Εγχειρίδιο CESR διαθέσιμο για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε 8 γλώσσες!

Posted .

Το Εγχειρίδιο CESR δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα και διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του Έργου  CESR, το Εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από όλους τους εταίρους του CESR είναι τώρα διαθέσιμο στις 8 γλώσσες του Έργου: Αγγλικά, Γαλλικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ελληνικά, Ισπανικά, στην Λεττονική και στα Σλοβένικα.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ σε μορφή PDF.

Ο στόχος του Έργου CESR είναι το να μελετήσει και να προτείνει  πώς να αυξηθεί το φάσμα των διαθέσιμων υπηρεσιών στους πελάτες τουριστικών καταλυμάτων με δυνατότητα αυτόνομης προετοιμασίας γευμάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της διαμονής τους, αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές .

Το εγχειρίδιο  συγκεντρώνει πολλές καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου CESR και οργανώθηκαν σε πέντε θεματικά βιβλιάρια:

• Εισαγωγή

• Επιχειρηματικά μοντέλα που μεγιστοποιούν τη δημιουργία των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας σε καταλύματα με δυνατότητα αυτόνομης προετοιμασίας γευμάτων

• Προστιθέμενη αξία η οποία βασίζεται στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών και σε εξατομικευμένες δραστηριότητες

• Τα μοντέλα συνεργασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υπηρεσιών

• Η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού σε αγροτική περιοχή

Σε αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε νέες ιδέες και λύσεις για τη δική σας περιοχή. Διαβάσετε και  απολαύσετε!

 

The 5 booklets of the CesR Recommendations Handbook and their folder (French visual)

Τα 5 βιβλιάρια του Εγχειριδίου του CESR και του φακέλου τους (γαλλική έκδοση )