Shrnutí závěrečné konference projektu CesR

Posted .

Dne 7. Října se v rámci Týdne měst a regionů v Bruselu (jinak také Open Days 2014) uskutečnila závěrečná konference k projektu CesR. Během této konference byli účastníci seznámeni s hlavními výsledky projektu: osvědčenými postupy a dobrá praxe ve vztahu k zaměstnanosti, podpoře cestovního ruchu a sociálnímu začleňování ve venkovských oblastech.

Program této konference byl následující:

Předseda: René SOUCHON, prezident Regionální rady Auvergne, Francie

Moderátor: Thomas DUCLOUTRIER, koordinátor projektu CesR

Vystoupili:

Akos SZABO, Společný technický sekretariát programu INTERREG IVC

Prezentaci naleznete ZDE

Marek Wieckowski, Polská akademie věd, Polsko: „Projekt CesR: Hlavní poznatky a závěry“

Prezentaci naleznete ZDE

Kyriakos Evdoras Georgiou, Troodos Development Company, Kypr: „Příklad turistického ubytování Casale Panayotis: společný management v cestovním ruchu jako prostředek regenerace venkovských oblastí“

Prezentaci naleznete ZDE

Fergal Gough, Rada Regionu Cork, Irsko:  „Příklady inovativních modelů v Irsku, které maximalizují tvorbu pracovních míst v tzv. self-catering ubytování“

Prezentaci naleznete ZDE

 

Přibližně 80 účastníků z celé Evropy se podílelo na závěrečné konferenci projektu CesR. Všichni přítomní zároveň obdrželi Příručku dobré praxe, identifikované v rámci projektu, kterou sestavili všichni projektoví partneři. Tento dokument shromažďuje celou řadu zajímavých příkladů a iniciativ zaměřených na následující výzvy:

  • Obchodní modely maximalizující vytváření pracovních míst v odvětví samostatného ubytování
  • Přidaná hodnota založená na diverzifikaci služeb a osobním přístupu jejich poskytovatelů
  • Modely spolupráce jednotlivých aktérů za účelem vytváření pracovních míst
  • Využívání lidských zdrojů ve venkovských oblastech

Anglická příručka dobré praxe identifikované v rámci projektu CesR je dostupná ZDE. Již brzy bude dostupná ve všech jazykových mutacích. Prosím neváhejte stahovat a šířit.

Úvodní slovo přednesené prezidentem, panem René Souchonem

Úvodní slovo přednesené prezidentem, panem René Souchonem

Moderátor, pan Thomas Ducloutrier & mluvčí, pan Kyriakos Geogriou

Moderátor, pan Thomas Ducloutrier & mluvčí, pan Kyriakos Geogriou

Účastníci závěrečné konference projektu CesR

Účastníci závěrečné konference projektu CesR