Sociālais kooperatīvs “Patvērums” Raciečovicē, Polijā: efektīva valsts iestāžu sadarbība

Posted .

Sociālais kooperatīvs “Patvērums” (“Haven”) ir iekļauts CesR projektā kā viens no veiksmīgiem piemēriem labai cilvēkresursu pārvaldībai lauku reģionos. Kooperatīvs piedāvā dažādus pakalpojumus Misļeņices apgabalā (673,3 km², iedzīvotāju skaits ca. 123 000), kas atrodas Malopoļskas vojevodistē Polijas dienvidos. Galvenie kooperatīva uzdevumi ietver ēdināšanas, tehniskās apkopes un uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu trīs vietējām skolām Raciečovices pašvaldības teritorijā (61 km², apm. 6 000 iedzīvotāju). Pārējie pakalpojumi saistīti ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem un vietējo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī šo pakalpojumu nodrošināšanu dažādām sanāksmēm, konferencēm un pasākumiem. Kooperatīva dalībnieki (darbinieki) apsaimnieko arī viesu māju (20 gultasvietas), kurai ir sava virtuves iekārta un konferenču zāle. Viņi arī aktīvi piedalās reģiona kultūras dzīvē, jo īpaši, veicinot vietējās un reģiona tradīcijas.

Guesthouse in Kwapinka village

Viesu māja Kvapnikas (Kwapnika) ciematā

2011. gadā pašvaldībai bija radušās problēmas finansējuma nodrošināšanai vairākām vietējo skolu virtuvēm. Šajā situācijā pastāvēja iespēja, ka 18 cilvēki pāris mēnešu laikā paliktu bez darba. Tā kā šie darbinieki (galvenokārt pavāri) šajā profesijā strādāja jau daudzus gadus, viņi bija kvalificēti tikai šajā jomā. Atsevišķos gadījumos šie darbinieki bija vienīgās nodarbinātās personas ģimenē. Priekš 6000 iedzīvotāju lielas pašvaldības šī bija liela problēma: papildus bezdarbnieki nozīmēja papildus izmaksas un samazinātu skaitu nodokļu maksātāju.

Saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu, pašvaldības nedrīkst veikt komercdarbību. Tā vietā, lai ēdināšanas pakalpojumus iepirktu kā ārpakalpojumu, kas būtu vieglākais risinājums, pašvaldība nodibināja sociālo kooperatīvu. Kvapnikas ciemata Brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigāde pievienojās šīs idejas īstenošanai un tika radīts vienots sociālais kooperatīvs, kurā, pielāgojot slēgtu skolu viesu nama vajadzībām ar dažādām iekārtām tūrisma vajadzībām, ne tikai saglabāja, bet arī radīja jaunas darba vietas.

Šī valsts un privātā iniciatīva nodrošina, ka bērni no trīs vietējām skolām kopš 2012. gada janvāra bauda tradicionālus vietējos ēdienus, kurus pagatavo un piegādā „Patvēruma” darbinieki. Katru dienu kooperatīvs pagatavo vairāk nekā 400 maltītes. Maltītes tiek piegādātas arī vietējo uzņēmumu darbiniekiem un diviem vienkāršiem iedzīvotājiem – visi pārsvarā ir vecāki cilvēki (ap 40 maltītēm dienā). Turklāt daudzi uzņēmumi vai privātpersonas, kuri šajā pašvaldībā organizē sanāksmes, konferences un pasākumus, var pasūtīt ēdināšanas pakalpojumus no „Patvēruma”. Cenas ir ļoti zemas (Piemēram zupa maksā € 0.60, otrais ēdiens € 1.80). Ēdināšanas pakalpojumus bieži pasūta arī privātpersonas savām privātajām svinībām, vai arī augļu ražas novākšanas sezonā – sezonas darbinieki. Papildus, kooperatīva darbinieki nodrošina tehniskās apkopes un uzkopšanas darbus vietējās trīs skolās, ieskaitot ēst gatavošanu (no rīta) un telpu uzkošanu (pēcpusdienā). Darba diena sākas sešos no rīta un beidzas divos pēcpusdienā. Papildus darba stundu gadījumā (ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana dažādu citu pasākumu laikā, darbs tūrisma naktsmītņu uzturēšanā) darbinieki saņem papildus samaksu.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Kooperatīva „Patvērums” piedāvātie ēdināšanas produkti

Sociālais kooperatīvs „Patvērums” pašlaik nodarbina 18 pilna laika darbiniekus un papildus vēl 6 cilvēkus, kas nolīgti īpašu uzdevumu veikšanai. Visiem šiem darbiniekiem radusies iespēja atgriezties darba tirgū, kā arī īstenot aktīvu sabiedrisko un profesionālo darbību. Kooperatīva organizētās kultūras aktivitātes ir nozīmīgas pašvaldības kultūras dzīves un vietējo iedzīvotāju attiecību un uzticības uzturēšanai. Sociālā ietekme un atbalsts ir ļoti svarīgi, jo kooperatīva dalībnieki jūtas valsts iestāžu un vietējo iedzīvotāji pieņemti – kopīgiem spēkiem viņi atklājuši komandas darba un uzticēšanās nozīmību. Ugunsdzēsēju brigādes biedri palīdz kooperatīva dalībniekiem tīrīšanas, pļaušanas, atkritumu savākšanas un citos augstas slodzes darbos. Tajā pašā laikā kooperatīvs palīdz ugunsdzēsējiem sagatavoties viņu pasākumiem un svinībām.

Kopš 2012. gada aprīļa sociālais kooperatīvs uztur arī viesu māju Kvapnikas ciematā. Viesu māja ierīkota atjaunotā skolas mājā. Tā atrodas klusā un mierīgā vietā ar 5 viesu istabām ar privātām vannas istabām, labi aprīkotu virtuvi un konferences telpu ar multimediju aprīkojumu. Viesu mājas ārpusē iespējams izbaudīt daudzfunkcionālu atpūtu teritorijā ar mākslīgo zālāju, rotaļu laukumu, lapeni, grila iekārtu un skatuvi ar jumtu. Tūristi var izvēlēties starp pašapkalpošanās vai Bed & Breakfast iespēju, daļēji vai pilnīgi nodrošinātu ēdināšanu, vai arī var pasūtīt pilnu ledusskapi ar ēdienu reģistrēšanās brīdī. Kooperatīva darbinieki piedāvā savus pakalpojumus tūristiem, lai, piemēram, noorganizētu tūristu pasākumus vietējā apkaimē (pastaigas, riteņbraukšanu), piedāvātu pastaigas gida pavadībā (daži no darbiniekiem ir licencēti kalnu pastaigu gidi). Kooperatīvs organizē tikšanās un dažādus pasākumus (piemēram, konferences, kursus, dzimšanas dienas, kāzas). Dažos mēnešos kooperatīva ieņēmumi no tūrisma pakalpojumu nodrošināšanas sasniedz pat 30 %.

Kooperatīva nodrošinātie izmitināšanas pakalpojumi atbalsta vietējās pašvaldības tūrisma attīstību. Kopumā, tūristu skaits pieaug, bet joprojām ir periodi ar ļoti maz apmeklētājiem. Mērķa klienti ir tūristu grupas, jo tām ir gan vienkāršāk, gan izdevīgāk nodrošināt kooperatīva pakalpojumus. Apmēram puse no viesiem ir sanāksmju un pasākumu dalībnieki. Otra puse sastāv no ģimenēm ar bērniem un citiem tūristiem. Kooperatīva tūrisma pakalpojumu reklamēšana un tirdzniecība notiek galvenokārt internetā un ar bukletu palīdzību. Taču vislabākais atpazīstamības veicināšanas un pārdošanas veids ir bijušo viesu ieteikumi. Brīžos, kad viesu māja ir pilna, tūristiem tiek piedāvātas citas naktsmītnes vietējā pašvaldībā, kas veicina sadarbību un labas attiecības starp kooperatīvu un citām organizācijām, kas nodrošina tūrisma pakalpojumus.

Catering products of Social Cooperative “Haven”

Kooperatīva „Patvērums” piedāvātie ēdināšanas produkti

Pašā sākumā, Kooperatīvās kustības attīstības un veicināšanas aģentūras (INES projekts – Infrastruktūra un sociālā ekonomika Malopoļskas apgabalā) līdzekļi deva iespēju kooperatīva „Patvērums” dibinātājiem izglītoties par sociālā kooperatīva uzņēmējdarbības noteikumiem. Aģentūra sniedza arī vērtīgus padomus kooperatīva reģistrēšanas un uzsākšanas periodā. Līdzekļi, kas iegūti no Sociālās politikas reģionālā centra (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) tika izmantoti viesu nama un divu virtuvju mēbeļu nodrošināšanai. Projekts „Nenodarbinātas personas darba vietas aprīkošana” deva iespēja kooperatīvam iegūt līdzekļus no Misļeņices (Myślenice) apgabala nodarbinātības aģentūras. Šie līdzekļi tika izmantoti, lai iegādātos tīrīšanas mašīnu un izveidotu vēl vienu darba vietu. Vēl viena persona tika nodarbināta, izmantojot RESTART projekta līdzekļus, kas veicina cilvēku, kas vecāki par 45 gadiem, nodarbinātību (Eiropas Sociālais fonds – viens no pieciem Eiropas Struktūr un Investīciju fondiem – ESIF).

Room in the guesthouse

Istaba viesu mājā

Kooperatīva panākumi ir redzami jau pēdējos 3 gadus. Pasūtīto maltīšu daudzums ir stabils un tam pat ir tendence pieaugt, kas liecina, ka patērētāji ir apmierināti un cenu politika ir saprātīga. Papildus, pēc kooperatīva nodibināšanas ir izveidotas arī jaunas darbavietas. Tūristu skaits, kā arī dažādu kooperatīva nodrošināto pakalpojumu izmantošana pieaug. Arī izpētes vizīšu skaits uz kooperatīvu pieaug: ir liela interese nodot un izmantot kooperatīva uzkrātās zināšanas, tajā pašā laikā, viesiem kļūstot par kooperatīva pakalpojumu tiešajiem lietotājiem.

Nākotnē „Patvērums” plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu, atrast jaunus tirgus, radīt papildus pilna laika darbavietas, nodibināt tuvāku sadarbību ar citiem kooperatīviem un iegādāties jaunu aprīkojumu (pārsvarā priekš virtuves, lai ātrāk pagatavotu ēdienu).

Sociālais kooperatīvs „Patvērums” ir lielisks vietējās kopienas, nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības piemērs. Šis labais piemērs parāda, ka nodibinot sociālo kooperatīvu iespējams:

 • Nodrošināt tiešu labumu daudziem dažādiem vietējās kopienas locekļiem;
 • Radīt jaunas darba vietas lauku reģionos;
 • Re-integrēt bezdarbniekus sabiedrībā un radīt veselīgas attiecības;
 • Saglabāt vietējās tradīcijas;
 • Uzlabot ekonomisko aktivitāti reģionā;
 • Atbalstīt tūrisma attīstību reģionā;
 • Radīt jaunu ienākumu avotu nevalstiskajām organizācijām.
Meeting of the CesR project partners with the Mayor of Raciechowice in the guesthouse’s conference room, June 2014

CesR partneru tikšanās ar Raciečovices mēru viesu mājas konferenču telpā 2014. gada jūnijā

Ir vairāki nosacījumi šī piemēra veiksmīgai pielāgošanai un pārnesei:

 • Nacionālajai un reģionālajai likumdošanai vajadzētu būt piemērotai sociālo kooperatīvu izveidei;
 • Vietējās pašvaldības atbalsts;
 • Entuziastiski cilvēki, kas attiecas pret kooperatīvu kā pret kaut ko savu;
 • Partneru uzticība savā starpā;
 • Vietējo iedzīvotāju izpratne (vietējiem iedzīvotājiem vajadzētu uztvert kooperatīvu kā kaut ko izdevīgu arī pašiem, lai izvairītos no konkurences, atbalstītu sadarbību un kooperatīva pakalpojumu izmantošanu;
 • Līdzekļi no dažādām aģentūrām ir ļoti noderīgi, it īpaši izveides periodā un infrastruktūras nodrošināšanai (būves/remonts/aprīkojums);
 • Darbinieku daudzpusība – pakalpojumi ir dažāda rakstura, un tos jāveic vienai personai (ēst gatavošana, uzkopšana, tūrisma pakalpojumi).

Ja ēdināšanas pakalpojumi vietējai skolā jau pastāv, ir daudzas citas jomas, lai ieviestu šādu tipa darbību. Sadarbība ar citiem kooperatīviem ir svarīga (dalīties ar pieredzi, vadību vai varbūt pat darbiniekiem), kā arī sadarbība ar konkurentiem (informēt tūristus par citām naktsmītnēm/ pakalpojumiem un otrādāk).