CesR Rokasgrāmata pieejama lejupielādei 8 valodās

Posted .

Sākotnēji publicēta angļu valodā un izplatīta CesR projekta gala konferencē, projekta Rokasgrāmatu tapusi, pateicoties visu CesR partneru ieguldījumam, un tagad tā pieejama 8 projekta dalībnieku valodās: angļu, franču, čehu, poļu, grieķu, spāņu, latviešu un slovēņu.

Šeit jūs to varat lejupielādēt PDF formātā.

CesR projekta mērķis ir piedāvāt jaunus veidus pakalpojumu klāsta palielināšanai un dažādošanai pašapkalpošanās tipa naktsmītnēs lai uzlabotu klientu atpūtas kvalitāti, kā arī radītu jaunas darba vietas lauku rajonos pakalpojumu sektorā.

Šis dokuments apkopo daudzus labās prakses piemērus, kuri identificēti CesR projekta izpildes gaitā. Rokasgrāmata sakārtota piecos tematiskos bukletos:

  • Ievads
  • Uzņēmējdarbības modeļi, kas maksimizē pakalpojumu un darba vietu izveidi pašapkalpošanās tipa naktsmītnēs;
  • Pievienotā vērtība, kas balstīta uz pakalpojumu un personalizētu piedāvājumu dažādošanu;
  • Sadarbības modeļi jaunu darba vietu un pakalpojumu izveidei;
  • Cilvēkresursu pārvaldība lauku reģionos;

Šajā rokasgrāmatā jūs varēsiet atrast jaunas idejas un risinājumus, kurus pielietot savos reģionos. Apskatiet un novērtējiet!

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

CesR Rokasgrāmatas 5 bukleti (Franču versija)