ΕΤΑΙΡΟΙ

Cork County Council County Council of Granada Olomouc region Regional Development Agency Mura The Polish Academy of Sciences, the Institute of Geography and Spatial Organization The Regional Tourism Development Board of Auvergne The University of Latvia Troodos development company

Περιφερειακό Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης της Auvergne – Γαλλία – ηγέτης συνεργασίας
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Thomas Ducloutrier
e-mail: thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr | Τηλ.: +33 473 294 940 | Ιστοσελίδα: www.auvergne-tourisme.info

Περιοχή Όλομουτς – Τσέχικη Δημοκρατία
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Marta Novotná
e-mail: m.novotna@kr-olomoucky.cz | Τηλ.: +420 585 508 330 | Ιστοσελίδα: www.kr-olomoucky.cz

Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Χωρικής Οργάνωσης – Πολωνία
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Marek Wieckowski
e-mail: marekw@twarda.pan.pl | Τηλ.: + 48 226 978 821 | Ιστοσελίδα: www.igipz.pan.pl

Εταιρεία Ανάπτυξης Τροόδους – Κύπρος
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Κλέλια Βασιλείου
e-mail: klelia.anet@cytanet.com.cy | Τηλ.: + 357 229 520 43 | Ιστοσελίδα: www.mytroodos.com

Επαρχιακό Συμβούλιο της Γρανάδας – Ισπανία
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Myriam Prieto Labra
e-mail: mprieto@dipgra.es | Τηλ.: + 349 582 478 67 | Ιστοσελίδα: www.digpra.es

Πανεπιστήμιο της Λετονίας, Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Μελετών Αλλαγής – Λετονία
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Zane Zeibote
e-mail: zzeibote@gmail.com | Τηλ.: +371 29 417 214 | Ιστοσελίδα: www.lu.lv/cets

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Mura – Σλοβενία
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Franc Gönc
e-mail: feri.gonc@rra-mura.si | Τηλ.: + 386 253 614 61 | Ιστοσελίδα: www.rra-mura.si

Επαρχιακό Συμβούλιο του Κορκ – Ιρλανδία
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Fergal Gough
e-mail: fergal.gough@corkcoco.ie | Τηλ.: + 353 214 285 500 | Ιστοσελίδα: www.corkcoco.ie