Setkání partnerů projektu CesR v regionu Malopolska (Polsko)

Posted .

Partneři projektu CesR se zúčastnili čtyřdenní studijní návštěvy (02.-06.06.2014) pořádané Ústavem geografie a prostorové organizace Polské akademie věd. Cílem této studijní návštěvy bylo představit a prodiskutovat identifikované osvědčené postupy spolupráce ve venkovských oblastech regionu Malopolska, které splňují různá kritéria projektu. Oblast Malopolska mělo možnost poznat 21 účastníků z 9 zemí.

Participants of CesR study visit to Malopolska Region

Účastníci studijní návštěvy projektu CesR v regionu Malopolska

Na začátku studijního pobytu se účastníci setkali s paní Katarzynou Łagoszovou, zástupkyní „Sdružení švestkové stezky“ (Plum Trail Association), místní akční skupiny – viz www.nasliwkowymszlaku.pl/; www.theplum.eu). Toto sdružení má 137 členů (především malé a střední podniky a poskytovatelé služeb cestovního ruchu) ze 7 různých, avšak geograficky propojených obcí.  Švestka (plum) je symbolem místní tradice a kultury používaným všemi přidruženými obcemi za účelem podpory regionálních aktivit prováděných všemi členy této akční skupiny. Sdružení vytvořilo „švestkovou stezku“ (plum trail), která kombinuje různé druhy turistiky a ostatní služby v rámci regionu. Realizované aktivity jsou více než jen marketingové akce, neboť Sdružení spolupracuje také s místními a regionálními vládami, pomáhá připravovat místní rozvojové strategie. Dále podporuje a koordinuje iniciativy a nápady svých členů, poskytuje jim poradenství a pomáhá jim získávat finanční prostředky na projekty, které jsou v souladu se strategií Sdružení. „Sdružení švestkové stezky“ vytýčilo celou řadu aktivit a cílů; z nich nejdůležitější je však rozvoj místní oblasti zaměřený na zlepšení kvality života jeho obyvatel, a to prostřednictvím zachování a vytváření udržitelných pracovních míst. Během této studijní cesty měli partneři projektu CesR příležitost setkat se a hovořit s několika členy „Sdružení švestkové stezky“, např. s paní Urszulou Kamińskou, majitelkou vinice „Nowizny“ (www.winnicanowizny.pl), panem Stanisławem Nowakem, majitelem zahradnické farmy (www.stawy-zmiaca.pl), paní Bogusławou Pajorovou, vzdělávací pracovnicí Sdružení (workshopy), a majiteli agroturistice farmy „Bacówka Biały Jeleń“ (http://bacowka.com.pl). Členové Sdružení potvrdili osvědčené postupy uplatňované v rámci Sdružení a výhody členství.

“Nowizny” vineyard and treats offered by members of “The Plum Trail Association”

Návštěva na vinici „Nowizny“ a pohoštění nabídnuté členy „Sdružení švestkové stezky“

Druhá část studijní cesty byla zaměřena na osvědčené postupy aplikované ve dvou sociálních družstvech v obci Raciechowice (cca 6000 obyvatel), kde se místní orgány, nevládní organizace a zainteresované strany snaží zachovat úroveň zaměstnanosti nebo dokonce vytvářet nová pracovní místa pro osoby obtížně hledající zaměstnání. Za období kratší než tři roky vytvořili 29 pracovních míst a existují plány na vytvoření dalších míst. Byla uspořádána tři setkání na dvou různých místech s cílem demonstrovat osvědčené postupy a poskytnout návštěvníkům příležitost k prezentaci vlastní práce a diskusím s ostatními účastníky projektu CesR. První prezentace a diskuse se konala v sídle sociálního družstva „The Forge of taste“ (http://sskuzniasmaku.pl/), které bylo založeno v roce 2013 za účelem výroby tradičních potravinářských produktů z místního ovoce a zeleniny nakupovaných přímo od místních zemědělců. Sociální aspekt této iniciativy spočívá v tom, že poskytuje pracovní příležitosti pro nezaměstnané osoby s jinými schopnostmi, než které vyžaduje místní trh práce (tj. pro místní umělce, řemeslníky, lidi vykonávající zastaralá povolání atd.).

Social Cooperative “The forge of taste”

Prezentace sociálního družstva „The forge of taste“

Další prezentace a diskuse byla vedena panem Markem Gabzdylem, starostou obce Raciechowice (http://www.raciechowice.pl/), který vysvětlil modely specifických veřejně-soukromých iniciativ aplikovaných sociálními družstvy a místními orgány. Třetí setkání hostila paní Barbara Miąsko, zástupkyně sociálního družstva „Haven“(http://shespa.nazwa.pl/przystan/). Tento subjekt nabízí širokou škálu služeb zaměřených na přípravu a dodávání stravy pro místní školy a na poskytování údržbových / úklidových služeb ve čtyřech školách této obce. Mezi další aktivity patří stravovací služby pro místní obyvatele a zaměstnance místních firem, jakož i stejné služby pro jednání, konference a různé akce. Členové (zaměstnanci) Družstva rovněž provozují penzion (20 lůžek) s kuchyňským zařízením a konferenční místností. Dále se aktivně podílejí na kulturním životě regionu, a to zejména tím, že pěstují a udržují místní a regionální tradice. Sociální družstvo „Útočiště“ (Haven) je dobrým příkladem spolupráce mezi místní komunitou, nevládními organizacemi a obecní samosprávou.

Meeting with Mayor of Raciechowice

Setkání se starostou obce Raciechowice

Posledním příkladem dobré praxe, vybraným polským prezentačním týmem, bylo lyžařské středisko řízené tak, aby nabídka jeho služeb nezávisela na sezóně; toto středisko připravuje další nabídky, které mohou lákat turisty po celý rok. Zaměstnanci tohoto střediska jsou odborníky v různých oblastech, takže mohou podle potřeby snadno přejít na jiné profese. Toto lyžařské středisko („Czorsztyn-ski Resort“http://www.czorsztyn-ski.com.pl/) se nachází v horách nedaleko polsko-slovenské hranice a je obklopeno několika národními parky.  Politiky a cíle Střediska byly prezentovány jeho majiteli. Po této prezentaci se partneři projektu CesR zúčastnili prohlídky Střediska za doprovodu průvodce a užili si některých z jeho atrakcí.

Návštěva byla shrnuta v průběhu zasedání Řídicího výboru projektu a během technického jednání. Byly posouzeny prezentované příklady dobré praxe a diskutovány možnosti jejich přenosu z regionu Malopolska do ostatních evropských regionů.

CesR Technical Meeting

Diskuse během technického jednání

Máte-li zájem o další informace z této studijní návštěvy, obraťte se laskavě na polské organizátory:

Marek Więckowski, marekw@twarda.pan.pl

Magdalena Górczyńska, mgor@twarda.pan.pl

Denis Cerić, d.ceric@twarda.pan.pl