Εκδηλώσεις του Έργου CesR στη Σλοβενία

Posted .

Την 2η εβδομάδα του Απριλίου 2014 οι εταίροι του έργου επισκέφτηκαν τη Σλοβενία στα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας περιελάμβανε συνέδριο, επισκέψεις μελέτης, όπως επίσης και συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του προγράμματος και τεχνική συνάντηση.

Διεθνές Συνέδριο

Η 1η μέρα της επίσκεψης ( 8 Απριλίου) ήταν αφιερωμένη στο διεθνές συνέδριο το οποίο οργανώθηκε στο Moravske Toplice με τίτλο «Εργοδότηση στο Τομέα των Υπηρεσιών ως Ευκαιρία για Ανάπτυξη στις Αγροτικές Περιοχές» και στόχο να παρουσιαστούν οι προοπτικές για δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.  Στο συνέδριο συμμετείχαν γύρω στους 100 συνέδρου,  από όλη την  χώρα, κυρίως από τους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης , της τουριστικής βιομηχανίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπως επίσης και εκπρόσωποι των εταίρων, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης,

Μετά την εισαγωγική ομιλία του Κυρίου Gönc από την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Mura και του Κύριου Glavač, δημάρχου του Δήμου Moravske Toplice, ο Κύριος Ducloutrier από την Περιφερειακή Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης  του Auvergne ως εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου έκανε μια εισαγωγή στο έργο και παρουσίασε δύο ενδιαφέροντα παραδείγματα λύσεων στον επιμερισμό θέσεων εργασίας (job sharing) από το Auvergne στη Γαλλία, συγκεκριμένα από το GE2A Group of Employers, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία προσελκύει εργαζόμενους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τους εργοδότες μέλη,  και της εταιρείας  Exceltio Job Share Company, η οποία προσφέρει υπηρεσίες επιλογής και πρόσληψης μεταξύ προσοντούχων εργαζομένων σε εταιρείες στις οποίες το μέγεθος και οι δυνατότητες τους δεν επιτρέπουν να το πράξουν από μόνες τους.

Η κυρία Pak από την Δημόσια Υπηρεσία για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Τουρισμού της Σλοβενίας παρουσίασε μια λεπτομερή ανάλυση των προωθητικών ενεργειών του Σλοβενικού τουρισμού ενώ ο Κύριος Gönc παρουσίασε την κατάσταση για την περιοχή  Pomurje.

Οι επόμενες παρουσιάσεις αφορούσαν την κοινωνική επιχειρηματικότητα όπου ο Κύριος Slapnik εκπρόσωπος του Οργανισμού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της Σλοβενίας παρουσίασε το νομικό πλαίσιο και προοπτικές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της Σλοβενίας,  ο Κύριος Buda από το Σλοβενικό Ινστιτούτο κατ’ οίκον φιλοξενίας τις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης μικρών τουριστικών παρόχων σε τοπικές τουριστικές συνεργατικές και τέλος η κυρία  Kovačič από τη συνεργατική της Konjice παρουσίασε μια βέλτιστη πρακτική που αφορά στην τοπική αυτάρκεια με την τοπική παραγωγή τροφίμων.

Ο Prim. Majič ειδικός καρδιολόγος ο οποίος εργάζεται για την Τουριστική Εταιρεία Sava για την ανάπτυξη του ιατρικού  τουρισμού μίλησε για τις προσπάθειες στη Σλοβενία για  το συγκεκριμένο τομέα.

Tο κυρίως μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων από εκπροσώπους των εταίρων, οι οποίοι παρουσίασαν μια από τις βέλτιστες πρακτικές από την χώρα τους.

  • Ο Κύριος Večeř από την Περιφερειακή Διοίκηση της περιοχής του Olomouc παρουσίασε το πολύ επιτυχημένο τοπικό σύστημα πιστοποίησης (branding) προϊόντων
    Ο Dr Górczyńska από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών παρουσίασε την εταιρεία  Biebrza Eco Travel η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή των υδροβιοτόπων Biebrza  ως φορέας εργοδότησης και τουριστικής ανάπτυξης.
  • Ο κύριος Oliver Berta το από Επαρχιακό Συμβούλιο της Granada στην Ισπανία παρουσίασε τη βέλτιστη πρακτική των σπηλαίων TioTobas  ως ένα παράδειγμα ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού   που συμπεριλαμβάνει κουλτούρα, ξεκούραση και αγροτουρισμό.
  • Ο Dr Zeibote από το Πανεπιστήμιο της Λεττονίας παρουσίασε το Τουριστικό Δίκτυο του Εθνικού Πάρκου  Gaujaτο οποίο συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
  • Η κύρια  Carroll από τοΕπαρχιακό Συμβούλιο του  Cork  στην Ιρλανδία παρουσίασε το    BallymaloeCountryHouse ως ένα παράδειγμα αειφόρου προσέγγισης στην γεωργία,  γαστρονομικού τουρισμού και φιλοξενίας σε καταλύματα αυτοεξυπηρέτησης.
  • Ο Κύριος Θεοδότου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους παρουσίασε το Casale Panayiotis στο Καλοπαναγιώτη ως μια πρωτοποριακή μέθοδο κοινής διαχείρισης διαφορετικών μονάδων φιλοξενίας.
CesR Conference in Moravske Toplice

Συνέδριο στο  Moravske Toplice, 8 Απριλίου  2014

Όλες οι παρουσιάσεις  για το Συνέδριο είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=183&rd=187&title=CESR&rdm=NOVICE IN DOGODKI

Γνωριμία με την Σλοβενία:  Επισκέψεις Μελέτης 

Στις επόμενε μέρες μετά το συνέδριο οι εταίροι του CesR είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από επισκέψεις  μελέτης  τις οποίες διοργάνωσε ο τοπικός εταίρος, η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Mura.  Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά μια σειρά από συγκεκριμένες καλές πρακτικές στο τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου με έμφαση στην ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών και κοινωνικής  επιχειρηματικότητας.

Η πρώτη μέρα των επισκέψεων αναλώθηκε στην περιοχή του Pomurje όπου μετά την παρουσίαση στο συνέδριο των προσφερόμενων ιατρικών και  άλλων συναφών υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής βελτίωσης (wellness services) οι εταίροι είχαν την ευκαιρία  να επισκεφτούν το Spa Resort Terme 3000 όπου παρέχονται σχετικές υπηρεσίες.  Μετά ακολούθησε επίσκεψη στην εταιρεία Ocean orchids στο Dobrovnik και στον τροπικό κήπο που έχει δημιουργηθεί ως ένα παράδειγμα μετεξέλιξης μιας πρωτογενούς γεωργικής ανάπτυξης σε τουριστική με τη αξιοποίηση των γεωθερμικών δυνατοτήτων της περιοχής.    Η Συνεργατική Εταιρεία Pomelaj in Mala Polana είναι μια τουριστική ανάπτυξη η οποία προωθεί  κοινωνικό –εταιρικές μορφές  /κουλτούρα  μεταξύ των κατοίκων της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ευάλωτων  ομάδων  σε δραστηριότητες οι οποίες παραδοσιακά  είναι συνυφασμένες με την ύπαιθρο, όπως τοπικές  χειροτεχνίες και παραδοσιακά  εδέσματα.

Επίσης οι εταίροι  επισκέφτηκαν την επιχείρηση   Kodila κοντά στο Murska Sobota όπου παράγεται το  Prekmurje ham και τα αρώματα με το εμπορικό σήμα Scent of Prekmurje. Αυτή η προσπάθεια  συνενώνει  μια ομάδα από τοπικούς παραγωγούς και ποιοτικά προϊόντα  και έχει αναπτυχθεί ώστε να δώσει την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να προβάλουν την προοπτική της περιοχής στο πεδίο παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και παραδοσιακής γαστρονομίας.

Cooperative Pomelaj and traditional ham producer Kodila

 Οι εταίροι του προγράμματος επισκέπτονται την Συνεργατική Pomelaj και τον παραδοσιακό παραγωγό ham Kodila, 8 Απριλίου 2014

Την επόμενη μέρα οι εταίροι επισκέφτηκαν την περιοχή Posavje όπου επισκέφτηκαν το Bizeljsko και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις περίφημες σπηλιές των γογγυλιών (repnice Brezovica na Bizeljskem) οι οποίες προσφέρονται ως τουριστικό αξιοθέατο.   Οι σπηλιές από πυρόλιθο  που είχε παραμείνει υποθαλάσσια όταν η Κεντρική Ευρώπη ήταν καλυμμένη από την ρηχή Παννονική θάλασσα  που με την απόσυρση των υδάτων σχημάτισε την Παννονική πεδιάδα.  Οι γεωργοί της περιοχής που έσκαψαν τις σπηλιές  τις χρησιμοποιούσαν  ως  αποθήκες γεωργικών προϊόντων και δη γογγυλιών, εξ ου και το όνομα.  Οι σπηλιές αξιοποιούνται ως μέρος της αυτόχθονης, ιστορικής, εθνολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η επόμενη επίσκεψη έγινε στην συνεταιριστική  ένωση  τουριστικών καταλυμάτων σε καλύβες σε αμπελώνες  (zidanice ) στην οινοπαραγωγική  περιοχή του Posavje που αποτελούν μια γνήσια και αυθεντική τουριστική εμπειρία.   Επίσης έγιναν δύο άλλες επισκέψεις. Η πρώτη αφορούσε την εταιρεία Istenič  που δραστηριοποιείται στο τομέα του τουρισμού και της οινοπαραγωγής.   Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε παρουσίαση του ιστορικού και  της φιλοσοφίας της εταιρείας  και φυσικά της παραγωγής  οίνων,  αφρωδών και  οίνων και βαλσάμικου ξυδιού.  Παράλληλα έγινε και παρουσίαση των τουριστικών ευκαιριών με τα σχετικά καταλύματα αυτοεξυπηρέτησης και  άλλες συναφείς υπηρεσίες.  Η τελευταία επίσκεψη της ημέρας αφορούσε  το Skansen Pleterje το οποίο είναι ένα υπαίθριο μουσείο το οποίο παρουσιάζει την τοπική κληρονομία , την σλοβενική κληρονομία στην πολιτική μηχανική  και αρχιτεκτονική  και τον τρόπο ζωής τον 19ον αιώνα.

presentation of tourism in repnice and tourism in vineyard cottages

Παρουσίαση του τουρισμού των σπηλιών των γογγυλιών και των αμπελώνων 9 Απριλίου 2014

Η τρίτη μέρα των επισκέψεων εργασίας ξεκίνησε με την παρουσίαση  του Τουριστικού Συμβουλίου του Bled  όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το όραμα της περιοχής για τον βιώσιμο τουρισμό και την ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης  στο τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Ακολούθησε παρουσίαση  για το Κέντρο Δεξιοτήτων  Semenj.si που επικεντρώνεται στα τουριστικά προϊόντα με μια διάσταση πολιτιστικής κληρονομιάς.  Αυτή η προσπάθεια προσπαθεί να συνδυάσει τις έννοιες της κουλτούρας και του τουρισμού για δημιουργήσει την έννοια του τουρισμού κουλτούρας.

Η τελευταία επίσκεψη αφορούσε την περιοχή  Notranjsko-Kraška   αρχίζοντας από το Ινστιτούτο για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής παράδοσης  Jezerski hram (“ Lake temple”  “Λίμνη του Ναού”).  Έγινε παρουσίαση της ιστορίας και φιλοσοφίας του ινστιτούτου καθώς και των δραστηριοτήτων του στους τομείς της εκπαίδευσης, προώθησης του τουρισμού και της φυσικής και πολιτιστικής παράδοσης.  Το Ίδρυμα φιλοξενεί επίσης μουσείο με ένα μοντέλο της λίμνης  Cerknica ( που είναι η μεγαλύτερη ασυνεχής λίμνη στον  κόσμο) και ένα πλούσιο εθνολογικό κέντρο.

Ακολούθησε επίσκεψη και παρουσίαση του Οικολογικού Κέντρου  Notranjska και των  δραστηριοτήτων του σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση λειτουργεί ως κέντρο δεξιοτήτων για διαχείριση έργων, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, αειφόρο και αγροτική ανάπτυξη της περιοχής και προωθεί μια σειρά από δραστηριότητες και έργα  και είναι ηγέτης του Σλοβενικού δικτύου οικο-συμβούλων ( περιβαλλοντικών συμβούλων).  Τέλος οι εταίροι έγιναν κοινωνοί της ιδέας της ερμηνείας της φύσης και της παράδοσης ως  μέρος της περιήγησης  στις κοινότητες της παράδοσης.  Για αυτό το σκοπό έγιναν παρουσιάσεις για την ιστορία  και την ανάπτυξη της περιοχής  Cerknica,  της στρατηγικής  για τουριστική ανάπτυξη σε προστατευμένες περιοχές,  τις μορφές διαμόρφωσης συνδέσμων επιχειρηματιών,  την έννοια των  προτύπων και της τυποποίησης των παρόχων  υπηρεσιών  και της κατάστασης της απασχόλησης στο τομέα των υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια  της συνάντησης με τοπικούς εκπροσώπους έγινε συζήτηση για την σημασία των κοινοτήτων παράδοσης ως εργαλείο για αειφόρο ανάπτυξη και την σημασία τους για τη διατήρηση της πολιτιστικής κουλτούρας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Bled Tourist Board and Institute Jezerski hram

Παρουσιάσεις /Συναντήσεις στον Τουριστικό Σύνδεσμο του Bled και στο Ινστιτούτο Jezerskihram , 10 Απριλίου 2014