Το Τελικό Συνέδριο του Έργου CesR

Posted .

Εκδόθηκε στις 09 Οκτωβρίου 2014

Η τελική εκδήλωση του Έργου CesR διεξήχθη στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής δραστηριότητας Ανοικτές  Μέρες  2014 (Open Days 2014) την εβδομάδα 07 -09 Οκτωβρίου

Στα πλαίσια του συνεδρίου εταίροι από το έργο CesR παρουσίασαν τα κύρια αποτελέσματα του Έργου : βέλτιστες πρακτικές για νέες μορφές εργοδότησης ( επιχειρησιακά μοντέλα, τρόποι οργάνωσης της εργασίας με ευέλικτες μορφές εργασίας …) οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση στις αγροτικές περιοχές με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών φροντίδας.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε τις ακόλουθες ομιλίες και παρουσιάσεις :

Προεδρία: Mr. René SOUCHON, President of the Regional Council of Auvergne, France

Συντονιστής: Mr. Thomas DUCLOUTRIER,    Συντονιστής ‘Εργου CesR, Regional Tourism Development Board of Auvergne, France

Ομιλητες:

  • Κύριος Akos SZABO, Λειτουργός Έργου,  Interreg IVC Joint Technical Secretariat: “INTERREG IVC: H Παρούσα Κατάσταση και οι Προοπτικές”

Μπορείτε να δείτε την  παρουσίαση εδώ here.

  • Καθ.  Marek WIECKOWSKI, Επικεφαλής Τμήματος, Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, Πολώνια  “Το έργο CesR: Κύρια Ευρήματα και συμπεράσματα” 

Μπορείτε να δείτε την  παρουσίαση εδώ here.

  • Κύριος Κυριακός Εύδωρας Γεωργίου, Ερευνητής εκ μέρους της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους  Κύπρος  “The Casale Panayiotis:  Περίπτωση τουριστικής επιχείρησης με τη δημιουργία κοινού διαχειριστικού συμβουλίου ως εργαλείου για αγροτική αναγέννηση»    

Μπορείτε να δείτε την  παρουσίαση εδώ here.

  • Κύριος Fergal GOUGH, Community & Enterprise Development Officer, Cork County Council, Ιρλανδία: «Παραδείγματα καινοτόμων Ιρλανδικών επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία βελτιστοποιούν τη δημιουργία υπηρεσιών και θέσεων εργασίας στην τουριστική βιομηχανία αυτοεξυπηρέτησης» 

Μπορείτε να δείτε την  παρουσίαση εδώ here.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 80 εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη. Οι σύνεδροι παρέλαβαν την τελική μελέτη (technical handbook / εγχειρίδιο) το οποίο έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του Έργου. Η τελική μελέτη περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέροντα παραδείγματα και πρωτοβουλίες που αφορούν στα πιο κάτω θέματα :

  • Επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία μεγιστοποιούν τη δημιουργία υπηρεσιών και θέσεων εργασίας στην τουριστική βιομηχανία με επικέντρωση στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης.
  • Πρόσθετη αξία στη βάση της διάχυσης των υπηρεσιών και προσωπικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
  • Συνεταιριστικά μοντέλα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και υπηρεσιών
  • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε αγροτικές περιοχές.  .

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά εδώ here,  και πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ενότητα  “Downloads”  σε όλες τις γλώσσες του έργου και είναι διαθέσιμο σε όλους. Παρακαλώ κατεβάστε το και προωθήσετε το !!

 

Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου  René Souchon

Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου René Souchon

Ο Συντονιστής Thomas Ducloutrier και ο Ομιλητής  Κυριάκος Ε. Γεωργίου

Ο Συντονιστής Thomas Ducloutrier και ο Ομιλητής Κυριάκος Ε. Γεωργίου

Oi Συμμετέχοντες στο Συνέδριο του CESR

Oi Συμμετέχοντες στο Συνέδριο του CESR