INTERREG IV C Programma

INTERREG IVC programma sniedz atbalstu valsts institūcijām, kā arī reģionālajām un vietējām pašvaldībām, lai dalītos politikas īstenošanas pieredzē un nodotu to tālāk, tādējādi, uzlabojot reģionālās attīstības politikas īstenošanas efektivitāti. Daloties ar zināšanām un labās prakses piemēriem tādās jomās kā inovācijas un uz zināšanām balstīta ekonomika, vide un ar to saistīto risku novēršana, reģioni var veicināt savu konkurētspēju un ilgtspēju savā teritorijā un visā Eiropā.

Logo INTERREG IVC