šādu pakalpojumu nodrošināšana dažādām sanāksmēm, konferencēm un pasākumiem. Kooperatīva dalībnieki (darbinieki) piedāvā arī viesu māju (20 gultasvietas) ar virtuves iekārtu un konferenču zāli. Viņi aktīvi piedalās reģiona kultūras dzīvē, jo īpaši, veicinot vietējās un reģiona tradīcijas. Sociālās kooperatīvs “Patvērums” ir labs piemērs sadarbībai starp vietējiem iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības institūcijām.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Tikšanās ar Raciečovices pašvaldības mēru

Pēdējais Polijas vizītes ietvaros iepazītais labās prakses piemērs bija slēpošanas kūrorts, kuram izdevies izvairīties no tūrisma pakalpojumu pieprasījuma sezonalitātes, piedāvājot pakalpojumus, kas piesaista tūristus arī tad, kad sniegs kalnos nav. Šī kūrorta darbinieki ir kvalificēti dažādās jomās, lai varētu viegli piemēroties aktuāliem sezonas darbiem. Slēpošanas kūrorts “Czorsztyn-ski Resort” (http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) atrodas kalnos, netālu no Polijas un Slovākijas robežas, un to ieskauj vairāki nacionālie dabas parki. Kūrorta īpašnieki prezentēja savus sasniegumus, mērķus un uzņēmuma filozofiju, iepazīstinot CesR partnerus ar kūrorta teritoriju un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Vizīte noslēgumā notika projekta Koordinācijas komitejas sanāksme, lai izvērtētu Polijā iepazītos labos piemērus un pārrunātu pieredzes pārņemšanas iespējas citos Eiropas reģionos.

CesR Technical Meeting

Koordinācijas komitejas sanāksmes pārrunas

Lai iegūtu papildus informāciju par šo vizīti, lūdzu, sazinieties ar Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas un telpiskās plānošanas institūta pārstāvjiem:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl

CesR projekta izpētes vizīte Slovēnijā

Posted .

2014. gada otrajā aprīļa nedēļā CesR projekta partneri piedalījās studiju vizītē Slovēnijā, kuras ietvaros notika starptautiska konference, labo prakšu izpētes braucieni, kā arī projekta darba sanāksmes.

Starptautiskā projekta konference

Pirmā vizītes diena (8. aprīlis) tika veltīta starptautiskai konferencei „Nodarbinātība pakalpojumu sektorā – attīstības iespējas lauku reģionos” (“Employment in service sector – Opportunity for development of rural areas”). Konference norisinājās Moravske Toplice pašvaldībā, un tās mērķis bija pārrunāt jaunu darba vietu radīšanas potenciālu, veicinot pakalpojumu attīstību lauku reģionos. Konferencē piedalījās 97 dalībnieki no visas Slovēnijas, t.sk. lauku attīstības, tūrisma un sociālās uzņēmējdarbības nozaru pārstāvji, kā arī projekta partneri.

Pēc Muras Reģionālās attīstības aģentūras pārstāvja Franka Gonca (Mr Franc Gönc) un Moravske Toplice pašvaldības mēra Glavača kunga (Mr Glavač) ievadvārdiem, CesR projekta vadošā partnera Overņas Reģionālā tūrisma attīstības padomes pārstāvis Tomass Duklutjē (Mr Thomas Ducloutrier) iepazīstināja konferences dalībniekus ar CesR projektu. Duklutjē kungs prezentēja arī divus interesantus darbavietu dalīšanas piemērus no Overņas reģiona Francijā – bezpeļņas asociāciju GE2A Group of Employers, kas pieņem darbā personālu, kuru var nodarbināt visi asociācijas biedru uzņēmumi, un Exceltio Job Share Company, kas nodrošina kvalificētu darbaspēku uzņēmumiem, kuri ierobežotu līdzekļu un neliela apjoma dēļ to nevar izdarīt paši.

Slovēnijas uzņēmējdarbības, inovāciju, attīstības, investīciju un tūrisma veicināšanas valsts aģentūras pārstāve Paka kundze (Mrs Pak) sniedza detalizētu ieskatu par Slovēnijas tūrisma attīstīšanu un veicināšanu. Konferences turpinājumā Gonca kungs iepazīstināja dalībniekus ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas aktualitātēm Slovēnijas Pomurske (Pomurje) reģionā.

Nākamajā konferences daļā, kurā tika pārrunāti sociālās uzņēmējdarbības jautājumi, Slovēnijas Sociālās uzņēmējdarbības foruma pārstāvis Slapnika kungs (Mr Slapnik) iepazīstināja dalībniekus ar Slovēnijas sociālās uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu un potenciālu. Savukārt, Slovēnijas Viesmīlības institūta pārstāvis Buda kungs (Mr Buda) iepazīstināja klātesošos ar mazo tūrisma pakalpojumu sniedzēju pieredzi, integrējoties lielākās tūrisma nozares pārstāvju asociācijās, bet tūrisma kooperatīva Cooperative Konjice pārstāve Kovačičas kundze (Mrs Kovačič) prezentēja labo praksi vietējo pārtikas produktu izmantošanas veicināšanā. Konferences ietvaros tika prezentēta arī Slovēnijas medicīnas tūrisma pieredze un prakse.

Konferences galvenā daļa tika veltīta CesR projekta labo prakšu izpētes rezultātu prezentācijām no projekta partneru puses:

 • Olomoucas reģiona (Čehijas Republika) pārvaldības pārstāvis Ondrejs Večers (Mr Ondrej Večeř) iepazīstināja ar īpaši veiksmīgu vietējo produktu zīmola izveidošanas pieredzi Olomoucas reģionā;
 • Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas un telpiskās plānošanas institūta pārstāve Magdalena Gorčinska (Ms Magdalena Górczyńska) prezentēja uzņēmuma Biebrza Eco Travel piemēru par tūrisma aģentūras pieredzi, radot jaunas darba vietas un veicinot tūrisma attīstību Polijas Biebržas (Biebrza) purvājos;
 • Trodosas (Troodos) attīstības aģentūras (Kipra) pārstāvis Teodotu kungs (Mr Theodotou) iepazīstināja ar inovatīvu savstarpēji atšķirīgu individuālu naktsmītņu kopīgu pārvaldīšanas veidu viesnīcā Casale Panayiotis;
 • Granadas apgabala pašvaldības (Spānija) pārstāvis Olivers Berta (Mr Oliver Berta) prezentēja Spānijas labo piemēru – kultūras, brīvā laika un ekotūrisma integrācijas piemēru – Tio tobas alu mājas;
 • Latvijas Universitātes Eiropas sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra pārstāve Zane Zeibote prezentēja Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri, kas veicina inovāciju un uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstību Gaujas Nacionālā parka teritorijā;
 • Korkas apgabala padomes (Īrija) pārstāve Roze Karola (Mrs Rose Carroll) prezentēja Ballymaloe Country House – ilgtspējīgas sadarbības piemēru starp lauksaimniecības, ēdināšanas, tūrisma un nakšņošanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem.
CesR Conference in Moravske Toplice

Konference Moravske Toplice pašvaldībā, 2014. gada 8. aprīlis

Visas konferences prezentācijas iespējams atrast šajā saitē: http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

 

Slovēnijas labo prakšu izpēte

Slovēnijas vizītes ietvaros projekta partneri iepazinās ar 8 labo prakšu piemēriem. Izpētes braucienus organizēja projekta uzņemošā puse – Muras Reģionālā attīstības aģentūra. Šī brauciena laikā projekta partneriem bija iespējams iepazīties ar konkrētiem lauku reģionu attīstību veicinošiem piemēriem – tūrisma un sociālās uzņēmējdarbības pakalpojumiem.

Pirmajā dienā partneri apmeklēja Pomurjes reģionu, t.sk. SPA atpūtas kūrortu Terme 3000. Pēc tam – uzņēmuma Ocean orchids tropisko dārzu (Dobrovnikas pašvaldība), kas ir labs piemērs ģeotermālā potenciāla izmantošanai tūrisma diversifikācijai. Savukārt, kooperatīvs Pomelaj (Mala Polana pašvaldībā), kuru apmeklēja projekta partneri, pārstāv organizāciju Rural Development Core, kas lauku iedzīvotāju vidū attīsta sociālās sadarbības veidus, īpaši koncentrējoties uz mazāk zināmām aktivitātēm, kas tradicionāli saistītas tikai ar lauku reģioniem (vietējās lauku amatniecība, kultūras tradīciju kopšana u.c.). Vizītes ietvaros projekta partneri apmeklēja arī uzņēmumu Kodila, kas atrodas Murska Sobotas pašvaldībā. Šis uzņēmums nodarbojas ar tradicionālā Prekmurje šķiņķa ražošanu. Šajā vizītē projekta partneriem tika prezentēts zīmols „Prekmurje garša” (The Scent of Prekmurje), kas tiek piemērots vairākiem dažādu ražotāju augstas kvalitātes pārtikas izstrādājumiem. Šis zīmols izstrādāts, lai integrētu un veicinātu reģiona potenciālu labas kvalitātes pārtikas izstrādājumu ražošanas un tradicionālās virtuves popularizēšanas jomās.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

Projekta partneri apmeklē kooperatīvu Cooperative Pomelaj un tradicionālā šķiņķa izstrādājumu ražotāju Kodila, 2014. gada 8. aprīlis

Nākamajā dienā partneri apmeklēja rāceņu alas „repnice”, Bizeļsko pašvaldībā (Bizeljsko). Repnice ir smilšakmenī izraktas alas, kuras ieguvušas savu nosaukumu, pateicoties dažāda veida dārzeņu uzglabāšanai. Mūsdienās smilšu alas ir autohtonu, vēstures, etnoloģijas un kultūras mantojuma daļa, un tās ir vieni no interesantākajiem apskates objektiem šajā reģionā. Nākamajā vizītes daļā partneri apmeklēja tūrisma dārzu mājiņu (zidanice) asociācija. Šī biznesa organizācija darbojas kā kooperatīvs, kamēr dārza mājiņas ir unikāls tūrisma piesaistes objekts Slovēnijas vīna vīnogulāju audzēšanas reģionā Posavje. Pēc tam partneri apmeklēja vīna ražošanas uzņēmumu Istenič, kas apvieno vīna tūrismu ar pašapkalpošanās naktsmītnēm, un brīvdabas muzeju Skansen Pleterje.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Alu un vīna dārzu māju prezentāciju laikā, 2014. gada 9. aprīlis

Trešās dienas izpētes braucienā bija ietverta Bledas tūrisma padomes prezentāciju, kuras laikā projekta partneriem tika sniegta informācija par reģiona plāniem saistībā ar ilgtspējīga tūrisma galamērķu attīstīšanu, tajā pašā laikā radot jaunas darba vietas un attīstot pakalpojumu sektoru. Pēc tam sekoja kompetences centra Semenj.si prezentācija. Šī iniciatīva vieno „kultūras” un „tūrisma” jēdzienus, lai radītu jaunu kultūras tūrisma konceptu, kas ietver tūrisma pakalpojumu radīšanu, liekot uzsvaru uz kultūras vērtību iekļaušanu pakalpojumu saturā.

Pēdējais galamērķis bija Notranjsko-Kraška reģions, kurā projekta partneri apmeklēja Dabas un kultūras saglabāšanas institūtu Jezerski hram (Ezera templis). Pēc tam tika prezentētas Notrjanskas Ekoloģijas centra (Notranjska Ecological Centre) izglītības un nodarbinātības veicināšanas iniciatīvas. Tas darbojas kā kompetences centrs projektu vadības, uzņēmējdarbības, izglītības, ilgtspējīgas lauku reģionu attīstības jomās, palīdzot īstenot dažāda veida ar šīm tēmām saistītus projektus. Noslēgumā, partneri tika iepazīstināti ar tūrisma mikro-galamērķi Cerknica, kā arī tūrisma attīstīšanas un sadarbības kritēriju ieviešanas stratēģijām aizsargājamās teritorijās.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Bledas tūrisma padomes un Jezerski hram institūta prezentācijas, 2014. gada 10. aprīlis

 

TIO TOBAS ALU MĀJAS – INTEGRĒTS KULTŪRAS TŪRISMA, ATPŪTAS UN EKOTŪRISMA PROJEKTS – ATŠĶIRĪGAS UN ILGTSPĒJĪGAS LAUKU REĢIONU NAKTSMĪTNES

Posted .

Tio Tobas

Tío Tobas alu mājas atrodas Gaudi (Guadix) reģionā, Ziemeļu Granadā, dabiskā vidē, 1 km attālumā no Gaudi reģionā esošās pilsētas Alkudijas (Alcudia). Atrodoties 1100 metru augstumā virs jūras līmeņa, tās ieskauj unikāla dabas un kultūras daudzveidība ar panorāmas skatu uz Sierra Nevada kalnu grēdu. Šīs alas ir unikāls tūrisma produkts, jo nekur citur Eiropā nav sastopama šāda veida daba.

Šo alu māju apmeklētājam ir iespēja redzēt, kā alu cilvēku (troglodītu) izmantotās gudrības ir saglabājušas savu nozīmīgumu arī pēc vairākiem tūkstošiem gadu. Arhitektūras oriģinalitāte, pastāvīga temperatūra, kā arī mājīgā un intīmā lauku vide ir padarījuši šīs alu mājas par iecienītu un atzītu naktsmītnes veidu.

Tio Tobas alu mājas ir ar kvalitātes zīmogu apstiprinātas lauku tūrisma mītnes, kas atrodas starp trim dabas parkiem, un ir iekļautas Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartā (European Charter for Sustainable Tourism). Šīs lauku tūrisma mītnes ir arī nacionālā parka „Sierra Nevada” informācijas punkta akreditētas.

Šis lauku mītnes komplekss ietver 19 dažādas neatkarīgas mājas ar tradicionālo apdari un luksusa detaļām. Visām mājām ir guļamistabas, dzīvojamā istaba ar kamīnu, pilnībā aprīkota virtuve un vannas istaba. Lai gan telpās temperatūra ir nemainīga visu gadu (18° C ), visās mājās ir apkure. Pie mājām ir arī terase un/vai dārzs. Pieejamas arī alu mājas, kas pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tio Tobas alu māju piedāvājums ir paredzēts visa veida tūristiem (invalīdiem, jauniešiem, ģimenēm, draugu pasākumiem un biznesa sanāksmēm). Papildus šīm 19 alu mājām, tūrisma komplekss viesus nodrošina arī ar baseinu, restorānu-kafejnīcu, WIFI zonu, uzņēmumiem paredzētu aktivitāšu nodrošināšanu, iespēju iepazīties ar Gaudi reģiona amatniecību un ēdieniem, kā arī ar veikalu ar produktiem no Andalūzijas dabas parka. Komplekss piedāvā arī apmeklēt muzeju un skaidrojošo centru – „Workshop ( Trópolis )” apkārtējās vides etnogrāfiskā mantojuma un troglodītu dzīvesveida  atjaunošanai, skaidrošanai un popularizēšanai . Šīs lauku tūrisma mītnes piedāvā arī iespēju pasūtīt pārtiku un nodrošina veļas mazgāšanas pakalpojumus klientiem.

Šī tūrisma mītne / komplekss organizē dažādas aktivitātes :

• Zirga pajūga braucieni

• Zirgu izjādes

• Maršruts no Gaudi uz Tio Tobas alu mājām

• Jāšanas nodarbības

4 maršruti 4×4 transportlīdzekļiem ļauj tūristiem iepazīt vidi, baudīt īpašās ainavas.

• velomaršruti;

• pārgājienu maršruti

• kalnu maršruti

• Pastaigu maršruti pa nacionālo parku Sierra de Baza

• Maršruts pa Marquesado ciematu

• Alhama upes ielejas maršruts

Tío Tobas alu mājas kopā ar citiem uzņēmējiem, kas ir Sierra Nevada Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartas dalībnieki, ir uzsākusi tūrisma pakešu/komplektu kataloga izveidi, lai šajā reģionā nodrošinātu vienotu kritēriju ievērošanu, atbilstoši Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartai sekojošās kategorijās:

• Putnu vērošana Sierra Nevada

• Atpūta pie ūdens Sierra Nevada

• Mikoloģija Sierra Nevada

• Cilvēka ietekme Sierra Nevada

• Fotografēšana Sierra Nevada

• Izjādes Sierra Nevada

Tio Tobas alu māju kūrortā, izmantota kultūras vides daudzveidība. Tur pašlaik tiek veidoti 5 galvenie reģionu reprezentējošie unikālie vietējās kultūras mantojumi: maize, siers, vīns, amatniecība un troglodīti.

Jebkurā gadalaikā ir interesanti apmeklēt Tio Tobas alu mājas un baudīt draudzīgu un zemniecisku gaisotni, kā arī dabisko vidi, kurā tās atrodas .

Kontaktinformācija:

TIO Tobas Cave – Homes

Carretera de Almería , km 1 ( 18511 ) Alcudia de Guadix – Granada

Tālrunis : +34 958 698 350 / 34 607 622 226

Fakss : +34 956 474 024 / 34 958 698 537

Mājas lapa: www.tiotobas.com

CesR partneru tikšanās Granadas reģionā, Spānijā

Posted .

No 2013. gada 4. līdz 8. novembrim izpētes vizītes ietvaros Granadas reģiona pašvaldība uzņēma CesR projekta partnerus.

Izpētes vizīte laikā tika apmeklētas vairākas lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas iniciatīvas. Apmeklējumu laikā projekta partneri varēja izvērtēt dažādus tūrisma pakalpojumu sniegšanas piemērus, kuri ir svarīgi nodarbinātības veicināšanai lauku tūrismā šajā reģionā.

Papildus labo prakšu izpētei, piecu dienu vizītes laikā projekta partneri piedalījās arī projekta koordinācijas sanāksmē un konferencē, kura notika piekrastes pilsētā Motrilā (Motril). Konferenci apmeklēja vairāk nekā 80 tūrisma nozarē iesaistītie un ieinteresētie dalībnieki.

Konferences laikā, Granadas pašvaldības vice-prezidente Luīza Garsia Čamorro (Luisa García Chamorro) sveica projekta dalībniekus Motrilas mēra vārdā, bet Reģionālās nodarbinātības un attīstības ministra vietniece Marija Merinda Sadaba (María Merinda Sádaba) iepazīstināja ar konferences svarīgākajām tēmām un runātājiem.

Konferences laikā tika prezentēti daži jauni tūrisma produkti, ar kuru palīdzību Motrila veicina saules un pludmales tūrisma dažādošanu, t.sk., izmantojot tradicionālās lauksaimniecības un tūrisma maršrutu apvienošanu, pamatojoties uz trīs tematiskajām koncepcijām: subtropu lauksaimniecību, augļu un dārzeņu, un cukurniedru audzēšanas paražām. Kā labs piemērs tika pieminēts tiesiskais regulējums uzņēmumiem ar īpašumtiesību piešķiršanu to darbiniekiem. Šis piemērs tika akcentēts kā veids, lai veicinātu sociālo nodarbinātību, kas saistīta ar lauku tūrisma attīstību un iespējām lauku reģionu attīstībai, veicinot tūrisma pakalpojumu pieejamību vecāka gadagājuma cilvēkiem (TOURAGE projekts, ko pašlaik īsteno Granadas apgabala pašvaldība.) Papildus, tika prezentētas viedtālruņu aplikācijas, kas būtu noderīgas reģionālajam tūrismam. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar CesR projektu.

Kā viens no spilgtākajiem labo prakšu piemēriem, jāmin izpētes brauciens uz Gaudi reģionu Granadas apgabala ziemeļos. Šeit projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar ENTURNA (Starptautisko lauku tūrisma un dabas skolu), kā arī, viesojoties tūristu kompleksā Cuevas del tío Tobas, apskatīt vienīgi Gaudi reģionam raksturīgajās naktsmītnes alās casas-cueva. Vizītes laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Lecrinas ielejas (Lecrín Valley) Reģionālās tūrisma asociācijas realizēto sadarbības modeli, kas izveidots, lai veicinātu pieprasījuma pēc tūrisma pakalpojumiem apkalpošanu šajā reģionā.

Visbeidzot, projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar valsts un privātā sektora sadarbības piemēru – sadarbības tīklu, kas izveidots, lai lauku reģionos radītu tūrisma pakalpojumus. Sadarbība radusies uz dabas apskates objekta La Cueva de las Ventanas (Logu ala) pamata Granadas reģiona Pinaras (Píñar) apvidū. Arheoloģiskās nozīmības un tūristu intereses rezultātā šajā vietā radīti vairāki pakalpojumi t.sk. gidu pakalpojumi, vides izglītības centrs (lauksaimniecības skola), reģiona tradicionālo ēdienu restorāns, naktsmītnes, transporta pakalpojumi un dažādas radošās darbnīcas apvidus apmeklētājiem. Šīs iniciatīvas ir palīdzējušas radīt jaunas darba vietas un izaugsmi vietējai pašvaldībai.

Izpētes vizītes pēdējais pieturas punkts bija Alhambras (Alhambra) pašvaldība – institūcija, kas nodarbojas ar tūrisma piesaistes koordinēšanu Granadas reģionā. Pašvaldības ietvaros darbojas arī arābu musulmaņu – nasridu kultūru attīstības izpētes centrs.

CesR partners in Granada province

Projekta partneri apmeklē konferenci VENKOV

Posted .

No šī gada 1. līdz 3. oktobrim CesR projekta partneri piedalījās konferencē VENKOV. Lielākā ikgadējā Čehijas reģionālās attīstības organizāciju tikšanās Olomoucas reģionā norisinājās pirmoreiz. Konference VENKOV (tulkojumā „lauku apvidus”) norisinājās Čehijas pilētā Hranicē. To apmeklēja vairāk nekā 400 dalībnieki, ieskaitot bezpeļņas organizācijas, uzņēmējus, lauksaimniekus, kā arī savienību, reģionu un ministriju pārstāvjus, kuri veicina reģionālo attīstību. Pirmoreiz konference VENKOV ietvēra nozīmīgu starptautisku mērogu, jo konferencē piedalījās vairāk nekā 50 vietējo reģionu, sadarbības partneru un pat Eiropas Komisijas pārstāvji.

Šīs konferences mērķis bija nodrošināt visu iesaistīto pušu diskusiju par svarīgākajām problēmām lauku apvidos. Šī iemesla dēļ, konference ietvēra piecus tematiskos blokus: Lauksaimniecība un lauku apvidi; Tālāka attīstība un vietējās pašvaldības; Piedzīvo lauku vidi!; Pakalpojumi kā ceļš uz nodarbinātību un LEADER (Vietējās kopienas vadītas darba grupas attīstībai) ieviešanu praksē.

Galvenā problēma lauku apvidos ir bezdarbs, tādējādi šī tēma caurstrāvoja visus tematiskos diskusiju blokus, atsaucoties gan uz diskusiju par valsts atbalstu ilgtermiņa sabiedriskajam darbam, gan atbalstu vietējai ražošanai un tūrisma pakalpojumiem, gan risinājumiem racionālākai pasta, uzņēmējdarbības un sociālo pakalpojumu funkcionēšanai lauku apvidos.

Venkov conference

More information: http://www.venkov2013.cz/

CesR partneru reģionālā vizīte Latvijā

Posted .

No 2013. gada 9. līdz 13. septembrim Latvijā norisinājās CesR projekta partneru reģionālā vizīte Latvijā, ko organizēja projekta partneris Latvijā – Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC).

Vizītes laikā CesR partneri iepazinās ar konkrētiem Latvijas lauku tūrisma un tūrisma pakalpojumu sniegšanas piemēriem Mālpilī, Allažos, Siguldā, Bīriņos un Saulkrastos, pārrunāja tūrisma klasteru nozīmi reģionālajā attīstībā ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera un klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” pārstāvjiem, kā arī piedalījās projekta konferencē “Jaunas sadarbības formas un iespējas tūrisma pakalpojumu attīstīšanā lauku vides sociālekonomisko problēmu risināšanai”

CesR konferences mērķis bija dalīties pieredzē un pārrunāt kopīgas aktualitātes lauku reģionu sociālekonomisko problēmu risināšanā, t.sk. jaunu darbavietu radīšanā, izmantojot tūrisma sektora potenciālu un iespējas. Īpašs uzsvars šajā konferencē tika likt uz dažādu sadarbības formu, piemēram, klasteru iniciatīvu ietekmes uz tūrisma pakalpojumu attīstību izvērtēšanu, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma efektīvu izmantošanu tūrisma attīstības veicināšanai.

Conference Malpils Manor

Konference „Jaunas sadarbības formas un iespējas tūrisma pakalpojumu attīstīšanā lauku vides sociālekonomisko problēmu risināšanai”

Papildus CesR projekta koordinācijas sanāksmēm un konferencei, norisinājās sekojošas tikšanās:

Viesnīcas „Mālpils muiža” vadītāja Ilze Steķe iepazīstināja projekta partnerus ar Mālpils muižas darbību. Mālpils muiža Tā darbojas kā dizaina viesnīca, kas piedāvā gan naktsmājas ceļotājiem, gan nodrošina telpas un ēdināšanu kāzu un konferenču organizēšanai. Muižas sniegto pakalpojumu lokā ietilpst SPA pakalpojumi, ēdienu gatavošanas meistarklases, un dabas apskates takas gan pastaigu tīkotājiem, gan riteņbraucējiem.

CesR partners visit the „Mālpils Manor”

CesR partneri iepazīstas ar „Mālpils muižu”

Vizītes laikā CesR partneri tika iepazīstināti arī ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma infrastruktūru. Gaujas nacionālajam parkam, kurš šā gada septembrī atzīmē savu 40 dzimšanas dienu, un šī reģiona kultūrvēsturiskajam mantojumam, ir svarīga loma tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā. Sigulda un teritorijas ap Siguldu statistiski ir visapmeklētākās no visiem lauku reģioniem Latvijā. Tūrisms un ar tūrismu saistītās nozares ir galvenais Siguldas novada ieņēmumu avots. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991.gadā Siguldā galvenais uzsvars tiek likts uz dabas un tūrisma objektu saglabāšanu, kā arī tūrisma kvalitātes uzlabošanu. Kā būtisks sasniegums jāmin, ka šogad, nosaucot skaistākos galamērķus rudens brīvdienu pavadīšanai, izdevuma “The Guardian” lasītāji par labāko atzinuši Turaidu un Gaujas senieleju, kas pārspēj gan iespaidīgo Merino šļūdoni Argentīnā, gan vīnogu ražas vākšanu Itālijā.

CesR partneriem, iepazīstoties ar Turaidas muzejrezervātu, bija iespēja novērtēt Latvijas apmeklētāko tūrisma objektu, tā piedāvāto pakalpojumus un sadarbību ar reģionā esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Pastarpināti ar mediju palīdzību, Turaidas muzejrezervāts reģionam ir piesaistījis gan jaunus uzņēmējdarbības veicējus, gan iedzīvotājus no citām valstīm.

Kopumā 2012. gadā Turaidas muzejrezervātu apmeklēja 220 744 viesi no dažādām valstīm. 42 ha muzeja teritorijas ir piepildīti ar arheoloģiskiem, arhitektoniskiem, vēsturiskiem un mākslas eksponātiem, kuri sniedz ieskatu notikumos sākot no 11. gs. Turaidas muzejrezervāta aktivitātes ir dažādas – papildus izstādēm un priekšmetu eksponēšanai, notiek arī dabas daudzveidības saglabāšanas aktivitātes, ainavas veidošana un uzturēšana, kā arī dažādi izklaides pasākumi plašam apmeklētāju lokam.

Museum Reserve „Turaida”

Muzejrezervāts „Turaida”

Apciemojot lauku tūrisma atpūtas kompleksu „Brūveri”, tā īpašnieks Uldis Dvinskis prezentēja savu tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un viesu mājas koncepciju. Atpūtas komplekss nodrošina gan konferences telpu īri, gan pašapkalpošanās naktsmītnes, piedāvājot viesiem tradicionālās pirts apmeklēšanas iespējas un, sadarbojoties ar netālu esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī apkārtējās dabas un kultūras izbaudīšanu. Pašlaik „Brūveri” ir lielākais atpūtas komplekss Siguldas novadā.

Recreation center „Brūveri”

Atpūtas komplekss „Brūveri”

Savukārt, Allažu viesu nama „Mauriņi” īpašniece Māra Zemdega iepazīstināja ar savu pieeju tūrisma pakalpojumu nodrošināšanā, pievēršot uzmanību naktsmītnes specializācijai uz lieliem pasākumiem un pakalpojumu nodrošināšanu tajos. Viesu nama „Mauriņi” īpašniece piesaista vietējo darbaspēku, atkarībā no pasākumu specifikas un pieprasījuma.

Guest house „Mauriņi”

Viesu nams „Mauriņi”

Tikšanās laikā ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera pārstāvjiem tika diskutēts par vienotas vadības sistēmas un koordinācijas nepieciešamību kopīgu tūrisma mērķu sasniegšanai, kā arī lietderību piesaistot investīcijas, ieviešot jauninājumus un nodrošinot informācijas un zināšanu apriti. Kā īpaši būtisks faktors klastera efektīvas darbības nodrošināšanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai tika atzīmēta sadarbība starp uzņēmējiem, pašvaldībām un Vidzemes augstskolu un citām reģiona, tādējādi, iedzīvinot klasterim tik aktuālo triple helix darbības principu. Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera iniciatīva tika uzsākta 2011. gadā, apvienojot vairāk nekā 50 ar tūrismu saistītas organizācijas, sešas pašvaldības, kā arī Vidzemes Universitāti.

2012. gada septembrī Siguldas reģiona tūrisma biedrība parakstīja vienošanos ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par „Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera” projekta atbalstīšanu.

Savukārt, tikšanās laikā Saulkrastu novada domē, „Saviļņojošā Vidzeme” klastera iniciatīvas un Saulkrastu domes un tūrisma nozares pārstāvji informēja CesR projekta pārstāvjus par piekrastes pašvaldību sadarbību tūrisma infrastruktūras attīstības veidošanā. Viesojoties Saulkrastos, CesR partneri īsumā apskatīja skaistāko vietējās piekrastes dabas objektu – Balto kāpu, izbaudot pēdējo šīs vasaras saulaino dienu siltumu Latvijā pirms došanās atpakaļ uz mītnes zemēm.

Papildus, CesR partneriem bija iespēja iepazīties ar Bīriņu pili un tās piemēru tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī kāzu ceremoniju un biznesa pasākumu rīkošanā, pastāvīgi nodarbinot ap 60 cilvēkiem.

Vizītes ietvaros galvenais uzsvars tika likts uz jaunām tūrisma nozares pārstāvju sadarbības formām, t.sk. klasteru un klasteru iniciatīvu ietvaros, un dažādiem tūrisma vadības piemēriem, pievēršot uzmanību idejai par infrastruktūras izveidi, atjaunošanu un pilnveidi, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma prasmīgu izmantošanu, tādējādi, veidojot pamatu cilvēku un investīciju piesaistei reģionam, un kvalitatīvam sociālajam nodrošinājumam.

 

Papildu informācija pieejama projekta mājas lapā: www.cesr-project.eu; LU kontaktpersona:  Kārlis Muižnieks, tel.: 29475144, e-pasts: karlis.muiznieks@gmail.com.

 

Tūrisma nozares pārstāvji tiek aicināti piedalīties konferencē

Posted .

Tūrisma nozares pārstāvji tiek aicināti piedalīties konferencē “Jaunas sadarbības formas un iespējas tūrisma pakalpojumu attīstīšanā lauku vides sociālekonomisko problēmu risināšanai”

 

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs Eiropas teritoriālās sadarbības projekta “Sadarbība nodarbinātībai un pakalpojumiem lauku reģionos (CesR)” šā gada 11.septembrī organizē konferenci “Jaunas sadarbības formas un iespējas tūrisma pakalpojumu attīstīšanā lauku vides sociālekonomisko problēmu risināšanai”. Šajā konferencē piedalīsies CesR projekta partneri no 8 valstīm (Latvijas, Polijas, Slovēnijas, Kipras, Spānijas, Francijas, Īrijas un Čehijas), lai dalītos pieredzē, kā arī pārrunātu kopīgas aktualitātes lauku reģionu sociālekonomisko problēmu risināšanā, t.sk. jaunu darba vietu radīšanā, izmantojot tūrisma sektora potenciālu un iespējas. Īpašs uzsvars šajā konferencē tiks likt uz dažādu sadarbības formu, piemēram klasteru iniciatīvu, ietekmes uz tūrisma pakalpojumu attīstību izvērtēšanu, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma efektīvu izmantošanu tūrisma attīstības veicināšanai.

CesR projekta partneri Latvijā kopumā uzturēsies laikā no 9. līdz 13. septembrim, lai piedalītos konferencē, kā arī, lai iepazītos ar konkrētiem Latvijas piemēriem lauku reģionu ekonomiskās attīstības sekmēšanā, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību.

Aicinām Latvijas tūrisma nozares pārstāvjus, uzņēmumus, pašvaldības un citas tūrismā ieinteresētās puses pieteikt savu dalību konferencē “Jaunas sadarbības formas un iespējas tūrisma pakalpojumu attīstīšanā lauku vides sociālekonomisko problēmu risināšanai”, kas notiks šā gada 11.septembrī Mālpils muižā (Kontaktpersona: Kārlis Muižnieks, tel.: 29475144, e-pasts: karlis.muiznieks@gmail.com). Konferences darba valoda ir angļu un dalība tajā ir bez maksas.

CesR projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda laika posmā no 2012.g. līdz 2015.g. ar mērķi rast jaunus risinājumus vai modeļus lauku reģionu sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību, jo īpaši, izmantojot lauku tūrisma vēl neizmantoto potenciālu. Projekta gaitā tiek pētīts kā uzlabot tūrisma nozares dalībnieku sadarbību ar mērķi efektīvi nodrošināt vienotu pakalpojumu tīklu ilgākā laika termiņā, lai, tādējādi, attīstītu reģionālo ekonomiku.

Projekta ieviešanas pirmajā – 2012.gadā, projekta partneri ir īstenojuši trīs izpētes braucienus uz Gozo, Maltā, Korku, Īrijā un Troodu, Kiprā, kuru mērķis bija iepazīties ar labākajiem piemēriem nodarbinātības un lauku tūrisma veicināšanai lauku reģionos. Savukārt, 2013.gadā projekta pasākumi plānoti Overņā (Francijā), Olomucā (Čehijā), kā arī Latvijā – Pierīgas un Vidzemes reģionos.

Līdz šim notikuši izpētes braucienu ietvaros projekta partneriem ir bijusi iespēja vērtēt dažādu valstu un reģionu tūrisma attīstības stratēģijas un modeļus. Īpaši nozīmīga ir sadarbības tīkla veidošana starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz efektīvi izmantot vietējos resursus, piedāvā plašu pakalpojumu klāstu un iesaista tūrisma pakalpojumu sniegšanā aizvien jaunu dalībniekus. Piemēram, tūrisma pakalpojumu sniedzēji gan Gozo, gan Korkā izveidojuši veiksmīgus sadarbības modeļus, tādējādi, iesakot tūristiem viens otra pakalpojumus un izmantojot savstarpēji pieejamos resursus.

Savukārt, Kipras mazajos kalnu ciemotos īpaši aktuāla ir privātā un valsts sektora sadarbība, jo, lai arī ar vēsturisko mantojumu, mazie ciemati paši nespēj būt konkurētspējīgi. Ar vietējo pašvaldību iniciatīvu uzsāktais ciematu mazo uzņēmēju sadarbības un tūrisma organizācijas vadības projekts, ar kuru tika iepazīstināti projekta partneri, sniedza ieskatu gan atsevišķos veiksmīgi vadītos tūrisma projektos, gan iezīmēja svarīgākos faktorus un sakarības, kam būtu jāpievērš uzmanība, veidojot kopīgu lauku reģionu sadarbības tīklu.

Projektā piedalās dalībnieki no astoņām Eiropas Savienības valstīm – Latvijas, Polijas, Slovēnijas, Kipras, Spānijas, Francijas, Īrijas un Čehijas. Tā īstenošanas ietvaros tiek veikta dažādu valstu labāko tūrisma piemēru analīze, pieredzes apmaiņas vizītes, pētījums par jaunu pakalpojumu ieviešanas iespējām tūrisma un sociālo pakalpojumu jomās, konferences un semināri, kā arī jaunu sadarbības kontaktu veidošana. Projekta īstenošanā tiek iesaistītas gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privātā sektora pārstāvji.

Papildu informācija pieejama projekta mājas lapā: www.cesr-project.eu

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Zeibote

Projekta vadītāja

Tel.: (+371) 29417214

E-pasts: zzeibote@gmail.com

Tūristu nakstmītnes un papildus pakalpojumi Biebrezas mitrājā Polijā – Biebrezas Eco-Travel aģentūras piemēra apraksts

Posted .

Biebrezas Eco-Travel – tūrisma aģentūras, kas darbojas Biebrezas (Biebrza) mitrājos (Polijas ziemeļaustrumos, Podlases (Podlaskie) reģionā piemērs liecina, ka tūrisma pakalpojumi var veicināt vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju sadarbību. Šis ir interesants piemērs tam, kā pakalpojumi var veicināt tūrisma naktsmītņu attīstību (pretēji citiem CesR projekta ietvaros atpazītajiem labajiem piemēriem, kur naktsmītņu esamība ir par pamatu pakalpojumu izveidei). Tas liecina, ka līdz ar pakalpojumu esamību, attīstās arī tūrisma naktsmītņu piedāvājums.

Biebrzas Eco-Travel aģentūras dibinātāja un īpašniece Kataržina Ramontovska (Katarzyna Ramontowska), būdama bioloģijas studente, uzsāka savu biznesu 20 gadu vecumā. 1990. gadu sākumā Biebrezas mitrājā nebija ne transports, ne tūristu izmitināšanas iespējas. Kataržina bija vienīgā kvalificētā un pieejamā gide. Viņa sāka veidot visu tūrisma infrastruktūru pilnīgi no nulles.

Jau pēdējos 20 gadus Biebrzas Eco-Travel aģentūra veic savu darbību, apvienojot dažādus pakalpojumus un piedāvājot tos kā vienotu komplektu. Uzņēmuma darbība ietver ciešu sadarbību ar 15 gidiem (izvēlēti no 180 Kataržinas apmācītiem cilvēkiem), 28 naktsmītņu nodrošinātājiem (izvēlēti no 300 reģionā esošajiem), vairākiem transporta pakalpojumu sniedzējiem, apmēram 20 suvenīru ražotājiem, 15 tūrisma inventāra nomām un vairāk nekā 20 ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (restorāni, bāri u.c.). Visus pakalpojumus ir iespējams apskatīt Biebrezas mitrāja vienotajā tūrisma portālā (http://www.biebrza.com/en/):

 • Inventāra īre (plosti, kajaki, velosipēdi, kanoe laivas, tālskati utt.);
 • Tautas daiļamata meistari un suvenīru ražotāji;
 • Autobusu, mikroautobusu, apvidus transportlīdzekļu noma;
 • Gidu treneru, Biebrezas upes ekspertu pakalpojumi;
 • Krodziņi, restorāni, bāri;
 • Biebrezas nacionālā dabas parka apmeklējumi.
Kayaking on the Biebrza River

(Attēls 1.: Braukšana ar kajaku Biebrezas upē)

Panākumu atslēga ir īpaši pielāgotu pakalpojumu izveidošana savvaļas baudīšanai, kas ietver dabas objektu apskates takas, naktsmītnes un papildus pakalpojumus. Galvenā motivācija, lai tūristi dotos uz Biebrezas mitrāju ir daba. Biebrezas Eco-Travel aģentūra izmantoja šo vērtību un sāka piedāvāt ceļojumus uz reģiona attālajām vietām. Uzņēmums piedāvā plašāko reģionā pieejamo aktivitāšu izvēli: putnu vērošanu, nakts atrakcijas, apskates braucienus ar laivām un gaisa baloniem, pastaigas pa mitrāju, vilku taku izsekošana, u.c. Uzņēmums piedāvā aktivitātēm bagātas programmas, kas veidotas kā dabas izpētes ekskursijas vairāku dienu garumā, komplektā iekļaujot tūristu izmitināšanu, ēdināšanu un transporta pakalpojumus.

Biebrezas Eco-Travel aģentūras piedāvāto pakalpojumu un ceļojumu komplektu piemēri:

Biebrza in a nutshell - wolf tracking

Attēls 2.: Komplekts: Biebrza in a nutshell – Pakalpojums: “Laimīgās govis” (“happy cows”) no Brzostovas (Brzostowo) – govis, kas katru vasaras vakaru plkst. 17.00 šķērso upi

Attēls 3.: Komplekts: vilku taku izsekošana – 130 km ar mašīnu, 12 km ar kājām + 1 km caur purvu

 Package: wolf tracking

Attēls 4.: Komplekts: vilku taku izsekošana – Pakalpojums: purva takas šķērsošana

Attēls 5.: Komplekts: vilku taku izsekošana – Pakalpojums: alņu vērošana

Biebrezas Eco Travel aģentūra iesaka un sadarbojas tikai ar vadošajiem naktsmītņu piedāvātājiem un gidiem, noslēdzot sadarbības līgumu, kas paredz noteikumus un pienākumus, lai nodrošinātu vislabāko kvalitāti un servisu klientiem, kuri apmeklē šo reģionu. Uzņēmumam ir savs izmitināšanas un pakalpojumu sniedzēju rangs, kas izmanto īpašus vērtēšanas kritērijus. Biebrezas Eco-Travel šīs naktsmītnes uzrauga regulāri, apsekojot tās vairākas reizes gadā, lai pastāvīgi uzlabotu tūristu apkalpošanas standartus.

Examples of accommodation available in the Biebrza region

Attēli 6 & 7.: Biebrezas reģionā esošie tūrisma naktsmītņu piemēri

Piedāvājot apmeklēt Biebrezas reģionu ar kvalificētu gidu, šāda sistēma nodrošina uzticamu servisu klientiem un ētisku pieeju dabai. Turklāt, tas ir dabisks stimuls citiem pakalpojumu sniedzējiem reģionā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, profesionālo kvalifikāciju un konkurētspēju.

Uzņēmums iegulda nozīmīgus finanšu līdzekļus savas mājas lapas satura uzlabošanā un reklamēšanā. Lai arī mājas lapa angļu valodā (http://www.biebrza.com) vēl joprojām ir redzama vecajā versijā, atjaunota mājas lapa poļu valodā (http://new.biebrza.com) tika izveidota 2011. gadā. Uzlabojumu rezultātā Biebrezas Eco Travel mājas lapa potenciālajiem klientiem interneta meklētājos parādās kā pirmais ieraksts, meklējot vārdu Biebrza.

Kataržina Ramontovska uzskata, ka uzņēmuma panākumu atslēga ir laba vadība un motivācija. Papildus uzmanība jāpievērš uzņēmuma tālākai pakalpojumu spektra un kvalitātes attīstībai, īpaši tam, kā uzņēmuma īpašniece rūpējas par publicitāti un cilvēku ekoloģiskās apziņas pilnveidošanu. Kataržina ir piedalījusies vairāk nekā 100 TV un radio raidījumos un organizējusi vairākus preses pārstāvju braucienus uz šo reģionu. Viņa ir arī uzvarējusi Polijas tūrisma izdevuma „Ceļošanas tirgus” (Rynek Podróży) rīkotajā konkursā „2011. gada labākais gids” (The best guide in 2011”). Šāda profesionāla pieeja var iedrošināt citus vietējos uzņēmējus sadarboties ar Biebrezas Eco Travel aģentūru, tādējādi stiprinot savas pozīcijas vietējo tūrisma pakalpojumu sniedzēju tirgū. Rezultātā, šādas aktivitātes var veicināt jaunu darbavietu izveidi reģionā, vai arī vismaz saglabāt esošo tirgus situāciju, nodrošinot tā ilgtspēju visa gada garumā.

Uzņēmuma kontakinformācija:

Katarzyna Ramontowska

Biebrza Eco-Travel

ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz

e-mail: eco-travel@biebrza.com

http://www.biebrza.com/en/

http://new.biebrza.com/

Izpētes brauciens Olomoucas reģionā (Čehijas Republika)

Posted .

2013. gada jūnija sākumā tika organizēts izpētes brauciens uz Olomoucas (Olomouc)reģionu, kura laikā CesR projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem lauku attīstības plānošanas un tūrisma atbalsta jomā Olomoucas reģionā.

Šajā izpētes braucienā piedalījās 13 ārvalstu viesi no 7 Eiropas valstīm.

Pirmā vizītes diena bija veltīta konferencei. Tās laikā Lauku attīstības plānošanas un tūrisma atbalsta organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar CesR projektu un tā mērķiem. Overņas Reģionālā tūrisma attīstības pārvaldes darbinieka Tomass Duklutjē (Thomas Ducloutrier) prezentācija piedāvāja ieskatu par labās prakses piemēriem līdz šim apmeklētajos reģionos. Konferences gaitā Olomoucas Reģionālās pārvaldes pārstāve Marta Novotna (Marta Novotna) informēja par reģionā izmantotajām aktivitātēm un instrumentiem lauku attīstības plānošanai.

Conference in Olomouc

2013. gada 11. jūnija konference – Olomoucas reģiona viceprezidenta Mihaila Simerski (Michal Symerský)  priekšvārds

Čehijas Republikas Reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvji sniedza prezentācijas par tūrisma atbalsta iespējām, starptautisko sadarbību un lauku attīstības plānošanu pēc 2013.gada.

Konferences noslēdzošā daļa bija veltīta Olomoucas reģionā izveidotiem inovatīviem projektiem. Pirmo projektu prezentēja Katerina Kadilova (Katerina Cadilova), kura informēja par kopīgu reģionālā zīmola sistēmu un tā rezultātiem, kas sekmīgi darbojas ar Olomoucas reģiona finansiālo un praktisko atbalstu. Ivo Škrabals (Ivo Škrabal) prezentēja pirmā Olomoucas reģiona Biznesa un nodarbinātības kooperatīva aktivitātes un mērķus, kas veidoti pēc Spānijas un Francijas labās pieredzes parauga.

Izpētes brauciens uz Bouzovas (Bouzov) ciematu bija nākamā programmas sastāvdaļa. Mērs Zdeneks Foltins (Zdeňek Foltýn) iepazīstināja ar projektiem, kas orientēti uz tūrisma attīstību šajā pievilcīgajā ciematā. Izpētes brauciena dalībnieki pils pārvaldnieces pavadībā apmeklēja ievērojamāko reģiona vietu – Bouzovas pili un ekskursijas noslēgumā iepazinās ar reģionālā zīmola „Hana” galvenajām aktivitātēm.

 Bouzov Castle

Studiju brauciena ietvaros Bouzovas ciematā dalībnieki apmeklēja Bouzovas pili

Otrā vizītes diena bija veltīta Koordinācijas komitejas diskusijai par projektu, kam sekoja ekskursija uz pilsētu Horni Lipova (Horní Lipová):

–        Pansijas īpašnieks Josefs Sekula (Josef Sekula) iepazīstināja ar atjaunoto viesu namu un viesiem piedāvātajiem pakalpojumiem (slēpošanas nogāzi, naktsmītni tūristiem);

–        Pansijas „Pie miegainā Heligonu“ („U Ospaleho Heligonu”) īpašnieks un vienlaikus teātra mākslinieks Zdeneks Korčians (Zdenek Korčian) iepazīstināja ar pansiju un pasākumiem, kas ir vērsti uz tūristu piesaistīšanu Horní Lipova apkārtnei. Viens no pasākumiem balstās ciešajā saiknē ar mākslas filmu „Aloiss Nēbels” („Alois Nebel”) un tūristiem domātu tīmekļa aplikāciju, kas saistīta ar minēto filmu un reģionu.

Meeting with pensions owners

Parneri satiekas ar pansiju īpašniekiem Horní Lipova pilsētā

Pēc tikšanās ar pansiju īpašniekiem izpētes brauciena dalībnieki apmeklēja tūrisma centru Ramzovas (Ramzová) pilsētā:

–        Pansijas „Sv. Rohs” („St. Roch”) īpašnieks Miroslavs Jons (Miroslav Jon) pastāstīja, ka piedāvā apmeklētājiem ne tikai naktsmītni, bet arī spa procedūras;

–        Reģionālā zīmola „Jeseniki” (“Jeseniky”) koordinatore Hana Olejnikova (Hana Olejnikova) informēja par reģionālā zīmola sertificētajiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem domātajām aktivitātēm un to rezultātiem.

Dienas beigās tika apmeklēta alus darītava “Kolštein” (“Kolštejn”). Šī alus darītava ir viena no daudzām pakalpojumu sastāvdaļām, ko piedāvā „Atpūtas centrs Kolštein” (“Relax center Kolštejn”).

Pēdējā izpētes brauciena diena tika pavadīta Desnas (Desnou) upes ielejā. Olomoucas reģiona pārstāvji CesR projekta partnerus iepazīstināja ar aktīvās atpūtas pakalpojumiem lauku reģionos:

–          Multi-funkcionāla atpūtas teritorija Kouti (Kouty) reģionā;

–          Loučna pie Desnas (Loučná nad Desnou) pilsētas atpūtas kompleksa „Kocian” („Kocián”) apmeklējums;

–          Rokām darināta papīra fabrikas apmeklējums pilsētā Velke Losini (Velke Losiny).

Loučná nad Desnou pilsētas mērs Pavels Martineks (Pavel Martinek) iepazīstināja ar interesantu valsts un privātā sektora sadarbības piemēru. Vietējā pašvaldība iegulda „Kocian” atpūtas kompleksa attīstībā, lai gūtu labumu ilgtermiņā, kā arī tādā veidā iedrošinot privātā sektora pārstāvjus atjaunot un attīstīt savus netālu esošos īpašumus.

 

CesR nodrošina Īrijas lielākajai biznesa sanāksmei – CorkMEET 2013 – sakarus ar biznesa pārstāvjiem no Slovēnijas

Posted .

2013. gada 12.-13. aprīlī Korkā notika Īrijas lielākais biznesa tīklošanas forums CorkMEET 2013. Kopš 2009. gada, kad pirmo reizi tika organizēts CorkMEET, tas ir kļuvis par starptautisku biznesa tīklošanas forumu, kurā piedalās visu nozaru mazie un vidējie uzņēmumi no Īrijas un citām valstīm ar mērķi paplašināt darbību jaunos tirgos vai atrast jaunus sadarbības partnerus. Trīs dienas ilgais forums piedāvāja uzņēmumiem plašu aktivitāšu klāstu, kuru laikā veidot nozīmīgus kontaktus – tai skaitā iepriekš sagatavotas tikšanās, biznesa konferenci, pasākumu gardēžiem ar iespēju baudīt vietējos ēdienus un dzērienus un tīklošanas vakariņas.

Sakaru veidošana notika ar CesR Interreg IVC projekta Īrijas partnera – Korkas grāfistes padomes – atbalstu, kas informēja citus projekta partnerus par iespēju piedalīties šajā forumā.

Slovēnija, kas ir viens no astoņiem CesR projekta Eiropas partneriem, izrādīja interesi par forumu un ar Korkas grāfistes padomes starpniecību sazinājās ar CorkMEET foruma rīkotājiem. Slovēnijas CesR partneris izveidoja 11 delegātu grupu, kas devās no Slovēnijas uz Korku, lai piedalītos biznesa sanāksmē. Delegāti pārstāvēja astoņus dažādus uzņēmumus no Slovēnijas.

Visiem CorkMEET dalībniekiem tika piedāvāta iespēja organizēt līdz pat 16 iepriekš sagatavotas divpusējas tikšanās ar viņu izvēlētiem uzņēmumiem. Tikšanās partnerus delegāti varēja izvēlēties CORKMEET 2013 tīmekļa vietnē. Kopumā, vairāk nekā 400 dalībnieki reģistrējās foruma mājas lapā un pieteicās vairāk nekā 7500 individuālām sarunām, tādējādi uzsākot tūkstošiem jaunas biznesa partnerības starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Īrijā un ārvalstīs.

Lai arī lielākā daļa delegātu (85%) pārstāvēja Īrijas uzņēmumus, forumā piedalījās vairākas ārvalstu delegācijas:

 • Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un investīciju veicināšanas aģentūra (United Kingdom Trade & Invest) – Bristoles un Velsas uzņēmumi;
 • InterTrade Ireland – Īrijas pārrobežu tirdzniecības veicināšanas valsts aģentūra;
 • Polijas vēstniecības Tirdzniecības departaments;
 • Slovēnija – SIA „SPIRIT & Regional Development Agency MURA”
 • Slovākija;
 • Polija;
 • Beļģija.

CorkMEET ietvaros tika izveidota izstāžu zona, kurā ar 31 interaktīvo stendu piedalījās dažādas valdības aģentūras, eksporta veicināšanas organizācijas un vēstniecības ar mērķi informēt un veicināt biznesa attīstību un eksporta potenciālu.

CorkMEET 2013 ir bezpeļņas partnerība, ko veido Korkas grāfistes padome un Korkas pilsētas padome, Korkas grāfiste un Pilsētas uzņēmumu padome, un Korkas Tirdzniecības kamera.

Corkmeet Slovenia

Anne O’Donnell

Tourism Development Officer

Cork County Council

email          anne.odonnell@corkcoco.ie

Tel               021 4285650  (Internal Ext 5650)

Mobile        087  2808660

 

CesR vizīte Overņā (Francijā)

Posted .

No 2013. gada 16. līdz 18. aprīlim CESR projekta partneri tikās Overņas reģionā, Francijā. Vizīti organizēja Overņas Reģionālā tūrisma attīstības padome.

Šī izpētes brauciena 19 dalībnieku mērķis bija padziļināti iepazīties ar Overņas veiksmīgākajiem piemēriem –pakalpojumiem tūristu izmitināšanas vietās un sadarbības modeļiem.

Papildus projekta koordinācijas sanāksmēm, norisinājās sekojošas tikšanās:

–          Reģionālais koordinators Ervans Lekapitans (Erwan Le Capitaine) iepazīstināja projekta partnerus ar “Accueil Paysan” organizāciju, kas nodrošina lauku tūristu mītņu sadarbību ar citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

–          Savukārt, Samuels  Hodemons (Samuel Houdemon) laipni izrādīja “Fortuniès 1864” – divas piemīlīgas brīvdienu mājas, kuras atrodas Overņas reģiona kalnainajā apkaimē Kantalā. Viņš iepazīstināja ar pakalpojumiem, kādus var piedāvāt lauku tūrisma mītnes, kā arī informēja par sadarbības iespējām ar tuvējās apkārtnes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

 

CesR partneri kopā ar Samuelu Hodemona kungu, apmeklējot brīvdienu mājas “Fortuniès 1864”

CesR partneri kopā ar Samuelu Hodemona kungu, apmeklējot brīvdienu mājas “Fortuniès 1864”

–          Stefans Kreguts (Stéphane Crégut) prezentēja savus uzņēmumus: īpašumu apsaimniekotājus “AIP Sancy” un “Arvernha Resorts”. Šis uzņēmējs piedāvā risinājumus investoriem, lai papildus ieguldot īpašuma iegādē Sansī (Sancy) apkaimē, būtu iespēja nodrošināt mājas apsaimniekošanu un izīrēšanu. Īpašnieki var nodrošināt savām mājām rezervēšanas, viesu sagaidīšanas, namu uzturēšanas, tīrīšanas u.c. pakalpojumus, lai lauku īpašums varētu funkcionēt kā tūrisma mītne bez īpašas saimnieka uzraudzības.

–          Burboulas (La Bourboule) apkaimē esošās viesnīcas “Le Charlet” īpašnieks François Bigot skaidroja savas darbības metodes, piedāvājot izīrēt papildus naktsmītnes, kas atrodas netālu no viesnīcas. Šis tuvums ļauj nodrošināt labu sadarbību, jo īpaši attiecībā uz klientu apkalpošanu.

 

François Bigot stāsta CesR partneriem par savu viesnīcu

François Bigot stāsta CesR partneriem par savu viesnīcu

Un visbeidzot, trīs sanāksmes, kas veltītas darba dalīšanas risinājumiem. Šo piemēru izpēte var rosināt risinājumus, kas saistīti ar darba spēka spēju strādāt pie dažādiem darba devējiem.

–          Michel Yperzeele iepzaīstināja ar savu darba dalīšanas plānošanas uzņēmumu “Exceltio”. “Exceltio” piedāvātā darba dalīšanas struktūra ļauj uzņēmuma klientiem, šajā gadījumā darba devējiem, sameklēt piemērotus darbiniekus, neuzņemoties ilgtermiņa saistības un riskus. Savukārt darba ņēmējiem tiek piedāvāts darba līgums uz neierobežotu termiņu, kas palīdz nodrošināt darba vietas stabilitāti.

–          “GE2A” attīstības vadītājas Aurélie Laniray and Clotilde Maire skaidroja savas organizācijas darbības specifiku – Overņas reģiona sporta un atpūtas nozares darba devēju apvienība sniedz saviem biedriem, galvenokārt asociācijām un pāsvaldībām, iespēju izmantot un pārvietot kopīgi pieejamos cilvēkresursus.

–          “Appuy Créateurs” pārstāvis Antoine Faure sniedza prezentāciju par ražošanas sektorā strādājošo kooperatīviem “SCOP” un “CAE”, kā arī  “Appuy Créateurs” meitas uzņēmumu, kas vērsts tieši uz pakalpojumu sektoru “Appuy Dom”.

Šie piemēri ir bagātinājuši CesR partneru pieredzi, kas, varbūt tikai daļēji, taču sniedz ieskatu risinājumos, kādi pieejami nodrošinot pakalpojumus un cilvēkresursus brīvdienu mājās un naktsmītnēs brīžos, kad atrast darba spēku ir grūti vai sarežģīti.

Vairāk informācijas: Thomas Ducloutrier, Overņas Reģionālā tūrisma attīstības padome +33 (0) 4 73 29 49 40 vai thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr

 

Viesu nams „Čata Magoda” (Chata Magoda), kas atrodas Beščadi (Bieszczady) kalnos (Polijā) – teicams piemērs, kā apvienot viesu namu ar pakalpojumu sniegšanu tūristiem

Posted .

Projekta CesR partneru mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus tūrisma pakalpojumu tirgus attīstīšanai lauku tūrisma mītnēs. Dažādi piemēri daudzās Eiropas valstīs liecina par arvien pieaugošu pieprasījumu pēc šāda veida pakalpojumiem.

Viesu nams „Čata Magoda” ir viens no labākajiem piemēriem kā attīstīt papildus tūrisma pakalpojumus lauku tūrisma viesu namos. Šis uzņēmums darbojas kā viesu nams Beščadi – Polijas dienvidaustrumu kalnu apvidū.

Magodas viesu nama īpašnieki – Jagoda Miloševiča (Jagoda Miłoszewicz) un Macijeks Pavliks (Maciek Pawlik) –– pārvācās no Ščecinas (Rietumu Pomerānijas reģions) uz Lutovisku Beščadi 2004.gadā, lai mainītu savu dzīvesveidu no lielpilsētas uz laukiem. Pagāja pusotrs gads, līdz tika uzbūvēts viesu nams, un divi gadi, līdz viņi atklāja pirmo tūrisma sezonu.  Viesu namu nosauca „Čata Magoda” (atvasinājumā no īpašnieku vārdiem Macijeks un Jagoda). Tajā tiek piedāvātas pavisam 12 gultas vietas istabās, kas paredzētas 2, 3 un 4 personām.

Viesu nama Čata Magoda” īpašniekiem pieder arī brīvdienu māja ar nosaukumu „Čata Bojkovska(Chata Bojowska). Šī simts gadus vecā kotedža tika pilnībā atjaunota 2010.gadā, aprīkota ar apsildāmajām grīdām, elektrisko plīti un modernām vannas istabām. Trīs patīkamā stilā ieturētās guļamistabās pavisam ir 8 gultas vietas. „Čata Bojkovska” jau kopš savas pirmās sezonas 2011. gadā ir izrādījusies ļoti veiksmīgs ieguldījums. 2012. gada vasaras un ziemas sezonās tā bija pilnībā rezervēta. Vēl jo vairāk – ļoti savlaicīgas rezervācijas tika veiktas arī 2013. gadam.

Papildu pakalpojumus, kurus piedāvā „Čata Magoda” (viesu nams) un „Čata Bojkovska” (brīvdienu māja), var iedalīt divos veidos: tie, kurus piedāvā paši īpašnieki, un tie, kurus piedāvā citi vietējie uzņēmēji, kas sadarbojas ar īpašniekiem.  Lai nodrošinātu iekšējos pakalpojumus, šo lauku tūrisma mītņu īpašnieki ne tikai strādā paši, bet arī algo 1-2 sezonālos darbiniekus. Tūristiem, kuri apmetas „Čhata Magoda”, tiek piedāvātas naktsmājas un divas ēdienreizes (brokastis un vakariņas). Savukārt, „Čhata Bojkovska” tiek izīrēta kā brīvdienu māja, piedāvājot iespēju pasūtīt brokastīs un vakariņās reģionam raksturīgos produktus (maizi, sieru, medu, ievārījumu, desiņas, utt.) un mājās gatavotus ēdienus (zupu, pamatēdienu, kūku un augļu kompotu). Tas ir iespējams, pateicoties ciešai sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem, kuri nodrošina ēdināšanu tūristiem, kas apmetas šajās lauku tūrisma mītnēs.

„Čata Bojkowska” viesu nams

„Čata Bojkowska” viesu nams

Tūristiem, kuri apmetas viesu namā un brīvdienu kotedžā, papildus ir pieejami arī dažādi pakalpojumi:

 • Desiņu cepšana ugunskurā
 • Izbrauciens ar kamanām un ugunskura kurināšana
 • Sviestmaizes līdzņemšanai ekskursijās
 • Distanču slēpju īre
 • Kamanu īre
 • Transports 6 personām
 • Suvenīru veikals, kas piedāvā vietējo uzņēmēju ražotus produktus: medu, vietējos alkoholiskos dzērienus (augļu liķierus), ievārījumu, pašgatavotas pastkartes, grāmatas, tūrisma ceļvežus, kartes, vietējās mākslas izstrādājumus – sapņu ķērājus, tamborētas galda sedziņas, vilnas zeķes, rotaslietas, filca izstrādājumus.
 • krywulki – platas kaklarotas, kas izgatavotas no pītām stikla pērlītēm www.pracownia-miodosytnia.pl

Vietējo uzņēmēju piedāvātos papildu pakalpojumus ir jārezervē savlaicīgi. Tie ir: izjādes ar zirgiem, ekskursijas kalnos, keramikas un filcēšanas nodarbības, un masāžas.

 

„Čata Bojkowska” viesu nams

„Čata Bojkowska” viesu nams

Daži fakti par „Čata Bojkovska” un tās atrašanās vietu

„Čata Bojkovska” ietilpst Lutoviskas „Trīs kultūru” eko-muzejā. Eko-muzejs ir tematisks muzejs ar dažādās vietās izkliedētām izstādēm. Izstādes ataino reģiona dabas un kultūras kolekciju. Nosaukums „Trīs kultūras” ir saistīts ar reģiona vēsturi, jo pirms Otrā Pasaules kara te dzīvoja trīs tautības – ebreji, ukraiņi un poļi.

„Čata Bojkovska” ir arī daļa no „Čiže-Bojkovski” (Chyże Bojkowskie) takas, uz kuras atrodas īpašas senas kotedžas, kas pielāgotas dzīvošanai un strādāšanai. Šīs kotedžas ir būvētas no visa, kas pieejams dabā: koka, akmens, salmiem un māliem.

Lutoviska ir kopiena Piekarpatu vojevodistē (476 km2), kurā mīt ap 2200 iedzīvotāju (iedzīvotāju blīvums – 5 cilvēki uz km2). 82% no teritorijas klāj meži. Tajā atrodas 57 saimniecības, pārgājienu takas (107 km), jāšanas (142 km) un velobraucienu takas (106 km).

 

Adrese:

Chata Magoda

Gospodarstwo agroturystyczne

Jadwiga Miłoszewicz

38-713 Lutowiska 27

e-pasts: chatamagoda@gmail.com

www.chatamagoda.pl

 

Reģionālās darba grupas sanāksme Korkā, Īrijā

Posted .

CesR Reģionālās darba grupas pirmā sanāksme notika Korkas apgabala padomes administrācijas galvenajā mītnē Korkā, Īrijā, 2013. gada 28. februārī.

Sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki, kuri pārstāvēja šādas organizācijas:

 • Korkas apgabala padome
 • Fáilte Ireland (Valsts tūrisma attīstības iestāde)
 • Īrijas pašapkalpošanās tūrisma mītņu federācija
 • Īrijas viesnīcu federācija
 • Pašapkalpošanās tūrisma mītņu īpašnieki
 • Korkas Universitātes koledža
 • Korkas Tehnoloģijas institūts
 • Tūrisma konsultants (sagatavoja reģiona analīzi)

Sanāksmes laikā tika sniegts pārskats par CesR projektu, tā mērķiem un uzdevumiem, kā arī izklāstīts Reģionālas darba grupas uzdevums. Dalībnieki tika informēti, ka darba grupas uzdevums ir novērtēt dažādos partneru reģionos iegūto pieredzi un labākās prakses piemērus, un arī izpētīt veidus, kā sekmīgi pārnest citu valstu labo pieredzi uz Īrijas pašapkalpošanās tūrisma nozari. Darba grupas pārstāvji tika informēti, ka 2014. gadā tiks izdota rokasgrāmata, kurā būs apkopoti ieteikumi reģionālās un vietējās politikas izstrādei, kas balstīti uz katrā partneru reģionā identificētajām labajām praksēm un katrā partnervalstī īstenoto darba grupas sanāksmju rezultātiem.

Reģionālā darba grupa tika informēta arī par to, ka pēc rokasgrāmatas izdošanas katrs partnerreģions sagatavos politikas īstenošanas plānu. Šī plāna mērķis ir rosināt visus partnerus rūpīgi apsvērt, kā reģions varētu gūt labumu no CesR projekta.

Tūrisma konsultants no uzņēmuma “CHL Consulting Ltd” iepazīstināja ar Korkas apgabala reģionālo analīzi un trīs Korkas apgabalā identificētajām labākajām praksēm. Pēc tam sekoja jautājumu un atbilžu sesija. Viens no galvenajiem pārspriestajiem jautājumiem bija par pašapkalpošanās mītņu klasifikāciju. Darba grupas dalībnieki noskaidroja, ka klasifikācijas sistēma Īrijā pastāv, bet nav tādu tiesību aktu, kas pašapkalpošanās tūrisma mītņu īpašniekiem liktu tajā piedalīties. Turklāt, dalībnieki norādīja, ka sertifikācijas sistēmas kritēriji ir novecojuši, un tie būtu jāpārskata. Sanāksmes dalībnieki vienojās apkopot un izvērtēt katra partneru reģiona pašapkalpošanās tūrisma mītņu klasifikācijas sistēmu.

Darba grupa tika iepazīstināja ar iegūto pieredzi iepriekšējās vizītēs projekta partneru reģionos – Gozo salā, Maltā un Trodosā, Kiprā.

Reģionālās darba grupas nākamā sanāksme notiks 2013. gada decembrī, kurā plānots apspriest jauniegūto pieredzi partnera apmeklējumos Klermontferānā (Klermont-Ferrand), Francijā, Olomoucas (Olomouc) reģionā Čehijas Republikā, Latvijā un Granādā (Granada) Spānijā.

Korkas Reģionālās darba grupas sanāksmes dalībnieki

Korkas Reģionālās darba grupas sanāksmes dalībnieki

Korkas Reģionālās darba grupas sanāksmes dalībnieki

CesR projekts prezentēts Reģionālajai komitejai Dublinā

Posted .

2013. gada 28. februārī un 1. martā Dublinā notika “Eiropa 2020 konference – programma jaunu prasmju un profesiju radīšanai”  (Europe 2020 Conference – Agenda for new skills and jobs). Šī tēma ir viena no septiņām prioritātēm, kas iekļauta Eiropas Savienības “Eiropa 2020” izstrādātajā stratēģijā.

Pēc Reģionālās komitejas lūguma, līdzās citiem ES projektiem, kas veltīti nodarbinātības veicināšanai un darba spēka kvalitātes uzlabošanai, izstāžu zālē tika prezentēta informācija par CesR projektu.

Šajā pasākumā CesR projektu pārstāvēja Tomass Daklotjērs (Overņas (Francija) Reģionālā tūrisma attīstības padome) un Fergals Goughs (Korkas (Īrija) Reģiona padome).

Pasākums deva lielisku iespēju informēt 200 valsts pārvaldes pārstāvjus no visas Eiropas par CesR projektu, tā mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem.

Papildus informāciju iespējams apskatīt mājas lapā:

http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-agenda-for-new-skills-and-jobs.aspx

 

CesR projekta prezentācijas stends

CesR projekta prezentācijas stends

 

Konference "An agenda for new skills and jobs" Dublinā, Īrija

Konference “An agenda for new skills and jobs” Dublinā, Īrija

CesR izpētes brauciens uz Troodu, Kipru

Posted .

Ceturtais CesR projekta partneru izpētes brauciens norisinājās Troodā, Kiprā no 2012. gada 10. līdz 14. decembrim. Braucienam bija divi mērķi:

 • Iztirzāt projekta organizatoriskos jautājumus;
 • Iepazīties ar  labākajiem reģionālā tūrisma, sociālās aprūpes un citu ilgtspējīgu attīstību veicinošu prakšu piemēriem, kā arī ar dažādiem reģionālās sadarbības veidiem nodarbinātības veicināšanai.
CesR Steering Committee meeting in Troodos

CesR Koordinācijas komitejas tikšanās Troodā

Partneri apmetās viesnīcā „Troodos Hotel” (www.troodoshotel.com), kas ir stratēģiski novietota Troodas Nacionālā dabas parka (Troodos National Forest Park) vidū un atrodas salas augstākā kalna virsotnē. Izmantojot šīs apmešanās vietas priekšrocības, projekta dalībnieki nepilnas stundas laikā varēja nokļūt dažādos tuvējos ciematos.

Otrdienas pēcpusdienā, pēc Koordinācijas komitejas tikšanās, tās dalībnieki apmeklēja Pitsilijas apgabalu, kas atrodas Troodas reģiona dienvidaustrumos, kā arī Agros ciemats (www.agros.org.cy) un tādi ģimenes uzņēmumi kā Nikis Workshop un Rose House, kuru darbības pamatā ir tradicionālā lauksaimniecība un lopkopības produkcijas ražošana. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti arī ar vietējās viesnīcas Rodon (www.rodonhotel.com) darbību. Šī viesnīca darbojas kā akciju sabiedrība, kuru turētāji ir vietējā ciemata iedzīvotāji vai arī cilvēki ar vietējo izcelsmi. Pēc tam projekta dalībnieki apmeklēja Tsiakas vīna darītavu Tsiakkas Winery (http://199.236.92.105/tsiakkas/), kas atrodas Pelendri

CesR partners in Troodos

CesR partners in Troodos

ciematā (www.pelendri.org), kā arī tikās ar tradicionāla kalnu ciemata restorāna (tavernas) Symposio īpašnieku. Restorāna Symposio īpašniekiem pieder arī vairākas viesu mājas netālu no restorāna, kuriem restorāns piedāvā ēdināšanas pakalpojumus.

Trešdienas rītā projekta dalībnieki apmeklēja Troodas Nacionālo dabas parku un Vides centru (Environmental Center) Troodas laukumā (http://cypruslife.akrifiles.net/Page22_4.html), kā arī Platres ciematu (www.platres.org). Platres ciemata vietējā pašvaldībā projekta dalībniekus iepazīstināja ar trīs organizācijām, kuras tiek uzskatītas par veiksmīgas sadarbības piemēriem, īstenojot kopīgu mērķi – Troodas reģiona ekonomiskās vides uzlabošanu:

–          Troodas Attīstības aģentūra (Troodos Development Company);

–          Troodas Reģionālā tūrisma attīstības valde (Troodos Regional Tourist Development Board);

–          Troodas Tīklojums (Troodos Network) – organizācija, kas atbild par kopīgās sadarbības plānā iekļauto projektu un aktivitāšu īstenošanu.

Pēcpusdienā projekta dalībnieki apmeklēja Marathasas (Marathasa) apgabalu un Kalapanajotis (Kalapanayiotis) ciematu

Casale Panayiotis

Projekts “Casale Panayiotis”

www.kalopanayiotis.com. Kalapanajotis ciematā projekta dalībnieki iepazinās ar vienu no ambiciozākajiem agro tūrisma projektiem Kiprā “Casale Panayiotis” (www.casalepanayiotis.com), kura ietvaros viesiem tiek piedāvātas gan naktsmītnes, gan ēdināšana. Projekta dalībniekus uzņēma Troodas Attīstības aģentūras un vietējās pašvaldības vadītājs, kurš informēja par ciemata mērķiem un projektiem vietējā tūrisma pakalpojumu klāsta uzlabošanai un paplašināšanai. “Casale Panayiotis” ir interesants uzņēmuma vadības piemērs, jo atsevišķas tā naktsmītnes pieder dažādiem īpašniekiem, taču ir izstrādāts vienots vadības mehānisms, kas ļauj šim uzņēmumam darboties, un piedāvāt dažāda veida pakalpojumus kā vienai organizācijai.

Ceturtdienas rītā projekta dalībnieki apmeklēja vīna darīšanas ciematus Troodas reģiona lejas dienvidu daļā un tikās ar „Lambouri” (www.lambouri.com/) vīna darītavas īpašnieku. Dienas otrajā pusē projekta dalībnieki kopā ar vietējo organizāciju pārstāvjiem piedalījās Omodas (Omodos) ciemata konferencē par reģionālo attīstību un agro tūrismu.

Projekta izpētes brauciena noslēgumā notika partneru tikšanās, kuras laikā partneri analizēja  apmeklēto reģionu, apsprieda izpētes brauciena laikā iepazītos tūrisma un reģionu vadības piemērus, kā arī pārsprieda 2013. gadā projekta ietvaros plānojamās aktivitātes.

CesR izpētes brauciens un dalība konferencē Korkas apgabalā

Posted .

2012.gada 10.-14.septembrī Korkas apgabala padome organizēja trešo CesR projekta partneru tikšanos un izpētes braucienu šajā apgabalā.

Izpētes braucienā piedalījās visi astoņi CesR projekta dalībnieki un vienbalsīgi secināja, ka Īrijas partneru noorganizētās tikšanās un ar tām saistītā tūrisma konference bija veiksmīgi pasākumi.

Izpētes brauciena laikā tika sniegta noderīga informācija par veiksmīgiem tūrisma un reģionālās attīstības veicināšanas piemēriem. Pastāv lielas iespējas Korkas apgabala pieredzes pārņemšanai arī citu partneru reģionos.

CesR partneru sanāksme notika 2012.g. 11. septembrī daudzprofilu uzņēmuma „Ballymaloe House” ēkā, t.i. bijušajā klētī, kas mūsdienās pārbūvēta par modernām konferenču telpām. „Ballymaloe House” nodrošina  naktsmītnes iespējas, kurās tūristi var paši sev pagatavot ēdienu un tā atrodas Īrijas lauku teritorijā, 32 km uz austrumiem no Korkas.

Pēc projekta partneru sarunām par projekta finanšu un administratīvajiem jautājumiem, „Ballymaloe House” īpašniece Heizela B.Allena (Hazel B. Allen) iepazīstināja ar dalībniekus ar tuvējo apkārtni, t.sk. ar „Ballymaloe” 100 akrus plašo ekoloģisko saimniecību „Ballymaloe Cookery School” (www.ballymaloe.ie), kas nodarbojas ar pavāru apmācību un piedāvā pašapkalpošanās naktsmītņu telpas.

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East Cork.

CesR Irish Partner Meeting in The Grainstore, Ballymaloe, Shanagarry, East CorkCesR projekta dalībnieku tikšanās „Ballymaloe” ēkā „The Grainstone”, Austrumu Korka, Īrija

Kompleksā „Ballymaloe Country House” ir 7 vienvietīgi un divvietīgi numuriņi, kas pārbūvēti no agrākajām saimniecības telpām un pielāgoti viesu izmitināšanai. Savukārt, pavāru skolas personāls un viesi tiek izmitināti 8 koka kotedžās un 9 pašapkalpošanās mājās.

„Ballymaloe” ir veiksmīgs ilgtspējīgas lauksaimniecības piemērs, paralēli attīstot tūrismu, ēdināšanas pakalpojumus un apmācību. Īpašu iespaidu uz projekta dalībniekiem atstāja „Ballymaloe” uzņēmuma filozofija un tā īpašnieku uzņēmība, palīdzot veicināt vietējo attīstību un jaunas darba vietas, iesaistot vietējo kopienu un darbaspēku.

Ms. Anne O’Donnell, Tourism Development Officer, addressing CesR Tourism Conference, County Hall , Cork, Ireland on 12 September 2012

Par Korkas tūrisma attīstību atbildīgā amatpersona Anne Odonela (Anne O’Donnell) saka uzrunu CesR tūrisma konferencē, kas notika Korkas Apgabala padomes administratīvajā ēkā, Korkā, Īrijā.

Tūrisma konferencē piedalījās vairāk nekā 90 delegāti no Korkas tūrisma nozares un valsts iestādēm.

Šaja konferencē ar runām uzstājās pārstāvji no „Failte” Īrijas dienvidrietumos, Korkas apgabala padomes, Korkas ostas, LEADER uzņēmumiem, gastronomiskā tūrisma nozares iesaistītās puses, kā arī citi pārstāvji no Korkas tūrisma nozares. Konferences dalībnieki debatēja par Korkas apgabala kā starptautiska galamērķa priekšrocībām un iespējām. Īpaša uzmanība tika pievērsta darba vietu radīšanai un nodarbinātībai, kā arī pašapkalpošanās naktsmītņu sektora problēmām.

CesR partneri tika informēti par Korkas Apgabala padomes vietējās iestādes vadošo lomu tūrisma attīstības veicināšanā reģionā, kā arī par tās partnerību ar Valsts tūrisma attīstības iestādi “Failte”. Tika apspriesta svarīgāko projektu, piemēram, “Mizen Bridge Experience” un “Spike Island”, attīstība. Īpašas diskusijas izvērsās par nomaļo lauku reģionu grūtībām piesaistīt tūristus, kā arī tika piedāvāti iespējamie risinājumi. Konferencē tika uzsvērta Korkas gastronomiskās kultūras un Korkas kā kruīzu tūrisma galamērķa unikālās priekšrocības. Bez tam CesR partneri tika iepazīstināti ar vietējo organizāciju problēmām Eiropas finansējuma saņemšanā un finansējuma nodrošināšanā vietējiem tūrisma projektiem..

Šo tūrisma konferenci apmeklēja arī Korkas vietējo plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, radot ļoti labu publicitāti INTERREG IVC CesR projektam un Korkas apgabalam kā starptautiskam tūrisma galamērķim.

CesR Partners at County Hall Buildings, Cork.

CesR partneri Korkas Apgabala administratīvajā ēkā

Izpētes vizīte uz Korkas ostu bija vizītes pēdējās dienas galvenais mērķis, ieskaitot iepazīšanos ar “Bella Vista” viesnīcu, pašapkalpošanas izmitināšanas vietu un Korkas ostas makšķerēšanas centru, kā arī to, kā šī integrētā pieeja palīdz makšķerēšanas tūrisma un apmešanās vietu pakalpojumu sniedzējiem Kobas (Kobh) pilsētā un plašākā ostas teritorijā.

“Bella Vista” (www.bellavistahotel.ie) ir divzvaigžņu viesnīca, kas atrodas uz pakalna Kobas pilsētā, Korkas apgabalā. No tās paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un Korkas ostu, vienu no lielākajām dabiskajām ostām pasaulē. Papildus 18 istabām, kas aprīkotas ar vannas istabām un 10 pašapkalpošanās izmitināšanas vietām, “Bella Vista” piedāvā arī 10 labi aprīkotas laivas, un ir ļoti populāra Vācijas un Nīderlandes makšķernieku vidū. Lai veicinātu Korkas ostas kā tūrisma izcilības galamērķa attīstību, ar Īrijas Valsts tūrisma attīstības aģentūras “Failte” atbalstu tika apvienoti ostas teritorijā izīrējamo laivu un makšķerēšanas pakalpojumu sniedzēji, kā arī bāru un restorānu pārstāvji. Makšķerēšanas izcilības centram ļoti palīdz vietējā sabiedrība un vietējo apmešanās vietu pakalpojumu sniedzēji. Vairāk informācijas http://corkharbouranglinghub.blogspot.ie un www.failteireland.ie.

Šajā izpētes vizītes daļā bija iekļauts arī brauciens uz Spaikas (Spike) salu Korkas ostā.

Spaikas sala aizņem lielu daļu no Korkas ostas, kas ir otrā lielākā dabiskā osta pasaulē. Spaikas sala pavisam nesen ir nodota Kokas apgabala padomes īpašumā un tā pašlaik tiek veidota par nozīmīgu starptautiskā kultūras un vēstures mantojuma tūrisma galamērķi. Šajā salā, kurai ir 104 akru liela teritorija un multikulturāla vide, senāk ir atradies klosteris, cietoksnis un cietums, kuri te atstājuši savas laika zīmes. Apgabala padome cenšas veidot salu par tādu objektu, ar kura palīdzību varētu stāstīt stāstu par 1400 gadu garo vēsturi un īru diasporu. Pastāv cerības, ka Spaikas salas kā apmeklētāju piesaistes objekta veidošana, palīdzēs tālāk attīstīt Korkas ostā jau esošo tūrisma un kultūras un vēstures mantojuma infrastruktūru (www.spikeislandcork.ie).

2012. gada 13. septembrī notika arī  CesR partneru sanāksme. Tās dalībnieki apsprieda Īrijas izpētes vizītē iegūtās zināšanas un pieredzi, kā arī kopīgās problēmas, kas tika identificētas šī partnerreģiona analīzē.

Kopumā CesR partneri bija apmierināti ar izpētes vizīti Korkas apgabalā. Dalībnieki apmetās “Vienna Woods” (www.viennawoodshotel.com) viesnīcā, un viņiem bija iespēja apskatīt arī pašapkalpošanās naktsmītnes vietas viesnīcas apkārtnē. Kad dalībnieki gatavojās aizbraukšanai, “Vienna Woods” viesnīcas īpašnieks Maikls Magners (Michael Magner) katram partnerim ceļamaizei uzdāvināja grozu ar Īrijas pārtikas produktu izlasi. Visi partneri atzina, ka Korkas apgabala apmeklējuma laikā ir piedzīvojuši īru nesalīdzināmo laipnību un viesmīlību.

 

Izpētes vizīte Gozo, Maltā

Posted .

CesR minibus

Izpētes vizīte Gozo, Maltā

2012.gada  26.-29. jūnijā CesR partneri tikās Gozo, Maltas otrajā lielākajā salā, lai iepazītos ar inovatīviem uzņēmējdarbības piemēriem.

Būtībā, CesR projekta ideja ir radusies Gozo, tā vadošajam partnerim iepazīstoties ar uzņēmuma “Baron Group Malta” piedāvātajiem pakalpojumiem. Galvenais Cesr Gozo izpētes vizītes mērķis bija iepazīstināt visus partnerus ar šiem pozitīvajiem piemēriem un izpētīt tos pamatīgāk.

CesR partners and Baron Group Malta

CesR partneri un uzņēmums “Baron Group Malta”

Vizītes laikā notika dažādas tikšanās ar galvenajām iesaistītajām pusēm:

 • Braienu Meileku (Brian Meilak), “Baron Group Ltd” izpilddirektoru
 • Paulu Skiklanu (Paul Scicluna), “Gozo Farmhouses Ltd” ģenerāldirektoru
 • Manuelu Tabone (Manuel Tabone), Gozo Tūrisma un ekonomikas attīstības ministrijas departamenta direktoru
 • Entoniju Zemmitu (Anthony Zammit), Gozo Vides un reģionālās attīstības ministrijas departamenta direktoru
 • Džo Maskatu (Joe Muscat), Gozo tūrisma asociācijas izpilddirektoru

Šīs tikšanās partneriem ļāva labāk izprast to uzņēmējdarbības modeli, kāds tiek izmantots Gozo pašapkalpošanās vasaras mājās, kurās iekļauti arī la carte ēdināšanas pakalpojumi.

Šāda veida biznesa modeļa attīstībai CesR reģionos ir liels darba vietu radīšanas potenciāls. Viens no CesR partnerības nākamajiem uzdevumiem ir analizēt šī modeļa pārņemšanas iespējas dažādās valstīs ar dažādu tiesisko regulējumu.

Šī izpētes vizītes ietvaros notika arī projekta Vadības komitejas sanāksme.

 

Steering Committee meeting

Vadības komitejas sanāksme

Plānošanas sanāksme Klermontā – Ferrandā

Posted .

Projekta plānošanas sanāksme un publiska konference notika 2012.gada 8. martā Klermontā – Ferrandā (Clermont-Ferrand), Francijā.

Renē Sušons (René Souchon), Auvergnes (Auvergne) reģiona padomes priekšsēdētājs apsveica dalībniekus un atklāja konferenci.

Mr René Souchon

Renē Sušons, Auvergnes reģiona padomes priekšsēdētājs

Pēc tam, Marija Hosē Bernāra (Marie-José Bernard), Interreg IVC valsts kontaktpunkta pārstāve, iepazīstināja ar programmu, sniedza informāciju un paskaidrojumus sakarā ar aicinājumu iesniegt konkursa priekšlikumus pirmajam Interreg IVC projektam.

Overņas (Auvergne) reģiona padomes projekta vadītāja Šarlote Legrāna (Charlotte Legrand) informēja dalībniekus par Overņas reģiona aktivitātēm un sadarbību Eiropas Savienības ietvaros, īpašu uzmanību pievēršot RTF un IMMODI projektiem.

Konferences otrā daļa bija pilnībā veltīta CesR projektam. Overņas Reģionālās tūrisma attīstības padomes projekta vadītājs Tomass Daklotjērs (Thomas Ducloutrier), kurš ir projekta vadošā partnera pārstāvis, sniedza pārskatu par CesR mērķiem, plānotajām aktivitātēm un paredzamajiem rezultātiem.

Pēc tam visi partneri iepazīstināja pārējos ar saviem pārstāvētajiem reģioniem un organizācijām, informējot par problēmām, ar kādām tie saskaras, kā arī pamatoja CesR projekta nozīmi to risināšanai.

 • Karels Hošeks, Olomoucas regions, Čehijas Republika(Mr Karel Hošek, Olomouc Region, Czech Republic);
 • Mareks Vieckovskis, Polijas Zinātņu akadēmija, Polija (Mr Marek Wieckowski, Polish Academy of Sciences, Poland);
 • Filio Kiriacu, Troodas attīstības aģentūra, Kipra (Mrs Filio Kyriacou, Troodos Development Company, Cyprus);
 • Trinidada Manrike de Lara Vilčesa, Granadas apgabala padome, Spānija (Mrs Trinidad Manrique de Lara Vílchez, Diputación de Granada, Spain);
 • Jānis Aprāns, Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs, Latvijas Universitāte, Latvija;
 • Daniels Ulčars, Muras Reģionālās attīstības aģentūra, Slovēnija (Mr Daniel Ulčar, Regional Development Agency Mura, Slovenia);
 • Luiss Dafijs, Korkas apgabala apdome, Īrija (Mr Louis Duffy, Cork County Council, Ireland).

Overņas Reģionālās tūrisma attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrē Šapjērs (André Chapaveire) noslēdza konferenci, aicinot visus dalībniekus aktīvi darboties līdz pat projekta beigām. Noslēguma konference arī tiek plānota Klermontā-Ferrandā un tā notiks 2014. gada pēdējos mēnešos.

Cesr Partners - group Picture

CesR projekta partneri