Program INTERREG IVC

Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC je financován z Fondu regionálního rozvoje Evropské unie; pomáhá evropským regionům při spolupráci a vzájemné výměně zkušeností i osvědčených postupů v oblasti inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a prevence rizik. K financování příslušných projektů je k dispozici 302 milionů eur. Regionální politici však mohou navíc využívat i bohaté poznatky a již existující možná řešení.

Logo INTERREG IVC