CesR partneru labo prakšu izpētes vizīte Polijā, Malopoļskas reģionā

Posted .

No šā gada 2.jūnija līdz 6.jūnijam CesR projekta partneri piedalījās četru dienu ilgā izpētes vizītē Polijas Malopoļskas reģionā. Izpētes vizīti organizēja Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas un telpiskās plānošanas institūts. Šī pasākuma mērķis bija, atbilstoši projekta kritērijiem, izpētīt Malopoļskas apgabalā identificētos labo prakšu piemērus. Vizītē piedalījās 21 dalībnieks pavisam no 9 valstīm.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

CesR izpētes brauciena dalībnieki Krakovā, Polijā

Izpētes brauciena sākumā, dalībnieki iepazinās ar „Plūmju takas asociācijas” („The Plum Trail Association” www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu) pārstāvi Kataržinu Lagošu (Mrs Katarzyna Łagosz). Šī asociācija apvieno pavisam 137 dalībniekus (galvenokārt mazos un vidējos uzņēmējus, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzējus) no 7 ģeogrāfiski tuvu esošām pašvaldībām. Plūme ir vietējo tradīciju un kultūras simbols. Visi asociācijā iesaistītie biedri izmanto šo simbolu, lai veicinātu reģiona atpazīstamību. Asociācija ir izveidojusi „Plūmju taku”, kas ietver dažādus tūrisma un cita veida pakalpojumus. Asociācija nodarbojas ne tikai ar mārketinga aktivitātēm, bet arī veicina sadarbību starp vietējo pašvaldību un reģionu pārvaldības iestādēm, kā arī strādā pie vietējās attīstības stratēģijas. Asociācija atbalsta, koordinē un konsultē savus biedrus saistībā ar asociācijas stratēģijā izvirzīto ideju īstenošanu un finansējuma piesaistīšanu. „Plūmju takas asociācijai” ir vairāki mērķi, bet viens no visnozīmīgākajiem ir vietējās vides attīstīšana, liekot uzsvaru uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un radot ilgtspējīgas darba vietas. Izpētes vizītes laikā CesR partneriem bija iespēja tikties un runāt ar vairākiem „Plūmju takas asociācijas” biedriem, piemēram, ar “Novižni”(Nowizny) vīna dārza (www.winnicanowizny.pl) īpašnieci Ursulu Kaminsku (Mrs Urszula Kamińska), dārzkopības saimniecības īpašnieku Staņislavu Novaku (Mr. Stanisław Nowak) (www.stawy-zmiaca.pl), agrotūrisma saimniecības “Bacówka Biały Jeleń” (http://bacowka.com.pl) īpašnieci Boguslavu Pajori (Mrs Bogusława Pajor). Biedrības biedri apliecināja, ka dalība asociācijā dod tās biedriem papildus ieguvumus.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

„Novižni” vīna dārza apmeklējums un “Plūmju takas asociācijas” piedāvātie gardumi

Otrajā izpētes brauciena daļā projekta partneri iepazinās ar divām sociālo kooperatīvu labajām praksēm Raciečovices pašvaldībā (Raciechowice, ap 6000 iedzīvotāji), kur vietējās pašvaldības pārstāvji, nevalstiskās organizācijas un citas ieinteresētās puses cenšas saglabāt nodarbinātības līmeni vai pat radīt jaunas darba vietas cilvēkiem, kuriem ir grūtības atrast darbu. Šīs darbības rezultātā mazāk nekā trīs gadu laikā radītas 29 darba vietas un tiek kalti tālāki plāni. Lai prezentētu labos piemērus un rosinātu diskusijas ar CesR partneriem, notika trīs sanāksmes divās dažādās vietās. Pirmā prezentācija un diskusija norisinājās sociālā kooperatīva „Garšas kalve” („Forge of taste”, http://sskuzniasmaku.pl/) mītnē, kas tika izveidota 2013.gadā ar mērķi ražot tradicionālus pārtikas produktus no augļiem un dārzeņiem, kas iepirkti tieši no vietējiem zemniekiem. Sociālā atbildības princips šajā gadījumā tiek īstenots, piedāvājot darba vietas bezdarbniekiem ar prasmēm, kuras nav pieprasītas vietējā darba tirgū (t.i., vietējiem māksliniekiem, amatniekiem, cilvēkiem bez aktuālām profesionālām iemaņām, utt.).

Social Cooperative “The forge of taste”

Sociālā kooperatīva „Garšas kalve” labās prakses prezentācija

Nākamo prezentāciju un diskusiju vadīja Raciečovices pašvaldības mērs Mareks Gabzdils (Mr Marek Gabzdyl, http://www.raciechowice.pl/), kurš skaidroja, kādā veidā sociālie kooperatīvi un pašvaldības var ieviest kopīgas valsts un privātā sektora sadarbības iniciatīvas. Trešo sanāksmi vadīja sociālā kooperatīva „Patvērums” (“Haven”, http://shespa.nazwa.pl/przystan/) pārstāve Barbara Miasko (Mrs Barbara Miąsko). Šis sociālais kooperatīvs piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas vērsts uz ēdināšanas un tehniskās apkopes / uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu četrās vietējās pašvaldības skolās. Citi pakalpojumi saistīti ar pārtikas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem un vietējo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī šādu pakalpojumu nodrošināšana dažādām sanāksmēm, konferencēm un pasākumiem. Kooperatīva dalībnieki (darbinieki) piedāvā arī viesu māju (20 gultasvietas) ar virtuves iekārtu un konferenču zāli. Viņi aktīvi piedalās reģiona kultūras dzīvē, jo īpaši, veicinot vietējās un reģiona tradīcijas. Sociālās kooperatīvs “Patvērums” ir labs piemērs sadarbībai starp vietējiem iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības institūcijām.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Tikšanās ar Raciečovices pašvaldības mēru

Pēdējais Polijas vizītes ietvaros iepazītais labās prakses piemērs bija slēpošanas kūrorts, kuram izdevies izvairīties no tūrisma pakalpojumu pieprasījuma sezonalitātes, piedāvājot pakalpojumus, kas piesaista tūristus arī tad, kad sniegs kalnos nav. Šī kūrorta darbinieki ir kvalificēti dažādās jomās, lai varētu viegli piemēroties aktuāliem sezonas darbiem. Slēpošanas kūrorts “Czorsztyn-ski Resort” (http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) atrodas kalnos, netālu no Polijas un Slovākijas robežas, un to ieskauj vairāki nacionālie dabas parki. Kūrorta īpašnieki prezentēja savus sasniegumus, mērķus un uzņēmuma filozofiju, iepazīstinot CesR partnerus ar kūrorta teritoriju un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Vizīte noslēgumā notika projekta Koordinācijas komitejas sanāksme, lai izvērtētu Polijā iepazītos labos piemērus un pārrunātu pieredzes pārņemšanas iespējas citos Eiropas reģionos.

CesR Technical Meeting

Koordinācijas komitejas sanāksmes pārrunas

Lai iegūtu papildus informāciju par šo vizīti, lūdzu, sazinieties ar Polijas Zinātņu akadēmijas Ģeogrāfijas un telpiskās plānošanas institūta pārstāvjiem:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl